Putin: Ukraina har tapt opp mot 1,3 millioner soldater i krigen -femti tusen soldater faller hver måned

De ukrainske tap i den pågående krigen er svimlende. Hele 1,3 millioner ukrainske soldater er drept eller påført varig alvorlig skade og er således registrert som “tap” for den ukrainske forsvarsmakten. Rundt 50 000 soldater blir tatt ut hver eneste måned og tapsforholdet er 1/5 i russisk favør. For hver russisk soldat som faller mister Ukraina fem mann og dette gjør at president Putin ikke ser behovet for ytterligere mobilisering i Russland. Mens Russland klarer å erstatte sine tap med nye frivillige klarer ikke Kiev regimet å erstatte sine tapte med nytt personell. Situasjonen blir derfor stadig mer kritisk for KIev som desperat trenger å fylle opp tapte regiment med nytt personell. De fleste av de nyrekrutterte ukrainske soldatene lever ikke mange dager ved fronten.

De katastrofalt høye ukrainske tapstall er også hovedgrunnen til at man i Europa nå vurderer muligheten for å sende tilbake ukrainske menn i tjenestedyktig alder som har rømt fra krigen. Også Norge og norske politikere er inne på samme tanke. Etter som Kiev regimet ofrer såpass mange menneskeliv for NATOs proxykrig er det ingen grunn til at ukrainske mannlige flyktninger i Europa kan føle seg trygge fra krigens gru. På et eller annet tidspunkt vil disse bli deportert tilbake til Ukraina for krigstjeneste og de eneste sikre frihavner de har er i Russland og Hviterussland som av naturlige grunner ikke sender ukrainske flyktninger tilbake til Ukraina.