Profetiske spekulasjoner om 23 septemer 2017 som angivelig skal være en profetisk dato

23 september datoen syntes å ha en dragende effekt på endel profeti-granskere. Foto You Tube

I 2015 og 2016 var det endetidsspekulasjonene omkring Shemitah og ikke minst bortrykkelses-spådommene til den filippinske “spåkvinnen” Reene Moses som vakte bestyrtelse og frykt blant mange troende som følger de mange forskjellige profetrøstene som opererer på You Tube. I år har kanskje ikke spekulasjonene vært fullt så omfattende, men de eksisterer, og enkelte profetigranskere peker nå på 23 september 2017 som en vikig profetisk dag. Den aktuelle datoen er bare knappe to måneder unna, og skal vi tro de forskjellige profeti-røstene kan absolutt alt skje på den datoen

Reene Moses som var en av de mest aktive profetene i fjor, i år har hun slettet alle sine feilslåtte spådommer om bortrykkelsen

Hva vil skje den 23 septemeber 2017 er et spørsmål flere stiller seg. Mens det i fjor var den filippinske you tube profeten Reene Moses som var mest aktiv, er det i år andre som har tatt på seg oppdraget om å spekulere på hva som eventuelt kan komme til å skje i løpet av de neste få månedene. En annen av de kvinnelige profetene, Vonda Brewer som feilaktig spådde at Hillary Clinton ville vinne valget i 2016, har i ettertid, i stedet for å innrømme at hun bommet -har hun fortsatt å spytte ut nye spådommer -som alle har slått feil, og at president Trump vil bli tvunget til å gå av, og at Barack Obama vil overta. Brewer som til vanlig er blant dem som tilbyr mennesker spådommer i bytte med penger har i løpet av de siste månedene kommet med flere datoer som skulle være president Trumps siste dag i Det Hvite Hus. Hva skal så være på gang i september 2017? Svaret er ganske enkelt for i følge dem som studerer tegnene på himmelrommet, vil det 23 september være en spesiell konstellasjon mellom stjernetegnene løven og jomfruen. I følge en rekke av spekulasjonene er det oppfyllelsen av Johannes Åpenbaring kapittel 12 som vi vil se bli oppfylt om få måneder, mens andre igjen spekulerer på om den jødiske staten vil tre inn i trengselen og menigheten bli  bortrykket.

Disse som spekulerer i å titte opp på stjernehimmelen for å søke tegn, bør ha denne bibelske advarselen i bakhodet “og at du ikke, når du løfter dine øine op til himmelen og ser solen og månen og stjernene, hele himmelens hær, lar dig føre vill, så du tilbeder dem og dyrker dem, de som Herren din Gud har tildelt alle folkene under hele himmelen. (5 Mos 4,19) Det er med andre ord grunn til å være både skeptisk og ektra kritisk til profeti basert på stjernetegn. Mest sannsynlig vil 23 september 2017 komme og gå uten at noe spesielt har skjedd. På tross av at Jesus var svært tydelig på at ingen kjenner dagen eller timen. I disse dager popper den ene videoen etter den andre opp om 23 september 2017 datoen og dersom du søker på You Tube etter 23 september 2017 kommer en lang liste med forskjellige videoer om datoen opp.

Som tidligere skrevet er det grunn til å være både kritisk og skeptisk til akkurat dette fenomenet. Hver eneste vår og sommer er det noen som forsøker å hause opp spesielle profetiske spekulasjoner og en som mener at vi må være skeptiske er You Tube profilen Bible Flock Box som har lagd en kritisk video hvor han drøfter temaet,

39 tanker om “Profetiske spekulasjoner om 23 septemer 2017 som angivelig skal være en profetisk dato

 1. youtube er i hovedsak fylt av spekulasjoner om de fleste ting, i de flest tilfeller-99%- lite å sette sin lit til

  • Her er det tydelig grunn til å være skeptisk. Å se etter tegn i stjerne himmelen finner jeg ubibelsk.
   Jeg mener at det primært er Bibelen som skal rettlede oss om tingene som kommer.
   Dette finner jeg svært spekulativt, men denne datoen har fått såpass mye oppmerksomhet i det kristne miljøet på You Tube at jeg fant grunn til å skrive noen ord om det. Folk som ønsker det kan ta seg tid til å se de tre You Tube klippene og gjøre seg opp en mening.

  • Jeg er nok ikke helt enig i Søkelys sin utalelse: “Å se etter tegn i stjerne himmelen finner jeg ubibelsk.”

   Det er flere eksempler på at tegn på himmelen har varslet hendelser i Bibelen.
   Vi ser også at 1. Mosebok forteller oss at stjernene ble plassert på himmelen blant annet til å vise tegn og varsler. Til og med de vise menn så tegn på himmelen som gjorde at de fant Jesusbarnet.

   1. Mos:14-15 Gud sa: «Det skal bli lys på himmelhvelvingen til å skille dag fra natt! De skal være tegn for høytider, dager og år. De skal være lys på himmelhvelvingen og skinne over jorden.» Og det ble slik.

   Men det er all mulig grunn til å være skeptisk til det som angivelig blir varslet på stjernehimmelen og som fullbyrdes 23.sept. 2017. Ser ikke bort fra at vi bør notere oss det som skjer på stjernehimmelen og se det i sammenheng med blodmånene osv. og at det er et varsel som skal pirre kristnes interesse for å søke Gud i disse tider som vi nå går i møte!

   Men, jeg vil anbefale å se denne undervisningen fra Ivar Helmersen i Perlen forlag. Han tar for seg Åpenbaringen 12 og disse hendelsene som vil skje på himmelen og prøver å plassere dem i riktig bibelsk kronologisk rekkefølge. Kommer ikke disse tegnene, blodmånene litt for tidlig i forhold til bortrykkelse, trengselstid osv. ?

   Sjekk ut:

   https://www.youtube.com/watch?v=ckJiJ3j-Uq0&feature=share

  • Hei Richard, jeg tror at vi med denne datoens står overfor noe som kan vise seg å være nok et blindspor bort fra de tidens tegn vi mest av alt skal akte på. Gjennom de siste årene har vi sett at en hel haug profetiske spekulasjoner har blitt slått til jorden av realitetene, og mener vi her skal møte disse ting med en sunn skepsis. Jeg mener likevel at det er greit å være orientert, men forholde oss nøktern og kritisk til slike tegn og la Bibelens ord være det viktige og avgjørende. Slik søking etter tegn på himmelen kan lett bli en avvei som kan føre på ville veier.

 2. Er det noen en IKKE skal høre på vedrørende endetid, apokalypse og krig osv. så er det de kristne. De er minst troverdig og kommer egentlig bare med synsing og føleri som ikke har rot i virkelighetens verden.

  • Troverdigheten ligger i virkeligheten. Og virkeligheten er den at svadaen konspiratoriske dårer innen kristenheten, ikke har fått oppfylt sin apokalypse som de har spådd gang på gang. Blodmåne meg her og blodmåne meg der.

  • Da får du forholde deg til virkeligheten. Kom deg ut av fantasiverdenen. Det finnes frelse for deg og.

 3. Er det ubibelsk å se etter tegn på himmelen? Hva med følgende bibelvers i Lukas 21:25 og 26?: “Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes.”
  Dette er det Jesus himself som sier, og han setter disse tegnene i sammenheng med tegn i samfunnet, geopolitiske tegn, åndelige tegn m.m.
  Nei, det som er ubibelsk er å fornekte bibelens ord og deres sannhet.

  • Glemte å legge til vers 27: “Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet”. Han setter altså tegn i himmelen i sammenheng med sin gjenkomst, og legger til “våk og be!”
   Vær derfor en sann troende, og følg med på tegn på himmelen, så du vet når tiden for Jesu gjenkomst er nær.

  • Et slikt tegn som Bibelen her beskriver er av en helt annen karakter enn å sitte å lage teorier ut fra forskellige konstilasjoner av ulike stjernetegn.
   Det er menneskesønnens tegn det tales om i Lukas 21,25 ff men det vi ser når det gjelder spekulasjonene omkring 23 september er noe helt annet.

  • Dette bibelverset har ikke skjedd. Ikke i nærheten en gang. Apokalypsen og verdens ende har ikke begynt enda. Når den begynner vil man se ting man aldri har sett i verdenshistorien før. Det er ekstraordinært og man vil ikke være i tvil om at katastrofen har begynt. Når det er sagt er apokalypsen i bibelen så dramatisk at man kan lure på om dette vil skje i det hele tatt. Det er nesten bedre å være død en å oppleve den forferdelsen verdens ende vil representere. Iflg. bibelen skal alt ende med at jorden skal brenne opp. For å si det enkelt. Det er ingen fremtid her nede. Så det spiller ingen rolle hva man gjør med jorden. Det går til helvete med den okke som.

  • Hei Søkelys!

   Jeg undrer meg litt over ditt synspunkt om tegn på himmelen. Bibelen forteller oss flere steder om fenomener som skal skje og har skjedd på himmelen som tegn og advarsler.

   I Lukas 21 leser vi blant annet:
   Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. 26 Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes.

   Jeg skjønner godt at folk har forventninger til det som viser seg på himmelen snart. Det som skal skje er vel et ubestridt faktum, eller tar jeg feil? Det som ikke er et faktum er om dette er tegnet som det snakkes om i Åpenbaringen 12. Der er jeg mer i tvil og jeg blir litt skeptisk til å legge for mye i det da jeg ikke får det til å stemme med min forståelse av den bibelske kronologiske rekkefølgen på hendelser. Derfor bør folk som tror blint på hendelsen 23.sept se denne undervisningen:

   https://www.youtube.com/watch?v=ckJiJ3j-Uq0&feature=share

   Ellers som vi leser i Åpenbaringen 12 er det ikke rart at kristne som lengter etter Jesu gjenkomst og som tror Han kommer snart vet at et tegn skal vises på himmelen som stemmer godt overens med det som vi leser her:

   Et stort tegn viste seg på himmelen: en kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter og med en krans av tolv stjerner på hodet. 2 Hun var med barn og skrek i barselsmerter og fødselsrier.

   Jeg har større problemer ved en del av tolkningene til det neste tegnet som skal vise seg. Her blir det forklart at en usynlig planet X vil sneie Jupiter og slå løs undersiden av den og at store deler av jorden vil bli totalt ødelagt av et meteorittregn som følge av at undersiden av Jupiter er blitt smadret i småbiter. Slike forklaringer som at det må til en planet X bør gjøre at alarmklokkene bør ringe og at man bør ta det hele med en klype salt eller to.

   Ellers kan det jo godt være at det er et lengre tidssprang mellom de to hendelsene.

   Også et annet tegn viste seg på himmelen, en stor, ildrød drage med sju hoder og ti horn. På hodene hadde den sju kroner. 4 Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden. Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født. 5 Da fødte hun et guttebarn som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone. 6 Men kvinnen rømte ut i ødemarken, til et sted som Gud hadde gjort i stand, og der skulle hun i 1260 dager få den maten hun trengte.

  • Registrerer at Søkelys og enkelte andre avviser klare bibelvers om tegn i himmelrommet, samtidig som Søkelys m.fl stadig “avslører” andre kristne som ikke tror på hele Guds ord. Han hadde et poeng den falske profeten Muhammed. Han sa som kjent at ingen er så blind som den som ikke vil se. Og jeg tilføyer med egne ord; den type mennesker nytter det heller ikke å diskutere med. Når en fornekter den åpenbare virkeligheten, er det takk og farvel fra min side.

  • Spiff. Hvor har du dette fra at vi avviser klare bibelvers om tegn i himmelrommet?
   Verset du siterer fra er det som kalles “Menneskesønnens tegn” i forbindelse med Jesu gjenkomst

   Luk 21,25
   Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser.
   Bibelen taler her om tegn som skal være synlige for folkene -som skal bli grepet av angst og fortvilelse. (Jeg tror ikke at Skriften her taler om en bestemt konstellasjon av stjernetegn -slik det blir hevdet i 23 september teoriene)

   Luk 21,27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet.

   Luk 21,36 Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.

   Selvfølgelig avviser vi ikke dette. Dog mener jeg det er god grunn til å være skeptisk til de Bibelen kaller stjernetydere eller varseltyderne.
   Slike kan føre til avgudsdyrkelse.
   “og at du ikke, når du løfter dine øine op til himmelen og ser solen og månen og stjernene, hele himmelens hær, lar dig føre vill, så du tilbeder dem og dyrker dem, de som Herren din Gud har tildelt alle folkene under hele himmelen. (5 Mos 4,19)

   Bare ut fra det siterte verset fra 5 Mosebok 4,19 er det ikke tvil om at det eksisterer farer med å holde på slik, som det gjøres med spekulasjonene omkring 23 september og den stjernetegns konstellasjonen som skal oppstå da.
   Jeg tror heller ikke at det nødvendigvis er slike tegn Jesus snakker om i Lukas 21,25.
   Med andre ord tar du feil når du sier at Søkelys “avviser klare bibelvers om tegn på himmelrommet.”
   Det vi er skeptiske til er denne søken i stjernetegnene etter å kunne forutsi en bestemt begivenhet Bibelen sier vil komme.
   Det er faktisk Guds eget ord som er lys og lykt for en kristen, og ikke stjernetegn -som verdens mennesker søker veiledning i.
   En slik søken kan lett bli en avvei som fører bort fra Bibelens Gud og inn i mørke.
   Over hele verden finnes det millioner av mennesker som søker daglig veiledning fra stjerner og stjernetegn og lignende og det kan lett lede inn i avgudsdyrkelse ala dette:
   http://www.numerologensverden.no/manedshoroskop/

 4. “GRIMSTAD: Under IMI Kirken sin sommerkonferanse Åpen Himmel Sommerfestival 2017, får de besøkende tilbud om forbønn og profetisk betjening på hvert kveldsmøte.”
  Himmel og hav.

 5. Det finnes flere steder i Bibelen hvor spåkvinne/ spåmenn er nevnt og hva Skriften sier om disse.
  Tegn i tiden: Matteus kap. 24. Antikrist, templet i Jerusalem som skal gjenbygges, 1260 dager – 3,5 år eller 42 måneder.
  Så kommer Dyrets merke 666. Dette må en ha for å kunne kjøpe og selge. RFID chippen er på full fart overalt. Dette er tegn fra Bibelen som har å gjøre med de siste tider, som vi lever i.
  Men, dagen og timen vet bare Gud.
  Så er det bare å holde ut, og se frem til en ny himmel og en ny jord.

 6. At Richard og andre religiøse er motstandere av steder hvor den levende Kristus Jesus forkynnes og er tilstede, er et tegn i tiden…

  • Jeg er absolutt tilhenger av steder der den levende Kristus Jesus blir forkynt! Der Ordet blir forkynt! Ordet som er Kristus! Ordet som er Gud!

   Men, jeg vil være med og advare mot steder som forkynner ting som ikke står i Ordet! Jeg vil advare når mennesker hevder at de har apostolisk autoritet som gjør at de skal kunne sette seg over Ordet! Ja de skal også ifølge dem selv ha autoritet til å motta budskap fra Gud som ikke på noe måte kan prøves på Ordet! Jeg vil advare mot menigheter som driver med hedenskap og er opptatt av åndelige opplevelser for sin egen skyld på bekostning av Jesus. Vårt eget ego blir mittpunktet i livet og ikke Ordet som er Kristus Jesus.

   Ja jeg vil advare mot IMI-kirken som henter åndelig inspirasjon fra Bethel Church og vranglæreren pastor Bill Johnson som er utrolig opptatt av hedenske tegn. Gullstøv og englefjær som daler ned over menigheten? Hva er dette for noe? Dette minner mer om læren til prinsesse Marta Louise enn Bibelens lære! Hvor i Ordet finner vi eksempler på at Gud sender sin Ånd over sin menighet i form av at englefjær og gullstøv daler over menigheten?

   Hadde forresten vært interessant å få lånt en av de englefjærene for DNA analyse. Det må jo eksistere tusenvis av dem, for folk må jo ha samlet dem som gale, da dette er sendt fra Himmelen. Eller de har vel forsvunnet sporløst på et mystisk vis!!?

   Dette er hva IMI-kirken har din åndelige påvirkning fra:

   Det ligger en rekke videosnutter fra Johnsons virksomhet på youtube og på menighetens hjemmeside. Flere av disse viser hvordan såkalte herlighetsskyer og gullstøv manifesterer seg når menigheten er samlet til møter. Det hevdes også at menigheten har opplevd å se englefjær under gudstjenestene. Det proklameres at dette er guddommelig bekreftelse på Johnsons virksomhet; «Bethel’s signs and wonders include angel feathers, gold dust and diamonds«, heter det på menighetens hjemmeside. http://www.redding.com/news/bethels-signs-and-wonders-include-angel-feathers.

   Les mer her om hva blant annet IMI-kirken er inspirert av:

   https://bibelogtro.wordpress.com/2016/11/29/new-apostolic-reformation-nar-falsk-laere-som-sniker-seg-inn-i-vare-menigheter/

  • Med all respekt O Nilsen. IMI kirken og NAR er såpass på sidelinjen at det er unødvendig å trekke fariseerkortet i argumentasjonen.
   Mye av de fenomener vi ser fra spesielt Bethel Church minner svært mye om Kundalini kraft og New Age.
   Trommeseansene fra Bethel Churck har mer tilfelles med Hare Krishna enn evangelisk kristendom.
   Sjekk linken (selv om enkelte av videoene er blitt tatt ned)
   https://www.sokelys.com/bethel_okkult.htm

 7. Richard og Kjell;
  Jeg har vært mye i IMI opp gjennom årene, og kjenner flere aktive medlemmer.
  FAKTUM er at menigheten er svært lite påvirket av Bethel.
  Å gå på søndagsmøte der er feks til forveksling likt et møte i en moderat pinsemenighet.
  Fredheim Arena på Sandnes , som er tilsluttet Indremisjonsforbundet, er den menigheten jeg har frekventert oftest de siste 5 årene. Det er bred enighet lokalt, blandt folk flest, og i samtale med lederskapet, at man betrakter IMI og Fredheim som tilnærmet identiske i teologi, uttrykk og form.
  Og disse to har mer eller mindre kun dåpssynet som det eneste som skiller dem fra pinsemenighetene Klippen og Karisma.

  Alt glir mer eller mindre i ett. Det ser vi også i Sarons Dal, som har et omfattende misjons-samarbeid med IMI, og pastor Ellingsen talte også på sommerstevnet.

  “Bekymringen” din Richard, har som du forstår ikke rot i virkeligheten!

  • Det foregår sikkert mye bra i IMI-kirken og folk får sikkert et møte med Jesus der også. Det får vi stole på, håpe om og be om skjer.

   Men, det tar ikke bort det faktum at IMI-kirken henter inspirasjon og motivasjon fra Bethel Church. Det arrangeres årlige turer til denne menigheten og dens vanvittige lære!! Og IMI-kirken er desverre ikke den eneste kirken i Norge som lar seg blende av disse åndelige manifestasjonene som ikke har sin rot i Bibelen, Ordet!! Dette er slik avgudsdyrkerne er opptatt av!!

   Her er en video som BARE MÅ SES, med evangelisten Tony Miano, som advarer mot Bethel Church, New Apostolic Reformation, Jesus Culture.
   Han sier her at Norge er «BADLY INFECTED» og nevner også IMI-kirken i Stavanger.
   https://www.youtube.com/watch?v=4wvJKxcM488&t=610s (under 22 min.)

   Imi-kirken i Stavanger som hører til Normisjon er vel den kirken som er knyttet sterkest opp mot læren til Bill Johnson og hans kirke Bethel Church. Det synes å være er en tett utveksling av idegrunnlag, teologi og erfaring gjennom talere, konferanser («Åpen himmel»), reiser både ved menighet og Acta bibelskole.
   Les disse 4 artiklene av Jan Helge Aarseth dersom du skulle være i tvil om Imi-kirken ikke er «blendet» av denne falske læren:

   http://www.nlm.no/nlm/norge/region-soervest/nyheter/i-bethel-kirkens-fotspor-vekkelse-eller-villfarelse-del-1

   http://www.nlm.no/nlm/norge/region-soervest/veiledning/artikler/i-bethel-kirkens-fotspor-vekkelse-eller-villfarelse-del-2

   http://www.nlm.no/nlm/norge/region-soervest/veiledning/artikler/i-bethel-kirkens-fotspor-vekkelse-eller-villfarelse-del-3

   http://www.nlm.no/nlm/norge/region-soervest/veiledning/artikler/i-bethel-kirkens-fotspor-vekkelse-eller-villfarelse-del-4

  • IMI-Kirken har sterke bånd til Bethel Church i Redding, California.

   I februar 2017, arrangerte IMI-Kirken en ny tur til Bethel Church:
   https://www.imikirken.no/event/13547/tur-til-bethel-church

   Tror ikke linken er aktiv lengre, men følgende stod skrevet:

   «Tur til Bethel Church
   IMI Kirken setter opp enda en tur til Bethel Church, Redding, USA. Denne menigheten med sine mer enn 2000 studenter på sin bibelskole, positive innflytelse på byen og sterke erfaringer av Gudsrikenedslag tiltrekker seg mange menigheter og kirkeledere.
   Menigheten ledes av Bill Johnson, Eric Johnson og Kris Vallotton.
   Flere av IMI Kirkens ledere har besøkt denne menigheten flere ganger og erfart et liv som fornyer, inspirerer og motiverer til å se et enda sterkere nedslag av Guds rike mellom oss.
   Delta på profetisk konferanse.
   Avreise torsdag 16.februar til tirsdag 28.februar 2017
   Mål: Lære av og motta fra en menighet som opplever Guds ekstraordinære nedslag og som betyr en forskjell i Redding. Delta på konferanse.»

   I januar 2017, var det en «Åpen Himmel»- konferanse i IMI-Kirken:
   https://www.imikirken.no/event/13517/aapen-himmel-konferanse-i-imi-kirken-m-danny-silk-og-leif-hetland

   Tror ikke linken er aktiv lengre, men følgende stod skrevet:

   «Danny Silk er en av lederne og pastorene i Bethel Church, Redding, og Jesus Culture. Og det er første gang vi får besøk av ham hos oss – det ser vi veldig frem til! Danny er kanskje mest kjent for sin undervisning om og fokus på relasjoner og bøkene «Culture of Honor» og «Keep Your Love On.» Han leder også tjenesten Loving on Purpose.»

   Så evangelisten Tony Miano har helt rett i når han i videoen
   https://www.youtube.com/watch?v=4wvJKxcM488&t=610s
   sier at IMI-Kirken er sterkt influert av Bethel Church. (fra 14.24 i videoen)
   Og han har helt rett når han sier at Norge som land er voldsomt influert av Bethel Church og New Apostolic Reformation – lære, dessverre!!

  • Ansgar
   Mitt inntrykk av dette er motsatt. I den tid jeg skrev om IMI kirken og Bill Johnson og hans menighet i Redding fikk jeg helt klart innstrykk av at IMI var betydelig påvirket av Bethel Church og IMI kirkens mange turer over til sine idol. Nå ser vi dette slå ut i full blomst i form av “profetisk betjening”.
   Hvor i Skriften finner vi profetisk betjening hvor en haug unge mennesker sitter å spår folk?
   Det vi ser fra IMI nå hvor unge mennesker skal gi andre profetisk betjening på vegne av Gud, gir betjenerne enorm makt. Man taler på vegne av Gud.
   Dette er en livsfarlig praksis, og det er underlig at det faktisk i dag finnes menigheter og pastorer i mer sunne menigheter som faktisk tilbyr sjelesorg og utfrielse til mennesker som er besmittet av Bethel Church.
   Jeg ser forøvrig at Dagen de siste dagene har hatt to oppslag om den tvilsomme praksisen i IMI kirken.

  • Hei Ansgar!

   Dersom du leser kommentarfeltet i linken under kommer det tydelig frem:

   https://bibelogtro.wordpress.com/utmelding-av-den-norske-kirke/

   Ellers er jeg ikke veldig opptatt av å måtte tilhøre et bestemt Evangelisk kirkesamfunn. Det viktigste er å finne en plass som har en sunn og god bibeltro forkynnelse. Der Jesus, Ordet, er i sentrum!!

   Videre kan nok noen få et inntrykk av meg ved å lese innlegg at jeg er en nedbøyd mørkemann. Der kjenner jeg meg ikke igjen!! Har en platesamling på flere hundre stk. der 99% er kristenrock. Vet at Kjell ville ha holdt godt for ørene dersom jeg hadde spilt en del av bandene for ham. Men jeg er veldig glad i kristenrock da Petra var bandet som virkelig fikk meg til å bestemme meg for å følge Jesus i min ungdom.

  • Jepp, Richard er en svært artig fyr. Har kjent ham siden 1994, og med jevne mellomrom møtt han på konserter blant annet med Petra eller John Schlitt.
   Helt absurd og tåpelig å trekke frem “døde religiøse” kortet her. Det er egentlig dårlig hersketeknikk og den kler deg dårlig Ansgar.
   I Richard har du så avgjort det stikk motsatte. En figter ånd som er villig til å betale prisen for å holde på fast på Guds Ord og det kristne budskapet, selv om Fædrelandsvennen gjorde noen mislykkede forsøk på å gjøre ham til latter.
   Sant og si har jeg stor respekt for enhver person som må betale prisen for det de tror på og forkynner.
   Det har Richard gjort spesielt de senere år.

 8. Kjell; det med “profetisk betjening” reagerer jeg også på.
  Men, i anstendighetens navn; det er en religiøs ånd over dere som bare sitter og peker på enkelte ting som dere reagerer negativt på, og overser alt det som er positivt.
  Du finner noe negativt med ALT som er av forsamlinger og forkynnere.
  De eneste du hyller er tvilsomme typer som spår om fremtiden?

  • Ansgar, du må forstå at svært mange er skeptiske både til teologien som ligger bak, og ikke minst det som utarter seg spesielt i BETHEL og hos Bill Johnson. Jeg finner svært mye usmakelig og mer likt det man finner i New Age av religiøse fenomener. Andrew Strom var en tidligere karismatiker som fikk øyne opp, og har skrevet boken “Kundalini kraften” og jeg forstår at mange er skeptiske til de scener som er blitt filmet blant annet i klippet her
   https://www.youtube.com/watch?v=6wKPjf1mjb8&t=6s
   Jeg skal på ingen måte frata mennesker i denne bevegelsen deres frelse, og jeg håper indelig at denne bevegelsen vil modnes og finne sunne veier videre.
   Mye av det som skjer i Bethel vil vel mange definere som typiske barnesykdommer når noe nytt bryter frem, og slike bevegelser har også en tendens til å svinge mer mot sentrum ettersom tiden går.
   Jeg tror jo at mange etterhvert blir lei av “åndelig drukkenskap” og “fyll i ånden” som det kalles, og enten modererer seg når de skjønner at slike erfaringer ikke gir varig substans.
   Andre igjen i slike bevegelsen finner snart ut at de ikke finner tilfredsstillelse i den type fenomener vi ser hos Bethel Church -og disse finner gjerne på noe ennå mer ekstremt.
   Jeg er fornøyd med svært mange menigheter og jeg hyller ikke et eneste menneske.
   Dog roser jeg og løfter frem mennesker som har måtte betale dyrt for sin tro på Jesus.
   Jeg er vel blant dem som vil mene at Rickard Wurmbrandt er et eksempel vi kan lære mye av, eller Broder Andreas -da disse helt klart har betalt prisen for å følge Jesus. Litt for mange dessverre cruser gjennom livet i velevnet og overflod.
   Slike anser jeg ikke som eksempler til etterfølgelse!

  • Kjære Ansgar!

   Du skriver:

   “Men, i anstendighetens navn; det er en religiøs ånd over dere som bare sitter og peker på enkelte ting som dere reagerer negativt på, og overser alt det som er positivt.”

   Mener du virkelig at Kjell og jeg er besatt av en ond ånd? En slik religiøs ånd er ikke fra Herren går jeg ifra?

   Så når noen peker på hva Ordet sier og viser med tydelighet at dette finner du ikke i Ordet, men i hedenske skikker da skal man bli beskyldt for å være under innflytelse fra en ond ånd! Litt drøyt eller?

   Ikke vanskelig å forstå at du har vært under innflytelse av NAR-læren fra Bethel Church via IMI-kirken:

   “..,,Wagner, en av lederne for NAR-bevegelsen, sier at de som protesterer mot NAR er under innflytelse av en mektig demon som er kjent som «corporate spirit of religion» eller også «religiøs ånd» (s. 3). Bill Johnson er også veldig hard mot dem som har motforestillinger til hans Elia-generasjon-teologi og kaller dem for representanter for det antikristelige (Johnson, Face to face with God, s. 109).

   Det er ikke så kjekt å ha de merkelappene på seg, men når Jesus ble kalt for Beelsebul så må vi forvente det samme (Matt 10:25).

   “Profet” Rick Joyner har også forutsagt at det vil bli en stor borgerkrig innad i kristenheten i endetiden (s.2). Dermed er det ikke usannsynlig at du vil bli kalt “fariseer” eller at det sies at du har en “religiøs ånd” hvis du går imot NAR.”

   Les mer om dette her:

   https://bibelogtro.wordpress.com/2016/11/29/new-apostolic-reformation-nar-falsk-laere-som-sniker-seg-inn-i-vare-menigheter/

 9. Richard; jeg får lite konkret på hva de gjør i IMI som strider mot Ordet.
  Ja, jeg er sikker på at det er andre åndskrefter i sving her…
  Men, jeg tror på ingen måte at de av dere som plages av dette, forstår det selv. Jeg ønsker deg alt godt, og ber bare om Guds velsignelse over deg. Og avslutter mitt engasjement i denne saken.

  • Blir nokså matt av slike svar Ansgar. Det er egentlig merkelig hvordan enkelte litt for lett avfeier vitnesbyrd fra mennesker som er påført sår på grunn av sitt engasjement i den type religiøsitet
   Her er et vitnesbyrd fra et menneske som ble utfridd fra Bethel Church som er den store inspirasjonen til IMI kirken. https://notunlikelee.wordpress.com/2011/03/28/deliverance-from-extreme-pentecostalism-a-personal-testimony-regarding-bethels-influence/
   A Testimony – How God Rescued Me From Bill Johnson’s Cult https://kimolsen.net/2013/07/11/a-testimony-how-god-rescued-me-from-bill-johnsons-cult/
   Jeg legger til at det er skremmende at vedkommende som har lagt ut dette vitnesbyrdet kan fortelle at han aldri hørte budskapet om frelse, hellighet, omvendelse og dom i regi av Bethel Church.

   http://bereanresearch.org/sozo-a-dangerous-inner-healing-and-deliverance-ministry/

   http://www.piratechristian.com/messedupchurch/2016/1/the-bill-johnson-cornucopia-of-false-teaching-bible-twisting-and-general-absurdity

   Det jeg finner interessant er at disse som sitter fast i Bill Johnson ideologien ikke er i stand til å lese vitnesbyrd fra avhoppere eller kritikk.
   Det samme så vi tidlig på 1990 tallet fra sektmedlemmer fra Livets Ord. Mennesker i slike bevegelser utsetter seg for tankekontroll slik at de ikke klarer å ta inn over seg motforestillinger, og i stedet for å våge å se på kritikken og være villig til å foreta en selvransakelse -trekker de ned rullegardinene og beskylder kritikere enten for å være fylt av religiøse ånder eller fariseere.
   Ulf Ekmans tale mot forrædere og skvalderdemoner står i særklasse fra den tiden. Man skremmer motstanderne med at de er fylt av onde ånder eller fariseere, og samtidig oppnår man å skremme egne medlemmer fra å lese kritisk litteratur.

  • Jeg vil og legge til avslutningsvis at grunnen til at i hvert fall jeg har kritisert IMI kirken ligger i det ønske at kritikken også skal være med på å påvirke IMI kirken og de kristne der til å tenke seg om og stille spørsmål. Historien har vist at slik kritikk kan være med på å få en bevegelse til å nærme seg sentrum og få mennesker til å tenke gjennom hvorvidt det man driver på med er bibelsk. Det er ingen her som er kritiske til IMI kirken og Bethel Church bare fordi det er morsomt å være kritisk, men jeg tror at både jeg og Richard oppriktig ønsker at IMI kirken skal tenke Bibelsk og stoppe opp og sette seg ned å tenke gjennom den praksis de har.
   Det burde være et tankekors når man leser vitnesbyrd på nettet om mennesker som blir dårlige eller som får psykiske problemer på grunn av en viss type praksis. Mitt ønske og bønn er at IMI kirkens medlemmer og ledere skal lære å lytte til kritikk og stoppe litt opp, bruke tid i Guds Ord på å tenke gjennom om virksomheten vi driver på med er bibelsk.

  • Hei Kjell!

   Et stort AMEN til det du skriver! Jeg kjenner flere som har gått på Acta-bibelskole og flere som er i kontakt med og får inspirasjon fra lignende menigheter som Bethel Church. Har ikke et vondt ord og si om disse. Jeg opplever mange av de som brennende kristne!

   Men, vi må alle være obs på lære som går langt utover Bibelens Ord! Tillegger vi noe annet enn Ordet autoritet er vi på en veldig farlig vei! Vi bør alle søke mot Ordet for det er der Jesus er å finne! Og vi bør alle, uansett menighet be hver dag om Herrens velsignelse og vern mot falsk lære!

   Det er menneskelig å feile og det er nok heller tvilsomt at vi finner menigheter som er 100% etter Guds vilje! Heldigvis er det tilgivelse og nåde og få! Heldigvis sender Gud mennesker som tør å påpeke at nå er vi på feil kurs. Mennesker som gjør dette i kristen nestekjærlighet. I min egen bedehusforsamling har vi opp igjennom årene vært nødt til å korrigere oss flere ganger fordi vi noen ganger trør noe feil !

   Jeg har et håp om at en så viktig aktør i kristen-Norge som IMI-kirken hadde fått en vekkelse som gjorde at de tok et oppgjør med Bethel Church lære, prasis og fokus og tok tilbake Bibelen som eneste autoritet. Tenk hvilke ringvirkninger det ville få i det norske menighetslivet.

   Nei, vi ber ikke om nedleggelse av IMI-kirken, men om et oppgjør mot New-Age og hedensk inspirerte praksiser i menighetsliv og i møte med mennesker. La igjen Ordet, Gud, Jesus, omvendelse og frelse fra fortapelse være i sentrum og ikke menneskets ego og åndelige manifestasjoner!

Det er stengt for kommentarer.