Profetiske ord: “Gud vil ta hevn mot dem som spotter ham i 2022 og Gud vil overføre velstanden fra de onde til Guds folk”

Året 2022 er året da vi skal se en mektig  og vi er nå inne i året av der Gud skal vise gunst over sine og gjengjeldelse og hevn over dem som spotter, håner og peker finger mot Gud og hevder at det ikke finnes noen Gud. Disse vil finne ut at det finnes en Gud som ikke lar seg spotte, sier Bo Polny fra talerstolen i menigheten til profet Manuel Johnson i Megapraice Ministries.

Ve over dere som spotter Gud og over dere rike, vil elendighet komme over dere, sier  Bo Polny. De har spottet Gud og Gud vil vende seg mot de som har misbrukt Hans navn, som har spottet Han. Gud vil vende seg mot de onde som har talt mot oss, Gud vil vende seg mot dem som Han gjorde mot Farao`s førstefødte. Farao spottet Gud ved å ville drepe de hebreeiske guttebarn, men Gud vendte det mot ham slik at alt førstefødt av egyptisk kjød ble drept. I løpet av denne og de neste måneder vil vi se at det kommer en dag av gjengjeldelse som vil snu opp ned på de ondes bord. De vil finne ut av Gud virkelig er Gud og skaperen av alt.  Vi vil se noe av bibelske proposjoner, noe virkelig episk, en omveltning av det som kan omveltes og en av de største Guds handlinger i verdens historie. Forflytningen av velstand vil komme. USA vil falle som Lasarus og dø. Men som Lasarus ble vekket opp etter fire dager, vil  USA igjen reise seg og bli et lys for verden igjen,” er budskapet fra Bo Polny. Bli ikke sjokkert når du ser angrepene, bli ikke redd. De vil angripe og angripe og gjøre alt for å stoppe Gud, men de vil ikke lykkes. De vil angripe men Gud vinner,” sier Polny videre. Deretter tar Manuel Johnson over og sier at vi må følge tegnene. Gud vil overføre velstanden fra den onde verden til Guds folk. “Jeg så at låneavdrag bli betalt for, jeg så folk danse i deres stue, fordi Gud vil overta sølvet og gullet, fordi det er han som eier det. Gud vil ta ned verdens finansielle systemer som de styrer gjennom, fiat-valuta vil falle. Sats på sølv og gull dersom du tror på Guds ord. Gud vil multiplere din velstand mange ganger. Velsignelser (økonomiske) vil komme. Gå ikke glipp av dem er budskapet fra Bo Polny og Manuel Johnson. “Det vil komme en dag med dom og gjengjelde. “Hold øye med de tre-fire første månedene av dette året. Ha dine øyne rettet på de første tre-fire måneder av dette året,” sier Herren. De tingene som den Onde har planlagt, vil ikke skje, hevder profet Johnson som mener at velstanden vil bli forflyttet over til Guds folk. Vil så  noe av dette skje i 2022? Min tanke er “NEI”, men skriv du gjerne hva du tenker..

4 tanker om “Profetiske ord: “Gud vil ta hevn mot dem som spotter ham i 2022 og Gud vil overføre velstanden fra de onde til Guds folk”

 1. For meg fremstår dette som ren søppel. Kan ikke forstå at det er noe å skrive om. Kanskje fordi omfanget av religiøs show-business har blitt så stort i løpet av de siste tiårene. Og det har kunnet skje pga et forfall som startet på sekstitallet. Billy Graham sammlet uendelig mange mennesker på møtene sine. Tusener kom frem for å “ta imot frelse”. Men da han ble gammel innså han at svært få virkelig omvendte seg. Hvorfor? Jeg tror rett og slett at menighetslivet, i den grad det kan kalles dette, utgjorde en svært liten del av folks egentlige liv. Og kulturen oppdro vel folk til å tro at dette var det normale.

  Man burde konsentrere seg om det som skjer i Norge. Det er ganske mye som undergraver den evangeliske kristendommen her i landet også. Det er ikke tilfeldig at tvilsomme utenlanske “profeter” blir tatt vel imot. Folk mister det åndelige gangsynet.

  Det spesielle er at alle kan se hva som skjer men nesten ingen spør seg hva som ligger bak den negative utviklingen. Mange snakker om “fornyelse og vekkelse” men glemmer omvendelse fra synd. Og frem for alt, ingen vil for noen pris konkretisere hva slags synder som avkristner Norge.

 2. Barnabas Epistel fortel oss kva me har i vente.
  http://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html

  “Of the Sabbath He speaketh in the beginning of the creation; And
  God made the works of His hands in six days, and He ended on the
  seventh day, and rested on it, and He hallowed it.

  Barnabas 15:4
  Give heed, children, what THIS MEANS; He ended in six days. He
  meaneth this, that in six thousand years the Lord shall bring all
  things to an end; for the day with Him signifyeth a thousand years;
  and this He himself beareth me witness, saying; Behold, the day of
  the Lord shall be as a thousand years. Therefore, children, in six
  days, that is in six thousand years, everything shall come to an end.

  Barnabas 15:5
  And He rested on the seventh day. this He meaneth; when HIS SON
  shall come, and shall abolish the time of the LAWLESS ONE, and shall
  judge the ungodly, and shall change the sun and the moon and the
  stars, then shall he truly rest on the seventh day.”

  Det er der me befinn oss no.
  Dei 6000 åra er heilt på slutten.
  Dei siste 7 åra er starta.

  Kva kan me forventa framover ?

  At Antikrist står fram.
  Det er det me er vitne til på nyhetene. TRUMP, den store løgnaren (LAWLESS ONE) gjer seg klar for comeback. Dødssåret vert lægt.
  https://www.youtube.com/watch?v=SQN7y5I9poc&t=2011s

  At det vert tunge og vanskelege tider.
  Tyranniet eller overvåkinga vert stadig verre.
  https://www.youtube.com/watch?v=v2dNg16qKG8

  Fram til 1965 kunne me setja opp hus utan å søkja. Livet var enkelt.
  I dag kan ein omtrent ikkje gjera nokon ting utan at det må innom eit eller anna kontor for godkjenning.
  Satelittar tek bilde og styresmaktene får stadig meir oversikt og kontroll.
  Det er når samfunnet eller DYRET pålegg oss på bruka mikrochips at grensa er nådd.
  https://www.youtube.com/watch?v=dl_gemn9a9E&t=1s

Det er stengt for kommentarer.