Profetisk røster sier: Tørken, brannene og flommene som rammer Amerika forteller om en nasjon under Guds vrede

USA jubler i synden og er ute av stand til å lese skriften på veggen

Den historisk langvarige tørken, omfattende skog og krattbranner som brenner ute av tidens-tegnkontroll parallelt med flom og jordskjelv får nå en rekke profetiske røster til å blåse i basun. California er allerede under dom og derfor ser vi nå en knusk tørr delstat som Herren tenner i brann ved hjelp av lyn fra himmelen, mens andre områder ser veier og boliger skylles bort i overveldende flommer. Det er nesten som om det er noe apokalyptisk over det hele mens verdens barn forsøker å forklare det bort som tilfeldigheter

Mens tiden mot september og Shemitah tikker ned er det nå stadig flere og flere røster som nå advarer om Amerika på grunn av sin åpenbare synd og opprør mot Gud nå har bønn-for-nasjonenglidd inn under Guds vrede og dom. Mens USAs president gir menneskene falske håp om at det som skal til for å frelse verden er å kutte klimagasser og utslipp, sier stadig flere forkynnere at det vi nå ser skje av tørke, flom og uvær, ikke er noe menneskeskapt, men noe den allmektige har sluppet løs over nasjonene på grunn av synd og gjenstridighet mot Herrens veier og bud. “Mennesket er i opprør mot Gud og vår Fader forandrer ikke mening om vi bytter ut våre biler som går på fossilt drivstoff med Tesla eller Leaf,” -det som trengs er troende på kne innenfor Gud i bønn om vekkelse for Amerika,” sier en av de mange profetiske røstene som nå advarer Amerika.

https://youtu.be/ztIcJWxzCUQ

“Jeg har kjempet med deg jeg skal si her i dag, og dette kommer ikke lett,” sa en
gammel forkynner i 2011.  “Vi har sett orkaner, tornadoer, flom, tørke og store katastrofer, og vi kan ikke lenger ignorere det å si at det er tilfeldig eller forårsaket av ditt og datt. “Jeg tror Gud har en utvalgt dom over vår nasjon akkurat nå, og dette må få vår oppmerksomhet. “Jeg skrev ned dette: “Ild, flom, tørke, orkaner, økonomisk kaos,  tornadoer og jordskjelv vil være de redskaper Gud anvender for å dømme Amerika.”  Et Amerika som har takket Gud for hans velsignelser med å fjerne bønn og bibel fra skolene på 1960 tallet, -som i 1973 gjorde massemord lovlig gjennom dommen “Roe v Wade” og som i årene etter 2011 har fortsatt å trosse Gud ved å gjøre det problematisk for Israel og nå til sist å fullt ut akseptere likekjønnede ekteskap. “Hvor lenge kan vi feste, nyte, hore og spytte Gud i ansiktet og stolt rope at det er slik vi vil leve,” var spørsmålet den gamle forkynneren stilte i sitt budskap, og viste til at David Wilkerson i 1973 hadde et lignende budskap til Amerika.

Det Amerika og verden opplever nå i form av hetebølger, tørke, flom, regnskyll, krig, terror og økonomisk uro burde vekke Guds folk opp til forbønn. Vi ser at USA har trådd ut av Guds velsignelse, men hva med oss? Hva med Norge og Europa? Er vi bedre stilt?

https://youtu.be/5wyMi1BkKLs