Profetisk oppdatering oktober 2015 -tidens tegn?

https://www.youtube.com/watch?v=6r0w0WwuGVo