Nå forkynner han ikke lenger at Bibelen er dyrets merke, men dyrker “Jesus Only” og kaster Bibelen i søpla

chase-jesterChase Jester hvis fulle navn nå skal være Derich Chase Jester var lenge sammen med Harland Hoy viss ekte navn er Roger Goebel Hay var lenge de to viktigste navn i den merkverdige “Bible Is The Mark Of The Beast” kulten som primært opererer på internett. For en tid tilbake oppstod det en bitter strid mellom de to lederfigurene som begge gjensidig beskyldte hverandre for å være demonbesatte og kontrollert av løgn. Chase Jester som ennå har et lite knippe tilhengere rundt seg, har sluttet å rive Bibler i stykker i Åndens navn for å demonstrere seg fri fra “dyrets merke”, men oppfordrer tilhengerne nå til å kaste bibelen i søpla og ikke engang anse den som en historiebok.

Den kontroversielle og helsprøe BIMOB sekten har tapt et større antall tilhengere etter at det brøt ut krig mellom de lederfigurene i sekten, Chase Jester og Harland 666-harlandHoy. Mens Chase Jester har gått skrittet videre i sin villfarelse og nå avviser avsolutt alt med kristendommen utenom “Jesus Only” holder Harland Hoy som egentlig heter Roger Goebel Hay ennå fast på forkynnelsen om at Bibelen er dyrets merke, selv om man har visse religiøse ritualer slikt som dåp, nattverd osv. For Harland eller Roger Goebel Hay er Bibelen bare ei historiebok som ikke lenger har relevans, og kristne som holder fast på at Bibelen er Guds ord med relevans også i dag, anklages for å være “avgudsdyrkere som dyrker Bibelen som Gud”. BIMOB sektens medlemmer gjorde seg tidligere bemerket på You Tube ved å publisere videoer hvor de messende som under hypnose rev i stykker Bibelen i Åndens navn. Chase Jester som falt ut med Harland i fjor høst, har nå tatt galskapen et stykker lenger og avviser absolutt alt av det man vanligvis forbinder med kristen tro. “Bibelen kan kastet på søpla, -dåp kan kastes på historiens skraphaug og nattverd, kirke, mottakelse av Den Hellige Ånd etc -som Harland og de resterende medlemmene av BIMOB sekten ennå praktiserer, er i følge Jesters nye “åpenbaringer” et bevis på at man nettopp har tatt dyrets merke. I Jesters nye univers er det bare “Jesus Only” og han vil ikke lenger forkynne at “Bibelen er dyrets merke”, slik blant annet Harland Hoy og de andre BIMOB tilhengeren ennå gjør.

En bisarr kult av hat og dystert mørke

Et tidligere medlem av den omstridte gruppen kan fortelle om de villeste ideer og bibel-er-666visjoner som preget medlemmene og lederne av den gruppen. Her fikk folk syner og drømmer under påvirkning av rusmidler og sterke hallusinerende medikamenter og den ene åpenbaringen eller synet motsa det andre. Alle trodde de hadde direkte kontakt inn i den åndelige verden og engler og demoner opptrådte rund hverandre. I tiden da Bibelen skulle rives offentlig var man som oftest i en slags transe og gjorde sprøe ting for å få anerkjennelse av gruppen. En god del av dem som var inne i disse kretsene hadde åpenbart mentale lidelser, som bare ble forsterket av denne blandingen av åndelig galskap, visjoner, rus og krangelen internt, forteller eksmedlemmet i en epost til Søkelys. Personen som kom i kontakt med disse via You Tube, ønsker nå bare en ting, legge dette bak samt å få skikk på livet sitt igjen etter flere års mental galskap. Den bisarre sekten ble aldri spesielt stor og når Harland og Chase gikk i tottene på hverandre, var det flere som fikk nok og kuttet kontakten. (foto viser tre av kultens medlemmer i det de er ute og offentlig forkynner at bibelen er dyrets merke)

Harland eller Roger Goebel Hay alene på tronen

harland-hoyKrangelen mellom Harland og Chase Jester førte til at en rekke av tilhengerne ble borte. Jester som stadig har endret ideologi har tapt mye av sin oppslutning og har nå bare en håndfull tilhengere, mens Roger Goebel Hay som har utgitt en bok med navnet “Bible is the mark of the beast” nå sitter tilbake som ukronet høvding for de som er blitt igjen. Ut fra tidligere tall som er samlet kan det se ut som omlag 1/3 av hans følgere er blitt borte. Parallelt med at Harland Hoy ennå forkynner sitt budskap om at “Bibelen er dyrets merke” og “en avgud” utkjemper hans tilhengere ennå en propagandakrig mot Chase Jester og de støttespillere Jester ennå har. Beskyldninger om løgn, du er en djevel, du er demonbesatt osv callum-geier-rip-the-bibleosv kastes frem og tilbake mellom de to falske profetene og deres tilhengere. Den fortsatt pågående krangelen kan sjekkes ut her. Påstander om alkoholisme, drap, utroskap En av dem som ennå henger med i svingende er Callum Geier fra Australia. Geier som har en lang forhistorie i å utgi seg for å være andre personer i den hensikt å samle inn penger til seg selv og rive i stykker Bibelen på You Tube, ser ut til å ha falt ned på Chase Jesters side i krigen. Han har sluttet å rive bibler offentlig, for nå går de rett i søpla mens han dyrker “Jesus Only” og spammer kristne You Tube kanaler med sitt destruktive mørke. I videoen nedenfor forklarer Chase Jester hva slags kristendomsfri og bibelfjern religion Chase Jester og hans forskrudde tilhengere nå holder fast ved

https://www.youtube.com/watch?v=H9Qic2XvaUs