Profeti i tiden -Siste fra Jason A end times watch

Er endetiden over oss? Verden opplever store klimaendringer, massive ødeleggelser, døde fisk, sterke vær-tegn og mange tror vi nå ser fødselsveene Jesus talte om i sin store eskatalogiske tale om de siste tider. Sjekk ut den siste videoen fra Jason As “End Time Watch”

https://www.youtube.com/watch?v=pCYfQmk5yao

Warning for 2015: The Signs Are Here…Something Is Going To Happen

https://www.youtube.com/watch?v=7WZJqIZdPRI&list=UUDATi9UrhqjfVNxIKNizOiQiframewidth=574height=320src=//www.youtube.com/embed/7WZJqIZdPRI?list=UUDATi9UrhqjfVNxIKNizOiQframeborder=0allowfullscreen/iframe