Profet Sadhu Sundar-Selvaraj: Derfor utvalgte Gud Donald Trump -en Guds mann

Foto You Tube

Den indiske profeten Sadhu Sundar-Selvaraj var blant dem som profeterte riktig om at Donald Trump ville vinne fjorårets presidentvalg og for to år siden var Sindar-Selvaraj i i bønn med spørsmålet om hvorfor skal Gud fortsette å sende dom over USA og i samtalen den indiske profeten hadde med Jesus ble Ninives eksempel trukket frem. “Når Ninive hørte profeten Jonas budskap omvendte de seg alle sammen, inklusiv kongen, som steg ned fra sin trone og kledde seg i sekk og aske og vendte om. Og Jesus spurte Sundar-Selvaraj: “Kan du garantere at, -og dette var da Obama var president, at Mr Obama vil gjøre det samme som kongen av Ninive? Og da Herren stilte det spørsmålet kunne jeg bare la saken ligge

For jeg tror ikke at Mr Obama vil komme ut av Det Hvite Hus, kle seg i sekk og aske og komme ut å be sammen med de tusener som ber for USA. Og det er derfor Gud har brakt frem Mr Trump, for Mr Trump vil gjøre det samme som Ninive’s konge, han vil kle seg i sekk og aske, for Han er en Guds mann -og vil stille seg i gapet for denne nasjonen,” sier den indiske profeten i samtalen med Jim Bakker. Se og hør videoklippet og si gjerne din mening

51 tanker om “Profet Sadhu Sundar-Selvaraj: Derfor utvalgte Gud Donald Trump -en Guds mann

 1. Det er godt Bibelen advarer oss mot Djevelens lumske forsøk på å narre sanne kristne vekk fra sannhetens vei:

  Matteus 7:15: ” Ta dere i vare for de falske profetene!”

  Matteus 24:11: ”Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.”

  1.Joh. 4:1: ” For det er gått mange falske profeter ut i verden.”

  Matteus 24:24: ” For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.”

  • Apropos Jesus som Gud og den sanne Gud…Lykke til Josef☺

   “Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen.”

   Romerne 9:5

   “Vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss forstand så vi kjenner Den Sanne. Og vi er i Den Sanne, i hans Sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv.”

   1 Johannes 5:20

  • “Den sanne” er Jehovah, Jesu Far. Jesus er Hans sønn og har vist oss hvem og hva hans Far er. Du er narret trill rundt av det onde presteskapet som passer motbildet til fariseerne og de skriftlærde perfekt. Jeg synes oppriktig synd på deg som ganske snart vil erkjenne at du har gått Satans vei og må miste det evige liv. Vend om fra den falske guden:

   Jesus i Matteus 7:

   21 Ikke enhver som sier til meg: ‘HERRE,HERRE!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: ‘HERRE,HERRE! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ 23 Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’

  • Desverre fornekter du Guds Sønns identitet som Gud på lik linje som Faderen. Dermed har du ikke Sønnen. Du kommenterer heller ikke at barnet blir kalt evig Gud. Du sier “en Gud” og likestiller Jesus med engler. Snakk om demonisk lære..men alle flaske profeter har dette felles: De fornekter Jesus, hvem han er og hva han har gjort.

   “Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen.”

   1 Johannes 2:23

  • Du er narret trill rundt av politisk korrekte prester som ser på deg som en nyttig stakkar. En far er ikke sin egen sønn. Dette er vanvittig vrøvl. Hvem tror du Jesus ropte til på pelen da han sa:

   Min Gud, min Gud hvorfor har du forlatt meg?

   Det blir psykiatri å påstå at han sa dette til seg selv. Det er Satan Djevelen som har funnet opp treenighetslæren. Tvert om sa Jesus:

   “Faderen er større enn meg”

 2. Og Jehovas vitner er akkurat blant disse falske profeter som fører mennesker vill..
  “Den som har Sønnen har Livet, den som ikke har Sønnen har ikke livet”..

  • Josef, jeg påkalte Herren Jesu navn da jeg tok imot Ham som frelser, er jeg ikke frelst da? Har også påkalt Jesu navn i forbindelse med noe jeg ble fri fra, og det var navnet Jesus som satt meg fri fra det.

  • Svaret er enkelt og greit. Hvordan ba Jesus? Til seg selv? Nei, han var mentalt frisk og ba følgelig til sin Far = JHVH, som noen uttaler Jehova og andre Jahveh.

   Bibelen viser for øvrig at også Satan kan svare på folks bønner. Han sier ikke “jeg er styggen – følg meg” Nei han er smartere enn som så og “kler seg ut som en lysets engel” står det. Han unnslår seg heller ikke for å spille Jesus. Men JHVH’s navn er et festningstårn å vende seg til, mens man avslutter med “i Jesu navn amen”.

   Tenk på hvordan Djevelen klarte å kopiere de første av de ti plagene som rammet Farao som svar på Jannes og Jambres bønner. Han kommer også “med all maktens tegn og under” sier Bibelen. Så det gjelder å trå varsomt og be til Faderen – akkurat som Kristus gjorde.

 3. Det står ikke Jehova i grunnteksten..?? Men det gjør kanskje det i deres egne omskrevne bibel. Det står JHVH..men jødene (og vi) oversetter det med Herren. Så når du fornekter Jesus som Gud, og når han selv sier han er Gud, apostlenes vitnesbyrd er at Jesus er Gud, så vet jeg ikke hvem som trenger “lykke”..du og dine falske brødre trenger ihvertfall omvendelse og frelse. ?☺

  “For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.”

  Jesaja 9:6

  • Du er narret trill rundt. Det er nettopp i grunntekstene det står JHVH, som kan uttales JAHVEH eller JEHOVA. Dette navnet står over 7000 ganger i grunntekstene. Bare spør Det Norske Bibelselskap som sender en misjonsbibel til Madagaskar – Ny Baiboly. Der står det JEHOVA over 7000 ganger. Snakk om hykleri når de så skriver Herren i stedet her i Norge.

   Jeg tror også at Kristus er Theos – en gud. Det kalles også englene i bibelen. Det greske ordet betyr bare “overmenneskelig person”. For øvrig står det ikke stor G i grunntekstene. Gresk skiller ikke mellom store og små bokstaver her.

   Jesus Kristus er også evig far, idet han skapte menneskene sammen med Jehovah – etter at Jehovah først skapte ham. “La oss skape…” heter det i 1. Mosebok.

   Han er også rådgiver for oss på vegne av Jehova i tusen år etter Harmageddon-slaget. Deretter underordner han seg atter sin Far Jehova.

   1. Kor. 15:

   24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

 4. Teologiske diskusjoner der partene krangler med dødelig alvor om åpenbare vrangforestillinger og innbilt virkelighet, er morsom underholdning. En annen sak er når troen skaper konflikt, både i det lille og det store. Historien og samtiden er dessverre stappfull av eksempler på religiøst motiverte overgrep, enten det er Jehovas vitners psykologiske terror mot pedofiliofre og utstøtte frafalne, kristenkonservative som driver homofile til selvmord og serverer underpriviligerte overtro istedenfor virkelig kunnskap eller det gjelder drap på sjiaer og rohingyaer. (Og nei, det er ingen unnskyldning for én urett at det samtidig begås annen urett, for eksempel tilsvarende maktmisbruk og krig basert på egoisme og nasjonalisme uten religion som direkte pådriver.)

  • “Jeg er IKKE kommet med fred men med STRID”, postulerer Jesus. En strid DU har valgt å delta i.

   Historien kjennetegnes først og fremst av politiske massemordere som Stalin, PolPot, Hitler, Mussolini, Mao, Djengis Kahn, Napoleon, Obama, Jens Stoltenberg (70000 drept og lemlestet i Libya), Robert Mugabe,keiser Hirohito – ja listen er uendelig lang…

   At endel av disse massemorderlederne ønsket å samarbeide med religiøse kollaboratører er rene maktkonsoliderende knep.

   I dag er det islam som truer verden. 50 muslimske land konkurrerer om å plage sine innbyggere i den grad at det tyter ut flyktninger og unge, mannlige velferdsemigranter til samtlige kontinenter.

   Rohingyaer har drevet så mye terror i Myanmar/Burma at selv en kvinnelig fredsprisvinner vil ha dem ut.

   Merk deg mine ord nå:

   Islam er nå en så stor trussel mot verdensfreden at FN om kort tid vil forby all offentlig religiøs utfoldelse worldwide.

   Hva Vakttårnvitner og andre religiøse foretar seg må du ta med disse og ikke med meg. Vakttårnet har ikke patent på Guds navn Jehovah.

   Om verdslige mennesker vil hygge seg med og i hverandres avføring legger ikke jeg meg bort i. Jeg forholder meg kun til den tillatte boken Bibelen.

 5. Mange vill gå seg vill på veien til sannheten, til og med de utvalgte skal ta feil av veien. Så alle er i faresonen. Mange tolkninger vil dukke opp og hevde sin rett på hva Sannhet er. Hvert menneske står alene til slutt foran Guds trone med sitt hjerte. Derfor er det viktig å ikke dømme mennesket. Men be i stedet for Åndens åpenbaeelse på sannheten og den Nåde Jesus kom med. Mange er ført vil gjerne fordi man ikke forstår eller ser hva Guds ord sier. Men det er en vei å få for oss alle en frelses vei man strider i. Slik Paulus sier.

  • Det er vel mer korrekt å si at ”mange skal gå seg vill på vei BORT fra sannheten”.

   Når det gjelder å dømme – krino på gresk = skille – sier faktisk NT at det er ”blant oss selv vi skal dømme” – altså dømme om det som kommer frem er tuftet på Bibelsk grunn eller bare er egenprodusert oppspinn. Og der har vi heldigvis fasiten for hånd hva de viktigste ting angår. Modne kristne kan derfor skille rett fra galt – ondt fra godt.

   Hva bønn angår er det viktig å tilnærme seg vår himmelske Far Jehova som den Pappaen han er for oss – dog på en respektfull måte. Jeg avslutter alltid en bønn ved å vise til Hans sønn Kristi offer – i Jesu Kristi navn amen.

   Jeg glemmer heller aldri å be om visdom, forstand, kunnskap OG hellig ånd. Jeg ber om åndens ni frukter og at Han må tilgi meg mine uttallige feil og ufullkommenheter. Så takker jeg inderlig for alt jeg får som jeg trenger til livets opphold og ber for mine medtroende. Jeg husker på å legge til at Han må la sin store dag komme. For uten en rekke divergerende personlige elementer og utfordringer. I vårt hus ber vi dessuten alltid foran måltidene.

 6. Josef; du fremstår mildt sagt meget forvirret og forvirrende.
  Spørsmålet er vel; Er du i en slags psykose, eller er du besatt av åndskrefter, hvis mål er å spy ut en religiøs lapskaus, for å skape forrvirring?

  • Det er en velkjent hersketeknikk å angripe personen når man ikke lenger har bibelske argumenter. Jeg konstaterer at det er slik du holder på med flere her – en gammel satanistisk metode.

   Istedet for å dele ut psykiatriske diagnoser så les du heller i Bibelen. Som bonus får du da kanskje litt bibelkunnskap og så skal du se at du blir mindre forvirret.

  • Josef; dine bibelske kunnskaper er forvridde og feil på en lang rekke områder.
   Jeg akter ikke å plukke utlegningene dine i fillebiter. Dette da du vil spinne nye fantasier og JV-løgner, og skape ytterligere kaos rundt deg
   Derfor velger jeg heller å delta blandt dem som overser deg.
   PS! Lykke til med den kvelende, overveldende og undertrykkende følelsen det må være å strebe etter å gjøre gode gjerninger, for å utkonkurrere over 8.000.000 vitner, for å klare å karre deg til en plass blandt de 144.000 utvalgte!

  • Ingen bibelske argumenter nå heller nei. Da er nok personangrep halmstrået ja..

   Sitat Braut: ” Jeg akter ikke å plukke utlegningene dine i fillebiter.”

   Det ser jo alle her at du ikke klarer heller.

   Nei skal man nærme seg Gud er ydmykhet nødvendig. ”Gud står de stolte imot, mens de ydmyke gir Han nåde”. Det er mitt velmente tips til deg.

  • Sitat Braut: ” Derfor velger jeg heller å delta blandt dem som overser deg.”

   Det ser det heller ikke ut som du makter. Du svarer meg jo gang på gang.

   Et annet tips for deg – bare mellom oss – er å lese Galaterbrevet 5:22 – 23. Der står det om de ni åndens frukter som viser om du har Guds ånd. En av dem er SELVBEHERSKELSE.

 7. Til Josef. Skummelt at du dømmer andre til evig fortapelse fordi de tror at Jesus er Gud. Jesus er absolutt Gud, ikke en gud, slik du hevder.

  Du sier: «Trolig er du ikke døpt legitimt, men utelot Faderens navn. Dumt når dagen kommer, men ditt valg.»
  Hvorfor dumt? Peter sier i Apg. 2,38: Vend om og la dere døpe i JESU KRISTI NAVN til syndenes forlatelse, så skal dere få den Hellige Ånds gave!
  Eferserne 4,5: én Herre, én tro, én dåp, …

  Jesus er sannelig Gud. Bare Gud kan tilgi synder, noe Jesus gjorde, til raseri fra de skriftlærde, fordi han gjorde seg selv til Gud. Jesus er også Immanuel som betyr «Gud med oss», Matt.1,21.
  Jesus «var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik»
  Fil. 2,6.

  Vi er absolutt på trygg grunn når vi tror at Jesus er Gud.

  • Sitat ”Takk til Gud: “Vi er absolutt på trygg grunn når vi tror at Jesus er Gud.”

   I alle fall ikke på Jesu egen grunn.Jesus Kristusber i sin yppersteprestelige bønn i Johannes 17:3:

   “Og DETTE er det evige liv at de kjenner deg, DEN ENESTE SANNE GUD (Jehova Faderen), OG han du har utsendt, Jesus Kristus.

   Skal svare deg enda mer siden. Må jobbe litt.

  • Sitat: ” Jesus «var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik»

   Dette er korrekt. Jesus hadde i sin himmelske førmenneskelige tilværelse et åndelig legeme slik også alle engler, kjeruber og serafer har. ”Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike”, sier Bibelen. Det er derfor vi ”må fødes på ny” – til en himmelsk skikkelse.

   Jesus hadde altså et åndelig legeme likt Guds og englenes. Men tross at han var så nær Gud Jehova, så han det ikke som et røvet gods å være Gud selv. Han så m.a.o. på Gud Fader som høyere enn seg selv. Dert sa han også i sitt jordiske legeme:

   ”Faderen er større enn meg”.

   Kjeruben Djevelen derimot, selv om han også var i Guds skikkelse/åndelige legeme, så det nettopp som et røvet gode at han ikke var Gud selv. Det er dette som er grunnen til all elendigheten i skaperverket. Men i himmelen, der han startet opprøret, ble han utkastet og ned til jorden – i 1914. Følgene av det er lett å observere.

  • Sitat: ” Peter sier i Apg. 2,38: Vend om og la dere døpe i JESU KRISTI NAVN til syndenes forlatelse, så skal dere få den Hellige Ånds gave!”

   Ja vi ”døper oss til FADERENS (Jehova), SØNNENS (Kristus) og den hellige ånds navn”, slik Jesus befalte. For jødene var dette noe nytt. Det var ikke nødvendig for dem å lære om Jehova. Ham hadde de hatt i hundredevis av år. Det var Jesus som var det nye, og som de følgelig måtte lære alt det nye om.
   Således ber vi TIL JEHOVA – Faderen – slik Jesus gjorde i mønsterbønnen ”Fadervår”, og avslutter bønnen med å vise til at vi tror på at han ofret sin sønn Jesus som en løsepenge – i Jesu navn amen.

   Sitat: ”Efeserne 4,5: én Herre, én tro, én dåp”

   Ja, nettopp. Vi som er salvede kristne har EN GUD – ”Jehova er EN,djevlene vet det og skjelver”, og vi har EN HERRE – Kristus. Vi ser frem til bryllupet med Kristus som vi skal gifte oss åndelig med. Vi skal ikke gifte oss med Gud selv. Det skulle tatt seg ut…:=)

  • «Ja vi ”døper oss til FADERENS (Jehova), SØNNENS (Kristus) og den hellige ånds navn”, slik Jesus befalte.»

   Hvilket navn er det? Gjør oppmerksom på at «navn» står i entall. Selvfølgelig er det navnet over alle navn; Jesus. Alt er sammenfattet i han. Peter forsto dette og sa:…la dere døpe i Jesu Kristi navn….

  • JEHOVA eller om du vil JAHVEH, er Faderens navn som står over 7000 ganger i Bibelen i form av konsonantene JHVH. Det var Han Jesus bad til. Og når Jesus bad til Ham, skjønner jeg at også andre kristne skal det samme. Ved slutten av bønnen ber vi “i Jesu navn amen”, i det vi viser til Jesu offer som i det hele tatt gjør det mulig for oss å nå frem til Faderen JHVH – Jehova.

   Jeg benytter JEHOVA, idet “JE” er prefixet/forstavelsen i Jesu eget navn – som jo betyr Jehova er frelse. Selve Jesu navn betyr altså at JEHOVA ER FRELSE – Jehoshuas eller Jeshua på opprinnelsesspråkene. Om du sier Jahveh, må du også si JASUS – JAREMIA, JASAJA ETC. Og det er det ingen som sier, så da er det JEHOVA som er mest korrekt.

  • Under teologistudiet ble det konkludert med at Jahve var den mest sannsynlige uttalen av Jahve-navnet.
   Dette av flere anerkjente språkforskere på hebraisk.
   Jahve er forøvrig et værensbegrep som betyr “Jeg er” eller “den som er” og betegner den evige som har et evig væren.
   Det greske ordet “ego eimi” er på samme måte et værensbegrep som Jesus brukte om seg selv som “Jeg er” veien, Jeg er sannheten og Jeg er livet.
   Her identifiserer Jesus seg som værens-ett med Fadere. Den Hellige og treenige Gud er med andre ord uten begynnelse og uten slutt og er således det ultimate væren.

  • Sitat: “Jeg er veien”

   Ja Jesus sier nettopp “jeg er VEIEN”. Vi vet alle at en vei aldri er selve målet, men et middel for å komme dit. Derfor er det logisk at Jesus bare er en vei som fører til målet – Faderen Jehovah.

   Dette samsvarer også godt med 1. Korinterbrev 15 der det heter:

   “27 For alt la han(Jehova) under hans (Kristi)føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.”

  • Bruker du Jahve må du også si Jasus, Jaremia og Jasaja. Ja eller Je er prefixet/forstavelsen i Jesu navn som sier alt i det Jesus betyr “Jehova er frelse”.

   Det er bedre å bruke logikk enn å sluke de skriftlærdes meninger rått. Det sa Jesus også.

  • Josef. Hva med Peters uttalelse om dåp i Jesu navn? Peter mente utvilsomt det han sa. Du hadde ingen god forklaring her.

  • Sitat: “Josef. Hva med Peters uttalelse om dåp i Jesu navn?”

   Jesus Kristus selv, den fremste menneskelige autoritet på kristendommen sa i Matteus i Matteus 28:

   “19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn”.

   Vi skjønner at Peter ikke står over Kristus, men at han understreket for menneskene at den nye pakt innebar mer enn bare å tjene Jehova slik jødene hadde gjort i hundredevis av år. Det nye nå var Jesus som på vegne av sin Far Jehova også skullevises dyp respekt ettersom han ble gitt all myndighet over menneskene i tusen år:

   1.Kor.15:

   Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

 8. Siterer Gotquestions.org: Man kan ikke noe sted i Bibelen lese at Jesus sier de eksakte ordene ”Jeg er Gud”. Men det betyr ikke at Han ikke påstod at Han er Gud. Ta for eksempel Jesu ord i Johannes 10,30. ”Jeg og Faderen er ett”. Ved første øyekast ser ikke dette ut som en påstand om å være Gud. Men se på jødenes reaksjon på uttalelsen hans. ”For noen god gjerning steiner vi deg ikke, men for gudsbespottelse: Du som er et menneske gjør deg til Gud”. (Johannes 10,30) Jødene forstod Jesu uttalelse slik at det var en påstand om å være Gud. I de følgende versene retter Jesus aldri på jødene ved å si ”Jeg påstår ikke at jeg er Gud”. Det tyder på at Jesus faktisk sa at Han var Gud ved å erklære ”Jeg og Faderen er ett”. (Johannes 10,30) Johannes 8,58 er et annet eksempel. ”Jesus svarte: Før Abraham var, er Jeg”. Igjen, som en reaksjon på det, tar jødene opp steiner i et forsøk på å steine Jesus. (Johannes 8,59) Hvorfor ville jødene steine Jesus hvis Han ikke hadde sagt noe de oppfattet som blasfemisk, bokstavelig talt, en påstand om å være Gud?

  Johannes 1,1 sier ”Ordet var Gud”. Johannes 1,14 sier ”Ordet ble menneske”. Dette viser klart at Jesus er Gud legemliggjort. Apostelgjerningene 20,28 sier ”Vær hyrder for Guds menighet, som Han vant ved sitt eget blod”. Hvem kjøpte menigheten ved sitt eget blod? Jesus Kristus. Apostelgjerningene 20,28 sier at Gud kjøpte menigheten med sitt eget blod. Derfor er Jesus Gud!

  Disippelen Tomas sa om Jesus: ”Min Herre og min Gud”. (Johannes 20,28) Jesus irettesetter ham ikke. Titus 2,13 oppmuntrer oss til å vente på vår Guds og vår Frelsers komme- Jesus Kristus. (Se også 2. Peter 1,1) I Hebreerne 1,8 proklamerer Faderen om Jesus: ”Men om Sønnen sier Han: Din trone, Gud, står til evig tid, rettferds stav er din kongsstav”.

  I Åpenbaringen befaler en engel apostelen Johannes til kun å tilbe Gud (Åpenbaringen 19,10) Flere ganger i Skriften blir Jesus tilbedt (Matteus 2,11, 14,33, 28,9, Lukas 24,52, Johannes 9,38) han irettesetter aldri folk for at de tilber Ham. Hvis Jesus ikke var Gud, ville Han sagt til dem at de ikke skulle tilbe Ham, akkurat slik som engelen i Åpenbaringen gjorde. Det er mange andre vers og avsnitt i Skriften som argumenterer for Jesu guddommelighet.

  Den viktigste grunnen til at Jesus må være Gud er at hvis Han ikke er Gud, så ville ikke Hans død vært tilstrekkelig til å betale straffen for hele verdens synd (1.Johannes 2,2) Bare Gud kunne betale slik en uendelig straff. Bare Gud kunne ta på seg verdens synder (2.korinterne 5,21), dø, og stå opp igjen- og bevise Hans seier over synd og død.

 9. “Jeg og Faderen er ett”

  Når Jesus sier “jeg og Faderen er ett” betyr det bare at de er i harmoni med hverandre. Jesus sa også at disiplene måtte være “ett” med hverandre liksom de var. Og Bibelen er også klar på at “mann og kvinne er ett” – ja “ett kjød” – m.a.o. enige.

  • Jeg tror nok at verset “Jeg og Faderen er ett” betyr langt mer enn at de var i harmoni med hverandre. Jesus sier ikke her at Han og Faderen er en person, men ett av vesen og med samme kvaliteter, dvs at begge er av evighet.

  • Jesus er “den førstefødte fremfor enhver annen skapning”, sier Bibelen. Altså en skapning.

 10. ”Jesus svarte: Før Abraham var, er Jeg”

  Ja, Jesus var i himmelen før han kom ned til jorden. Etter at Jehova skapte ham som “den førstefødte fremfor enhver skapning” (odelsgutten), skapte de sammen alt. (“La oss skape…” heter det i 1. Mosebok)

  Da dette selvsagt var lenge før Abraham kom til verden, viste Jesus at han hadde en før-menneskelig tilværelse ved ovenstående uttalelse.

  • Det finnes intet i tekstene som indikerer at Jesus tilhører skapningen, i så fall er hans frelsesverk på korset og utgytelsen av hans blod null verd.
   Den kristne kirke holder fast på at “Kristus er født av Faderen” og utgått av Faderen, og dersom Jesus var et skapt vesen, er han en del av den falne menneskenaturen og således vil hans frelsesverk være av null verdi.

  • Dette er feil. Guds grunnlov sier “like for like, liv for liv”. Når det fullkomne mennesket Adam stjal fra det eneste treet JHVH hadde sagt var Hans, så måtte det et likt offer til for å sone. Derfor ble den fremste av alle Guds skapninger i himmelen implantert i Marias morsliv slik at det fødtes et fullkomment menneske. Så måtte dette mennesket dø for å oppfylle loven om “like for like”. Gud selv “rommes ikke av himlenes himler” og kunne ikke fått plass i Maria. Dessuten ville ikke Gud vært like med Adam.

 11. “Hvorfor ville jødene steine Jesus hvis Han ikke hadde sagt noe de oppfattet som blasfemisk, bokstavelig talt, en påstand om å være Gud?”

  Fordi han sa at han var Guds sønn. Hvilket han var. Det er jeg også. Og alle andre mennesker som vil tjene Gud.

  • Josef.
   Håper du blir utestengt fra søkelys fordi ingen orker å diskutere med Jehovas Vitners sin vranglære.
   Jesus er ikke skapt slik som du sier. Jesus er fra evighet og er Gud. Den treenige Gud.
   Og stor er troens mysterium.

  • Det å utestenge noen er vanskelig, dog forventer jeg at tema som diskuteres er det som aktuelle artikkel er om.
   Selvfølgelig er Jesus ikke en del av Skapningen, men Kristus er medskaper og alt er skapt til og ved ham som det står.
   Å nedgradere Jesus til en del av Skaperverket er å forkaste klare ord fra Bibelens skapelsesberetning, i tillegg vil en slik forestilling medføre at Kristus er en del av den falne skapelsen.

  • Nazistene, inkvisisjonen, islam,kommunistene og ulike autoritære fascistideologier ønsket og ønsker sensur.

   Bibelen sier imidlertid: Prøv alt og hold fast ved det gode.

   Jeg Josef sier dere: Frykt ikke sannheten. Sannheten skal frigjøre dere.

  • Til Søkelys:

   Selvsagt er ikke Jesus del av den falne skapelse. Han er skapt og i likhet med de trofaste englene er han trofast og ikke-fallen. Det var ikke alle englene som falt for Djevelens renkespill. Bare rundt en tredjedel.

 12. Sitat: Johannes 1,1 sier ”Ordet var Gud”.

  Da kjenner du ikke gresk. De greske skrifter skiller ikke mellom store bokstaver (versaler) og små bokstaver (minuskler) slik vi gjør på norsk. Derfor skriver eksempelvis Lyder Bruns oversettelse – “ordet var av guddomsart”. Andre skriver “gud var ordet”. Hvilket er sant. Også engler kalles guder. Og til og med jordiske dommere. Theos – gud på gresk – betyr rett og slett “overmenneskelig person”.

  Således sier Bibelen:
  5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer.

  • “Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke; men den som er født av Gud, tar sig i vare, og den onde rører ham ikke. 19Vi vet at vi er av Gud, og hele verden ligger i det onde; 20men vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss skjønn til å kjenne den Sanne, og vi er i den Sanne, i hans Sønn Jesus Kristus. Denne er den sanne Gud og det evige liv.

   21Mine barn! Vokt eder for avgudene!

   1. joh 5:18-21

 13. Se, han kommer med skyene, og hvert øie skal se ham, også de som har gjennemstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.

  8Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den Allmektige.
  Åp 1.7-8

  I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2Han var i begynnelsen hos Gud. 3Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til. 4I ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.

  6Det fremstod en mann, utsendt fra Gud; hans navn var Johannes; 7han kom til vidnesbyrd, for å vidne om lyset, forat alle skulde komme til troen ved ham. 8Han var ikke lyset, men han skulde vidne om lyset.

  9Det sanne lys, som oplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. 10Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. 11Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 12Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; 13og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

  14Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet – en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far – full av nåde og sannhet. 15Johannes vidner om ham og roper: Det var denne om hvem jeg sa: Han som kommer efter mig, er kommet foran mig, fordi han var før mig. 16For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde; 17for loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 18Ingen har nogensinne sett Gud; den enbårne Sønn, som er i Faderens skjød, han har forklaret ham.

 14. Jesus er Sann Gud og sant menneske. Jesus er Ordet og Han ble skjød.
  Jesus er også Messias den levende Guds Sønn.

  Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er èn sann Gud, fra evighet til evighet.

 15. 1. Tim 3:16
  “Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet. “

 16. “Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke; men den som er født av Gud, tar sig i vare, og den onde rører ham ikke. 19Vi vet at vi er av Gud, og hele verden ligger i det onde; 20men vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss skjønn til å kjenne den Sanne, og vi er i den Sanne, i hans Sønn Jesus Kristus. Denne er den sanne Gud og det evige liv.

  21Mine barn! Vokt eder for avgudene!

  1. joh 5:18-21

 17. Kommer så klart fram i skriften at Jesus Kristus er Guds Sønn og Gud.
  Kommer også fram i Bibelen at Jesus hadde makt til å tilgi synder. Er ingen annen enn Gud selv som kan tilgi synder.
  Jesus blir også tilbedt i evangeliet. Er Gud vi skal tilbe.

  “Men de elleve disipler drog til Galilea til det fjell hvor Jesus hadde satt dem stevne. 17Og da de så ham, tilbad de ham; men nogen tvilte. 18Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord; 19gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, 20og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende! ”

  Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er èn Gud! Kan ikke separere dem.

 18. Alt dette har jeg svart inngående på tidligere.

  “Jesus blir også tilbedt i evangeliet. Er Gud vi skal tilbe.”

  Det står “proskyneo”, noe som riktigere oversettes med “dyp respekt” – det samme som en gift kvinne skal ha for sin mann.

 19. Sitat: ” Er ingen annen enn Gud selv som kan tilgi synder.”

  Joda, Jesus er gitt denne makt i tusen år. (All makt i himmel og på jord) Etter dette gir han denne makt tilbake til Faderen.

Det er stengt for kommentarer.