Profet og apostel i uttakt med virkeligheten? Dr Christian Harfouche med profetisk innsikt om velstand og økt verdi på eiendommer

Doctor Christian Harfouche som leder den karismatiske velstands-menigheten “Miracle Faith Global Apostolic Church” har av tidligere medlemmer blitt omtalt som Pensacolas mest “korrupte kirke.” Menigheten som er en typisk fremgangs-teologisk forsamling hvor hele familien Harfouche er engasjert enten som apostler eller pastorer for den omstridte forsamlingen. Familien som driver den religiøse butikken er Dr Christian Harfouche som skal være apostel og hans kone Dr Robin Harfouche som også er apostel. Sønnen og arvingen til “Ministrien” er prest John Harfouche som igjen er gift med pastor Pastor Christie Amira Harfouche.
Denne firerbanden av et lederskap skal ha fått muntlig velsignelse av forskjellige trosforkynnere som Lester Sumrall, Dr. Morris Cerullo, Dr. R.W. Shambach, Dr. John Avanzini, Paul & Jan Crouch, Dr. Jerry Savelle og et knippe andre velstandsprofeter. I sin siste profetiske oppdatering mens land etter land stenger ned og børsene stuper og folk er paniske er ikke “apostel” Dr Christian Harfouche redd for å love at din eiendom skal øke i verdi samt å garantere mer helse, velstand og fremgang. Dr Harfouche budskap ble proklamert et knapt døgn før det amerikanske aksjemarkedet kollapset nok en gang. Det var en alvorstynget president Trump som mandag holdt en kort tale under den daglige virus-breafingen og det var en ennå mer alvorstung president Emmanuel Macron som innformerte sin nasjon og hele verden at Frankrike stenger grensene. Det er mulig at Dr Harfouche enten er blind eller døv for den virkelighet vi alle opplever. Se selv og spør deg selv om dette er det profetiske ord til vår tid. Si gjerne din mening