Pro-russiske telegram kontoer er fjernet fra Google søk

Flere pro–russiske telegram kontoer, deriblant Troika som rapporterer noe annet enn mainstream media om krigen i Ukraina er ikke å finne i Google søk. Dette gjelder blant annet Telegram-kontoen Troika med 217 000 følgere. Dersom man bruker søkemotoren “Duck Duck Go” vil link til Troika`s telegram konto komme opp som første resultat. Bruker man google som søkemotor vil man ikke finne nettsiden i søkeresultatet på de 13 sidene med referanser som kommer frem i Google søk. Dersom man i Google søk bruker ordene Troika telegram rustroyka1945 vil man heller ikke få noen treff som refererer til selve nettsiden. Dersom du bruker søkemotoren Duck Duck Go vil du finne flere treff som peker til aktuelle nettside.

Google som er verdens mest brukte søkemotor ser ut til å være den søkemotoren som går lengst i å sensurere søkeresultat. Både Bing, Duck Duck Go og Yahoo samt Brave og Yandex  ser ikke ut til å drive undertrykkelse av søkeresultat slik Google gjør. Google er dermed den største “bølla i klassen” og ønsker man å finne usensurerte søkeresultat bør man ta i bruk noen av de andre søkemotorene.

https://yandex.com/BingBraveDuck Duck Go- Yahoo