PRIDE month is demonic. It teaches a different salvation and identity of what a human being is.

Ortodoks prest er langt tydeligere om hva Pride er enn det de fleste norske forkynnere våger å være. “Pride er en demonisk bevegelse,” sier presten i sitt tydelige budskap. Slik forkynnelse hører vi lite av i norske menigheter.