Prest inviterer barn til Halloween på kirkegården

frafalls-prestHun mener det er på tide at norske menigheter tar Halloween tilbake. Og frykter at kirken kan komme til å miste barn og unge hvis man ikke spiller på lag med kulturen.
Halloween blir stadig mer populært i Norge, men menigheter har foreløpig vært restriktiv med å koble Halloween med Allehelgenssøndag, men nå vil en prestinne i den norske kirke ta barna med på kirkegården og inn i kirken for å feire Halloween, melder avisen Dagen. Halloween er en hedensk skikk de aller fleste bibelske kristne tar avstand fra og skyr som pesten.

Mens frafallskirkene i Europa og USA ser ut til å ville forsøke “å kristne”  hedenskapen ved å få den inn i kirkelige ramme, -ved å invitere barna til å feire Halloween i lag med en prestinne på en  kirkegård, er det flere som mener at Halloween er en hedenskap som barna må beskyttes fra. Her en en samtale om temaet på Mario The Vigilant Christian You Tube kanal. Halloween er en hedensk tradisjon vi som er kristne ikke tar del i. For som kristne skikker vi oss ikke lik med verden og som Kristi ekklesia er vi ut-kalt av verden og blitt Guds eiendomsfolk, og Guds ord forbyr oss å ta del i slike hedenske skikker.

https://www.youtube.com/watch?v=eK4vpCuFZH4