Den viktigste profetiske tid i historien, -er den perioden september 2015 til september 2016?

Balfour_portrait_and_declaration1917 til 1918 var et såkalt profetisk jubileumsår som skulle få stor betydning for restaureringen av det jødiske folk i deres hjemland, Israel. Balfour erklæringen som inneholdt en britisk støtte til etableringen av et jødisk hjemland i Palestina er datert 2 november 1917 som var i starten av det jødiske jubileumsåret fra september 1917 til september 1918. Det neste jødiske jubileumsåret (1966-1967) var også et jubileumsår av stor profetisk betydning. Shemitahen i 1966 ble avsluttet den 14 september som var 29 Elul og  5 juni 1967 gikk Israel til angrep på Egypts flyvåpen i et angrep som kom knappe 9 måneder ute i jubileumsåret.

Det israelske overraskelsesangrepet kom etter at Egypts president Nasser tidligere i mai 1967-6-dayhadde kastet ut FNs fredsbevarende styrker fra Sinai halvøya og mobilisert 1000 stridsvogner og nesten 100 000 soldater langs grensen mot Israel. De israelske ledere været allerede da at noe var i ferd med å skje og da president Nasser den 30 mai erklærte at Israel skulle tilintetgjøres. – Vårt mål er Israels ødeleggelse. Det arabiske folket ønsker å kjempe, sa Nasser, som ble nesten tatt på sengen da Israel i et lynangrep slo ut det egyptiske flyvåpenet den 5 juni. Jordan som hadde signert en gjensidig forsvarsavtale med Egypt den 30. mai 1967, gikk så til angrep på Jerusalem og Netanya. Krigen som kom til å vare i 6 dager ble en katastrofe for den arabiske alliansen, som ble slått av Israel og som et resultat av seieren, kom hele Jerusalem tilbake på jødiske hender. En virkelig seier et jødisk jubelår verdig! I løpet av bare en eneste fysisk og profetisk uke ble jødenes drøm om Jerusalem er realitet, og så sier noen ennå at Gud er død.

Hva med jubelåret 2015-2016? Blodmåne over Galilea 30 oktober

Årets Shemitah ble avsluttet 13 september etter måneder med turbulens og brutale fall på verdens aksjemarkeder. Mange tusen milliarder kroner gikk tapt under turbulensen og blant taperne var blant annet Oljefondet som tapte over 270 milliarder på nedturen i aksjemarkedet. I følge Jonathan Cahn er vi nå inne i jubelåret september 2015 til og med september 2016 og dette vil kunne bli den viktigste profetiske tid i historien sier den velkjente bibellæreren på Jim Bakker show. Cahn som peker bakover på de to forrige jubileumsårene 1917 og 1967 er lite konkret om året vi nå er inne i nå, men ved å se bakover på de to forgående jubileumsårene 1917 og 1967 aner vi at noe av stor profetisk betydning vil kunne skje i eller med Israel. Sjekk ut hva Jonathan Cahn har å si:

Signaliserer volden i Israel at noe er på gang?

blodmåne-30-oktoberSom kjent har Israel vært preget av en omfattende bølge av vold og terror og fredag vendte terroren tilbake til Jerusalem etter en 14 dager lang pause med relativ ro. Samtidig som palestinske terrorister fortsetter å utgyde både jødisk og eget blod etter at den palestinske presidenten den 16 september proklamerte dette: ” “Vi hilser velkommen enhver bloddråpe som blir utgytt i Jerusalem”. En av dem som er blitt angrepet av palestinske terrorister de siste dagene er Rabbi Yehuda Glick som også ble angrepet for ett år siden, melder pastor Paul Begley i sin siste oppdatering. Fredag 30 oktober viste det seg nok en blodmåne over Israel som et rødt varsel om at vi lever i profetiske tider. Fredag ble en israeler skadd i et knivangrep i Jerusalem og et tilsvarende angrep på Vestbredden ble avverget. Vi ser i dag på samme måte som i 1967 at jødenes bitreste fiender søker å utøse jødisk blod oppildnet av en uansvarlig og korrupt palestinsk “president” som hilser velkommen enhver bloddråpe som blir utgytt i Jerusalem,” og Midtøsten er nå en region preget av vold, terror, krig og blodsutgytelse vi ikke har sett maken til i nyere tid. Som bibelske kristne gjør vi klokt i ha også et blikk rettet mot hva som skjer I Midtøsten og med Guds profetiske folk som er jødene og staten Israel. Under de to forgående jubileumsår skjedde det noe av stor profetisk betydning for Israel, og vi skal ikke se bort i fra det samme vil kunne skje under det jubileumsåret vi nå er inne i.

 

Facebook Comments

20 tanker om “Den viktigste profetiske tid i historien, -er den perioden september 2015 til september 2016?

 1. ” I følge Jonathan Cahn er vi nå inne i jubelåret september 2015 til og med september 2016″
  ——————-
  Israel er Guds Folk, dei utvalgde, slik Tankah seier gong på gong.
  “Guds augnestein” er kanskje det beste uttrykket.
  Det er ikkje vanskeleg å sjå at Israel vil få store problem med verdssamfunnet i framtida. Ordet “okkupasjon” har FN teke til seg og verdssamfunnet forlangar at Israel skal gje tilbake dei okkuperte områda, noko som innbefattar Aust Jerusalem. Der ligg Tempelhøgda.
  Tempelbevegelsen seier det tydeleg.

  http://templemountfaithful.org/articles/the-temple-will-be-rebuilt-on-the-temple-mount-and-no-terror-will-stop-it.php

  “The Temple Will Be Rebuilt on the Temple Mount in Our Generation and No Terror Can or Will Stop It!”

  2016 kan vera året at det heile får ei løysing, eit politisk jordskjelv.
  Netanyahu er for veik, slik tempelbevegslen skriv.

  “After one month of terror the PM of Israel, Benjamin Netanyahu, surrendered to the barbaric and cruel Arab terror and gave up by a shameful agreement with King Abdullah, the Wakf and US Secretary of State John Kerry the last pieces of sovereignty of Israel on the Holy Temple Mount, the location of the First, Second, and soon to be built Third Holy Temple.”

  “Netanyahu is stating again and again during the last few weeks, showing poor weakness, that Israel does not want to change the ‘status quo’ on the Holy Temple Mount”

  …”the most important commandment of the G‑d of Israel: “Build me a temple and I will dwell among you” (Exodus 25:8).”
  ——————
  Jubelåret i fylgje Tanakh er ikkje 2015-2016.
  Det er år 2028.
  Om 2015 er jubelåret vil neste frigjevingsår eller utløysingsår vera 2065.
  Jubelåret er kvart 50. år slik syklusen i 3 Mosebok 25 viser.
  ————–
  http://templemountfaithful.org/articles/critical-stage-in-the-end-time-war.php

  “The beginning of the Hebrew new year of 5776 (2015-2016) started with a very deep feeling inside every Israeli that this is going to be a very critical year in the history of the end-time redemption of the people and the Land of Israel and even of the entire world.”

  “The historical goal of the Islamic Arab enemies of Israel to destroy Israel and to remove her from the map of the world is coming to a crucial stage: Islamic terror against Israelis covers the Holy Temple Mount of the G‑d of Israel, the streets of Jerusalem, and the Holy Land of Israel. Jews are attacked daily, hour-by-hour, mainly with knives and other kinds of weapons. Children, women, and men are murdered and maimed. Israelis again are fighting against evil Islamic and Arab terrorists who are called and sent by their leaders to destroy Israel and to stop the rebuilding of the kingdom of the G‑d and people of Israel in the Land that G‑d gave to His people Israel in an eternal covenant thousands of years ago.”

  Alle må fylgja med på det som snart vil oppfyllast. GUDS HUS GJENREIST.

  “The Temple Mount and the Land of Israel Faithful Movement, answering the call of G‑d to His people, is calling the Israeli government not to fear any human power but to trust the G‑d of Israel, to remove the foreign Islamic-Arab occupation and its shrines from the most holy site of the Jewish people exactly as G‑d is expecting and calling us to do and as our forefathers did when foreigners and enemies occupied and controlled the Holy Temple Mount of the G‑d and people of Israel and to immediately build the Third Holy Temple as G‑d is calling us again and again to do. A real peace will come to Israel and to the entire world only when the Third Holy Temple will be built by Israel exactly as it has been prophesied by G‑d to our generation:”

  Det riktige jubelåret kjem snart.Då skal alt setjast i rett stand.
  http://trackingbibleprophecy.com/images/jubilees.gif

  Israels stammer får landområda som er beskrive i Esekiel 47.
  Jerusalem i Israel vert verdas hovudstad der Guds trone skal vera.
  Folkeslaga skal gradvis læra seg å leva etter Torahen slik Esaias 2 fortel.
  Israel vil verta føregangslandet.

  “For Sions skuld vil eg ikkje teia,
  for Jerusalems skuld vil eg ikkje vera roleg
  før hennar rettferd bryt fram som lysglans
  og hennar frelse brenn som ein fakkel.

  2 Folkeslag skal sjå di rettferd
  og alle kongar din herlegdom.
  Du skal få eit nytt namn
  som Herren sjølv skal kunngjera.

  3 Du skal bli ein herleg krans i Herrens hand,
  eit kongeleg diadem i din Guds opne hand.

  4 Du skal ikkje lenger kallast Den forlatne,
  og landet skal ikkje lenger kallast Det som er lagt audt.
  Men du skal heita Den eg har kjær,
  og landet ditt Den eg har teke til ekte.
  For Herren har deg kjær
  og vil ta landet til ekte.” Esaias 62

  • Ut fra dine utregninger ser jeg at jubelåret ikke kan være i 2015/16.
   Men er det virkelig mulig å regne så nøyaktig helt fra skapelsen? Opplevde du ikke vansker/uklarheter underveis?

 2. Langesæter. Jeg forstår det slik at ingen helt vet når jubelåret er, men at i jubelåret frigis fanger og eiendom leveres tilbake til det jødiske folk. Har dette skjedd i de årene du har utpekt som jubelår?
  Jeg vil tro at 1948 burde vært et soleklart jubelår, men ifølge Cahn er året da de fikk Jerusalem tilbake utpekt som jubelår.

  • Nils.
   Det er eit enkelt oppsett.

   Dei 6000 åra er 120 jubileum (120* 50)

   Difor er det viktig å studera kronologien i Skrifta.
   http://water.livelyhope.co/bible_believers_6000_years.html

   Når år 6000 etter Adam kjem, fyrst då er 120 jubileum oppfyllt.
   Då kjem 1000-årsriket eller riket for Israel.
   Då får Israels stammer tilbake landet i bokstavleg forstand.
   Jerusalem (Guds Heilage Fjell) var plassen Edens hage låg og når det heile gjenopprettast vil levande vatn gå ut frå Tempelhøgda og livsens tre vil igjen vera tilgjengeleg.

   “Då skal Herren min Gud koma, og alle dei heilage med han.
   Den dagen skal det ikkje vera lys, berre kulde og frost. Det skal vera éin lang dag – Herren kjenner han – ikkje dag og natt, ved kveldstid skal det vera lyst. Den dagen skal det RENNA LEVANDE VATN frå Jerusalem, halvparten til havet i aust, halvparten til havet i vest. Slik skal det vera både sommar og vinter.”

   “Han førte meg tilbake til tempelinngangen. Og sjå, vatn strøymde ut under dørstokken på austsida av tempelet…På kvar side av elva skal det veksa alle slags tre til å eta av. Lauvet på dei skal ikkje visna, og frukta skal ikkje ta slutt. Kvar månad skal dei bera ny frukt, for vatnet dei får, kjem frå heilagdomen. Frukta skal vera til føde, og blada skal gje helse.» …. Så seier Herren Gud: Dette er dei grensene de skal ha når de deler landet mellom dei tolv Israel-stammane. Josef skal ha to delar. De skal ta det i eige, den eine like mykje som den andre. Med lyft hand lova eg å gje det til fedrane dykkar, og no skal landet falla på dykk til odel” Esekiel 47

   https://revelation1910.files.wordpress.com/2012/10/the-seven-day-pattern-graph-chart.jpg

   Når det siste jubelåret kjem, då oppfyllest bokstavleg det jubelåret fortel vil skje.

   I GT les me om jubelåret, men dette gjekk tapt då Israels stammer vart ført i fangeskap til Assyria.

   Flavius Josefus fortel at det neste jubelåret etter det mønsteret han kjende til vil vera år 2028.

   http://www.giveshare.org/HolyDay/jubilee.html

   “According to William Whiston’s footnotes to Josephus, 24 B.C. was a Sabbatical year, and 23 B.C. was a Jubilee year. This would mean that A.D. 27 was a Sabbatical year, and A.D. 28 was a Jubilee year. If this is true, then 1977 was a Sabbatical year and 1978 a Jubilee year. Sabbatical years would occur in 1985, 1992, 1999, 2006, 2013, 2020 and 2027, with the next Jubilee in 2028.

   The Jews today are in confusion as to Sabbatical years and Jubilee years. True fifty-year Jubilee years were only counted during Temple times. Some Jews believe that every 15th and 65th years of the world era are Jubilee years.”

   Cahn fortel at jubelåret er 2015-2016, slik nokre jødar seier det.

   Om ikkje desse tinga oppfyllest i dei neste 10 mnd, så må du venta 50 år til neste jubelår.
   Då kjem me til år 2065.

 3. “Fred, fred og ingen fare…men da skal undergangen komme…står det i bibelen.
  Det er prisverdig og advare om kommende farer, og det regnes og tolkes av nålevende eksperter. Men…er det nå så sikkert at alt som har skjedd, passer inn sammen med det som skal komme?
  Jeg er av den oppfatning, at INGEN kommer til å skjønne hva som skjer, når undergangen kommer over verden. “Var det fra den kanten, det var uventet,” liksom, blir nok omkvedet.
  Når det gjelder de tapte 270 milliarder i oljefondet, så er disse pengene allerede tjent seg inn igjen….bare til etterretning…

  • Det er svært mange som helt feilaktig skriver at penger/verdier/midler er tapt, når vi i realiteten snakker om en verdijustering. Et tap eller en gevinst er først en reallitet ved et eventuelt salg.

  • Hei Anders.

   2015 er snart slutt og ting ser ut til å ha roa seg ned på børsane.
   At store ting vil skje i 2016/2017 er eg overbevist om.
   Eg trur starten på gjenoppbygginga av templet kan starta alt i 2017.

   Alt ligg til rette for det.
   https://www.youtube.com/watch?v=YL89QnywYrQ

   1000-årsriket kjem ikkje før dei 6000 åra eller 120 jubileum er til ende.
   Jan Hanvold er ein handelsmann som sel varer i religionens namn og tener store pengar på folks naivitet.
   Pengar er diverre ein viktig del i Baker sine show som Jonathan Cahn deltek i.
   Sjå på den pakken som vert tilbode i videoen nedanfor.
   Baker sel “matpakkane” for trengselstida for 550 dollar (4600 kr)
   https://www.youtube.com/watch?v=LFQOhkveFzU
   Kva er det for noko?
   Jau, dette.
   http://www.foodstoragereviewer.com/know-buy-morningside-gourmet-meals-time-trouble-totes-jim-bakker/

   “What to Know Before You Buy Jim Bakker Morningside Gourmet Meals Time of Trouble ”

   Les korleis desse folka loppar folk for pengar.
   Fraktutgiftene er heller ikkje ubetydelege.

   “Shipping is Expensive Jim Bakker is still charing $780 flat rate shipping for anywhere in the United States. That’s really expensive and far more than what it would normally cost for FedEx or UPS ground. I have heard that most of this money is being donated to charity, so that’s at least a little redeeming. ”

   Det er så mykje humbug på nettet.Utallige personar med Jesus som fokus er ute etter å hausta økonomisk suksess.

   Benny Hinn er kanskje den verste.
   https://www.youtube.com/watch?v=AZsXvCKlfg8
   Ein ser den same teknikken over alt.

   “Å så inn i Guds rike” er det den vanlege setninga som går igjen.

   https://www.youtube.com/watch?v=BLB0UTO7-Xc

  • Det er veldig mange som fokuserer på 2017 sidan det då har gått 50 år sidan 1967.

   “From Exodus (1483 B.C.) to 2017 : 70 Jubilees (3500 years)

   So, 50 Jubilees (Creation to Exodus) + 70 Jubilees (Exodus to 2017) = 120 JUBILEES.

   120 Jubilee’s x 50 years = 6000 years

   JEWISH JUBILEE DATES in Rabbi Judah Ben Samuel’s prophecy:

   1517– Ottoman Turks take Jerusalem

   1917 – Balfour Declaration and Israel is declared a Jewish Homeland

   1967 – Jerusalem recaptured by Israel

   2017– Start of the Messianic Kingdom”

   https://twelvebooks.wordpress.com/2010/08/14/a-prophetic-count-of-jubilees-till-2017-from-creation/

   http://120th-jubilee.blogspot.no/

   “And Yahweh said, My Spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be a hundred and twenty years.

   The word ‘years’ here is shaneh, meaning periods of time or an age. I agree with other scholars that the 120 years here are jubilees. A jubilee year is every 50 years (or 49+1). There is also a confirmation of this based on the millennial day/creation calendar.”

   http://www.thejoshlink.com/article303.htm

   “If so, the next Jubilee in Israel will be Yom Kippur 2017. It will begin in the evening of Friday, 29 September 2017.”

   http://2fletchdr222.blogspot.no/2015/05/why-in-world-is-everyone-talking-about.html

   “Consider the Jubilee years (one Jubilee = 50 yrs). God said in Genesis that He would not strive with man forever because he is yet flesh, saying that man’s days shall be 120 years. (One Jubilee X 120 Jubilees = 6000 years). From Adam (around 4000BC) to the present day (2000 AD) also equals 6000 years. God told us in Psalms and in Peter that one day is as 1000-yrs. God creating everything in six days and resting on the seventh day, it is the same as to say, after six-1000 year days (or 6000yrs), He will also rest on the 7th-1000 year day (1000yrs), called the Millennium Rest.

   The last three Jubilees were: 1867 (The final emancipation of the Jews in Austria and Hungry), 1917 (The 400 yr Ottoman rule ended – Balfour Declaration), and 1967 (The Six Day War – Jerusalem was re-united); It’s pretty easy to figure out the next Jubilee year (1967 + 50yrs = 2017). We are at this threshold today, approaching the 120 th Jubilee year (6000 yrs), the time of the restitution of all things.”

   Den neste personen starta med jubileumsåret i 1996 som skulle avslutta desse 6000 åra etter Ussher sin kronologi.
   Etter kvart som åra har gått har nye årstal kome.
   http://www.triumphpro.com/120-years-x.pdf

   “Interestingly, if we count “120 years” from 1897, and the beginning of political Zionism and the movement for Jews to return to Palestine and establish a Jewish state, it
   brings us to 2017 – just six years from now – as the time when the end-time warning of 120 years would be completed, and “all hell” will break out on the earth, culminating in the awesome return of Jesus Christ to punish sinners and to save the world from utter,
   total destruction, annihilation of all life on the planet, and establish the Kingdom of God!”

   Nokon har spelt ut alle korta.

   http://beforeitsnews.com/prophecy/2015/07/final-jubilee-starts-any-day-now-i-guess-2471374.html

   “In the fall of 2015 the 6,000 years of sin on earth will come to an end!
   Between 2008 and 2015 the great tribulation will occur and many other Bible prophecies will be fulfilled!”

   Det som forundrar meg er at folk ikkje ser at det minst må vera 7 år framover sidan pakta mellom Israel og Antikrist ikkje er inngått enno.
   Antikrist skal styra einerådig i 3,5 år.

   “Éi tid og tider og ei halv tid. Når makta til det heilage folket er heilt knust, skal alt dette ta slutt.» 8 Eg høyrde det, men skjøna det ikkje og spurde: «Herre, kva er slutten på dette?» 9 Han svara: «Gå bort, Daniel, for desse orda skal vera gøymde og forsegla til endetida. 10 Mange skal bli reinsa, lutra og vaska reine. Men dei urettferdige skal gjera urett, og ingen av dei skal forstå. Men dei kloke skal forstå. 11 Frå den tid då det daglege offeret blir bortteke og det motbydelege som øydelegg, blir oppsett, skal det gå 1290 dagar. 12 Sæl er den som ventar og når fram til 1335 dagar.” Dan 12

  • Det blir spam når du igjen og igjen kommer med de samme DOKTORAVHANDLINGENE i nesten alle saker som handler om profetier.

  • Jeg har HELDIGVIS ikke evnen til å spamme artikkel etter artikkel med IKKE KONSTRUKTIVE doktoravhandlinger.

 4. En suppe av forførelse og vranglære. Det er hva du representerer Langesæter. Ved din fornektelse av NT, er du under Guds dom, noe som kommer tydelig frem i alt ditt oppgulp. Du blir beskrevet i Romerne 1 Langesæter: Siden de ikke brydde seg om å kjenne Gud i kunnskap, overga Gud dem til deres egen lyst og vei”..Du er overgitt til din egen vei. Håper GUD gir deg nåde og vekker deg opp før du dør..Hvis ikke sliter du voldsomt..

  • Bård.
   Som sagt mange gonger så ser eg på Paulus som ein falsk apostel.
   Gud lærer at me skal halda lova. Paulus skriv at me er frigjort frå lova.
   Faktisk skriv han desse orda.

   “Høyr kva eg, Paulus, seier dykk: Lèt de dykk omskjera, vil ikkje Kristus vera til noka hjelp for dykk. 3 På nytt slår eg fast at kvar den som lèt seg omskjera, er skuldig til å halda heile lova. 4 De som vil bli rettferdige ved lova, er skilde frå Kristus; de er falne ut av nåden. ” Gal 5

   Dette er akkurat det motsette av det Gud seier i Tanakh.

  • Nei Langesæter..Guds folk skal følge Guds lov med sine liv. Det lærer også Paulus. Men loven er oppfylt av Jesus Kristus på våre vegne, syndfritt i tanker, ord og gjerning. Derfor er ikke loven lenger frelsesbetingelse, men troen på Guds sønns stedfortreder gjerning ved sitt liv, død og oppstandelse..Ingen mennesker kan oppfylle loven, derfor kom Messias som vår erstatter..Tro alene på han er veien til Herren. Paulus lærer at loven viser oss vår synd (da den krever total syndfrihet i hjertet, noe bare Jesus har og er) og derfor er nå troen på Jesus frelsens vei. Paulus lærer allikevel at vi skal ha loven som rettesnor i våre liv .

   “For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov.”

   Romerne 7:22

 5. “IKKE KONSTRUKTIVE doktoravhandlinger”
  —————
  Kjell har teke opp dette med jubelåret som Jonathan Cahn har skrive om lenge.
  Etter Cahn sine teoriar er jubelåret no år 2015.
  Etter beste evne har eg prøvd å forklara at jubelåret er 2028.
  Det er mange som studerer desse tinga.
  Problemet er at det er mange ulike datoar for jubelåret.
  I 1995 starta eg å lesa om desse tinga skikkeleg.Det er no gått 20 år og stadig fleire forstår prinsippet.
  Ei av dei fyrste sidene eg las ligg der enno.

  http://choicesforliving.com/spirit/part3/christsreturn.htm

  “While scholars may debate and try to explain or deny it, it is a fact that biblical chronology describes about 6,000 years from Adam and Eve to the year A.D. 2000. The six creation days of Genesis were undoubtedly prophetic of a planned six “millennial days” of human history, followed by the seventh, or Sabbath, Millennium. “One day is with the Lord as a thousand years” (2 Peter 3:8). God did not require seven days to complete creation. He could have done it in a microsecond or less. The seven days were obviously prophetic, a picture of His planned 6,000-year history of man.”

  Denne personen trudde at Ussher sin kronologi var riktig og skreiv.

  “For example, Barnabas wrote: “As there had been 2,000 years from Adam to Abraham, and 2,000 from Abraham to Christ; so there will be 2,000 years for the Christian era and then would come the Millennium.”

  Heilt riktig, men litt feil plassering av jubelåret.
  Han tek til og med med Hoseaprofetien.

  “The Third-day Restoration. There is a biblical pattern of God’s “restoration” occurring on the third day, including Jonah’s deliverance from the great fish and, most notably, the Lord’s resurrection from the dead. While commentaries vary, the best scholarship I have found puts Jesus’ birth in 2 B.C. Compensating for the no-zero year between B.C. and A.D., this would make His 2,000th birthday (two millennial days) in 1999, or Jewish year 5760, some believe the very same year as the end of the 6,000-year earth lease. At the least, we know it is near the year 2000 (Jewish year 5760 overlaps 1999/2000). This is believed to bring a fulfillment of Hosea 6:2: “After two days will he revive us: in the third day he will raise us up, and we shall live in his sight.” If the “two days” began when the King first arrived on the earth, the 1999-2000 was their end, and we are already in the “third day.” If the 2 B.C birth year is slightly off, the date would have to be adjusted accordingly.”

  Han var overbevist om at desse 6000 åra skulle slutta i 1999.
  Det er berre heilt fantastisk kor mykje riktig han skreiv.

  “120 Jubilees. If Solomon’s reign is symbolic of the Millennium, there may be further symbolism in Solomon’s temple, a symbolic picture of God’s perfect temple (the church) which He has been building. The temple was 120 cubits high. There were also 120 priests blowing trumpets (2 Chronicles 5:12), and the queen of Sheba gave Solomon 120 talents of gold (9:9). As mentioned, Jewish history is marked by Jubilee periods of 50-year duration. The 120-cubit height and other 120s may represent 120 X 50 = 6,000, the period allotted for the earth lease. Also, Genesis 6:3 says that man’s “days shall be limited to 120 years,” which Dr. Reginald Cherry says in his book, The Bible Cure,’ is the full limit of man’s cell duplication capability. This 120 may likewise refer to the full limit of man’s capability to duplicate himself — 120 Jubilees, or 6,000 years.”

  Slik ligg det veldig mange sider på nettet som tek opp det Jonathan Cahn har gjort seg rik på, JUBELÅRET.

  http://www.torahcalendar.com/

  “The Creation Calendar is the 7000 year framework of time, integral to the design of the universe. יהושע the Messiah has determined to perfect the universe within 7000 years. The universe contains seven 1000 year periods called millennia. A millennium contains 20 Jubilee Cycles where each cycle lasts 50 years. יהוה told Noah in Genesis 6:3 that after 120 Jubilee Years, or 6000 years, He would no longer strive with mortal man. At the end of the sixth millennium יהושע the Messiah will grant the gift of eternal life – the Age of Life to all who believe and obey Him.”

  Prinsippet i denne teksten er og fullstendig riktig.
  Kva endar forfattaren opp med?
  http://www.torahcalendar.com/Calendar.asp?YM=Y2015M8
  Jau, at jubelåret er år 2017.
  Feil, men ikkje mange åra.

  • Når jeg gjengir noe fra Cahn så er jeg nødt til å skrive det han mener og hans teori er jo at jubelåret var 1917-1918 samt 1966-1967 og nå 2015-2016. Nå skriver jeg om veldig mye forskjellig og jeg må ærlig innrømme at jeg ikke har allverdens tid til å sette meg inn i alle mulige teorier omkring dette, og jeg ser også at det er flere forskjellige kalendere å opererer med. Vårt kalenderår er 365 dager, men et jødisk ett skal være 360 dager og at det kan forstyrre bildet litt.
   Det er også disse forskjellene som har gitt bortrykkelsesprofeten Renee Moses halmstå og nye datoer og årstall, og her i natt tikket det inn info om USAs neste president som folk angivelig skal ha hatt syner og drømmer om. La oss si det slikt, det er lov å spekulere og diskutere disse ting, men det er uklokt å være skråsikker fordi Gud er den suverene Herre vi ikke kan putte inn i en boks eller dogmatisk skjema over når og hvordan han skal handle. Som troende kjenner vi ikke dagen og timen, men vi gjenkjenner tiden vi lever i, og derfor kan vi også uten frykt ha blikket festet først og fremst på Kristus og han korsfestet og deretter ha et våkent øye på tiden vi lever i. Litt for mange kristne er likeglade med alt som har med løftet om Hans gjenkomst å gjøre, men jeg minnes i teksten i Matteus og brudepikene at det lød et rop: Matt 25,6 Men midt på natten lød der et rop: Se, brudgommen kommer! gå ham i møte!
   Og når det gjelder dine utlegginger Torstein, endel av det er på engelsk, og de som ikke er så skarpe i engelsk hopper gjerne kjapt over det du skriver fordi det er engelske sitater. Mye bedre at du oversetter det, eller gjengir det i korthet på norsk. Har du mange linker til engelsk-språklige sider mister du veldig kjapt mange som ikke er så sterke i engelsk.

 6. Har du mange linker til engelsk-språklige sider mister du veldig kjapt mange som ikke er så sterke i engelsk
  ————-
  Kjell, eg skal prøva å omsetja dei engelske tekstane.

  Den kjende jødiske historieskrivaren Flavius Josefus plasserte jubelåret slik at det neste som kjem er år 2028.
  http://www.giveshare.org/HolyDay/jubilee.html

  År 24 f.kr var sabbatsåret. År 23 f kr var JUBELÅRET i fylgje Josefus.

  Det stemmer og med Yeshuas ord i Lukas 3 og 4 der han las frå JUBILEUMSPROFETIEN i Esaias 61 i Tiberius sitt 15. styringsår.(år 28)
  Yeshua eller Jesus sa då desse orda.
  “Så rulla han bokrullen saman, gav han til synagogetenaren og sette seg. Og alle som var i synagogen, heldt auga feste på han. 21 Då tala han til dei og byrja slik: «I DAG VART DETTE SKRIFTORDET OPPFYLT medan de høyrde på”

  Jesus utelet den eine setninga “ein straffens dag frå vår Gud ”
  Det vil oppfyllast på YOM KIPPUR i det siste jubelåret.

  Difor er Jonathan Cahn nokre år for tidleg.

  Det vert eit voldsomt fokus på 2015 og skuffelsen vert like stor når oppfyllinga av det jubelprofetien seier ikkje skjer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.