Den viktigste profetiske tid i historien, -er den perioden september 2015 til september 2016?

Balfour_portrait_and_declaration1917 til 1918 var et såkalt profetisk jubileumsår som skulle få stor betydning for restaureringen av det jødiske folk i deres hjemland, Israel. Balfour erklæringen som inneholdt en britisk støtte til etableringen av et jødisk hjemland i Palestina er datert 2 november 1917 som var i starten av det jødiske jubileumsåret fra september 1917 til september 1918. Det neste jødiske jubileumsåret (1966-1967) var også et jubileumsår av stor profetisk betydning. Shemitahen i 1966 ble avsluttet den 14 september som var 29 Elul og  5 juni 1967 gikk Israel til angrep på Egypts flyvåpen i et angrep som kom knappe 9 måneder ute i jubileumsåret.

Det israelske overraskelsesangrepet kom etter at Egypts president Nasser tidligere i mai 1967-6-dayhadde kastet ut FNs fredsbevarende styrker fra Sinai halvøya og mobilisert 1000 stridsvogner og nesten 100 000 soldater langs grensen mot Israel. De israelske ledere været allerede da at noe var i ferd med å skje og da president Nasser den 30 mai erklærte at Israel skulle tilintetgjøres. – Vårt mål er Israels ødeleggelse. Det arabiske folket ønsker å kjempe, sa Nasser, som ble nesten tatt på sengen da Israel i et lynangrep slo ut det egyptiske flyvåpenet den 5 juni. Jordan som hadde signert en gjensidig forsvarsavtale med Egypt den 30. mai 1967, gikk så til angrep på Jerusalem og Netanya. Krigen som kom til å vare i 6 dager ble en katastrofe for den arabiske alliansen, som ble slått av Israel og som et resultat av seieren, kom hele Jerusalem tilbake på jødiske hender. En virkelig seier et jødisk jubelår verdig! I løpet av bare en eneste fysisk og profetisk uke ble jødenes drøm om Jerusalem er realitet, og så sier noen ennå at Gud er død.

Hva med jubelåret 2015-2016? Blodmåne over Galilea 30 oktober

Årets Shemitah ble avsluttet 13 september etter måneder med turbulens og brutale fall på verdens aksjemarkeder. Mange tusen milliarder kroner gikk tapt under turbulensen og blant taperne var blant annet Oljefondet som tapte over 270 milliarder på nedturen i aksjemarkedet. I følge Jonathan Cahn er vi nå inne i jubelåret september 2015 til og med september 2016 og dette vil kunne bli den viktigste profetiske tid i historien sier den velkjente bibellæreren på Jim Bakker show. Cahn som peker bakover på de to forrige jubileumsårene 1917 og 1967 er lite konkret om året vi nå er inne i nå, men ved å se bakover på de to forgående jubileumsårene 1917 og 1967 aner vi at noe av stor profetisk betydning vil kunne skje i eller med Israel. Sjekk ut hva Jonathan Cahn har å si:

https://www.youtube.com/watch?v=oiG-7-3Wt8Y

Signaliserer volden i Israel at noe er på gang?

blodmåne-30-oktoberSom kjent har Israel vært preget av en omfattende bølge av vold og terror og fredag vendte terroren tilbake til Jerusalem etter en 14 dager lang pause med relativ ro. Samtidig som palestinske terrorister fortsetter å utgyde både jødisk og eget blod etter at den palestinske presidenten den 16 september proklamerte dette: ” “Vi hilser velkommen enhver bloddråpe som blir utgytt i Jerusalem”. En av dem som er blitt angrepet av palestinske terrorister de siste dagene er Rabbi Yehuda Glick som også ble angrepet for ett år siden, melder pastor Paul Begley i sin siste oppdatering. Fredag 30 oktober viste det seg nok en blodmåne over Israel som et rødt varsel om at vi lever i profetiske tider. Fredag ble en israeler skadd i et knivangrep i Jerusalem og et tilsvarende angrep på Vestbredden ble avverget. Vi ser i dag på samme måte som i 1967 at jødenes bitreste fiender søker å utøse jødisk blod oppildnet av en uansvarlig og korrupt palestinsk “president” som hilser velkommen enhver bloddråpe som blir utgytt i Jerusalem,” og Midtøsten er nå en region preget av vold, terror, krig og blodsutgytelse vi ikke har sett maken til i nyere tid. Som bibelske kristne gjør vi klokt i ha også et blikk rettet mot hva som skjer I Midtøsten og med Guds profetiske folk som er jødene og staten Israel. Under de to forgående jubileumsår skjedde det noe av stor profetisk betydning for Israel, og vi skal ikke se bort i fra det samme vil kunne skje under det jubileumsåret vi nå er inne i.

https://www.youtube.com/watch?v=CcTHGVeD5uw

 

13 tanker om “Den viktigste profetiske tid i historien, -er den perioden september 2015 til september 2016?

 1. Langesæter. Jeg forstår det slik at ingen helt vet når jubelåret er, men at i jubelåret frigis fanger og eiendom leveres tilbake til det jødiske folk. Har dette skjedd i de årene du har utpekt som jubelår?
  Jeg vil tro at 1948 burde vært et soleklart jubelår, men ifølge Cahn er året da de fikk Jerusalem tilbake utpekt som jubelår.

 2. “Fred, fred og ingen fare…men da skal undergangen komme…står det i bibelen.
  Det er prisverdig og advare om kommende farer, og det regnes og tolkes av nålevende eksperter. Men…er det nå så sikkert at alt som har skjedd, passer inn sammen med det som skal komme?
  Jeg er av den oppfatning, at INGEN kommer til å skjønne hva som skjer, når undergangen kommer over verden. “Var det fra den kanten, det var uventet,” liksom, blir nok omkvedet.
  Når det gjelder de tapte 270 milliarder i oljefondet, så er disse pengene allerede tjent seg inn igjen….bare til etterretning…

  • Det er svært mange som helt feilaktig skriver at penger/verdier/midler er tapt, når vi i realiteten snakker om en verdijustering. Et tap eller en gevinst er først en reallitet ved et eventuelt salg.

 3. En suppe av forførelse og vranglære. Det er hva du representerer Langesæter. Ved din fornektelse av NT, er du under Guds dom, noe som kommer tydelig frem i alt ditt oppgulp. Du blir beskrevet i Romerne 1 Langesæter: Siden de ikke brydde seg om å kjenne Gud i kunnskap, overga Gud dem til deres egen lyst og vei”..Du er overgitt til din egen vei. Håper GUD gir deg nåde og vekker deg opp før du dør..Hvis ikke sliter du voldsomt..

  • Bård.
   Som sagt mange gonger så ser eg på Paulus som ein falsk apostel.
   Gud lærer at me skal halda lova. Paulus skriv at me er frigjort frå lova.
   Faktisk skriv han desse orda.

   “Høyr kva eg, Paulus, seier dykk: Lèt de dykk omskjera, vil ikkje Kristus vera til noka hjelp for dykk. 3 På nytt slår eg fast at kvar den som lèt seg omskjera, er skuldig til å halda heile lova. 4 De som vil bli rettferdige ved lova, er skilde frå Kristus; de er falne ut av nåden. ” Gal 5

   Dette er akkurat det motsette av det Gud seier i Tanakh.

  • Nei Langesæter..Guds folk skal følge Guds lov med sine liv. Det lærer også Paulus. Men loven er oppfylt av Jesus Kristus på våre vegne, syndfritt i tanker, ord og gjerning. Derfor er ikke loven lenger frelsesbetingelse, men troen på Guds sønns stedfortreder gjerning ved sitt liv, død og oppstandelse..Ingen mennesker kan oppfylle loven, derfor kom Messias som vår erstatter..Tro alene på han er veien til Herren. Paulus lærer at loven viser oss vår synd (da den krever total syndfrihet i hjertet, noe bare Jesus har og er) og derfor er nå troen på Jesus frelsens vei. Paulus lærer allikevel at vi skal ha loven som rettesnor i våre liv .

   “For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov.”

   Romerne 7:22

 4. Ut fra dine utregninger ser jeg at jubelåret ikke kan være i 2015/16.
  Men er det virkelig mulig å regne så nøyaktig helt fra skapelsen? Opplevde du ikke vansker/uklarheter underveis?

 5. Når jeg gjengir noe fra Cahn så er jeg nødt til å skrive det han mener og hans teori er jo at jubelåret var 1917-1918 samt 1966-1967 og nå 2015-2016. Nå skriver jeg om veldig mye forskjellig og jeg må ærlig innrømme at jeg ikke har allverdens tid til å sette meg inn i alle mulige teorier omkring dette, og jeg ser også at det er flere forskjellige kalendere å opererer med. Vårt kalenderår er 365 dager, men et jødisk ett skal være 360 dager og at det kan forstyrre bildet litt.
  Det er også disse forskjellene som har gitt bortrykkelsesprofeten Renee Moses halmstå og nye datoer og årstall, og her i natt tikket det inn info om USAs neste president som folk angivelig skal ha hatt syner og drømmer om. La oss si det slikt, det er lov å spekulere og diskutere disse ting, men det er uklokt å være skråsikker fordi Gud er den suverene Herre vi ikke kan putte inn i en boks eller dogmatisk skjema over når og hvordan han skal handle. Som troende kjenner vi ikke dagen og timen, men vi gjenkjenner tiden vi lever i, og derfor kan vi også uten frykt ha blikket festet først og fremst på Kristus og han korsfestet og deretter ha et våkent øye på tiden vi lever i. Litt for mange kristne er likeglade med alt som har med løftet om Hans gjenkomst å gjøre, men jeg minnes i teksten i Matteus og brudepikene at det lød et rop: Matt 25,6 Men midt på natten lød der et rop: Se, brudgommen kommer! gå ham i møte!
  Og når det gjelder dine utlegginger Torstein, endel av det er på engelsk, og de som ikke er så skarpe i engelsk hopper gjerne kjapt over det du skriver fordi det er engelske sitater. Mye bedre at du oversetter det, eller gjengir det i korthet på norsk. Har du mange linker til engelsk-språklige sider mister du veldig kjapt mange som ikke er så sterke i engelsk.

Det er stengt for kommentarer.