President Putin hedret Jehovas Vitner foreldre som gode rollemodeller -samtidig er Jehovas Vitner under press og forfølgelse i Russland

Russlands president Vladimir Putin gav nylig heder til en russisk Jehovas Vitner familie under en høytidlig seremoni i Kremlin. Den russiske familien som alle er medlemmer av Jehovas Vitner som i Russland blir ansett som ekstremister av myndigheten -ble under seremonien tildelt prisen “parental glory” for god barneoppdragelse, som ble innført ved et president dekre i 2008. Utdelelsen av prisen fant sted under en seremoni i Kremlin, og familiefaren som er et medlem av Jehovas Vitner benyttet anledningen til å anmode president Putin om hjelp

Den høytidlige prisen blir tildelt foreldre som på en ekstraordinær måte har oppdradd sine barn til å bli gode samfunnsborgere,  og som eksempler på lykkelige familier. Det kanskje presidenten ikke viste var at familien er en del av den religiøse organisasjonen Jehovas Vitner, som i Russland blir ansett som farlige ekstremister. Familefar, Valery Petrovich,  -takket for utmerkelsen med å sitere et bibelvers samt å anmode presidenten om hjelp, fordi Jehovas Vitner i Russland er kommer under forfølgelse og økende press. Selv om Søkelys står svært fjernt fra Jehovas Vitner, tar vi likevel avstand fra Russlands forsøk på å frata Jehovas Vitner deres tros og religionsfrihet. All forfølgelse på basis av religiøs tro og overbevisning er i strid med de prinsipper demokratiske samfunn står for, og ved å unnlate å stå opp for den religiøse friheten til dem vi er uenig med i teologi, er vi faktisk med på å kutte av den grenen vi selv sitter på. Kristne som applauderer den russiske undertrykkelsen av Jehovas Vitner og andre religiøse minoriteter er etter vårt syn svært korttenkte, fordi det kan bli oss neste gang. Se klippet fra seremonien hvor Russlands president hedrer Jehovas vitner familien med den ærefulle prisen

https://www.youtube.com/watch?v=G4nYxzD2Quc

Forfølgelsen av Jehovas Vitner i Russland har fått relativ liten oppmerksomhet i norsk presse. Som kristne mener jeg i likhet med andre troende som er opptatt av religiøs frihet -at vi bør protestere mot den behandlingen russiske Jehovas Vitner får i dagens Russland og samtidig medvirke til at vitnenes situasjon i Russland blir kjent blant flest mulig. Klippet nedenfor viser hvordan russisk politi stormer en fredelig Jehovas Vitner menighet.

https://www.youtube.com/watch?v=4ik-8AHA060

2 tanker om “President Putin hedret Jehovas Vitner foreldre som gode rollemodeller -samtidig er Jehovas Vitner under press og forfølgelse i Russland

  1. Alle ektepar som får flere enn 7 barn blir hedret med denne prisen i Russland.Dette ekteparet har 8 barn.Siden Russland sliter,i likhet med resten av Europa og vestlige verden,med lave fødselstall,så hedres ektepar som disse nettopp fordi de bidrar med barn til samfunnet.Dette helt uavhenging av deres religion.Så denne artikkelen er tendensiøs og fokuserer på feil tema.Dette dreier seg om demografi og ikke religion.

Det er stengt for kommentarer.