Får ikke prøvd saken for høyesterett -pastor Jan Aage Torp har beseiret Christensen og dommen er nå rettskraftig

Fikk ikke anke sin sak til høyesterett og er naturlig nok skuffet

Har tapt saken Dommen fra Oslo tingrett er nå rettskraftig og blogger Jan Kåre Christensen som var optimistisk til det siste har nå måtte bite i det sure eplet og innrømme nederlaget. I et skriv fra Høyesteretts ankeutvalg heter det:  Jan Kåre Christensen har erklært anke over Borgarting lagmannsretts dom 27. april 2017 i sak nr. 16-086576AST-BORG/02 mot Den offentlige påtalemyndighet. Anken gjelder saksbehandlingen og lovanvendelsen.  Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre grunner tilsier at anken blir fremmet for Høyesterett, jf. straffeprosessloven § 323. Anken tillates derfor ikke fremmet, er konklusjonen på ankeutvalgets behandling

Støttet Christensens rett til å skrive det han gjorde om pastor Torp

Dermed kan pastor Jan Aage Torp slippe jubelen løs, mens Christensen vil måtte bite i det sure eplet og betale staten 15 000 kroner inklusiv saksomkostninger. For Vebjørn Selbekk og andre som har støttet Christensens rett til å ytre seg, er dommen også et lite nederlag, -selv om det er Christensen som vil måtte bære konsekvensene. I en epost Vebjørn Selbekk skal ha sendt Christensen den 13 juni legger Selbekk vekt på “at det er viktig ut fra et ytringsfrihetsperspektiv at du får anledning til å skrivedet du har gjort angående Torp uten å bli straffeforfulgt. Jeg håper du har merket deg den støtten, ” skriver Selbekk og fortsetter: “Så kan jeg i tillegg ha synspunkter på hvor anstendig en del av påstandene er, men det rokker altså ikke ved at jeg faktisk synes det er et ganske viktig religiøst ytringsfrihetsspørsmål at du må ha rett til å hevde de synspunktene du gjør.”

Christensen kaller det hele et justismord

Kaller dommen et justismord

Etter at høyesterett nå har forkastet blogger Christensens anke, er det nok flere personligheter rundt i det ganske land som nå sitter og teller på knappene om de skal anmelde Christensen de også. For Christensen er dette kanskje den mørkeste dagen noensinne og bloggeren bør kanskje frivillig ta grep for å få slettet blogginnlegg han kan bli dømt for i rettsvesenet. Christensen på sin side reagerer med å kalle det hele for “et justismord”  “De har dømt meg for mengden av hva jeg har skrevet! Det er helt greit, men når Torp og hans disipler har skrevet verbalt tøffere enn meg. Samt mengden, er minst tre ganger mer, da er det kun en ting å si, et justismord og kristendomsforfølgelse! Klarer ikke å se at denne dommen er mer riktig enn hva som Tjostolf Moland og Josva French opplevde i Kongo,” sier Jan Kåre Christensen i en kommentar til Søkelys. “Greit, Torp vant – jeg tapte. Jesus «tapte» også på Golgata, men han vant den største seier som det er vunnet noen gang! Med andre ord, jeg tror det kommer noe godt ut av dette da jeg er 120 % uskyldig dømt,” sier Christensen i sin epost til Søkelys.

En lang sak finner sin ende

Blogger Christensens nederlag er nå et endelig faktum, og både tingretten, Lagmannsretten og Høyesterett har dermed ettertrykkelig slått fast at det Christensen har begått mot Torp pr definisjon er en straffbar handling. Den kontroversielle bloggeren og bibellæreren kan dermed med rette bli omtalt som straffedømt og kriminell, og den omstridte bloggeren som nylig i et blogg innlegg slo fast at barna til Jan Hanvold i Visjon Norge er urene, risikerer nå at også andre vil politianmelde ham for hva han har skrevet. Ankeutvalget har med dette slått fast at denne saken ikke er prinsipiell selv om enkelte har uttrykt slike tanker i media. Når dommen nå er rettskraftig har pastor Jan Aage Torp også fått et dokument han kan bruke overfor Google og andre søkemotorer på nett, for å få dem til å usynliggjøre Christensens skriverier om Torp på nettet. Vi kan dermed endelig gratulere pastor Torp og kone som nå forhåpentligvis slipper mer sjikane på nett fordi de er gjengiftet.

34 tanker om “Får ikke prøvd saken for høyesterett -pastor Jan Aage Torp har beseiret Christensen og dommen er nå rettskraftig

  • Jeg håper han tar det til etterretning og ANERKJENNER nederlaget. Håper han SELV sletter ALT det stygge han har skrevet om så å si alle han er uenig med. Saken om gjengifte er, for meg, ikke så vanskelig å være enig med han i. Men måten han omtaler de han er uenig med, er motbydelig. Og så ville han ikke skrive om Torkel Terkelsen som forsvarte pedofili. JKC nærmest glorifiserer Terkelsen.
   Nå har Torp en rettskraftig dom å gå til blogleverandøren med. Regner med det ganske snart blir BYE BYE for septikken.

  • Jeg tror i hvert fall at det hadde vært meget smart av Christensen og foreta en opprydning på nettsiden og sletter mye av hva han har skrevet.
   Torkild Terkelsen i Nardus kjenner jeg. Han forsvarer ikke pedofili men som saken omkring boken “Sig at du lyver viser” er Terkelsen mye for svak når det gjelder måten han håndterte den vonde saken på. Søkelys har skrevet flere saker om akkurat den saken_
   https://www.sokelys.com/nardus.htm
   https://www.sokelys.com/siatdulyver.htm
   https://www.sokelys.com/terkelsennardus.htm
   – Å hevde at det å snakke om overgrepet er like ille som å begå det, er mye for svakt av Nardus lederen. Terkelsen er selv uklandelig når det gjelder sitt eget liv, men håndteringen hans var klandreverdig. En annen ting Christensen ikke vil ta opp og omtale kraftig, er det faktum at Nardus sekten og Terkelsen faktisk tillater gjengifte. Her opererer Christensen med to forskjellige mal. Han angriper i ett “horebukker” i treenighetskretser, mens “horebukker” i Nardus slipper unna.

 1. Denne rettferdige dommen åpner for at vi andre som Christensen har sjikanert også får vår rettferdighet.

  Jeg vil selv politianmelde Christensen i neste uke og søke erstatning på 50000 til 100000 kroner for årelang sjikane. En dom og utbetaling av erstatning er en ren formalitet da jeg ikke har skrevet noe i mot Christense.
  Jeg vet at andre går med lignende planer. Andre som har blitt sjikanert og ikke har tatt igjen. Noe som blir veldig dyrt for Christensen.

  Christensen sitt djevelske terrorist livsverk ligger nå i ruiner og det er bare å takke Gud for at han har grepet inn og beskyttet oss kristne mot Satan og hans redskap Jan Kåre Christensen.

  • Rene ord for pengene fra Christensen.

   Pastor Torp har tatt et oppgjør med pedofili, incest og utukt i menigheter.
   ALLE, herunder meg selv, som Christensen har sjikanert og terrorisert har tatt avstand fra pedofili, incest og utukt i menigheter. Dette er fellesnevneren for ALLE som han har angrepet.

   Torkild Terkelsen har alltid i gjerninger og handlinger forsvart pedofili, incest og utukt i menigheter. Christensen har aldri terrorisert og sjikanert Torkild Terkelsen.

   Så får man gjøre seg opp sin egen mening om hvorfor Christensen mener at Torkild Terkelsen er en mann med integritet mens han mener at Jan Aage Torp mangler alt Torkild Terkelsen har.

  • Anonym du skriver:
   Torkild Terkelsen har alltid i gjerninger og handlinger forsvart pedofili, incest og utukt i menigheter.

   Dette er egentlig en injurierende uttalelse!

   Jan Aage Torp har seks bar fra sitt første ekteskap, skiller seg og gifter seg på nytt!
   Han er apostel, men da en narreApostel eller en falsk apostel!

  • Fakta:

   Jan Kåre Christensen er ikke konsekvendt i sine angrep på gjengifte. I praksis er han og Jan Aage Torp enige med hverandre i dette synet på gjengifte.

   De som Jan Kåre Christensen konsekvendt har angrepet har alle gått i mot pedofili, incest og utukt i menigheter. Disse har han sjikanert og terrorisert.

   Jan Kåre Christensen har konsekvendt forsvart og unnlatt å angripe de som ikke har gått i mot pedofili, incest og utukt i menigheter. Deriblandt gjengiftede forkynnere og ledere.

   Dermed er motivet for Jan Kåre Christensen helt åpenlys det det er.

  • Hvis du genuint er i mot gjengifte, hvorfor har du da politianmeldt en blogg for deres bibelske korrekte omtale av gjengifte ?

   Når du har politianmeldt en blogg som advarer mot gjengifte, sier det seg selv at dine motiver er noe helt annet enn å advare i mot gjengifte. Motiver jeg har omtalt i går.

   Eller er ditt motiv for denne terroren din (som du er dømt for) det at du er sjalu og misunnelig på oss kristne forkynnnere ?

  • Hei!

   Så enig. Her omtales personer ved navn over en lav sko, mennesker en ikke kjenner, stygge karakteristikker. Legg ned alle disse kristenbloggene der Per og Pål fritt kan slarve og synse.
   Da slipper man og gå til retten. Bibelen sier noe om det og.
   Rene søppelet. Nei, helt enig. Er dette et kristent forum, fri og bevare meg.

  • Jepp, er det beskrivelsen av den hellige kua Torkild Terkelsen du ikke liker Marie? Det virker som om enkelte mener at kristne nettsider ikke skal skrive om tema som er vanskelige.
   Det er faktisk en kristen plikt å skrive sannheten, selv om den er ubehagelig.

  • Jeg er enig med deg her Sonja. Dog var ikke Terkelsen poenget i denne saken. Torkild Terkelsen har jeg møtt en del ganger. Jeg er uenig i hans lære, og mener at han håndterte denne overgrepssaken som er beskrevet i boken “si at du lyver” av Silvia Henriksdottir, og jeg syntes heller ikke Nardus formelt har gjort det rette med å fordømme henne slik de har gjort offentlig i ettertid. Her trør Terkelsen og Nardus feil, og det er min kritikk av Nardus. Jeg finner ingen grunner til å tro at Nardus og Torkild Terkelsen forsvarer incest og overgrep, og jeg tror også at slikt blir fordømt i forkynnelsen til Nardus, men håndteringen når det først er gått galt er klandreverdig.

 2. Når siktelsen sier at det jeg har skrevet er innforbi Norsk lov, og en finner på under rettsakene at det er mengden av det jeg har skrevet som er straffbart uten det blir tatt opp til behandling er dette et justismord de lux!
  Med andre ord, det er ikke brukt noen minutter hverken i Oslo tingrett å spørre meg og la meg forklare hva og hvorfor det er skrevet så mye om Jan Aage Torp på nettet.
  Hverken i Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett ble det gjort.

  Det er fordi vi har debattert det miserable livet til Torp sett fra være en apostel.

  Der hva Torp selv og hans disipler har både godt flere hakk høyere enn meg i verbale ord og utrykk.
  Samt mengden er helt sikkert tre ganger så mye fra den «andre» siden!

  Med andre ord, dette er ikke noe annet enn et justismord!

  Nesten alt dette er fabrikkert. Ikke minst det at dette ikke har vært oppe til behandling i retten. Derfor er saken imot meg åpenbart et komplott fra Torp, myndighetens og politiets side!

  For eksempel har jeg aldri nevnt hans nye kone i den utstrekningen som Jan Aage Torp påstår. Og ordet horebukk er vel omtrent ikke nevnt, og alt annet er kun udokumenterte påstander fra Jan Aage Torp. Som er like lite troverdige som en person som er notorisk kriminell eller belastet på en annen måte!

  Jeg var nok altfor naiv og trodde at når en kom til en offentlig rett, så gikk alt rett for seg.
  Men faktisk, her oppleves det som å bli dolket i ryggen av Norsk rettsvesen.

  Både dommeren i Oslo tingrett som var Malin Strømberg Amble, og hennes meddommere som var vanlige legfolk og jeg ikke navngir derfor.
  I Borgarting lagmannsrett var det lagdommer Øystein Hermansen. Foruten var det lagdommer Bjørn Edvard Engstrøm og lagdommer Leiv Robberstad var tredje mann. Disse navngir jeg da de anser jeg som offentlige personer.

  Det som har felt meg i to rettsinstanser, er ikke hva jeg har skrevet, men mengden av det. Dette er fra dommen imot meg og den Himmelske blogg:

  «Det er et sentralt poeng at tiltalte over en periode på godt over tre år har publisert et hundretalls blogginnlegg der Torp er omtalt et svært høyt antall ganger i ordelag som “psykopat” og “spedalsk”. De tallrike blogginnleggene og omtalen av Torp har ikke karakter av innlegg i en offentlig debatt, men fremstår som ren sjikane uten annet formål enn å nedverdige Torp. Situasjonen har lite felles med den kjerneverdi som ytringsfriheten skal beskytte, nemlig det frie ordskiftet, jf Rt. 2012 side 536 avsnitt 38.»

  Dette høres så riktig ut, men det hele er løgn og fordreining av sannheten på flere punkter.

  1.) Det som er skrevet om Torp, er 98 % skrevet etter hans fiktive anmeldelse av meg og den Himmelske blogg. Antall og mengde er noe som er kommet inn som et hovedpunkt fremfor noe annet etter hans fiktive anmeldelse. Med andre ord, Torp har anmeldt meg for å få fjernet meg og den Himmelske blogg fra nettet uansett bare han klarer å få det til. Her passer inn det ordtaket «målet helliger midlet»!

  2.) At jeg har regner jeg de fire siste årene skrevet ca. 300 artikkler imot meg og den Himmelske blogg.

  Jeg regner med over 20.000 meldinger imot meg også i samme periode, og over flere år. Det er klart at da blir det en stor mengde.

  3.) Antallet som både Oslo tingrett legger til grunn, og Borgarting lagmannsrett. Er et fiktivt antall som Torp nevnte i Oslo Tingrett, som ligger helt ukritisk til grunn. Det er ingen andre som har hverken motsagt ham eller telt om antallet stemmer. Antallet er for meg helt hinsides, det er fabrikkert og et løgnantall. Jan Aage Torp er en dyktig forteller og han har en livlig fantasi – det ga ham prestisje og en mulighet for å nå frem med sitt mål. Få fjernet meg og den Himmelske blogg, da må han ha en rettskraftig dom har vært hans agenda og mål helt fra starten!

  4.) Det aller verste er ikke Jan Aage Torp, han er som han alltid har vært. Men dommerne i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Ikke en av dem har kommet med et eneste spørsmål til meg hvorfor det er blitt som det er blitt. Om antallet stemmer og hvorfor jeg har skrevet i en så stor mengde som jeg har gjort. Med andre ord, dommerne i begge disse to rettsinstansene er i mine øyne gjennområtten som dømmer meg uten å ha forhørt meg om hvorfor det er blitt som det er blitt. Her snakker vi om en fabrikkert dom, som overhode ikke står seg!

 3. Hvis Jan Kåre Christensen er i mot gjengifte, hvorfor har han da politianmeldt en blogg som med bibelen i hånda fordømte et gjengift ektepar og deres liv i hor ?

 4. Mitt hovedpoeng med alt jeg har skrevet og talt er ikke påpeke skilsmisse og gjengifte hverken blant hedninger eller frelste.
  Kun skilsmisse og gjengifte blant forkynnere, apostler og HYRDENE i Guds menighet, derfor denne voldsomme motstand imot meg og den Himmelske blogg!

  • Dette du har gjort er ikke bibelsk riktig.
   Bibelen skiller ikke mellom forskjellige typer av gjengifte. Den omtaler gjengifte som entall. Ergo har du bare funnet på dette som en unnskyldning for å ikke terrorisere og sjikanere dine venner samtidig som du sjikanerer og terroriserer dine fiender for gjengifte som et PÅSKUDD for å terrorisere og sjikanere dem. Disse dine fiender har du lagt for hat av helt andre grunner enn skilsmisse og gjengifte. Er disse grunnene sjalusi, misunnelse eller at du hater dem fordi de har tatt avstand fra pedofili, incest og utukt i menigheter ?

   Du har faktisk politianmeldt en blogg for de de omtalte gjengifte som en synd og spesifikt påpekte at et ektepar levde i hor.

   Du har null troverdighet når det gjelder gjengifte.

  • For ikke så lenge siden omtalte en blogg et OFFENTLIGE ektepar, to offentlige personer, som var gjengifte.

   Du politianmeldte denne bloggen fordi at den omtalte dette offentlige ekteparet og fordømte deres status som gjengiftede.

   Hvorfor politianmelder du blogger som fordømmer offentlige personer som er gjengiftede, Jan Kåre Christensen ?

  • Problemet til Christensen er nettopp dette du påpeker. Christensen er ikke konsekvent når han tillater et par å leve i strid med Jesu ord i Matteus 19,9 og Matteus 5,32. Jeg har forstått at han argumenter med at det første ekteskapet til mannen i parforholdet, skjedde før frelsen og at tingene dermed tilhører det gamle livet -som er fjernet ved Jesu blod. Christensen tillater med andre ord dette paret å ta det gamle livets synder med inn i det nye livet -noe som er en fremmed tanke for bibelen. Skal man være mot gjengifte og begrunne det å henge ut noen fordi de er gjengifte, må man i hvert fall være det konsekvent. Mitt inntrykk er at Christensen aksepterer gjengifte dersom gjengifte er begått av noen som støtter ham, og han er i mot gjengifte, dersom det er begått av noen han misliker, hater, misunner eller ser ned på. Han feller med andre ord urettferdige dommer.

  • Jan Kåre Christensen. Du snakker om ytringsfriheten og at denne fjernes når du ikke får lov til å skrive om gjengifte.

   Hvorfor politianmeldte du da en blogg som brukte sin ytringsfrihet til å omtale livet til et gjengiftet par ? Og det i langt mildere ord enn de ordene du selv bruker om AKKURAT DE SAMME TYPE PAR i din egen blogg ?

   Hvis er for ytringsfrihet, hvorfor politianmelder du en blogg som omtaler gjengifte som synd ?

 5. Heldigvis har rettferdigheten seiret og det må Christensen forholde seg til.
  Når det gjelder Selbekks uttalelser vil jeg tro han har trukket slutninger på sviktende grunnlag. Han kan umulig ha lest på Christensens horrible blogg.
  Seier for pastor Torp og alle de andre som har blitt trakassert på bloggen!

  • Hele dommen imot meg er fabrikkert og løgnaktig.
   Ikke verd papiret den er skrevet på!
   Hvorfor det?

   Det som jeg er blitt dømt for, både i tingretten og lagmannsretten, og nå avvist i Norsk Høyesterett. Er ikke hva jeg har skrevet, men mengden.
   Dette er ikke blitt behandlet bortsett fra et fantasitall som kom i tingretten.

   Med andre ord, denne dommen er faktisk på nivå med dommer i Kongo, Nord Korea, Saudi-Arabia og lignede land!
   Hvorfor? Det er ikke noe annen enn kristendomsforfølgelse!

   Be heller for meg og den Himmelske blogg, en vær med i Satans hylekor som vil ende i ildsjøen!

   Bli med meg og alle de hellige heller til det nye Jerusalem der ingen gjengiftede og andre som lever i synd får komme inn!

  • Er ikke du selv en krisendomforfølger når du politianmelder en blogg fordi de har omtalt som syndere to offentlige personer som lever som et par på tross av at de er gjengiftede ?

 6. Det sier seg selv at du har null troverdighet i spørsmålet om gjengifte når du politianmelder en blogg fordi den skriver kritisk om to offentlige personer som er gjengiftet. Dine motiver er derfor en helt annen enn gjengifte.

  Og akkurat det vet alle.

  Du er nå dømt som en vanlig kriminell og er i samme klasse som selgere av narkotika, butikktyver, voldtektsmenn, svindlere og innbruddstyver.

  • Med ditt hus med vesentlige heftelser, hvor skal du finne de 2 til 5 millioner kroner dette vil koste ? Mer svindel av gamle, uskyldige mennesker gjennom din “bibeloversettelse” ? Etter å ha lest litt om Strasbourgh, vil de heller ikke ta din sak.

   For det latterlige her, og ditt problem er at du klager over at du har blitt dømt for å forkynne mot gjengifte samtidig som du har POLITIANMELDT en annen blogg for å forkynne mot gjengifte.

   Strasbourgh vil, slik vi andre gjør, le seg i fillebiter hvis du her fremmer en sak til dem. Noe du uansett ikke har anledning til.

   Du har tapt.

  • Dommen er rettskraftig.
   Strasbourgh er en by i Frankrike. Ikke en by i Norge.
   De vil uansett ikke ta en dom som IKKE er rettskraftig. I denne saken vil de ikke ta denne dommen engang.

   Snart kommer statens innkrevingssentral med krav om at du betaler boten din. Enten med brev til deg eller til Unibuss, din arbeidsgiver.

   Du vil få et kriminelt rulleblad og ditt liv vil bli innskrenket med innreiseforbud til en rekke land. USA og muligens Israel. Muligens vil Unibuss sparke deg grunnet din uhederlighet.

   Den Himmelske Blogg vil bli fjernet fra nettet lenge før du i det hele tatt får overbevist en advokat om å ta din sak ved hjelp av en betaling på minst 2 millioner kroner.

   Etter å ha funnet ut at du faktisk har politianmeldt en blogg som omtalte gjengifte som synd og to offentlige gjengiftede personer som syndere, vil din advokat i Frankrike si tusen takk for pengene og nei til å ta saken da din klage ikke er reell.

   Dine krav på trosfrihet er meget underlige da du selv har politianmeldt en blogg som har brukt den samme trosfrihet til å omtale gjengifte som synd og to offentlige gjengiftede personer som syndere.

   Du har ingen sak. Du er bare en straffedømt mann som bedriver sjikane og terror av helt andre grunner enn å advare mot gjengifte.

   Misunnelse og hat er ingen grunn for at Strasbourgh kan ta din sak. Hvis de hadde gjort dette, hadde de behandlet en million saker hvert år.

   Du har tapt og du og din blogg er ved veis ende. Nyt resten av ditt liv med et kriminelt rulleblad.

Det er stengt for kommentarer.