Predikanter i gamle dager, trodde på en åndelig verden hvor satan, djevler og demoner var reelle ting

Innlegg: Nå tror de, – bare på Gud. “Våre barn og våre ungdommer vil ikke bli kristne lenger, ihvertfall ikke radikale kristne. De tror ikke det er er et helvete og en djevel å unnfly, og en himmel å vinne. Ungdomsgenerasjonen som kaller seg kristne idag, bruker heller ikke begreper som himmel eller helvete, satans fristelser, åndskamp, åndehærer eller demoner. De lever som kristne som er helt uten kunnskap om den åndelige verden, djevelen og demonene. Årsaken til dette er naturligvis at det mangler undervisning og skolering i dette emne,” skriver Torgeir Tønnesen i et innlegg publisert i avisen Dagen.

Hyrdene, teologene og predikantene klarer ikke undervise om temaet, siden de selv så totalt mangler åpenbaring og kunnskap om den åndelige verden. “ Mitt folk forgår pga mangel på kunnskap”( Hosea 4.6) “Uten åpenbaring blir folke tøylesløst” (Ordspråkene 29.18)  Moses kjente den åndelig verden, og han visste at satans hovedgeskjeft er å forføre, friste, lyve og forblinde mennesker bort fra Gud. Men satan vil ikke vise seg, og vil skjule sin virksomhet for menneskene. Hans strategi er å late som han ikke finns. Og akkurat det har satan klart å gjøre i disse dager, hvor predikanter skjelden eller aldri, taler om satans og demoners eksistens og virksomet. “Vi tror på Jesus”, sier forkynnerne. Vi tror på Gud. Men kan man tro på Gud, uten å tro på hans motstander, den brølende løven, fristeren, løgneren, forføreren- satan?

Kristne ungdommer deltar i okkulte rollespill

Jeg fikk nylig høre fra sikre kilder, – at ungdommen på kristne skoler utsettes på fritiden, for press om å delta i rollespill, leker og dataspill som i virkeligheten er okkulte, og setter dem i kontakt med den mørke åndeverdenen. Ungdommen deltar i rollespill, hvor de har roller som hekser, spåmenn, medium, varulver, hjelpere, enhjørninger osv- roller som er i bibelsk lære bilder og symbol på satans rike. Et populært rollespill kalles Mafia. Disse lekene vet jeg at ungdommen holder på med på nattestid, ved flere kristne skoler, videregående og folkehøyskoler. “ Og mange av dem som var kommet til troen, kom og bekjente og fortalte om sine gjerninger. 19 Og en stor hop av dem som hadde drevet med utillatelige kunster, bar sine bøker sammen og brente dem op for alles øine; og de regnet ut deres verdi og fant at den var femti tusen sølvpenninger. 20 Således hadde Herrens ord sterk fremgang og fikk makt” (Apgj.19.19)

Bevisstgjøring på 1980 tallet

På 80 tallet skjede en bevisstgjøring. På slutten av 80-tallet kom det mange bøker på markedet om new age, okkultisme, healing, astrologi, åndemaning, spiristisme og spådomskunster, -bøker som både oppmuntret til okkultisme, magi, og alternativ religion, – og bøker som advarte imot slike aktiviteter og virsomhet. Mange predikanter og teologer advarte imot at spill, bøker og leker kunne være okkulte og at de kunne produsere både angst, fobier, selvskading, psykoser, selvmordtanker og mange andre sideeffekter hos brukere av okkult aktivitet. Okkult betyr “skjult” og er ordets opprinnelige mening.

Okkultisme i bibelen:

4 Mos 23,23 For ikke finnes det trolldom i Jakob, og ikke spådomskunster i Israel; nå…

2 Krøn 33,6 Han lot sine sønner gå gjennem ilden i Hinnoms sønns dal og gav sig av me…

Mi 5,11 Og jeg vil utrydde all trolldom hos dig, og folk som spår av skyene, skal…

Apg 8,9 Men der var en mann ved navn Simon, som før hadde gitt sig av med trolldo…

Gal 5,20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avind, vrede, stridigheter, tve…

Åp 18,23 og lys av lampe skal ikke mere skinne i dig, og røst av brudgom og brud s… 6 treff for ‘trolldom’

Nå for tiden er det få predikanter og forkynnere som advarer imot okkultisme. Ganske enkelt fordi de ikke anser åndeverdenen som reell.

5 Mosebok 19 sier at: “Når du kommer til det land Herren din Gud gir dig, da skal du ikke ta efter disse folks vederstyggelige skikker. 10 Det skal ikke finnes hos dig nogen som lar sin sønn eller datter gå gjennem ilden, eller som gir sig av med spådomskunster, eller som spår av skyene eller tyder varsler eller er en trollmann, 11 ingen heksemester, ingen som spør en dødningemaner, ingen sannsiger, ingen som gjør spørsmål til de døde. 12 For enhver som gjør slikt, er en vederstyggelighet for Herren”

Er Moses sin undervisning meningsløs idag? Vi dømmer da ikke spåmenn, hekser og trollmenn til døden idag? I teologien lære vi at hele skriften, er innblest av Gud og nyttig til lærdom, advarsel, overbevisning og formaning. Paulus peker på Guds ord som etisk bindende og almengyldige for alle tider.

“ Ordsp 1,29 Fordi de hatet kunnskap og ikke vilde frykte Herren,

Ordsp 2,5 da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud.

Ordsp 2,6 For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forsta…

Ordsp 2,10 For visdom skal komme i ditt hjerte, og kunnskap skal glede din sjel;

Ordsp 3,20 Ved hans kunnskap vellet de dype vann frem, og ved den lar skyene dugg dryppe.

Innlegget er skrevet av Torgeir Tønnesen

5 tanker om “Predikanter i gamle dager, trodde på en åndelig verden hvor satan, djevler og demoner var reelle ting

 1. Bra innlegg.
  Og de få som prediker sannheten får kanskje ikke så god støtte av oss søstre og brødre…

  2
  1
 2. En gang trodde jeg faktisk at slike åndsmakter eksisterte. Det gjør jeg ikke lenger. Jeg vet det.

  4
  2
  • Ja, fm du har skjønt det,
   Vi skal tro på Jesus.
   Vi skal ikke tro på åndsmakter.
   Men vite at det også er virkelighet.

   2
   1
 3. Det er helt utrolig at man som gjenfødt kristen ikke snakker om den åndelige verden. Nå er det faktisk sånn at mange av de ikke-kristne tror på nettopp en åndelig dimensjon, som engler og mennesker som går igjen osv. Er vi kristne så redd for å fortelle at det finnes en åndelig dimensjon som påvirker mennesker hver eneste dag på mange ulike måter? Ja, hvor er hyrderøsten som skal advare mot det okkulte som er sneket seg inn over alt?

  Er glad jeg hadde en mor som fortalte meg om sånne ting tidlig, dette gjorde at jeg hadde stor respekt, og var redd for sånt da jeg vokste opp og ikke var kristen. Det er mye skjult, og åpenbart i leker til barn, så man bør være våken. Mine barn fikk f.eks ikke ha pokermonkort eller lese Harry Potter. Det var sikkert mange som synes jeg var merkelig, men man må stå for det man tror på og er overbevist om.

  Kan nevne en episode der min datter hadde kjøpt noen figurer vi hadde hatt en diskusjon om tidligere. Da tenkte jeg at nå orker jeg ikke ta denne kampen, så jeg ba til Gud: Er det noe ved disse figurene som ikke er bra, da må hun gi de til meg,( noe i den duren ), etter som jeg husker. Det gikk bare en liten stund, så kom hun og ga de til meg og sa jeg kunne kaste de, uten at vi hadde hatt en diskusjon om det. Det ble veldig sterkt for meg, og på en måte en bekreftelse på det jeg kjente på.

  5
  1
 4. At det finnes en åndeverden burde det ikke være tvil om blant kristne. Noe annet finner jeg underlig.

  https://bibelogtro.wordpress.com/2016/12/06/finnes-gjenferd-hva-sier-bibelen/

  https://bibelogtro.wordpress.com/2018/02/18/nefilim-kjemper-i-bibelen-utvidet/

  https://bibelogtro.wordpress.com/2015/12/01/guds-sonner-falne-engler-nefilim-og-demoner/

  https://bibelogtro.wordpress.com/2015/05/28/nefilim-falne-engler-og-ufo-mysteriet-har-dette-forankring-i-bibelen/

  For å få en fantastisk undervisning om Bibelen og en bedre forståelse for åndeverdenen anbefaler jeg på det sterkeste å se denne innføringen i Bibelen av nylig avdøde Dr. Chuck Missler:

  https://bibelogtro.wordpress.com/laer-bibelen-pa-24-timer/

  Mvh Richard

  4
  1

Det er stengt for kommentarer.