Den moderne forfølgelse -Forfølgelse av den kristne menighet er like gammel som troen på Jesus

Foto: You tube

Fra kristenkoalisjon.no: Jesus ga oss ingen løfter om å unnslippe forfølgelsen for evangeliets skyld. Tvert imot. Han sa tydelig at vi bør forvente forfølgelse på grunn av Ham: «Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først» (Johannes 15:18). Han formante oss til å gjøre det som menneskelig sett er umulig, men som fordrer Hans kraft: «Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere» (Matteus 5:44). I tillegg erklærte Han at vi blir salige av å bli hatet for Hans navns skyld: «Salige er dere når folk hater dere, når de utstøter dere og håner dere og skyr navnet deres som noe ondt – for Menneskesønnens skyld!» (Lukas 6:22).

Den folkekjære predikanten og hedersmannen, Emanuel Minos ble utsatt for tildels grov forfølgelse fra fra anti-kristne som Levi Fragell, Human-Etisk Forbund (HEF) og Hedningsamfunnet (byttet navn i 2017 til «Ateistene» Minos opplevde i tillegg hets og sjikane på nettstedet “himmelskeblogg”

“Dette er bakteppet for hva KKN kaller «den moderne forfølgelse». Det har vært en tiltagende utvikling gjennom de siste par århundrene idet ateistiske og sekulærfundamentaliske samfunnsideologier utviklet seg. De mest gruoppvekkende eksempler så vi i de ateistiske, kommunistiske statene Kina, Albania og Sovjetunionen der drap og tortur av kristne hørte med til normalen. Norge har ikke vært noe unntak gjennom våre 200 år som en moderne stat, selv om vi neppe har benyttet drap og fysisk tortur. I «verdens beste land» har forfølgerne vært inspirert av jantelovens holdninger som ikke minst uttrykkes i Bud 1: «Du skal ikke tro at du er noe», der hatkriminalitet, trusler og represalier ofte er blitt utført av «de politisk korrekte» og «Samfundets Støtter» (ref Henrik Ibsen, 1877) som har tydd til gapestokk i media, nabolag, arbeidsplass og skolegård, og man har stjålet barna fra gode foreldre, og ofte benyttes økonomiske virkemidler for å kneble troens frihet.  Hans Nielsen Hauge møtte forakt, forbud og fengsling . med loven í hånd, og under dekke av andre forhold enn evangeliets tjeneste. Men Norgeshistorien er samstemmig om at Hauge opplevde forfølgelse på grunn av sin kristne tro – intet mindre.

Jan Hanvold hengt ut på NRK

Det samme skjedde i det siste århundre for Guds tjenere som Ole Hallesby og T. B. Barratt, og evangelistene Aril Edvardsen og Emanuel Minos møtte siden 1970-tallet trusler om forbud og straff fra anti-kristne som Levi Fragell, Human-Etisk Forbund (HEF) og Hedningsamfunnet (byttet navn i 2017 til «Ateistene»). I år 2000 ble Biskop Per Lønning og Pastor Jan-Aage Torp hengt ut i riksmediene og endog fra Stortingets talerstol på grunn av deres kamp for et kristent syn på homofilt samliv, og Torp ble anklaget for å bevirke menneskers død på grunn av sin stillingtagen.  I 2016 ble TV Visjon Norges grunnlegger Jan Hanvold anklaget av NRK Brennpunkt for å tilrane seg personlig rikdom på grunn av sin tv-kanal som har utviklet seg til å bli den ledende og eneste reelle konkurrent til de etablerte tv-kanalene. I 2018 blir evangelist Svein-Magne Pedersen anklaget av ondsinnede medier og helseorganisasjoner som sponses av internasjonal legemiddelindustri for at han ber for syke og formidler håp og tro til syke mennesker, og offentlige organer blander legitim kristen helbredelsestjeneste med profitt-baserte helse-eksperimenter.

KKN vil stå opp for...troens frontsoldater i denne krigen.

“Vi oppmuntrer de som blir forfulgt til å velsigne sine forfølgere, og til å anse forfølgelsen som et kvalitetsstempel. Samtidig vil vi forsvare og støtte dem i samsvar med Jesu eget kjærlighetsbud, som faktisk er et påbud: «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre» (Johannes 13:34-35). Vi vil ikke svikte og svike evangeliets frontsoldater, og dermed sender vi et kraftig budskap til verden om at vi elsker hverandre og at evangeliet har ikke mistet sin kraft!” heter det avslutningsvis i artikkelen lagt ut på nettsiden til kristenkoalisjon.no