Polsk president: Russland vil vinne dersom ikke Ukraina får omfattende våpenhjelp

Virkeligheten ser nå omsider ut til å gå opp for den polske presidenten. Nå advarer president Andrzej Duda vesten om at Russland vil vinne krigen dersom ikke det kommer store mengder ferske forsyninger av våpen, ammunisjon, stridsvogner, artilleri og jagerfly til Ukraina. En rekke NATO land har gitt regimet i Kiev “hopeium” i form av løfter om omkring 100 Leopard stridsvogner fra land i NATO. Under et intervju med den franske avisen Le Figaro ble den polske presidenten spurt om hvorvidt Russland kan vinne krigen: “Og president Duda var tydelig: “Ja de kan, dersom ikke Ukraina mottar hurtig hjelp.”

Den hjelp NATO har lovet Ukraina vil neppe være nok til annet enn å sinke den russiske fremrykkingen og mange eksperter tror at den såkalte “Zelensky-linjen” som er Ukrainas viktigste forsvarslinje i Donbas snart vil falle. “If we do not send military equipment to Ukraine in the coming weeks, [Russia’s President Vladimir] Putin may win. He can win and we don’t know where he’ll stop,” sa den polske presidenten lørdag. Mange militære analytikere og eksperter har sagt at Russland i løpet av kort tid vil iverksette en større militær offensiv med omkring 500 000 soldater. Det ukrainske forsvaret er allerede hardt presset, har store mangler og vil neppe være i stand til å gjøre noe annet enn å bremse russisk videre fremrykking dersom Putin virkelig skulle sette inn 500 000 soldater.