Diskrimineringsnemda henlegger klage på stillingsannonse som krevde at søkere til sykepleier-stilling måtte oppgi vaksinestatus

Uvaksinert blogger fikk klagen henlagt av diskrimineringsnemda

Diskrimineringsnemda har henlagt arbeidssøker Jan Kåre Christensens klage til nemda over at helseinstitusjoner i Oslo i flere stillingsutlysninger vektla søkeres vaksinestatus i forbindelse med utlysningen av ledige stillinger som sykepleiere. Det var den arbeidsløse eksbussjåføren Jan Kåre Christensen som i en klage mente seg diskriminert fordi han ikke er vaksinert. I utlysningsteksten gikk det klart frem at vaksinestatus var avgjørende for stillingene og dersom en arbeidssøker nektet å oppgi vaksinestatus, ville vedkommende ble ansett som uvaksinert. Christensen som selv ikke er utdannet sykepleier følte at stillingsannonsen var diskriminerende.

Imidlertid har Diskrimineringsnemda henlagt Christensens klage fordi han ikke ble ansett som reell søker til stillingene. Christensen er jo ikke utdannet sykepleier og var dermed ikke reell søker på jobbene. Siden han ikke var reell arbeidsøker til stillingene har nemda fått en lett sak å henlegge. Og gjorde nettopp det. Nemda har tydeligvis ingen ønsker om å vurdere en slik sak på prinsipiellt grunnlag og valgte derfor å legge saken bort. Hadde det vært en utdannet sykepleier og reell kandidat til stillingene som klagde og opplevde seg diskriminert, kan det tenkes at en slik klage hadde blitt vurdert av nemda. Dermed er saken lagt død hos nemda