Pinseevangelist Ove Lindeskär til Zion Fevik fra 12 til 14 mai

Den svenske pinsevenn evangelisten Ove Lindeskär vil kommende helg besøke Zion menigheten i Fevik hvor han vil bringe et tidsaktuelt budskap til forsamlingen. Lindeskär som blant annet har skrevet bøkene “Jesus och hans tillkommelse,” og “God jord : för andlig mognad och tillväxt,” Den svenske forkynneren som har hatt en rekke poster som pastor i forskjellige svenske pinsemenigheter, er fremdeles i en alder av 73 i aktiv tjeneste for Herren. Fra 2006 og frem til nå har han operert i en todelt tjeneste som reisende forkynner og forstander i Centrumkyrkan i Mora. 

I dette lokalet holder Zion menigheten sine møter og annen kristelig aktivitet

Zion menigheten på Fevik vil førstkommende helg arrangere en møtehelg med den svenske forkynneren Ove Lindeskär (73) som er blant de forkynnere som er omtalt på Wikipedia. Møtene med  Lindeskär finner alle sted i menighetens lokale som ligger sentralt til på Feviktoppen i det som vi kan kalle sentrum av Fevik. Fredag og lørdag kveld begynner møtene klokken 19, mens søndagens møte begynner klokken 18. Det er første gang  Lindeskär besøker Zion menigheten på Feviktoppen og for mange er nok Lindeskär et ubeskrevet blad. Dog ønsker menigheten alle velkommen til møtehelgen med den svenske pinsevenn forkynneren som i videoen under taler om Jesu nære gjenkomst.

Terje Tveiten besøker også Zion i mai

Helgen etter at  Ove Lindeskär har besøkt menigheten, vil forstander Terje Tveiten igjen bli å høre i Zion. Tveiten som i dag er pastor i Pinsekirken Notodden, var en periode forstander i halv stilling i Zion. Terje Tveiten som er en av få norske pinsevenner som holder fast på det gamle pinseevangeliet er en grundig og dyptpløyende forkynner som ikke er redd for å forkynne sitt budskap med gudsfrykt og alvor. Møtene med Tveiten finner sted fredag 19 mai klokken 19 (ungdomssamling) samt lørdag 20 mai klokken 19 og søndag 21 klokken 18. Menigheten ønsker alle hjertelig velkommen til de to møtehelgene.

Besøk Zion menighetens nettside eller Zion Fevik på Facebook