Pinsebevegelsen på ville veier? Thor Helge Ligård med oppgjør med den moderne pinsebevegelsen som nå nærmest ber om unnskyldning fordi den er til

Det var også mange som ble skuffet, såret og trakk seg tilbake når Jesus ble for
jesus-tempeletradikal. Likevel forandret Han ikke budskapet sitt på neste konferanse og ba om unnskyldning for at noen ble skuffet og valgte å gå  
Jesus var en radikal som ikke passet inn i et åndsfattig lunkent religiøst levesett. I dag er det knapt noen pinsemenighet som hadde våget å slippe Ham til på sin prekestol – Hadde Barratt også fått et nei? De hadde vært redd for omdømmet – noen kunne bli støtt. Hva vil pressen si? Evangeliet er det glade budskap – men det er radikalt. Det er kun det glade budskap for dem som tar imot – for de andre er det et varsel om dom,”  skriver Thor Helge Ligård i et innlegg på Verdidebatt. Bakgrunnen for hans innlegg er de mange negative presseoppslag som er kommet omkring enkelte norske pinsemenigheter. Dette fører nå til at den norske pinseledelsen nå nærmest står i kø for å be om unnskyldning for at de er til. 

Og vi lar Ligård forsette: “Så radikalt er evangeliet at noen faller av lasset. Demas forlot Paulus, Jesus ble for radikal for Judas, de fikk kjærlighet til denne verden – Jesus eller Paulus kom ikke med en unnskyldning,”

Det er alltid noe såkorn som faller langs veien, på steingrunn eller blant torner. Det var ikke alt som falt i godt jord og bar frukt. Det at noe blir spist opp av fugler, svidd av solen, kvalt av torner, betyr ikke at det er noe galt med såkornet eller såmannen. brente-barnJordsmonet må være omvendt for at kornet skal spire. Alle som blir kristne i en vekkelse vender ikke om. De kan være med en tid, men såkornet får ikke rotfeste. -Det var også mange som ble skuffet og sårer og trakk seg tilbake når Jesus ble for radikal. Likevel forandret Han ikke budskapet sitt på neste konferanse og ba om unnskyldning for at noen ble skuffet og valgte å gå (Joh.6:63-71) – Han lot dem gå. Så snudde han seg til den indre kjernen og spurte om de også ble skuffet og ville trekke seg. Han ba ikke om unnskyldning for hva som hadde blitt sagt og gjort. Peter kommer med sin sterke bekjennelse, ”Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord” – Ordet hadde slått rot, men ikke hos alle ( v71).

Et radikalt budskap 

Så kalte Jesus til seg folket (pressekonferanse) sammen med sine disipler, og Han sa til dem: ”Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det” (Mark 8:34-35). Hvem forstander våger å ha den overskriften over prekestolen….? Pinsebudskapet er radikalt, det har det alltid vært. Det er et omvendelses budskap, omvendelse fra et liv i synd og til et liv i Ånd og ild (Mat.3:11). På pinsedag lød Peters budskap ” Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.” For mange pinspastorer er det for radikalt. Omvendelsesbudskapet er borte i forkynnelsen, likeledes dåp i vann og dåp i Den Hellige Ånd og ild. Dermed blir såkornet liggende bart og blir spist opp, overgrodd med torner eller brent i solen.

Verdens ånd har tatt over

Det nytter ikke å synge noen lovsanger med tre toner og fem ord på møtet, gå på byen og ta en øl med samboeren, for så å avslutte kvelden med sex på hybelen, og tro at såkornet blir bevart i god jord. Den livsstilen er bygget på løgn og bedrag. Dere pastorer våger ikke engang å ta opp den livsstilen i frykt for å støte noen fra dere. Husk, ”Uten helliggjørelse skal ingen se Herren” – Har dere pastorer tenkt over det? Nå vil dere be om unnskyldning for at noe av såkornet ble brent. Hvor er hyrdene som våger å si, ”Dette er veien vandre på den”? Hvor er de som våger å stå når ulven, les avisene, kommer med noen som tornene har kvalt eller solbrente?

De færreste som blir frelst i dag blant pinsevenner blir åndsdøpt – det blir ikke forkynt. Mange pinsepastorer, eldstebrødre og menighetstjenere er heller ikke åndsdøpt. Jeg våger den påstanden at de fleste pinsevenner i dag ikke har sett noen bli døpt i Ånd og ild. Dere hadde trodd de var fulle av søt vin, kalt det svermerisk og usunn karismatikk. Dere hadde sprunget på dør.

Det evangeliet som ikke får kritikk og har avhoppere, som ikke får negativ omtale i pressen, inklusiv den kristne, er ingen ting verd. De er ikke fornøyd før dere pinseforstandere har byttet ut Guds Ord, vekkelsens ild, omvendelse og lovsang med visa til Prøysen.

”Såseile vi på Mjøsa i en sprøkkin holk, vi kjinne øss på moten, legg ut i frå Toten.Årepinna knirke, og æillt er hipp som happ…”

Innlegget er opprinnelig skrevet på Verdidebatt.no