Falske lærere i Kristi legeme -vær på vakt mot ulvene

falsk-ulvVi lever nå i en tid hvor Guds folk er utsatt for angrep fra alle hold. Fra verden og de ugudelige tvinges vi nå mer og mer til å kjempe for retten til å utøve vår tro i det offentlige rom, og fra innsiden rives Guds menighet i stykker av liberal teologi som aksepterer synd og homoseksualitet. På den andre siden må også Guds folk kjempe mot ubibelske doktriner og teser fra falske lærere og profeter som opererer i Guds og Jesu navn, men som egentlig er på jakt etter penger og berømmelse. Den ekte Hellige Ånd er byttet ut med en kraft som tilsynelatende er salvelse fra Gud, men i realiteten kommer fra en okkult kilde. Den genuine ekte Hellige Ånd kan man gjenkjenne ved å sjekke opp mot Guds Ord, prøve åndene og ikke minst se på fruktene.

Er fruktene penger, velstand, dyre biler, dyre dresser og en livsstil som ikke er i overensstemmelse med 1.Tim 6,6 står du overfor en ulv eller falsk profet. De ekte Herrens tjenere roser seg av Kristus Jesus og å være frelst av nåde. De falske profeter og lærere roser seg over å være “velsignet” fordi de er rike, har dyre biler og egne fly. I den kommende dommen vil bunten av falske profeter bli stilt til ansvar av en vred og hellig Gud.