President Putin forbyr misjon i Russland, vil demme opp for islam og kristendom -profeti i søkelyset

En ny, russisk terrorlov kriminaliserer misjon. Målet er å demme opp både for islam putin-angryog ikke-ortodoks kristendom, sier eksperter i følge avisen Vårt Land.  Russland har forbudt misjon. En omfattende ny terrorlov om ­datalagring og strengere straffer for en rekke terrorrelaterte forbrytelser (se faktaboks), inneholder også en kraftig innskrenkning av trosfriheten,” skriver Vårt Land videre. Lovteksten definerer misjon som religionsutøvelse andre steder enn i kirker, gudshus, kirkegårder eller ­religiøse skoler. Religionsutøvelse omfatter alt fra religiøse seremonier, bønn, forkynnelse eller utdeling av religiøse bøker. Også det å formidle tro gjennom sosiale medier eller andre steder på internett omfattes også at det nye lovverket. Dermed får vi nok en bekreftelse på at profetordet til David Wilkerson fra 1973 nå er i ferd med å gå i oppfyllelse.

Den nye russiske terrorlovgivningen kommer uten tvil til innskrenke den religiøse friheten for alt annet enn den ortodokse kirke i Russland. Vårt Lands artikkel som er låst for fri tilgang er imidlertid bygd på et oppslag i  Christianity Today. Artikkelen til Vårt land kan leses her. I Vårt Land tegnes det et dystert bilde av situasjonen for religionsfrihet i flere land, deriblant Kirgisistan og Kasakhstan. Loven er nå vedtatt av Dumaen og vil ventelig bli signert av president Vladimir Putin. Dermed ser vi igjen et tydelig tegn på at David Wilkersons profeti fra Visjoner fra 1973 nå nærmer seg sin oppfyllelse. Allerede i 1973 forutså Gudsmannen at Guds hellige Ånd kom til å kløyve jernteppet for å åpne landet for evangeliet samt å hente jødene hjem til Israel. Det skulle så bli en begrenset tid med fred og nedrustning i verden og vi siterer fra en tidligere artikkel om temaet: En av de mest bemerkelsesverdige forutsigelsene man finner i “Visjoner” er Wilkersons ord om at Sovjetunionen skulle kollapse og at jernteppet skulle kløyves. david-wilkerson-1976Da David Wilkerson fikk sine visjoner var Leonid Bresjnev Sovjetunionens mektige leder og kommunismen var på fremmarsj mange steder. Mellom Øst og Vest rådde den “kalde krigen” og verden levde under frykten for ett veldig kjernefysisk ragnarok. Den kristne kirke i Russland og Øst Europa levde under konstant forfølgelse og troens menn og kvinner ble i hopetall fengslet eller trakassert. Mange ble martyrer og hundrevis av kristne predikanter, pastorer og prester råtnet i fangehull og arbeidsleirer. Den undertrykte kirke i Øst-Europa og Sovjet var gjenstand for de troendes bønner i den frie verden.. Bibelen var tilnærmet ei forbudt bok og regimene i øst hevdet stolt at man var i ferd med å utrydde religiøs overtro. Russland og kommunismen hadde avskaffet Gud og ateisme og gudløshet rådde grunnen i det veldige sosialistiske imperiet.

Lys og håp i mørke

tortured-for-christ-by-richard-wurmbrand1Men midt i denne tid av mørke skulle det bli tent et håpets lys for skarene bak jernteppet. “Guds Hellige Ånd vil kløyve jernteppet og oppsøke hungrige hjerter i Russland og Øst Europa og Kina.” sa Den Hellige Ånd til David Wilkerson. “Det skal komme en midlertidig fredstid for at evangeliet skal bli brakt inn til disse (da) kommunistiske og lukkede land,” med “åndelig fornyelse og vekkelse”. Imidlertid skulle den kommende åpenhet ikke vare veldig lenge og hele fire ganger nevner Wilkerson at dette skal være midlertidig og i begrenset periode. Gud åpnet jernteppet av to grunner: Evangeliet om Kristus skulle slippes inn og Guds folk, jødene skulle hentes ut. Da Wilkerson framsatte sin profetiske forutsigelse i 1973 var det helt utenkelig at jernteppet skulle kollapse og mange lo overbærende av hans uvirkelige spådom. Bare noen få år senere, i 1987 stilnet latteren da sovjetunionen kollapset etter at Michael Gorbatsjov innførte sitt “glasnost og perestrojka”. Den Hellige Ånd hadde kløvet jernteppet!  Om det som nå er i ferd med å skje skrev Wilkerson følgende; “Etter en kort periode med åndelig vekkelse blant mange kommer dørene plutselig til å bli stengt og et forfølgelsen skal tilta i intensitet og oppsluke disse nasjonene.” Med litt andre ord, Russland vender tilbake til sitt tyranniske mørke og daglig blir vi via media påminnet om at trusselen fra Øst er høyst reell. Temperaturen mellom Øst og Vest har vært på et lavmål lenge og både i Polen og de baltiske land er frykten for Russland stor. I hele Øst-Europa rustes det nå opp og i de kommende uker skal NATO gjennomføre en større militærøvelse tett opp mot den russiske grensen. Selv om folk flest her i Vesten aner fred og i ingen fare, finnes det likevel røster som nå frykter at vi ser et preludium til en større konflikt mellom NATO og Russland. I videoen under snakker pastor Paul Begley om den økende bekymringen for at NATO planlegger en krig med Russland via Ukraina hvor store styrker er utplassert. Steven Ben Nun som fortiden er i Tsjekkia kan fortelle om økt spenning og styrkeoppbygging i hele regionen. Er Obama administrasjonen klar for krig og har valget i høst en innvirkning? Sjekk ut Paul Begley

Én tanke om “President Putin forbyr misjon i Russland, vil demme opp for islam og kristendom -profeti i søkelyset

Det er stengt for kommentarer.