Per Kørner: “Tiden er kommet for utmelding av løgn og horekirken” -sterke reaksjoner blant kristne

per_korner“Tiden er kommet for utmelding av Den norske kirke. De som vil følge Kristus, kan
ikke bli stående som medlemmer av en løgn-og horekirke,” 
skriver den velkjente abortpresten og tidligere soknepresten Per Kørner. I likhet med de aller fleste bibeltro kristne reagerer Kørner sterkt på dagens vedtak i kirkemøtet som åpner for kirkelig velsignelse av homoseksuelle ekteskapsinngåelser.  “Dnk er blitt en karikatur av en kirke, sier Kørner som var en av flere prester som ble ofret da kirken gav opp kampen mot fri abort. Også Ludvig Nessa har sterke ord om det kirkelige frafallet. “Kirkemøtet har ikke ett eneste skriftsted til støtte for sitt syn! Men det er mange imot,” sier Nessa i en post på Facebook og fortsetter: “Dette er en fryktelig forførelse! Det får homoseksuelle og lesbiske til å tro at det som er perverst og galt, er godt og rett. Det vil forhindre dem i å omvende seg fra sin synd. Jesus sa engang at de som fører på avveier en av hans minste små, for dem var det bedre om de var senket i havets dyp med en kvernstein om halsen! Matteus 18:6 Hvorfor? Fordi det er en himmel å nå og et helvete å unnfly!”

Blant konservative norske kristne er det nå tildels svært sterke reaksjoner på at kirken nå har forlatt kristentro og byttet ut Guds ord sannheter med løgn. -Hvor skal søkende unge ludvig-nessamennesker i dag finne religiøs fordypelse, – i Kirken forkynnes nå det homoseksuelle evangelium,” slår Bjarne Hauge fast. Den norske kirke er i dag en fallen størrelse og det grunn til å håpe at mange nå våkner opp og finner veien ut av kirken.  “En sorgens dag for Den Norske Kirke. Selv om det ikke foreligger noen holdbar argumentasjon ut fra bibelen eller bekjennelsesskriftene, har kirken valgt å velsigne noe som Jesus ikke velsigner. Dette vil blant annet føre til at folket ikke vil bli kalt til omvendelse og frelsende tro. 11.04.2016 er en historisk dato for ‪#‎DNK‬,” skriver Tage Emil Good. “”Men det sto også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse,” skriver Bjørn Storm Johansen om dagens vedtak.

En splittet kirke

Allerede i forkant av dagens vedtak som er historisk fordi den innebærer et historisk frafall fra Guds Ord i Norge, har flere bibeltroende kristne sagt takk og farvel til kirken, og det er ventet at hundrevis i de kommende dager kommer til å melde seg ut av en kirke som i realiteten er død. Mens homofile og deres støttespillere kunne slippe jubelen løs etter avstemmingen. “Satan ikler seg en lysengels skikkelse. Takk og pris at vi har Guds Ord som en lampe i denne bekmørke tid. Vi skal nok komme hjem, men vi må holde godt fast i lampene våre (Skriften), for nå er mørket voldsomt,” skriver Dag Ousdal mens Per Kørner følger opp med: “Ingen grunn til dialog med vranglærere. Gjør som Guds ord sier: Vokt dere for de falske profeter! De er ulver i fåreklær (bispeklær). Livsfarlige!,”  Vi kan allerede nå fastslå at kirkevalget er blitt kuppet av homoaktivister -og endog under dagens homodebatt i plenum hørte vi enkelte av delegatene bruke banneord i sin begrunnelse. “Det er svært alvorlig at den norske kirke nå fremstår som en av få apostat-kirker i domkirkenverden, og dette vil neppe gå upåaktet hen blant de kirkesamfunn den norske kirke samarbeider med i en rekke land,” tror flere og viser til hva som skjedde da den svenske kirke falt og aksepterte homoekteskap. “Da fikk vi bekreftet at kirken ikke lenger bygger på Guds ord, så da er det bare å takke for seg,” skriver Annlaug Else mens Michel Guajardo  tar det et skritt lengre å skriver: “Neste års kirkedebatt i DnK blir å vie mennesker med kjæledyr…. dette er en enda mer nedgang i DnK.” “Dette var siste spikern i kisten til den frafalne Den Norske Kirke som skritt for skritt har falt fra Bibelens lære. Dette er en direkte spott mot Skaperen som dessverre vil få konsekvenser for nasjonen. Det forbausende faktum er at jo flere kvinnelige prester og biskoper kirken har fått, jo større frafall – et underlig “tilfeldig” sammentreff, eller hur?” spør Henry Østhassel, som er en av mange som reagerer på denne dystre dagen for Norge. “Våre reformatorer hadde mottoet: SOLA SCRIPTURA som betyr Bibelen og bare Bibelen alene for alt det de trodde på og forkynte. Den norske kirke har forkastet dette og inntatt mottoet: “Menneskebud og bare menneskebud alene”. Jesus sa til de skriftlærde: “Dere setter Guds Ord ut av kraft til fordel for deres menneskebud!” Når de forkaster Guds ord på denne måten så har de automatisk forkastet Gud. “I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft” var også noe som Jesus sa til de skriftlærde. Det er ingen tvil om at historien gjentar seg, og at disse såkalte kristne ved sin handlemåte viser gudsforakt istedet for gudsfrykt,” skriver Carl Nelson

2 tanker om “Per Kørner: “Tiden er kommet for utmelding av løgn og horekirken” -sterke reaksjoner blant kristne

 1. I dag begynte DnK sin kurs mot helvete. En må være frafallen pinsevenn og redaktør i en viss avis og politisk korrekt for å forsvare vedtaket…

 2. Det hele er bare utrolig trist!! At såkalte konservative mener at det er bedre å kompromisse og holde sammen enn å følge Guds Ord. Hvor i Bibelen finner vi belegg for dette? Nei, Gud forteller oss i sitt ord det stikk motsatte. Bibelen forteller oss at vi skal bryte med vranglæren. Bibelen forteller oss at vranglæren vil fortære hele menigheten dersom vi slipper den inn. At ikke Biskoper har lest og forstått detter er forunderlig. Skulle tro at de var blitt åndelig forblindet, for lese og skrivevansker nekter jeg å tro at samtlige har.

  Hva er grunnen til at for eksempel Agders biskop i utgangspunktet er mot homofile ekteskap? Grunnen må jo være at han leser i Bibelen at det er synd! Men, hvorfor vil han kompromisse med synd? Hvorfor tar han ikke til seg Guds Ord som forteller oss at vi ikke skal ta del i vranglæren? Tror han at han redder sin sjel ved at han selv ikke vil utføre vigsler? Han gir jo selv sitt samtykke til at andre skal få utføre disse ugudelige handlingene? Troverdig? Har han glemt Jesu ord om de som forfører og kvernsteinen rundt halsen?

  Problemet i DNK er at det har sneket seg inn en forførende lære som har avskaffet helvete og som forkynner at alle som er blitt døpt i DNK og står som medlemmer der er “innenfor”. Utover det skal ikke kristne bry seg om hva andre foretar seg i sitt kristenliv.

  https://bibelogtro.wordpress.com/2015/03/29/pa-tide-a-innfore-prestekragen-igjen/

  Vi blir fortalt at vi ikke skal dømme andre, men hva sier Bibelen?:

  https://bibelogtro.wordpress.com/2015/03/05/dommer-vi-andre-nar-vi-argumenterer-i-homofilidebatten-har-vi-ikke-forstatt-forskjellen-pa-lov-og-evangelium/

Det er stengt for kommentarer.