Avlyser event med Baals tempel i New York

Det blir ikke noe av planene om gjenreise Baals tempel i New York, skriver Michael baals-tempelSnyder i en oppdatert melding mandag. Snyder som har pekt på det profetiske aspekt med hendelsen sier nå at dette er en stor seier for kristne i USA som har reagert sterkt på planene. I følge Michael Snyder vil de istedet sette opp en “Arch of Triumph” som romerne opprinnelig bygget i Palmyra, skriver Snyder mandag.