Etter kirkens frafallet og homokreftene vant, -Hvordan komme seg ut av kirken?

Dagens kirkemøte er for mange en sorgens dag og i forbindelse med den norske kirkes
død som kristent kirkesamfunn er tiden nå inne til å tenke på konsekvensene. Bibelske flagg_halv_stangkristne som i dag tok til tårene når vedtaket ble kjent, må tørke vekk tårene og bryte med en kirke som har sveket Guds ord og som nå er en kirke på utsiden av den kristne kirke. Kan jeg stå i et apostat-samfunn som legaliserer hor og synd og attpåtil velsigner det? Mitt svar er et klart og tydelig “nei”. Å forbli i kirken etter at dette spørsmålet nå er avklart, vil etter mitt syn være det samme som å erklære at jeg støtter kirken og vigsel av likekjønnede. Konservative kristne har litt for lenge gått på kompromiss og nærmest latet som om det ikke betyr noe at de er medlemmer av en organisasjon som fremmer falsk lære, og gjennom dette har de stilletiende akseptert at kirken gradvis er blitt gjort om til en frafallskirke som velsigner noe Herren fordømmer

Kirkemøtet sa mandag med overveldende flertall ja til å innføre likekjønnet vigsel. Dermed sa også kirkemøtet med overveldende flertall ja til å legalisere synd og blasfemi når de innfører en religiøs praksis i konflikt med bibelen. Den norske folkekirkes læreavvik er nå så graverende -at jeg er tvunget til å bruke sterke ord fordi kirken gjennom dette har innført en nytt syn på ekteskapet, et nytt syn på bibelen og selv har satt seg til dommer over Skriftens Ord, -og forkastet dette, fordi folket krevde det. I lystens og toleransens navn skal man nå klø syndere i øret og man går inn under den dom Romerbrevet kapittel som innledes med disse ordene: “For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet; og som ebber ut i setningen  “slike som godt kjenner Guds dom at de som gjør sådant, fortjener døden, og dog ikke bare gjør det, men endog holder med dem som gjør det.” Når vi kjente på den “ånd” som var tilstede i kirkemøtet -som endog ble brukt som et sanne-ord-på-kirkemøtetsjekkested for homofile på jakt etter drømmemannen, er det ikke tvil. Der var ikke Guds Ånd, og det var en uverdig “seanse” vi var vitne til under kirkemøtet. Konservative kristne som modig holdt frem Guds Ord (som delegaten på bildet) fikk hard kjeft fra arrogante ugudelige som ikke fant seg i å bli bombardert med bibelvers.Hvem hadde trodd at det var mulig i et “kristent” kirkemøte?  Mitt håp og bønn er at alle troende i kirken som deler standpunkt med avbildede delegat nå tar konsekvensen av kirkens frafall og melder seg ut, -for det vil være på utsiden av den norske apostat-kirke Jesu rike velsignelser vil være å finne. Til alle som nå sitter sorgfulle og som i dag må erkjenne at de har kjempet forgjeves, vil vi si med all tydelig si dette: “Det er plass til deg utenfor kirken, Gud har en plan for deg i en eller annen frimenighet, for når mørket lukker en dør, åpner Herren en annen. Ute i frikirke-Norge er det bruk for brennende hjerter og villige hender. Jesus har alltid en utvei, selv om prisen av og til kan føles vond. (Rolf og Eivind-er dere ikke alt utmeldt -kom dere ut nå!) er mitt råd både til dere og alle andre som i dag må erkjenne at slaget er tapt. Kirken har tatt sitt valg -og må vi alle som Guds folk frimodige og på utsiden av leiren modig holde frem det upopulære Guds Ord som fremdeles forteller at homoseksuell praksis er synd, og at kirkelig vigsel av homoseksuelle i Guds øyne er en vederstyggelighet.

Veien ut av frafallskirken.

Det finnes flere måter å melde seg ut av apostat-kirken på. Du kan oppsøke den forsamlingen du sokner til å melde det ut der, du kan hente et skjema på utmeldelse fra kirken her eller forsøke denne appen her: https://www.utmelding.no/

 

2 tanker om “Etter kirkens frafallet og homokreftene vant, -Hvordan komme seg ut av kirken?

  1. dere som har et bibelsk syn på ekteskapet meld dere ut ellers blir dere delaktig i hennes synder.det er Jesabels ånd som styrer DNK.de bryr seg ikke om hva Guds ord sier.Tenker på Titanic som når den sank så var det faktisk mange som følte seg trygge ombord de kunne ikke i sin villeste fantasi tro at den kunne synke,så jeg sier igjen :Gå ut fra henne mitt folk så ikke dere blir delaktig i hennes synder

  2. Ja, det må være lov å spekulere på om hvorfor homosexualitet er den eneste avvikende driften innenfor området som er så saliggjørende naturlig og normal. Skal nekrofile, pedofile eller de som er forelsket i bikkja si holdes utenfor? Hva med de som foretrekker familesex? Skal alle disse fortsatt diskrimineres?

    Selvsagt ikke. Demonkreftene tar et steg om gangen. Slik har det vært siden 1945. Homo gjennomslaget er bare en brekkstang for etterhvert å legalisere alle sexuelle avvik som naturlige og normale – bortsett fra sex mellom mann og kvinne. Det vil bli kriminalisert. Er det allerede delvis.

    Vi lever jo i en anti-diskrimineringstd.

Det er stengt for kommentarer.