Pavens predikant til Hedmarktoppen: Stor uro blant lærebeviste pinsevenner

At det er stor pinseskepsis til at den katolske presten  Raniero Cantalamessa vil bli blant talerne under årets konferanse på Hedmarktoppen henger svært nøye sammen med at deler av den norske pinsebevegelsen er vokst opp med en forkynnelse som lærer at den thoralf-gilbrandtkatolske kirke er “skjøgen i Åpenbaringsboken og at kirkesamfunn og menigheter som samarbeider med henne er skjøgens døtre. Når den moderne biten av pinsebevegelsen  ser ut til å åpne plattformen for en katolsk prest er dette et tegn på at pinsebevegelsen tar sine første skritt mot det mange av de gamle forkynnerne i pinsebevegelsen advarte mot. Den legendariske Thoralf Gilbrandt (bildet) reiste på 1980 og 1990 tallet rundt og advarte norske pinsevenner mot endetidens store frafall. Gilbrandt som besøkte mange norske menigheter på 80 og 90 tallet advarte sterkt sin bevegelse mot å senke lærevernet samtidig som han advarte mot den såkalte “Jesus Only” læren som har fått innpass i norsk kirkeliv gjennom retninger som Branham-budskapet, Nardus bevegelsen og  United Pentecostal Church.

Mens den eldre garde i pinsebevegelsen gradvis har gått i graven har en ny generasjon pinseledere inntatt posisjonene i pinsebevegelsen og disse har ikke det samme fokus på lære og bibeltroskap, -som det den gamle generasjonen hadde. Man har istedet fått pastorer som har vært under innflytelse fra trosbevegelsen og Livets Ord som fikk stort innpass i den norske pinsebevegelsen de siste tjue år. De gamles pinsehøvdingenes forkynnelse har blitt byttet ut med noe mer modernistisk og svært mange av de større oddvar-johansenpinsemenighetene i Norge presenterer en “light-utgave” av det som ble forkynt av Livets Ord, Oslo Kristne Senter og Levende Ord i trosbevegelsens glansdager. Når enkelte pinsevenner i forkant av sommerens stevne uttrykker uro over at en katolsk prest er invitert til Hedmarktoppen ligger nok det i det faktum at pionerenes og de gamle forkynnernes budskap ikke er helt glemt. “-Det er nok ikke like lett for alle å forstå: I det ene øyeblikket karakteriserer vi Ulf Ekmans konvertering til katolisismen som noe av det mest oppsiktsvekkende og sørgelige som har hendt skandinavisk frikirkelighet. I neste øyeblikk innbyr vi en av pavens nærmeste predikanter som forkynner på Pinsevennenes Sommerstevne. Korsets Seier sier at det er pinsebevegelsens som tok initiativet og innbød. Men hvem er det…? Lederrådet eller stevneledelsen?,” spør forkynner Oddvar Johansen på sin Facebookside.  “-Det sier vel at det ikke lenger er så viktig med læren. Liksom; samme hva man tror, bare man er åndsfylt. Men hvilken ånd?,” spør Gunnar Thorstensen. “- Dette var svært overraskende og trist når man vet hva den katolske kirken står for. Dette lover ikke godt for pinsebevegelsen. Våre søsterkirker på våre misjonsfelt ville falt av stolen fikk de høre dette,” skriver Torolf Karlsen, som et svar på Oddvar Johansens Facebook-kommentar.

En invitasjon som splitter og skaper uro

En katolsk prest på talerstolen på Hedmarktoppen kan neppe være helt uproblematisk og facebook-diskusjonkan i verste fall føre til at bevegelsen blir mer splittet enn den er. “Det virker som om de som nå har ansvar ønsker å provosere. Dette kan i ytterste konsekvens føre til en ennu dypere splittelse i bevegelsen enn den som allerede er,” skriver “Evangelisk Misjon” “Reformatorene var smertelig klar over hva Pavekirken sto for og lærte. Dette var en frihetskamp som kostet mange døden. Andre ble mektig forfulgt og bannlyst. Felles for alle disse reformatorene var at de så på Pavekirken som den store skjøge som omtales i Åpenbaringsboken. Med dette som bakteppe synes jeg i grunnen at det å ha et nært samarbeid med Pavekirken blir farlig synonymt med å spytte på disse martyrers graver og ettermele! Hva Luther mente om Pavekirken burde vel være kjent for de fleste. Så tenker noen at Pavekirken nå har forandret seg så mye at dette ikke gjelder lenger. Men tok de da så feil disse reformatorene? Både Luther, Calvin, Melancton, Zwingli, Wesley og mange andre visste godt å plassere Pavekirken. Og hva med Barratt? Hva med Seehus? Hva med Egil Strand? Hva med Sverre Kornmo? Hva med Thoralf Gilbrandt? Har vi glemt hva disse sa om Pavekirken? Er det ikke viktig lenger hva disse pionérer som var med og formet pinsevekkelsen sa? spør Olav Fjærli og viser til en artikkel skrevet av Thoralf Gilbrandt om den katolske kirkes forfølgelser 

Kan bli fordelaktig for Nardusbevegelsen og andre ikketrinitariske retninger

Pinsebevegelsens nye åpenhet for katolsk karismatisk innflytelse kommer neppe som noen stor overraskelse for Torkild Terkelsen i Nardus bevegelsen. Terkelsen som brøt med pinsebevegelsen tidlig på 1980 tallet da han antok et ikketrinitarisk gudsbilde som innebærer en fornektelse av det kristne treenighetsdogmet har lenge advart om at pinsebevegelsen kom til å åpne opp for “ånden fra Rom og bli en del av skjøgen”. Helt siden Terkelsen var en del av pinsebevegelsen har Grimstad-evangelisten proklamert budskapet om den katolske kirke er Babylon den store skjøge i åpenbaringsboken, og at kirkesamfunn som står sammen med henne er “skjøgens døtre”. “Gå ut av henne mitt folk,” er budskapet Nardus lederen preker til sine tilhengere. Nardus er en bevegelse som tross sterk kritikk og medfart blant annet i TV2 har hatt noe fremgang i Norge. (Skjermfoto fra tv2) Hovedelementet i Nardus bevegelsens forkynnelse har vært beinhard forhåndsutvelgelse, dåp i Jesu navn alene og advarsel mot at skjøgekirken vil vokse frem i den siste tid, og budskapet Nardus bevegelsen har til en kristenhet som er på full fart mot Rom. Nardus lederen har lenge forkynt sitt budskap mot den katolske kirke og hennes
døtre som Nardus lederen mener pinsebevegelsen er i ferd med å bli. I følge Nardus lederen er “størstedelen av den såkalte ”kristenhet” er under Guds dom, og kanskje også din kirke. Og når du så blir smertefull klar over dette må du ta de nødvendige skritt for å komme unna Guds fastsatte dom over de falne kirker. Da lyder røsten til deg fra kp. 18.4: ”Gå ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager!” heter det i forkynnelsen Nardus bevegelsen presenterer for sin skare av tilhengere.  -Tilhengere som finner sin store leders forkynnelse bekreftet i det faktum at den norske pinsebevegelsen moderne lederskap, -tross protester fra enkelte, syntes å drive bort fra hva Gilbrandt, Morgan Kornmo og de tidligere forkynnere lærte.

11 tanker om “Pavens predikant til Hedmarktoppen: Stor uro blant lærebeviste pinsevenner

 1. Spørsmål: Tror dere at katolikker et frelst, og kommer til å arve evig liv i himmelen? Er det noe bedre å være medlem i statskirken, med alt det ugugelige som foregår der?

  • Ingen kommer til himmelen på å stå som medlem i statskirken eller noe annet religionssamfunn. De prelater i statskirka som forkynner at det er godt nok å være spebarnsdøpt, konfirmert og samtidig slenger innom en eller annen julegudstjeneste i løpet av året forkynner en farlig vranglære som bedrar mennesker.
   Veien til himmelen går gjennom å omvende seg og tro på evangeliet samt å leve i relasjon med Jesus. Statskirkeprester som preker noe annet enn evangeliet leder mennesker ut i villfarelse og mørke.

  • Det vet jeg, Kjell:-) Spørsmålet var om katolikker et frelst eller om du mener at de er fortapt? Selv ville jeg heller vært katolikk enn medlem i statskirken. Katolikkene er i det minste svært gudfryktige, og tar Guds Ord på alvor
   Ja, de har elementer i læren vi ikke kan forholde oss til. Men feks Mariadyrkelsen er ikke verre enn Luther-dyrkelsen vi ser i en del menigheter. Hans Erik Nissen, har du hørt taler av ham? Det er “Luther sagde og Luther gjorde”, kun avbrutt av noen kraftsalver med “GUDS VREDE”. Har lutheranerne noen grunn til å mene seg bedre enn katolikkene? Vi er i en forvirrende tid. Selv er jeg ikke medlem noe sted, da jeg finner feil ved det meste, og ikke finner ro noe sted.

  • Har hørt om Nissen ja. Jeg tror nok at en katolikk kan være frelst siden det er relasjonen med Jesus som er det avgjørende. Samtidig ser jeg driften mot den enheten mange snakker om som en gigantisk mulighet til å forføre mennesker bort fra troskap mot Kristus og inn i et religiøst system som har en svært blodig fortid.

  • Katolikker som tror på katolsk lære kan vel ikke være frelst ? De tror på et annet evangelium, som ikke sier tro alene, men tro +gjerninger. I tillegg ber de til døde mennesker, paven er Jesu stedfortreder på jord med lik autoritet som bibelen, de ofrer Jesus på nytt i hver messe, og aksepterer med det ikke Jesus verk som er “en gang for alle”..I Trianderkonsilet som er katolikkenes bekjennelses skrifter står det at de som tror på nåde og tro alene er forbannet..Her er et utdrag fra deres lære..

   Hvis noen sier, at ved tro alene er den ugudelige rettferdiggjort, på en slik måte at det betyr, at ingenting annet kreves for å få nåde, og at det ikke på noen måte er nødvendig, at han er forberedt og villig til av sin egen vilje, la han være bannlyst, (Tridentinerkonsilet, kanon9)Hvis noen sier, at mennesket virkelig er frifunnet for sine synder og rettferdiggjort, fordi han helt sikkert trodde seg frikjent og rettferdiggjort, eller at ingen virkelig er rettferdiggjort unntagen den som tror seg rettferdiggjort og det ved troen alene,.., la han være bannlyst (Tridentinerkonsilet, kanon14)For mer om dette se: Council of Trent. Canons on Justification.

  • En katolikk som følger den katolske frelsesvei, dyrker de sær-katolske dogmene, tror at paven er ufeilbar, mener seg frelst av nåde + eget strev og fortjeneste kan neppe sies å være frelst, siden vi er frelst av nåde ved tro. Imidlertid er det selvfølgelig også mulig at det finnes katolikker som er frelst, født på nytt, men ikke fordi de er katolikker, men fordi de har tatt i mot Kristus og er født på nytt.

   Rent generelt vil jeg si at ingen er frelst fordi de er pinsevenner, lutheranere, katolikker, kalvinister, metodister eller tilhører et kirkesamfunn. Det er fullt mulig å være statskirkeprest, pastor eller biskop uten å være frelst. Poenget er å ta i mot den frelse som vi får del i ved å tro på Guds sønn og få våre synder renset i Lammets blod. En ihuga katolikk som stramt følger de katolske dogmene og som ber sine Ave Maria har følgelig funnet en annen frelsesvei enn rettferdiggjort ved troen alene og kan lett risikere å få en stor overraskelse i evigheten. Når det er sagt tror jeg godt at vi kan risikere å møte i himmelen en som her nede bar merkelappen katolikk. Jeg tror og helvete vil være fylt opp av mennesker som her på jorden bar merkelappen protestant, lutheraner eller noe annet. Frelsen er fullt og helt en gave og eget strev er nytteløst fordi frelsen er gitt oss av nåde ved troen alene.

 2. Å invitere en katolsk representant som gjest til Pinsevennenes sommerstevne bør skape langt mindre kontrovers enn det gjorde for 40 år siden da Aril Edvardsen inviterte dansk-katolske Kaar Osario til Sarons. Cantalamessa kommer i likhet med Osario heller ikke for å forkynne katolisismens mange underlige læresetninger, men for å vise at både karismatiske katolikker og karismatiske protestanter har et fellesskap på tross av at man ikke er enige om troserklæringene. Når Gunnar Thorsensen stiller spørsmål med hvilken ånd Cantalamessa har, så bør bare at spørsmålet stilles vekke større bekymring hos pinsevennene enn at Cantalamessa stikker innom Hedmarktoppen en dag.

  • Jeg har merket meg at det er generasjonen av pinsevenner som har vokst opp med Gilbrandt, Kornmo og de eldres forkynnelse som reagerer. Mange i de mer tradisjonelle pinsemenighetene (som holder fast på de gamle former) har reagert med overraskelse i og med at man tross alt sender et signal. Nå tror også jeg at Cantalamessa neppe vil komme til å vektlegge den katolske kirkes spesielle læresetninger under sin preken på Hedmarktoppen, det blir nok et eller annet om å være ledet av ånden. Likevel sender pinsebevegelsen med dette et signal om at læren er underordnet åndens enhet, så jeg forstår meget godt at endel i pinsebevegelsen er urolig for utviklingen.
   Bevegelser som Nardus som opererer i pinsebevegelsens randsone har lenge “profetert” at pinsebevegelsen vil bli endel av “skjøgen” og finner det nok svært fornøyelig at pinsebevegelsen som Torkild Terkelsen forlot på 80 tallet, faktisk bare 30 år senere åpner opp talerstolen for en representant for det som fremdeles blir oppfattet som “skjøgen” av mange. Nå skal ikke jeg påstå at den katolske kirke er den størrelse vi finner omtalt i Åpb 17-18 (Babylon den store) da jeg syntes åpenbaringen kan indikere at vi her snakker om en økonomisk verdensmakt. (David Wilkerson antydet i en bok at USA som verdens handelssentrum kan være oppfyllelsen av den profetien) -men samtidig taler også Wilkerson om en økumenisk superkirke i de siste dager.

 3. Hvordan dannes en super kirke for alle troende. Jo man tilpasser seg hverandres trosretning å lære. For Det er freden blant alle trosretninger, man ønsker å få til, slik at antikrist får større innflytelse, makt og kontroll blant kristne i verden. Da blander man læren og troen, og glemmer den Åndelige delen i sin tro, og da forsvinner det levende, og det ekte bort fra Kristi lære.David Wilkerson profeterte om dette for mange år siden, og sendte ut advarsler til den kommende tid, hvorfor er man så blinde på dette, at man følger den strømmen på den brede veien, har man ingen åndelige lamper i sitt hjerte som lyser fare, når dette er så synligt som det er? Jesus advarer oss mot den åndelige søvnen igjennom lignelsen om de ti jomfruer,der fem av de ikke hadde olje på sine lamper, de gikk tomme da bruden kom. De forvillet seg inn i en falsk fred og kjærlighet.og tilpasset seg denne tidskultur som var på den tid, på samme måte vil det skje igjen bare i en mye større skala. Det vil vise seg et mye større skille etter hvert mellom de som lever etter den Bibelske sannhet og den som følger denne verdens sannhet. i tro på den fred menneskene kan gi hverandre isteden for Gud fred

 4. Vi viste alle at denne dagen ville komme. Da vår kjære bevegelse valgte å vende seg bort fra den opprinnelige troskap mot orden og den lære våre åndelige høvdinger kjempet for. Det er trist men for oss som kjenner profetordet er ikke dette overraskende. Vi ante at når fedrende var tatt hjem ville ulver komme å overta menighetene å bringe inn skjøgepredikanter fordi vi skulle være som alle andre. De gamle forstanderne i menighetene hadde virkelig vært i tårer over det som skjer med vår bevegelse som ble født frem av Den Hellige Ånd og gav oss Åndens dåp, nådegaver og frie tunger til å prise Gud. Det vi nå må se etter er den hellige rest som ikke bøyer kne for Baal. Som holder fast på apostlenes lære, og min bønn er at Herren reiser opp en ny vekkelsesbevegelse, en ny pinsevekkelse som holder fast på den ånd og kraft som preget våre fedre. Vi må be om at Herren reiser opp en Samuels generasjon av troende som står fast på Guds ord og bryter ut av døde pinsemenigheter inntatt av en fremmed ånd og ild. Jeg ber at Gud skal reise opp forkynnere og forstandere som modig tør si i mot det som nå skjer i vår bevegelse.

Det er stengt for kommentarer.