Pave Frans: “Muslimer og kristne er brødre og søstre” -sier Bibelen det?

Pave Frans, aka den falskfalsk-profet.pavene profet i endetidens superkirke slår nå et slag for religions-blanding eller “Chrislam” ved å hevde at “muslimer og kristne er brødre og søstre.” Pavens uttalelse falt da han bar fram sitt falske fredsbudskap i den Sentral Afrikanske Republikk, og den romersk katolske paven ser ut til stadig mer og oppfylle Åpenbaringsbokens beskrivelse av den falske profet som skal kastes i ildsjøen sammen med Djevelen og Dyret. (Åp 19,20) 

Chrislam1Den katolske paven blir av noen kristne ansett som Antikrist, mens andre igjen mener at paven er identisk med den falske profet i Johannes Åpenbaring. Pave Frans som tidligere har tatt til orde for å forene karismatikere og katolikker søker nå å etablere den tanken i de troende at muslimer og kristne er “brødre og søstre”. Pave Frans viser stadig tydeligere at han ikke er på linje med Bibelen og han kan på ingen måte sies å representere den kristne kirke. Når Luther og de andre reformatorene gjorde sitt opprør mot det katolske mørket, var det er brudd med et religionssamfunn som langt på vei hadde kuppet den kristne tro og slavebundet sann kristendom. Når Martin Luther og de andre reformatorene gjenoppdaget de bibelske sannhetene, kunne evangeliet igjen bli hørt klart og tydelig i Europa, til menneskers frelse og utfrielse. Når enkelte k-s-300x242kirkesamfunn, deriblant pinsebevegelsen som i sommer hadde besøk av Fader Raniero Cantalamessa, som er katolsk prest, Fransiskanermunk og hoffpredikant i det pavelige husholdet siden 1980, ble det av pinsebevegelsens organ “Korsets Seier” omtalt som et “scoop”. -Jeg vil heller omtale det som et nederlag og et troens forlis, og vitner om at en destruktiv økumenisk ånd er i ferd med å trenge inn blant evangeliske kristne. Den katolske kirke er ingen kristen kirke, -og når den katolske kirkes overhode nå introduserer retorikk som går på at kristne og muslimer er “brødre og søstre” -må det også bety at paven mener at Allah og Bibelens Jahve er samme Gud. Mitt og mange andre evangeliske kristnes problem her, er det faktum at vi gjennom å kjenne den sanne Gud faktisk vet at vår Gud er universets skaper som skapte verden ved sitt mektige ord, mens Allah er en gammel månegud -og dem som dyrker han er følgelig ikke våre brødre eller søstre, -slik pave sier.

Pave Frans påstand om at kristne og muslimer er brødre og søstre er en farlig vranglære det er grunn til å fordømme. Gjenfødte kristne som kjenner Kristus og lever i samfunn med ham, vil aldri kunne nære åndelig fellesskap med denne falske profeten rick-warren-td-jakesog religionsblanderen. Det er derfor uhyre tragisk at en rekke såkalte evangeliske figurer, slike som Joel Osteen, Rick Warren og T D Jakes med flere syntes å gi sitt bifall til paven som et samlende kristent symbol. Sannheten er, ut fra reformatoriske ståsted, at paven representerer et annet evangelium og en annen Kristus, -og Guds folk må sky dette som pesten. Vi lever i en tid hvor hundretusener av kristne lever under kraftige forfølgelser fra muslimer både i Midtøsten og Afrika hvor kristne blir halshugd for sin tro eller korsfestet, blir pavens ord om “brødre og søstre” både bisarre og absurde. Den katolske paven må nærmest syntes å mene at islamistene hyller Gud når de roper “Allahu akbar” i det de kutter over halsen til kristne som ikke vil bøye seg for islams åk. Pavens tanker og ord om at kristne og muslimer er brødre er ikke noe annet enn religionsblanding og vi deler pastor Darrell Myatts tanker om pave Frans og den forførelsen han representerer.

https://www.youtube.com/watch?v=3Of296PEtBs

 

 

2 tanker om “Pave Frans: “Muslimer og kristne er brødre og søstre” -sier Bibelen det?

  1. Det er veldig godt at disse falske profetene blir satt navn på. Vi ser at dette går mot oppfyllelse av David Wilkersons profetiske ord fra 1973 om en fremtidig superkirke ledet av paven. Den antikristelige ånd som nå vinner frem har forført en rekke evangeliske forkynnere og Joel Osteen og Rick Warren og Kenneth Copeland er slike lykkereligiøse som har falt fra den sanne tro og som nå tydelig har sendt signaler om at de vil stå sammen med den skjøgekirken i endetiden. Bibelen snakker om skjøgen og skjøgens døtre, Den katolske kirke er skjøgen -og de protestantiske bevegelsene som søker sammen med henne er skjøgens døtre.
    Det er viktig å sette navn på de forførere og religionssamfunn som søker sammen med skjøgen-så vi kan unngå å bli beruset av skjøgevinen fra Rom.

    • Det går i den retningen som du skisserer. Vi har folk i kristenheten som digger figurer som Joel Osteen og Rick Warrens som begge helt klart er opptatt av først penger til seg selv, og deretter å bidra til verdens økumenikken. Jeg er redd mange troende er så lite åndelig våkne at ikke de har den minste anelse hva som ligger foran.

      Joel Osteen og Rick Warren er begge falske lærere som er i ferd med å forføre sine tilhengere tilbake til det katolske mørket.

Det er stengt for kommentarer.