Pave Francis sier djevelen jobber for å opprettholde splittelsen katolikker og evangeliske kristne

I en videouttalelse offentliggjort lørdag sier paven at evangeliske kristne og katolikker er ett og at det er djevelen som forårsaker splittelsen mellom evangeliske kristne og katolikkene

pave-francisDen katolske kirkes bestrebelser på å nulle ut reformasjonen og føre evangeliske kristne inn under “Moderkirkens” kontroll fortsetter. I fjor reagerte mange evangeliske kristne på en felles religiøs bestrebelse satt i scene av Kenneth Copeland og Tony Palmer for å skape enhet. Under sin tale da sa den nå avdøde biskop Tony Palmer at reformasjonen var død  til applaus fra den amerikanske velstands-forkynneren Kenneth Copeland. I sin video uttalelse offentliggjort lørdag sa pave Francis at skillet mellom katolske troende og evangeliske er et sår skapt av løgnens far. I følge det katolske overhodet er evangeliske kristne og katolikker to grener på Kristi kropp som trenger å kjempe sammen. 

Pavens bestrebelser på å skape enhet mellom katolske og evangeliske kristne møter ennå betydelig motstand blant bibeltro kristne som ikke finner det teologisk forsvarlig å hoppe bukk over ubibelske katolske dogmer. Mange evangeliske kristne oppfatter ennå fake-enhetden katolske kirke som “skjøgekirken” omtalt i Johannes Åpenbaring. Under sitt videobudskapet ba paven om unnskyldning for at han meddelte sitt budskap på spansk siden hans engelsk var dårlig. “Jeg taler ut fra hjertespråket sa paven videre før paven understreket sitt budskap om enhet. I følge paven er det enhet bygd på dåpens segl. “Den oppdeling vi ser er et sår i Jesu kirkes kropp, og vi ønsker ikke at dette forblir et åpent sår. Oppsplittingen er et verk av løgnens far, -som gjør alt for å holde oss adskilt,” sier paven som dermed legger grobunn for det som kan bli en videre strategi mot dem som er kritiske eller motstandere av å enhet med et kirkesystem som har en lang forhistorie i å forfølge å drepe dem som ikke underordnet seg det katolske mørket. Enhver som har lest litt kirkehistorie kjenner til den katolske inkvisisjonen og drapene av kristne som ikke underordnet seg katolsk tradisjon og tro. Paven bruker sterke ord mot den (løgnens far) han holder ansvarlig for splittelsen mellom evangelisk og katolsk religiøsitet. Det er djevelen som skaper splittelsen og dem som motarbeider eller står i mot bestrebelsene etter “enhet” må følgelig da være redskaper til løgnenes far. Uten å si for mye aner vi her en fremtidig strategi mot opponenter av enhet under paven: De skal omtales for “håndlangere til løgnens far”.  (Saken fortsetter under videoen)

Selv om pavens tale virket ydmyk nok samles et nødvendig oppgjør med mangeårig falsk teologi, mange års falsk religiøs praksis og ikke minst et tydelig oppgjør med den katolske kirkes blodige historie. I likhet med undertegnede er det flere som er uenig i pavens økumeniske påstander. En enhet kan ikke gå på bekostning av evangeliet. Jesus ba at hans menighet skulle bli helliget i sannheten. “Dette betyr at det ikke kan være enhet med Gendron-wsdem som tror på et annet evangelium,” sier Mike Gendron i ” Proclaiming the Gospel Ministries”. “Troende kan ikke dra i samme åk med vantro (2.Kor 6,14) og det betyr at evangeliske aldri kan ha enhet med katolikkene fordi vi er adskilt på viktige punkt i evangeliet. Dette går blant annet på hvordan vi blir født på ny, hvordan vi blir rettferdiggjorte og hvordan man blir renset for synd og videre hvem som er vår forsvarer fremfor Faderen, samt på tanken om at troen alene er nok til rettferdiggjørelse og frelse,” sier Gendron videre. “I katolsk tro står vi overfor et annet evangelium samt en kirkelig tradisjon som bryter med “Skriften alene” tanken til Martin Luther.  Guds ord sier tydelig at enhver som preker et annet evangelium bygger sin tro forgjeves. Skriften fordømmer også dem som forkynner et annet evangelium. (Gal.1:6-9) sier Mike Gendron og fortsetter. “Pave Francis forkynner et annet evangelium og fornekter frelse av nåde ved tro på Kristus alene. Han preker at frelse skjer ved (barne)dåpen, gjennom sakramentene, gode gjerninger samt å holde loven og delta under nattverden hvor Jesus blir ofret igjen og igjen.” Paven Francis tar også feil når han tilskriver oppsplittingen til et satans verk. Paven gjør en fatal feil når han til tillegger Kristi ord til djevelens gjerning. -Herren Jesus er den som skiller troende fra vantro (Luk 12,51-53) fortsetter han. “Denne “jesuitt pave” er den som utfører djevelens arbeid ved å forsøke å bygge et religiøst Babels tårn med å bringe kristne tilbake til Rom igjen, og tragisk nok finnes det evangeliske som hopper på dette økumeniske toget og dermed forlater den høyhellige tro. (1.Tim: 4,1-3)

 

 

Facebook Comments

4 tanker om “Pave Francis sier djevelen jobber for å opprettholde splittelsen katolikker og evangeliske kristne

 1. Sekterisme er heller djevelens verk. Sekterisme som i min by har drept 2000 katolikker og protestanter i deres krig mot hverandre samt 1800 mennesker andre steder i dette landet. Og det siden 1970. Denne sekterismen er djevelens verk. Saa faar man tolke Bibelen sin egen vei i forsvar for disse uhyrlige myrderiene og andre myrderier. Myrderier som er en naturlig konsekvens av denne sekterismen slik Holocaust var en naturlig konsekvens av kristnes behandling av joder opp gjennom mange, mange hundre aar.

  Personlig har jeg sans for mange katolikker, herunder paven selv som lever et liv som mange burde etterligne og mindre sans for noen protestantiske liv der gudstroen maales i antall flotte biler, boblebad og boblebad. Dog er jeg protestant. Men pavens fromme livsstil er noe som ogsaa vi protestanter burde ha som et forbilde.

  • Jeg selv står på en reformatorisk trosgrunnlag. Samtidig er jeg selvfølgelig fundamentalt uenig i de protestanter i Nord-Irland som var villig til å drepe katolikker for sin tros skyld. Selv om vi er uenige i lære, må vi likevel kunne leve side om side i fred og uten å ta i bruk vold for å påtvinge andre våre synspunkter. I Nord-Irland gjorde både katolikker og protestanter feil med å utkjempe sin krig mot hverandre med vold. Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at det er store læremessige forskjeller på katolsk og evangelisk tro. Uoverkommelig store etter mitt syn.

  • Det er eit kunstig skille mellom protestantar og katolikkar på grunn av uttrykket ” den rettferdige skal leva ved tru”.
   Protestantane legg veldig vekt på at me vert frelst ved tru UTAN GJERNINGAR.
   Katolikkane seier at det er to sider av same sak.

   Jakob seier det veldig tydeleg.

   Tro og gjerninger
   14 Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? 15 Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, 16 og en av dere sier til dem: «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette» – hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? 17 Slik er det også med troen: i seg selv, uten gjerninger, er den død.
   18 Kanskje vil noen si: «Du har tro, jeg har gjerninger.» Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. 19 Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det – og skjelver! 20 Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte? 21 Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar fram Isak, sønnen sin, som offer på alteret? 22 Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullendt. 23 Dermed ble dette skriftordet oppfylt: Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt «Guds venn». 24 Dere ser altså at mennesket kjennes rettferdig på grunn av gjerninger og ikke bare på grunn av tro”

   Det er enkle og logiske ord.

   Diverre skriv Paulus om det same emnet på ein måte som forvirrar.

   “Hva skal vi da si om Abraham, vår jordiske stamfar? Hva oppnådde han? 2 Dersom han—– ble rettferdig ved sine gjerninger, da hadde han jo noe å være stolt av. Men overfor Gud har han ikke det. 3 For hva sier Skriften? Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. 4 Den som har gjerninger å vise til, får lønn etter fortjeneste, ikke av nåde. 5 Men den som ikke har det, men som tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, blir regnet som rettferdig fordi han tror. 6 Slik priser også David et menneske salig når Gud regner det som rettferdig uten at det har gjerninger”.
   ——————-

   Uttrykket er teke frå Habakkuk 2.

   “For synet venter på sin fastsatte tid,
   det vitner om enden, og det lyver ikke.
   Om det drøyer, så bare vent!
   For komme skal det, det kommer ikke for sent!

   4 Se, i ham er det en oppblåst og uærlig sjel.
   Men DEN RETTEFRDIGE SKAL LEVE VED SIN TROSKAP (TRO)
   .( is not upright in him: but the just shall live by his faith.)

   5 Sannelig, vinen er troløs.
   Den stolte skal ikke nå sitt mål.
   Som dødsriket sperrer han opp gapet,
   han er umettelig som døden.
   Han samler alle folkeslag hos seg,
   sanker sammen alle folk.
   Ve undertrykkeren
   6 Alle disse skal stemme i en nidvise om ham,
   ———————-
   Uttrykket i Habkkuk 2 brukar Paulus i hebrearbrevet på ein heilt feil måte..

   “ For ennå er det bare en kort stund,
   så kommer han(Messias) som skal komme,
   og han skal ikke drøye.

   38 Min RETTFERDIGE SKAL LEVE VED TRO;
   men trekker han seg unna,
   har min sjel ingen glede i ham.”

   Habakkuk 2 beskriv Antikrist, den lovlause som skal koma.
   Paulus brukar orda på Jesus som skal koma.

   —–
   Det er mykje rart som er skrive og i boka “Mot Historiens Klimaks” av Ellen White får ein inntrykk av at Martin Luther var ein heilstøypt person.

   http://www.mothistoriensklimaks.no/mhk07.html

   ..”utviklet han seg raskt. God hukommelse, livlig fantasi, logisk sans og utrettelig flid gjorde at han snart lå på topp blant kameratene. Ved å øve åndelig selvdisiplin modnet han forstandsevnene, stimulerte tankevirksomheten og skjerpet oppfatningsevnen og ble i stand til å ta opp den kampen han skulle føre.
   Gudsfrykten som preget Luther, gjorde ham målbevisst og ydmyk. Han følte at han hele tiden var avhengig av Guds hjelp, og forsømte aldri å begynne dagen med bønn, mens han stadig sukket til Gud om veiledning og hjelp. «Bønn er mer enn halve studiet,» sa han ofte.”
   http://www.mothistoriensklimaks.no/mhk08.html

   “Slik stod denne rettferdige mannen på Guds ords faste grunnvoll. Himmelens lys strålte fra ansiktet hans. Hans storhet og rettskaffenhet, og freden og gleden han var fylt av, var tydelig for alle mens han vitnet mot de kraftige villfarelser og om styrken i den tro som overvinner verden.”

 2. Paven får ei stadig viktigare rolle.

  Al-Jazeera fortel at 81 % svara JA på spørsmålet om dei støttar IS.

  “The poll, which asks in Arabic, “Do you support the organizing victories of the Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)?” has over 38,000 responses so far, with only 19 percent opposing the Sunni terrorist group”

  http://www.breakingisraelnews.com/41667/al-jazeera-arabic-poll-shows-81-support-for-isis-middle-east/?utm_source=Breaking+Israel+News&utm_campaign=4b665d098b-BIN+Email&utm_medium=email&utm_term=0_b6d3627f72-4b665d098b-86575721#60rceoSfBSZHpTHk.97

  Me ser korleis kristne vert slakta ned av IS.
  —————-

  Som Bush sa er det berre ein måte å bekjempa IS på.
  Det er å drepa dei.

  http://www.bloombergview.com/articles/2015-04-27/george-w-bush-bashes-obama-on-middle-east

  “Obama promised to degrade and destroy Islamic State’s forces but then didn’t develop a strategy to complete the mission, Bush said…..“In order to be an effective president … when you say something you have to mean it,” he said. “You gotta kill em.”

  ——————–
  Martin Luther var ein rå og stygg person.

  Heilt til sin dødsdag var han ein jødehatar.

  http://en.wikipedia.org/wiki/On_the_Jews_and_Their_Lies

  “In the treatise he argues that their synagogues and schools be set on fire, their prayer books destroyed, rabbis forbidden to preach, homes razed, and property and money confiscated. They should be shown no mercy or kindness,[2] afforded no legal protection,[3] and these “poisonous envenomed worms” should be drafted into forced labor or expelled for all time.[4] He also seems to advocate their murder, writing “[w]e are at fault in not slaying them”.

  Det seier seg sjølv at han helst ville at Gud skulle sjå vekk frå gjerningane.

  “Om kvinnene sliter seg ut ved stadige barnefødsler, så spiller det ingen rolle. La dem bare fortsette å føde barn til de dør av det; det er derfor de er her i verden.”

  “Hvis jeg støter på en from jøde som vil bli døpt, så skal jeg ta ham med ut på broen over Elben, binde en stein om halsen hans og dytte ham uti.
  Nest etter djevelen selv, har en kristen ingen giftigere, bitrere fiende enn en jøde.
  Vi bør setter fyr på jødenes synagoger eller skoler og dekke med jord det som ikke vil brenne, slik at intet menneske til evig tid får se hverken steiner eller slagg av det mer. Og dette skal man gjøre til Guds og kristenhetens ære, for at Gud skal se at vi er kristne?”
  —————————–

  Slik eg ser det er paven den falske profet som støttar opp om Antikrist kampen hans mot terror.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *