Pave Francis sier djevelen jobber for å opprettholde splittelsen katolikker og evangeliske kristne

I en videouttalelse offentliggjort lørdag sier paven at evangeliske kristne og katolikker er ett og at det er djevelen som forårsaker splittelsen mellom evangeliske kristne og katolikkene

pave-francisDen katolske kirkes bestrebelser på å nulle ut reformasjonen og føre evangeliske kristne inn under “Moderkirkens” kontroll fortsetter. I fjor reagerte mange evangeliske kristne på en felles religiøs bestrebelse satt i scene av Kenneth Copeland og Tony Palmer for å skape enhet. Under sin tale da sa den nå avdøde biskop Tony Palmer at reformasjonen var død  til applaus fra den amerikanske velstands-forkynneren Kenneth Copeland. I sin video uttalelse offentliggjort lørdag sa pave Francis at skillet mellom katolske troende og evangeliske er et sår skapt av løgnens far. I følge det katolske overhodet er evangeliske kristne og katolikker to grener på Kristi kropp som trenger å kjempe sammen. 

Pavens bestrebelser på å skape enhet mellom katolske og evangeliske kristne møter ennå betydelig motstand blant bibeltro kristne som ikke finner det teologisk forsvarlig å hoppe bukk over ubibelske katolske dogmer. Mange evangeliske kristne oppfatter ennå fake-enhetden katolske kirke som “skjøgekirken” omtalt i Johannes Åpenbaring. Under sitt videobudskapet ba paven om unnskyldning for at han meddelte sitt budskap på spansk siden hans engelsk var dårlig. “Jeg taler ut fra hjertespråket sa paven videre før paven understreket sitt budskap om enhet. I følge paven er det enhet bygd på dåpens segl. “Den oppdeling vi ser er et sår i Jesu kirkes kropp, og vi ønsker ikke at dette forblir et åpent sår. Oppsplittingen er et verk av løgnens far, -som gjør alt for å holde oss adskilt,” sier paven som dermed legger grobunn for det som kan bli en videre strategi mot dem som er kritiske eller motstandere av å enhet med et kirkesystem som har en lang forhistorie i å forfølge å drepe dem som ikke underordnet seg det katolske mørket. Enhver som har lest litt kirkehistorie kjenner til den katolske inkvisisjonen og drapene av kristne som ikke underordnet seg katolsk tradisjon og tro. Paven bruker sterke ord mot den (løgnens far) han holder ansvarlig for splittelsen mellom evangelisk og katolsk religiøsitet. Det er djevelen som skaper splittelsen og dem som motarbeider eller står i mot bestrebelsene etter “enhet” må følgelig da være redskaper til løgnenes far. Uten å si for mye aner vi her en fremtidig strategi mot opponenter av enhet under paven: De skal omtales for “håndlangere til løgnens far”.  (Saken fortsetter under videoen)

Selv om pavens tale virket ydmyk nok samles et nødvendig oppgjør med mangeårig falsk teologi, mange års falsk religiøs praksis og ikke minst et tydelig oppgjør med den katolske kirkes blodige historie. I likhet med undertegnede er det flere som er uenig i pavens økumeniske påstander. En enhet kan ikke gå på bekostning av evangeliet. Jesus ba at hans menighet skulle bli helliget i sannheten. “Dette betyr at det ikke kan være enhet med Gendron-wsdem som tror på et annet evangelium,” sier Mike Gendron i ” Proclaiming the Gospel Ministries”. “Troende kan ikke dra i samme åk med vantro (2.Kor 6,14) og det betyr at evangeliske aldri kan ha enhet med katolikkene fordi vi er adskilt på viktige punkt i evangeliet. Dette går blant annet på hvordan vi blir født på ny, hvordan vi blir rettferdiggjorte og hvordan man blir renset for synd og videre hvem som er vår forsvarer fremfor Faderen, samt på tanken om at troen alene er nok til rettferdiggjørelse og frelse,” sier Gendron videre. “I katolsk tro står vi overfor et annet evangelium samt en kirkelig tradisjon som bryter med “Skriften alene” tanken til Martin Luther.  Guds ord sier tydelig at enhver som preker et annet evangelium bygger sin tro forgjeves. Skriften fordømmer også dem som forkynner et annet evangelium. (Gal.1:6-9) sier Mike Gendron og fortsetter. “Pave Francis forkynner et annet evangelium og fornekter frelse av nåde ved tro på Kristus alene. Han preker at frelse skjer ved (barne)dåpen, gjennom sakramentene, gode gjerninger samt å holde loven og delta under nattverden hvor Jesus blir ofret igjen og igjen.” Paven Francis tar også feil når han tilskriver oppsplittingen til et satans verk. Paven gjør en fatal feil når han til tillegger Kristi ord til djevelens gjerning. -Herren Jesus er den som skiller troende fra vantro (Luk 12,51-53) fortsetter han. “Denne “jesuitt pave” er den som utfører djevelens arbeid ved å forsøke å bygge et religiøst Babels tårn med å bringe kristne tilbake til Rom igjen, og tragisk nok finnes det evangeliske som hopper på dette økumeniske toget og dermed forlater den høyhellige tro. (1.Tim: 4,1-3)

 

 

Én tanke om “Pave Francis sier djevelen jobber for å opprettholde splittelsen katolikker og evangeliske kristne

  1. Jeg selv står på en reformatorisk trosgrunnlag. Samtidig er jeg selvfølgelig fundamentalt uenig i de protestanter i Nord-Irland som var villig til å drepe katolikker for sin tros skyld. Selv om vi er uenige i lære, må vi likevel kunne leve side om side i fred og uten å ta i bruk vold for å påtvinge andre våre synspunkter. I Nord-Irland gjorde både katolikker og protestanter feil med å utkjempe sin krig mot hverandre med vold. Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at det er store læremessige forskjeller på katolsk og evangelisk tro. Uoverkommelig store etter mitt syn.

Det er stengt for kommentarer.