Paul Begley: Eagels of death i Paris -den åndelige atmosfæren under Paris-terroren

paul-begley-bedreDet faktum at den amerikanske gruppen “Eagles of Death Metal” spilte under konserten hvor mer enn 80 mennesker brutalt ble slaktet ned av terrorister fra islamsk stat, kan si noe om det åndelige klimaet i Paris fredag 13 november. Lederen av den amerikanske gruppen Jesse Hughes bærer også tilnavnet  “The Devil” og dette kan kanskje forklare den åndelige atmosfæren i Paris den mørke fredagskvelden i Paris. Resultatet er 129 døde foreløpig og 352 skadde, hvorav mer enn 90 kritisk skadd. Sjekk ut hva pastor Paul Begley har å si et døgn etter at tragedien utspilte seg i Paris. Fremdeles kjemper flere av de skadde for sine liv samtidig som det er landesorg i Frankrike. En respons vil måtte komme,  vi lever i de siste tider. Sjekk ut

Facebook Comments

6 tanker om “Paul Begley: Eagels of death i Paris -den åndelige atmosfæren under Paris-terroren

 1. Og dermed sier Sokelys akkurat det samme som IS sier om Paris…… samt rettferdiggjor drapene paa 130 uskyldige mennesker.

  Ja, det er det sekulere Paris som har skylden sier IS og deres allierte Sokelys. Ergo ble det sekulere Paris angrepet. Kafeer, fotball kafeer og pop konserter.

  Dermed er Sokelys i konflikt med Norge og alle anstendige nordmenn. Igjen.

  • Ergo Torodd, gjengir Søkelys noen av de tanker herr Begley hadde omkring terroren. Men ergo igjen. Guds folk er ikke av denne verden, vi tilhører et annet rike. Har andre verdier, de vestlige verdiene som mange så stolt kimser av er slett ikke nødvendigvis de kristnes verdier. De vestlige verdiene lærer at barna i mors liv kan drepes, det er ok. Våre verdier som Guds folk sier Du skal ikke slå ihjel. Verdens verdier er å følge den onde menneskenaturen, de kristne verdiene er følge de bibelske verdier som sier “skikk dere ikke lik med denne verden, og den som er verdens venn er Guds fiende. Verdens og ISIS verdier er å løpe rundt å plaffe ned sivile i restauranter og konsertlokaler. De kristne verdiene ville ha vært å advart verden mot å oppsøke slike konserter, og i stedet søke sammen med Gud og hans folk. Så selvfølgelig Torodd, er vi som kristne i krig med denne verden. Men dette er en krig uten andre våpen enn bibelen, ordet og bønnen.

  • Slik du fremstiller det saa kan det se ut som om “Norge”, alle anstendige nordmenn og “de sekulere” er en ensartet gruppe som star i motsettning til bibelsk kristendom og klassisk islam.

   Kanskje er bildet litt andeledes? Bibelsk kristendom er vel nesten helt borte i Norge i dag. Kanskje kan man si det finnes mye sekuler kristendom, mange satanisk inspirerte sekulere og tradisjonelle sataniske ideologier som f.eks IS, nazisme osv. Historisk sett tyder mye paa at folk flest, dvs. de som tenker lite selv, nesten altid beveger seg i den ene eller den andre rettningen.

   Typisk foresten at folk paa denne nettsiden har sympatisert med venstresiden samtidig som de profilerer seg som “ekstra bibeltro”. Det farlige er at kristendommen mister torverdighet. De kampanjepregede bikkjeslagsmalene paa denne nettsiden er vel illustrerende eksempler paa hvordan kristendommen som en verdirefferanse brytes ned og aapner portne for forherligelse av alt som Bibelen kaller synd.

   Alt koker ned til sporsmaalet om synd skaper konsekvenser. Det vil vi faa svar paa i tiden som kommer. For hvis utviklingen fortsetter i samme takt vil vi snart ende opp med samme type samfunn som de hadde paa Pompai like for alt ble begravet i lavaske.

  • Kjell, venter du deg annet enn usaklig kritikk fra Fuglesteg som er like åndelig blind som ei ku uten verken øyne eller ører? Vi har jo sett at han har en forhistorie med satanisk metal-rock og blir provosert når noe pirker bort i hans avgud.

 2. IDEOLOGISK sett staar nok f.eks Sokelys og IS nermere hverandre enn Sokelys staar nerme de vestlige verdier. Her var Kjell sin oppklaring veldig bra og meget lererik. Saapass lererik at Randi ikke forsto et eneste ord av det Kjell skrev.

  Men i bruk av metode staar IS og Sokelys i skarp motsetning til hverandre. Og all heder til Sokelys for det.

  • Jeg takker for den Torodd. Jeg tror på ordet, bønnen og bibelen. Det er de våpen Gud har utstyrt oss med. Jeg tror det var kirkefaderen Origenes som engang skrev “at de troendes bønner for keiseren kan utrette mer enn all verdens sverd” Det var i hvert fall noe i den dur han skrev, og endel troende har opp gjennom historien brukt denne oldkirkefaderens ord som begrunnelse for å nekte militærtjeneste. Kanskje dette Paulus sitatet er viktig i vår tid:

   Ef 6,10-18 For øvrig – bli sterke i Herren og i hans veldes kraft! 11 Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep; 12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt. 14 Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og iklædd rettferdighetens brynje, 15 Og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir, 16 og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes brennende piler, 17 og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord, 18 idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *