Skoledistrikt i Tennessee forbyr distribusjon av Bibler og annet kristent materiell blant elevene

no-bibel2Bibelen som er Guds levende ord til mennesket blir nå forbudt distribuert i Bledsoe County skoledistrikt i Tennessee etter en angivelig klage på at studenter blir tilbudt eksemplarer av Guds ord. Det er Bledsoe Countys skole inspektør Jennifer Terry som meddelte dette offentlig til journalister etter en eneste klage på utdeling av Bibler. Skoleinspektøren mener at slik distribusjon bryter med den amerikanske konstitusjonen, og igjen ser vi et eksempel på hvordan kristen tro, Bibelen og alt som gir menneskene varige verdier er i ferd med å bli fordrevet fra et USA som stadig fortsetter å vende Gud ryggen

“Bledsoe County Skolen tillater ikke noen som helst form for distribusjon av religiøst materiale og slik distribusjon strider med grunnloven og etablerte føderale og statlige lover, uttaler den kvinnelige skoleinspektøren. Beslutningen betyr blant annet at Gideons internasjonal ikke lenger vil få lov til å gjøre bibler tilgjengelig for studentene. Den lokale lederen for Gideon Charlie Queen, uttaler at han oppfatter forbudet som et tilbakeslag for no_biblefriheten. Det vi har gjort ved skolene er å legge noen bibler på et bord, og så står det elevene fritt om de vil ta med seg en eller ikke, vi går ikke bort til noen og overrekker den direkte til studentene, men mange elever har kommet bort til bordet og plukket med seg en frivillig, forteller den lokale Gideon lederen til WRCBC-TV. Også en rekke lokale kirkeledere i området uttrykker uro over det som er nok et forsøk på å forhindre unge mennesker å få fatt i Guds ord. Mens bibelen tidligere ble holdt høyt i hevd ser vi nå stadig oftere at myndighetspersoner i samfunnet fordriver Guds ord og kristendommen som best de kan, sier en lokal pastor til tv-stasjonen. Flere foreldre sier at de kommer til å ta opp det kontroversielle “bibelforbudet” under neste foreldremøte da det på skolen er flere frivillige bibelkurs hvor studentene bruker å ha med bibelen.  -Et spørsmål enkelte man kan stille seg er om det samme forbudet hadde blitt introdusert dersom det var snakk om utdeling av koranen eller muslimske skrifter dersom det hadde vært aktuelt. Antageligvis ville vi da sett hissige muslimer da tatt til ordet for at det da hadde vært “islamfobi” og religiøs diskriminering. Det vi likevel kan konkludere med at Obama’s ord om at USA ikke lenger er en kristen nasjon stadig oftere manifesterer seg i det amerikanske samfunnet som fortsetter å være trassige og gjenstridige mot Gud. 

 

Facebook Comments

2 tanker om “Skoledistrikt i Tennessee forbyr distribusjon av Bibler og annet kristent materiell blant elevene

 1. Kva er Guds ord?
  Her er nokre tankar.

  Dersom ein søkjer i nettbibelen på uttrykket “Herren Gud” så får ein over 1200 treff.
  Det er veldig tydeleg gjennom heile GT at Herren Gud er Skaparen .

  “Og Herren Gud forma alle dyra på marka og alle fuglane under himmelen av jord, og han førte dei til mennesket for å sjå kva det ville kalla dei”.

  Gong på gong fortel Tanakh oss at Herren Gud er EIN.

  Herren Gud vert der framstilt som den einaste Skaparen. Han tok ribbeinet til Adam og forma Eva.Han skapte dyra.

  Som det står:
  “Dette er forteljinga om himmelen og jorda då dei var skapte, på den tid HERREN GUD hadde laga jorda og himmelen”.

  Esaias 45,5 er veldig tydeleg:
  “Eg er Herren, ingen annan,
  det finst ingen annan gud enn eg.”

  Det står vidare :
  “Eg formar lys og skaper mørker,
  eg stiftar fred og skaper ulukke.
  Eg, Herren, gjer alt dette.”

  Det er vanskeleg å lesa ut frå GT at Gud er 3 personar, slik NT lærer oss.Det må vera falsk.

  “For så seier Herren, som skapte himmelen,
  han som er Gud,
  som forma jorda og laga henne,
  han som grunnla henne
  og ikkje skapte henne tom,
  men forma henne til å bu på:
  EG ER HERREN, INGEN ANNAN.”

  Tanakh er heilt tydeleg om dette temaet.

  Korleis kan desse orda i Johannes evg. stemma med orda i Tanakh.

  “I opphavet var Ordet,
  Ordet var hos Gud,
  og Ordet var Gud.
  Han var i opphavet hos Gud.
  Alt vart til ved han,
  og UTAN HAN VART IKKJE NOKO TIL.”
  Det stemmer ikkje i det heile.
  Då må det vera falskt.

  Paulus skriv om Jesus.

  ” For i han vart alt skapt,
  i himmelen og på jorda,
  det synlege og det usynlege,
  troner og herredøme,
  makter og åndskrefter –
  ved han og til han er alt skapt.
  Han er før alt,
  og i han blir alt halde saman.” 1 Kol.

  Det er mange ord ein stussar på i NT.
  Td desse orda.
  Jesus beskriv her Herren GUD som ein annan person enn seg sjølv.

  “Jesus svara: «De er på ville vegar fordi de ikkje kjenner skriftene og heller ikkje Guds makt. 30 For etter oppstoda er det ingen som gifter seg eller blir bortgifte; nei, dei er som englane i himmelen. 31 Men om oppstoda frå dei døde, har de ikkje lese kva GUD HAR TALA til dykk når han seier: 32 ‘ Eg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud!’ Han er ikkje ein Gud for døde, men for levande.» Matt 22

  Etter oppstandelsen korleis vert det då?

  Er det ingen som gifter seg eller får born?

  Esekiel 37 fortel om denne tida etter oppstandelsen då Israel skal bu trygt.

  “Min tenar David skal vera konge over dei, og alle skal dei ha éin gjetar. Dei skal følgja lovene mine og halda forskriftene mine, så dei lever etter dei. 25 Så skal dei få bu i landet som eg gav min tenar Jakob, og som fedrane dykkar budde i. Dei skal bu i det for alltid, både dei og BORNA OG BARNEBORNA deira. Og min tenar David skal vera deira fyrste for alltid. 26 Eg gjer ei fredspakt med dei; det skal vera ei evig pakt. EG LET DEI BLI MANGE. Eg set min heilagdom hos dei for alltid. 27 Min bustad skal vera hos dei. Eg skal vera deira Gud, og dei skal vera mitt folk. 28 Folkeslaga skal kjenna at eg er Herren som helgar Israel, når min heilagdom er hos dei for alltid.”

  Ut frå tekstane er det klart at born vert fødd.

  “Dei skal ikkje streva til inga nytte
  og IKKJE FØDA TIL BRÅ DØD.
  For dei er ei ætt velsigna av Herren,
  dei SKAL HA ETTERKOMARAR hos seg.

  24 Før dei ropar, skal eg svara,
  medan dei enno talar, vil eg høyra.

  25 Ulven og lammet skal beita saman,
  og løva skal eta halm som oksen,
  men slangen skal ha støv til mat.
  Det finst ikkje vondskap eller øydelegging
  på heile mitt heilage fjell, seier Herren.” Esaias 66

 2. Amerika fjerner stadig mer av sitt åndelige vern, med å kaste Gud og Bibelen ut av skole og samfunn. Konsekvensene vil Amerika komme til å høste på egen jord, enten jordskjelv og økonomisk kollaps, eller ved hjelp av ISIS og terror. Må Herren verne vårt eget land.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.