Pastor Vidar Godø: Vil snakke med “Tro i Norge”

Søkelys har satt den siste artikkelen omkring pastor Vidar Godø og hans forkynnelse der han sa at Jesus ble Gud i dåpen, på vent -da Vidar Godø i kveld har henvendt seg både til Kristian Kristiansen i “Tro i Norge” og Søkelys for å avtale en forklarende samtale. Vi har derfor satt forrige artikkel på pause i påvente av Vidar Godø`s avklaring. Dette var en avklaring som aldri kom.