Pastor Steve Cioccolantis søndagspreken: Hvordan tolke profetiske endetidsdrømmer

How to Interpret End-Time DREAMS: John Paul Jackson’s PERFECT STORM Warnings Coming to Pass Now!, er tittelen på pastor Steve Cioccolanti`s gudstjeneste-tale til onlinekirken til Discover Church.