Pastor Steve Cioccolanti: TRUMP LANDSLIDE – 3 Reasons CNN/Polls WRONG | Preachers Don’t Touch POLITICS – Cioccolanti Predicts

Pastor Steve Ciaccolanti om kveldens og nattens presidentvalg. Tre grunner til at pastor Steve Cioccolanti forutsier at Donald Trump vinner valget… Likheten mellom 2016 og 2020 er slående…