Pastor Steve Cioccolanti: “IMPORTANT PERSONAL MESSAGE – I Never Thought I’d Say This” -Et rystende budskap fra Australia

Pastor Steve Cioccolanti i Discover Ministries har preket Guds ord i mange land og skrevet flere bøker.  Han startet virksomheten som forkynner i 1999. Nå ber pastoren om hjelp utenfra for å kunne opprette en base nr to i et land som ennå er fritt. Australia har nå tyllet seg inn i et voldsomt tyranni og er på vei mot å bli et diktatur. “De som er uenig med myndighetenes (covid-regler) er som sauer som blir jaget av ulver. Den virkelighet av tyranni, diktatur og forfølgelse den troende menighet må gå gjennom i Australia i disse dager, ligger ikke noe tilbake for hva kristne opplevde i Sovjet under kommunismen eller i det kommunistiske Kina i våre dager. Australske myndigheter har nå gått så langt at de har opprettet telefoner, epostadresser og nettsider hvor man skal kunne angi naboer og venner som ikke er lydige mot systemet til myndighetene

De som protesterer blir beskutt av politiet, politiet kommer å banker på døra, arbeidsgivere gir deg sparken dersom du ikke er lydig mot myndighetene. Hvis ikke du er vaksinert mister du rettet til å stemme ved parlamentsvalg. Hvis du ikke er vaksinert mot Covid i Victoria by kan du ikke arbeide. Dersom du ikke lyder reglene vanker det en bot på 21 000 australske dollar (133275,42 norske kroner)  Dersom kirker eller forretninger ikke lyder myndighetenes krav vanker det bøter på 110 000 australske dollar eller 698109,36 kroner. Disse voldsomme bøtene er laget for å skape frykt i befolkningen, og myndighetene ser dermed ut til å ville regjerere ved hjelp av rå makt og frykt. Og i Australia er det nå blitt slik at du kan ikke gå å handle, du kan ikke gå ut å spise eller få håret ditt klippet dersom ikke du er vaksinert,” forteller pastor Steve Cioccolanti i sitt budskap. (Likhetspunktene til det regimet som vil være under dyrets merke er slående)

https://www.youtube.com/watch?v=NCqdUxryiQI

Reglene blir bare mer og mer omfattende og strikte forteller pastoren som selv ikke har tatt vaksinen. De har alt bestemt at dersom du ikke er vaksinert vil du ikke ha rett til alle basistjenester frem til 2023, forteller pastoren i det dramatiske budskapet. “Budskapet som gjelder i Australia i disse er dager “No Shot, No Shop” -og la meg si det personlig og klart og tydelig. Jeg hører åpenbaringens ord ringe i hodet -og det jeg hører fra Australia er at her er vaksinen i ferd med å bli noe som ligger svært tett opp mot disse vers: “Og ingen skal kunne kjøpe eller selge, uten dem som har dyrets merke, dyrets navn eller tallet for hans navn”  Hør det dramatiske og personlige budskapet fra pastor Steve Cioccolanti som bor og opererer i Australia – et land som åpenbart er blinket ut til å være forsøksland for “dyrets system”.

37 tanker om “Pastor Steve Cioccolanti: “IMPORTANT PERSONAL MESSAGE – I Never Thought I’d Say This” -Et rystende budskap fra Australia

 1. På den profetiske klokke er vi nå sju minutter fra midnatt. Dyrets merke er i ferd med å rulles ut for verden. Det diktaturet og den tvang som kommer under Antikrist vil bli innført i alle land etter hvert. Australia er jo en stor øy hvor det er lett for myndighetene å kontrollere at ingen tar seg inn eller ut av landet ulovlig.
  For å kunne fungere i Australia i det hele tatt, må du ha tatt forløperen til dyrets merke og det er ikke lenger noe som holder igjen for å innføre dette globalt.
  Guds menighet kan selvfølgelig prøve å rømme til land der dyrets merke ikke blir fullt så hardt praktisert, men det er bare snakk om tid, før dette er globalt.
  Her i Norge er det lite motstand mot denne forløper til dyrets merke, folk er så forblindet av penger, materialsme og Mammon at de er ute av stand til å se og forstå tiden.
  Andre lever i den villfarelse at Jesus vil hente dem til himmelen før Antikrist kommer. Når jeg hører forkynnere og troende som sier “Vi venter ikke på Antikrist men på Jesus” får jeg en flau smak i munnen.
  Det heter i den samme teksten som forteller at før bortrykkelsen kan finne sted må frafallet komme og syndens menneske åpenbares.
  2 Tess 2,11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,
  Løgnen er at bortrykkelsen kommer før trengselstiden.
  Under trengselstiden som vi nå er gått inn i, vil mange falle fra og gi opp.
  Vi ser jo at her i Norge har de aller fleste kristne allerede tatt forløperen for
  dyrets merke som er vaksinen. Det å ta vaksinen er både et fysisk og et åndelig valg. Fysisk er det en proklamasjon av vantro mot Jesus Kristus og åndelig er det å drive hor med Dyret.

  Jeg vil sterkt advare enhver kristen mot å ta denne vaksinen. Vi ser jo at mange av de som har tatt vaksinen har blitt forandret og har mistet Den Hellige Ånd. Det som tidligere var ydmyke troende søsken, er blitt stolte og arrogante spottere og forfølgere. At dere som leser Bibelen ikke klarer å se er litt merkelig, men ikke uforståelig. Det er mange “brudepiker” men ikke alle tilhører bruden.
  Gjennom trengselen vil vi få se hvem som bare er en brudepike og hvem som er bruden. De av oss som har Jesu Kristi vitnesbyrd vil bli levende og regjere med Kristus i 1000 år.

  Åp 20,4 Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og det blev gitt dem makt til å holde dom; og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem som ikke hadde tilbedt dyret eller dets billede, og som ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin hånd; og de blev levende og regjerte med Kristus i tusen år.

  Si nei til å hylle og følge dyret og dyrets bilde og ta ikke merket verken åndelig eller fysisk i pannen og hånd. Si nei takk til vaksinen for den vil ved hjelp av den inneboende trolldomskraften føre til at du bøyer deg for Antikrist og tar hans merke.

  17
  6
  • Jeg har nok også sett at de troende som har tatt vaksinen er blitt forandret. Det er kommet en hardhet over dem som ikke var tidligere.
   En hard og ubarmhjertig ånd som har erstattet Den Hellige Ånd.

   5
   7
  • Du må være meget forsiktig med å dømme mennesker. Jeg kjenner mange som har tatt vaksine som er akkurat likedan som tidligere. Står du å sier at alle som har tatt vaksinen er dømt til evig fortapelse uansett. Du er ikke Gud og har ingenting med å dømme menneskers valg. Jeg tror også det som nå utvikler seg er dyrets regime og system. Men vi er ikke kommet dit hen at man må velge mellom Jesus og Dyret.

   9
   2
  • Har de tatt vaksinen er de allerede dømt, fordi de ikke trodde Gud på Hans løfter. Bare dette å skyve bort Guds løfter og i stedet satse på en menneskeskapt frelse -er nok til å gi personlighetsforandring.
   Men den personlighetsforandring en fastholdelse av en synd gir, er det som gjør at Den Hellige Ånd viker bort.
   Dersom de vaksinerte omvender seg, angrer og søker Gud om nåde, kan Herren gjenopprette og rense.
   Det er med andre ord hjertes tilstand som avgjør.
   En vaksinert som ydmyker seg, vender om og søker Guds hjelp kan bli renset og Den Hellige Ånd kan fylle vedkommende på nytt.
   Vår erfaring er også at det er mulig å fordrive den gjenstridige ånd som er i de vaksinerte. Vi kaster ut demonen av dem i Jesu navn, og Herren gjenoppretter og renser bort vaksinens skadelige kraft.
   Men det har vi sett lenge, at mange av de vaksinerte kristne er så stolte at de er ute av stand til å vende om.
   Vi hadde husmøte på fredag og befridde da to ungdommer som hadde fått en dose av vaksinen. De angret og Herren grep inn.

   10
   9
  • 31/10/2021, kl. 18:59 sa
   Fri Pinsevenn
   ————-
   Har Fri Pinsevenn tatt medisiner noen gang. Har du tatt smertestillende f.eks Paracet. I så fall trodde du ikke på Gud er er dømt til evig fortapelse. Dette blir slik viss man skal følge din påstand om at de som valgte å ta vaksinen er dømt.

   Du presenter vranglære. Du verken kjenner sannheten eller tidene.

   9
   5
  • Ser 5 stk her som sluker Steffens «undervisning» rått uten å sjekke i Bibelen. Nifst.

   Han nevner 2 Tess 2,11 :Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen

   Står det DERFOR så må man selvfølgelig lese forklaringen i versene foran.

   7 ; Lovløsheten virker ALLEREDE med sin kraft, men i hemmelighet. For han som ennå HOLDER IGJEN må FØRST bli ryddet av veien. (Hvem?)
   8 : DA (altså etterpå) skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet.
   9 : Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn.
   10 : Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst.

   Og SÅ altså vers 11 og 12 : Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. 12 Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten.

   Antikrist ER på plass i vers 9 og 10.
   Hallo? Noen som HAR åpnet Bibelen og faktisk oppdaget at antikrist GJØR under og falske tegn i disse vers? Og at vers 11 (som Steffen bruker feil) har å gjøre med at folk velger bort Jesus. (Hvem er Sannheten? ) Jeg har ikke sett noen antikrist enda her på jord. (Vi skal heller ikke se ham)

   Jeg har ikke sett noen fornekte Jesus ved vaksinasjon.

   Steffen sier: «Løgnen er at bortrykkelsen kommer før trengselstiden.» Dette er fri fantasi fra Steffen.
   Studer selv. Det er enkelt: HVORFOR sendte Gud dem villfarelsen så de trodde løgnen? Svaret står i verset foran -og SÅ tydelig😊
   FORDI de IKKE VILLE elske sannheten så de kunne bli frelst.

   Kunne skrevet mye mer her…

   Nå må folk våkne og studere selv. DET er vekkelse. Stol på Bibelen! Mye vranglære ute å går.

   Pass godt på i denne tiden -hver og en.

   10
   8
  • Du kan vel ikke sammenligne vaksinegiften med paracet?
   To helt forskjellige ting.
   Paracet skal dempe hodepine osv men denne vaksinen ble fremstilt som frelse og eneste vei ut av pandemien.
   Nå ser vi jo at den skaper pandemi.
   Men som sagt, vi har en helt annen tilnærming til dette enn du har.
   Vi tror på Guds løfter om at Han er Herren vår lege.
   Vi tror ikke på legedom gjennom en giftsprøyte som stadig tar liv.
   Donald Trump fremstilte vaksinen som et mirakel og taler for vaksinen i stedet for å advare mot dem.

   Vi har ingen lære om vaksinen, men vi praktiserer bønn og utfrielse for dem som er bundet av vaksinen.
   Vi har bedt for flere som har tatt vaksinen og har sett hvordan gjenstridige ånder er kommet ut av personer når vi ber i Jesu navn.

   Det er i menneskets sinn og viljeliv den stolte ånd sitter. Dem som velger å forbli i stolthet velger således bort Herrens nærvær.
   Dette burde du vite Z.
   Du ser bare menneskelig på tingene. Du ser ikke den åndelige dimensjon bak det hele.

   8
   6
  • Takk for gjennomgangen, Hannah.
   Godt å ha med hele sammenhengen, da slipper vi egne tolkninger ved å plukke ut enkeltvers

   1
   2
  • Takk Nick.
   Du kunne gjort det bedre
   Er ikke skolert, puh…

   Fil. 3:20
   But our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ,
   (
   savner «ivrig» ii min norske Bibel)

   1
   1
  • Du har nesten rett Steffen. Vaksinen er dyrets merke. Mange kristne har søkt Gud om de skal ta vaksinen -og Herren svarer dem som søker Ham av et oppriktig hjerte.
   Denne kvinnen var i tvil om hun skulle ta vaksinen og om vaksinen er dyrets merke. Hun spurte folk -som ikke våget svare eller som manglet svar. Hun søkte så Herren i bønn og fikk svar.
   https://www.youtube.com/watch?v=4xsFkN5kIeE
   Ta ikke dyrets merke!

   3
   1
  • Hannah forkynner falsk lære!
   Vil advare mot det hun forkynner..
   Paulus er klinkende klar på hva Hannah bør gjøre:
   1 Tim 2,11-12 En kvinne skal la sig lære i stillhet, med all lydighet; men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet.

   Den som går i mot dette går i mot Jesus Kristus!

   1
   5
  • Spørsmål til Geir, Fri Pinsevenn og En søster i Herren

   Dere mener at vaksinen – som jo ikke er en enkelt vaksine – tar fra folk frelsen. Kan dere forklare bakgrunnen for et slikt standpunkt?

   (se mitt ressonnement her: https://www.sokelys.com/vaksinesjokket-bannlyst-fra-politisk-korrekte-plattformer/#comment-2009532)

   En liten faktaopplysning til Steffen: Australia er ikke en øy eller en holme som det er lett å holde kontroll på. Det er et kontinent med 5000 km lenger kystlinje enn USA.

   5
   2
  • Til Geir, Bjørn, Kikki, En søster i Herren og dere andre som mener vaksinen skader åndslivet

   Jeg er skuffet!
   Mange kommer med påstander og til dels skråsikre uttalelser, men med en gang jeg spør om hvorfor dere mener som dere gjør feiger dere ut.
   Er det fordi dette bare er noe dere har hørt et sted, men ikke helt skjønner selv?
   Tror dere egentlig ikke på deres egne påstander?
   Merk at selv om jeg ikke har samme oppfatning, så påstår ikke jeg at dere tar feil. Jeg spør om hva som ligger bak et slikt resonnement.

   6
   2
  • Grunnen til at de ikke vil begrunne det, er at de er mer redd for å tape ansikt, enn de er redd for å tape sjelen.

  • Sier amen til Steffen her. Godt at noen er tydelige.
   Og DU Birgir Hermansen har forlengst tapt din sjel og har således ingen sjel å redde.
   Kan godt forstå at ingen orker svare kverulanter som Qanon, deg og Hannah. Vi følger Jesus Kristus og Hans eksempel
   Matt 27,14

   1
   2
  • Qanon.
   Det er valget om hvem du følger som avgjør din frelse.
   Velger et menneske bort Guds løfter og tar i mot en vaksine som er skadelig for Den Hellige Ånds tempel -er det en synd -og fastholdt synd fører til fortapelse.
   Et menneske som ikke angrer på synden har mistet frelsen.
   Avgjørelsen ligger i valget, hva man velger og velger bort.
   Dersom et menneske blir tvangsvaksinert fysisk eller blir gitt vaksinen uten viten og vilje, vil ikke vaksinen føre til åndelig død.
   Det er i hjertet en vaksinert begår synden -.og dersom synden blir fastholdt og ikke den vaksinerte angrer og omvender seg, fører den til åndelig død.

   Det er bare de som Herren har utvalgt som ser denne virkeligheten. Du tenker menneskelig om det og det er deg ikke gitt å se.

  • Til opplysning Bjørn. Jeg lever ennå. Altså har jeg fortsatt en sjel. Men det forstår du selvfølgelig ikke.

  • Fri pinsevenn skriver:

   «Vår erfaring er også at det er mulig å fordrive den gjenstridige ånd som er i de vaksinerte. Vi kaster ut demonen av dem i Jesu navn, og Herren gjenoppretter og renser bort vaksinens skadelige kraft»

   Og dette fortalte de ungdommene?
   Demonen er altså inni vaksineflaskene…

   Det blir mange millioner demoner som må kastes ut av alle kristne som har tatt vaksinen….

   Kjenner 3 kristne som IKKE har tatt vaksinen.

   Pinsevenner som ofte prater om gjenstridig ånd har kanskje aldri noen «gjenstridig ånd» i seg… Eller ??

  • Steffen:

   Tror du egentlig på det du selv skriver her?
   Jeg utforder deg til å studere hva Bibelen selv sier om det å “skade DHÅ’s tempel”. La Bibelen alene fortelle deg hva dette betyr, -ikke hva vi legger i det. (egentlig burde du gjort det før du postet dette innlegget)
   Om du vil, så kan jeg sende en hilsen til mine misjonær-venner fra deg, de har tatt vaksinen for å kunne få tillatelse til å reise dit hvor Herren har kalt dem til å misjonere. Tror du Herren ikke hadde tatt stilling til vaksinen da Han kalte dem ut?
   Å komme seg fra A til B betyr for mange at de må bruke bilbelte. For noen betyr det at de må ta vaksinen. Enkelte har også andre grunner til å ta den. Felles for alle er at: “Det er ikke noe utenfor mennesket som kan gjøre ham uren når det kommer inn i ham. Men det som går ut fra mennesket, det er det som gjør mennesket urent.”
   Enkel, grunnleggende kristendom.

   Jeg oppmuntrer deg til å bruke litt mer tid i Ordet før du poster mer her inne, du vil aldri angre på tiden du bruker i Ordet!

  • Takk Steffen, for at du tok deg tid.

   “Det er valget om hvem du følger som avgjør din frelse”
   Der er vi heldfigvis helt enige!

   “..og tar i mot en vaksine som er skadelig for Den Hellige Ånds tempel”
   Og da er vi tilbake til mitt opprinnelige spørsmål: Hva er det med covidvaksinene – for der er jo mange, og de virker på forskjellig måte – som gjør at akkurat covidvaksinene skader “Den Hellige Ånds tempel”?
   Utsagnet ditt gir litt mer mening dersom du mener at alle vaksiner – alt fra kusma-, HPV-, mesling- , poliovaksiner etc – dvs alt som er forebyggende medisinering, er skadelig for “Den Hellige Ånds tempel”. Men jeg ser ikke at der er motstand mot andre vaksiner her inne. Og dersom det kun gjelder de forskjellige covid-vaksinene som gjør at akkurat de er skadelige skjønner jeg fremdeles like lite.
   Kan du forklare?

   Som nevnt kan jeg til en viss grad skjønne resonnementet dersom du/dere er mot alle former for vaksine og forebyggende medisin. Selv om jeg personlig mener det er noe søkt, ser jeg at det kan sees som å ikke stole på at Gud vil være vår lege og passe på vår helse.
   Men dersom det er resonnementet, så skjønner jeg ikke hvorfor det oppfordres til å lage seg nødlager av mat og vann hjemme, ha penger på sparekonto etc., og at ingen problematiserer den oppfordringen her på Søkelys. RJ skrev 02/11 at han har satt av sparepenger for å spe på pensjonen, har strømaggregat og to frysere fulle av mat (https://bit.ly/3GLywYJ). Er ikke dette å se bort fra ordet i Matteus 6,25-34?

   “Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’ 32 Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette.”

   Poenget mitt er at jeg ikke finner noe sted i Bibelen som støtter at å ta en medisin – forebyggende eller behandlende – er å synde, mens når jeg leser Matteus 6 (hele kapittelet) så stikker det langt inn i sjelen. Har jeg så lite tro at jeg må eie et hus, en bil, masse klær, spare til pensjon, lagre mat etc? Tør ikke du og jeg å stole på at Gud vil sørge for morgendagen?
   Dersom det finnes støtte i bibelen for at medisiner skader mitt åndelige tempel, og jeg ikke kan se bort fra de skriftstedene, hvorfor er det da uproblematisk å se bort fra andre skriftsteder?
   Ideellt sett – og dette er å trekke det veldig langt – burde vi gitt bort så mye til våre medmennesker at vi satt med tom bankkonto hver måned. Gud har lovet at han skal sørge for oss. Tør vi det?

   Hvorfor oppleves det som at det er covidvaksinene som er hovedproblemet og ikke manglende tillit til Jesus og Gud?

  • Til Bjørn,
   Siden du svarer med et bibelvers, kan jeg gjøre det samme:
   jeg velger heller å prøve å følge det som står i Matt 5,44 (eller Luk 6, 27-28)

   Jeg synes det er trist at du til stadighet kommer med sterke påstander, men at du ikke selv kan forklare hva som ligger bak. Det er lov til å mene alt mulig, men når man påstår noe bør man også kunne stå opp for sine påstander. Der opplever jeg det som at du m/flere er unnvikende. Om det er feighet eller kunnskapsløshet vet jeg ikke, men trist synes jeg det er likevel

  • Hannah
   Jeg tror jeg nøyer med med å konstantere at vi står så langt borte fra hverandre at det har ingen hensikt i å gå videre med deg om dette.
   Vi praktiserer slik Den Hellige Ånd leder til og etter Guds Ord.
   Det har ingen hensikt å diskutere og argumentere over hvordan Ånden leder husmenighetens ledere til å gi ungdommen nødvendig hjelp og veiledning.
   Guds fred.

  • Feil , fri pinsevenn. Bare FEIL.

   Vi står SÅ NÆRE HVERANDRE som vi BARE kan HVIS DERE I HUSMENIGHETEN OGSÅ ER PÅ VEI TIL HIMMELEN!! Vi er BROR og SØSTER.

   Jo det har en STOR hensikt å få dette frem i lyset! Når det drives husmenigheter der «vi kaster demonen ut i Jesu’ navn. Ungdommer som blir fortalt dette? (det dreier seg om en vaksine!!!! )

   Vi kan be om Guds beskyttelse for EVENTUELLE farlige stoffer i vaksinen. Gud hører den bønnen.

   Det kan være ledere i HUSMENIGHETER som i alle andre menigheter som OGSÅ er på tyttebærtur!

   OG som andre ledere regner jeg IKKE med at det kommer noe noe mer innrømmelser her, OM de har undervist og praktisert feil. Vi vet alle at det er mange saker.

   Og de fleste mente de var ledet av Ånden…

 2. Steffen uttaler: “Vi ser jo at mange av de som har tatt vaksinen har blitt forandret og har mistet Den Hellige Ånd.”
  Dette stemmer ikke med mine observasjoner. Dette må være innbilning. De kristne jeg kjenner til har stort sett vært lik de i “verden”. De fortsetter i sitt daglige liv som alle andre…De har ikke forandret seg.

  • Mange som jeg “kjenner” -vet hvem de er, virker framdeles som før. Så langt jeg forstår er ikke vaksinen dyrets merke, det merket vil bli innført når Antikrist stiger frem, da må en fornekte Jesu eller ofre livet. Om Jesus kommer før eller etter trengselstiden, er det jo delte meninger om. Tiden vil vise hva som stemmer

  • Ture, vær forsiktig hva du slenger ut amen til.

   Har prøvd å hjelpe ved å forklare. Hvis du har lyst å finne sannheten les Bibelen selv, og det jeg skriver, hvis du våger. Steffen tar feil i det jeg går inn på.

   7
   3
  • Sier også Amen til det broder Steffen skriver.
   Mange har mistet alt åndelig liv når de valgte vaksinen fremfor Guds vei og løfter. Mange kristne er som Asa -2 Krøn 16,12 I sin regjerings ni og trettiende år blev Asa syk i føttene, og hans sykdom blev verre og verre; men endog i sin sykdom søkte han ikke Herren, men bare lægene.
   Når verden skremte med pandemi og et tilnærmet ufarlig virus ble noen kristne så redde at de gjorde som Asa.
   Selv ikke i krise søker de Herren, men bare legene. Det så vi gjelde det norske folk og flertallet av kristne. De ofret ikke Guds ord og løfter en eneste tanke når de fløy og tok vaksinen.
   En vaksine vi vet er uren og er basert på celler fra aborterte fostre, celler fra apekatter og flere forskjellige parasitter.
   Noen gikk og tok vaksinen i uvitenhet -men dem som var advart og likevel tok frivillig???. Ha dine kilder i Herren!

   6
   8
 3. Jeg er absolutt ikke overrasket over de 5 som gir sitt ja og amen til det søppelet Steffen skrev. De tar imot alt som kan sverte Herren og sette Gud og evangeliet i et dårlig lys.

  6
  9
 4. Hannah
  Prøver DU å styre meg og min gudstro ? Jeg sier AMEN til nett hva jeg vil etter min overbevisning ; slikt vedkommer IKKE deg ! Men du må selvsagt få tro nett hva du vil.

  2
  6
  • Til Ture , om du ikke sier og mener det Hanna vil og ønsker , går hun etter din familie og det som verre er , det har jeg dessverre fått oppleve i hennes kommentarer og hun spotter det hun ikke kjenner .

   1
   4
  • Ture jeg skrev vær forsiktig og at jeg har prøvd å forklare bibelverset hvis du vil se.

   Jeg kunne helt sikkert skrevet det på en finere måte, det ber jeg om unnskyldning for. Det kom dessverre ut slik i motløshet over at jeg var rimelig sikker på at du ikke ville studere det jeg hadde brukt tid på.

   Jeg bryr meg om deg, gleder meg veldig til å treffe deg en dag i himmelen. Du liker meg ikke så godt. Du har et problem. Bare kast det bort. Det er ikke verdt det. Annet er viktigere nå. Snart er vi fremme. Du skal få hyllebærsaft av meg. Kona di også.

   Det lyser noe mindre pent igjennom kommentaren din når du skriver

   «prøver DU å styre meg?»

   Tenk Hannah!! At HUN kunne våge…
   (men andre derimot kunne vært ok, særlig hvis de er mann, er noe og kanskje de er enig med Ture…)

   «De som intet er…»
   kan også være noe for Jesus.

   Jeg bryr meg oppriktig om alle her inne. Vi er alle både skjønne og stygge morsomme sure avogtil kloke og avogtil ikke kloke osv. Mitt inderlige håp er at jeg ser absolutt alle sammen igjen, og særlig JV. Han er en fin fyr.

 5. Nei Rune. Det du sier om Hannah er en loddrett LØGN. Hun spotter ikke på noen som helst måte. Du må komme deg ned på jorda igjen, og Ikke sveve ute i det ukjente. Hvis ikke du vender om fra synden i livet ditt, venter en evighet du ikke kan kommentere deg ut av.

  1
  1
  • Se på hvem du er på lag med Birgir , både du og Hannah bør tenke litt over det .

   1
   3
  • Du burde vært VELDIG opptatt med hvem DU er på lag med. Jeg har min sak i orden. Det er helt klart at du går LANGT ved siden av den smale vei. Finn tilbake til LIVETS vei. Det vil gjøre din sjel vel.
   Nå er du advart.

   1
   1
 6. For Guds skyld, hold nå fred!

  For rettferds frukt blir sådd i fred og vokser fram for dem som stifter fred.

  Mvh RJ

  • Ja RJ… F.eks sinte Ture kan f.eks starte her rett etter deg, og si «det er ok Hannah»

   Men Rune er jeg redd for alltid vil mislike meg og Qanon. Det kan han ikke som kristen. Skrift forklarer skrift. Han kan ikke kun bruke NOEN vers mot oss. Han må også ta med de han IKKE har lyst til. De som viser at slike gloser er galt og at han trenger omvende seg. Hvis han skal til himmelen så skal han komme til kaffi hos meg om han vil eller ikke. Jesus er der også , og når jeg åpner munnen så kan ikke Rune si SATANS TJENER til meg. Hva skal han kalle meg…(?) Han MÅ vende om i munnbruk her og nå. Selvfølgelig.

   De som påstår man mistet frelsen ved sprøyta kan også innrømme at det stemmer ikke med Bibelen.

   Men sinte sure kristne menn og damer vrimler det av, overalt. De over 40 er verst, da slutter 8 av 10 å si unnskyld (etter mine og flere andres observasjoner) Jeg har kuttet MANGE av dem rundt meg ut. De bygger meg aldri opp.

   Vi skal være salt og lys i denne mørke verdenen😊 Det er full fart frem nå😊 Vi har bare gode nyheter! Overskriftene i morgen el om en uke overrasker meg ikke i det hele tatt. Det blir bedre og bedre.

Det er stengt for kommentarer.