Pastor-enke arrestert og påsatt håndjern midt under gudstjenesten -kamp om eierskap til megakirken

Madness i kristenheten: Konflikt om makten etter at seniorpastor døde førte til at pastor-enke ble pågrepet og påsatt håndjern under gudstjenesten i  Detroit World Outreach church. Charisse Gibert, enke etter den avdøde  senior pastor Ben Gibert i  Detroit World Outreach church, ble arrestert midtveis under gudstjenesten. Enkelte skal ha reagert med sjokk mens andre klappet da politiet førte ut enken etter deres mangeårige pastor

Galskap og personkonflikt innenfor kirke og menighetsliv er langt mer ødeleggende for Guds rike enn forfølgelse og trengsel. “De satt håndjern på meg. De plasserte meg bak i politibilen og behandlet meg som kriminell for ferdsel på annen manns eiendom, sier Charisse Gibert i etterkant av farsen som fant sted under en gudstjeneste nylig. Ben Gibert som var gift med Charisse døde i februar, og i ettertid har pastorens enke hevdet at hun er den som skal overta posisjonen som ledende pastor, imidlertid er menighetens eldste uenig i dette. I føle de eldste i forsamlingen var  Charisse Gibert’s tilstedeværelse i kirken et brudd på en muntlig kontrakt, og mens noen satt stille og latet som om de aksepterte hennes tilstedeværelse, ringte andre i eldsterådet politiet som kom og pågrep enken. Da så kvinnen ble ført ut av kirken i håndjern, var det flere i forsamlingen som gledet seg og klappet. Andre tilstedeværende skal i ettertid ha sagt at dette var skammelig og gir hedningene god grunn til å spotte Guds folk, -og slik kan det jo ikke være i en sann kristen forsamling, det som skjedde bringer hån og setter Guds navn i vanry,” skrev et medlem på menighetens side på Facebook mens andre forsvarte menighetens eldste. Kort tid etter at innlegget med kritikken mot menighetens eldste ble postet, ble innlegget slettet av moderator, og det hersker ennå forvirring om hvem som egentlig er menighetens rette senior pastor.

Konflikt og maktkamp ødelegger kirken

Intet er mer ødeleggende for den kristne kirke enn bitter personkonflikt og maktkamp blant troens folk

Konflikt og maktkamp internt i kristne forsamlinger er ikke akkurat et nytt fenomen. Historien fra  Detroit World Outreach church hvor man nå kjemper om eierskapet til menigheten er heller ikke enestående, for også her i Norge har det vært historier om hvordan pastorer opplever å bli frastjålet menigheten de trodde de eide. I utgangspunktet burde det være slik at det er Kristus som har eierskap til kirken, og på apostlenes tid var det i følge Skriften slik at “Gud satte i menigheten noen til apostler, profeter, lærere osv osv, og i Efeserbrevet 4,11 står det: “Og det er han som gav oss nogen til apostler, nogen til profeter, nogen til evangelister, nogen til hyrder og lærere,” -og slik burde det også ha vært i vår tid. Men dessverre, også her hjemme, her i Norge er litt for mange menigheter og organisasjoner preget av uverdig maktkamp og personkonflikt. Alt dette bringer skam over Guds rike og forteller verden at “Guds menighet ikke akkurat er en søndagskole,” -for å si det slik. Akkurat dette er det nå flere som erfarer her i Vest-Agder hvor det nå pågår en dyp og langvarig konflikt innenfor en konservativ luthersk organisasjon. Konflikten i den lutherske organisasjonen vil kunne bli omtalt senere i Søkelys.

Én tanke om “Pastor-enke arrestert og påsatt håndjern midt under gudstjenesten -kamp om eierskap til megakirken

Det er stengt for kommentarer.