Oppdaterte tall for ukrainske tap i Bakhmut -en tragedie som burde vært avverget med fredsforhandlinger

Den ukrainske byen Bakhmut eller Artyomovsk er nå falt. Russiske styrker har full kontroll på byen og soldater har heist det russiske flagget over det som er en by eller en ruinhaug hvor et stort antall soldater har fått en brå slutt på livet. I følge grundige estimater skal Ukraina ha mistet rundt 44 000 soldater i kampene mens 197  000 skal være skadd. Rundt 300 enheter med pansrede kjøretøy skal være ødelagt hvorav 95 av dem skal være levert av NATO. Dette rapporteres av Telegram-kanalen The wrong side of the military. Bakhmut fremstår nå mer som en ruinhaug enn en by og det vil ta lang tid før byen blir gjenoppbygd. Det russiske forsvarsdepartementet har i kveld offisielt bekreftet at Bakhmut nå er under russisk kontroll.

Det meningsløse i denne krigen ser vi i form av døde kropper. Hvor mange som er døde på begge sider er ukjent. Både Ukraina og Russland må begrave sine døde og et stort antall familier får aldri se sine kjære igjen. Dette er en krig som burde vært stoppet allerede i 2014 med forhandlinger og kompromiss. Norge som nå er fullt involvert i krigen gjennom sin våpenstøtte til Ukraina burde gått aktivt inn i en forhanlingsrolle og brukt sin posisjon som fredspris-nasjon for å fremforhandle et kompromiss begge sider kunne leve med. Men dessverre. Russofobien sitter dypt i Norge. På den russiske side feires nå det hele med champagne, men partene skulle ha grått og sørget over de mange unge som fikk sine liv avkortet på grunn av krigen.

15 tanker om “Oppdaterte tall for ukrainske tap i Bakhmut -en tragedie som burde vært avverget med fredsforhandlinger

  • Roperid.
   Jeg kjøper ikke helt sammenligningen med Chamberlain eller Quisling da jeg ikke tror at Russland har samme tanker som Hitler og nazi-Tyskland hadde.
   Dersom Putin var så opptatt med å gjenreise Sovjetunionen, hvorfor gjorde han ikke det i 2014-2015 da Ukraina var betydelig svakere militært enn nå?
   Putin satt tross alt i nesten 8 år og så på den ukrainske borgerkrigen der befolkningen i Øst valgte å være selvstendige fremfor å leve under åket fra Ukraina.

   1
   4
  • Dette er jo ikke riktig. Det har vært masse russere involvert i utbryterrepublikkene og han tok krim-halvøya allerede den gangen.

   Han har vel snarere bygd opp militæret, eller i det minste trodd han har gjort det.

   Russland er jo et gjennomkorrupt kleptokrati, så svært mye av det som er gjort på papiret og bevilget penger til er jo ikke gjort i praksis.

   Alt fra innkjøp til vedlikehold.

   Jeg sier jo heller ikke at det er det samme, men på særlig den tiden Chamberlain sa fred i vår tid visste vi jo også adskillig mindre om hva Hitler kom til å gjøre enn vi gjør i dag.

   Skal man dømme hvordan Chamberlain handlet, må man jo ta utgangspunkt i informasjonen han hadde, ikke hva vi nå vet.

   Den situasjonen er langt likere, (men fortsatt forskjellig.

   Det som er langt likere er jo hvordan denne type invasjon og fremmed aggresjon ble møtt.

   Ganske likt er det jo også hvordan Hitler de første stedene gikk inn militært for å støtte de såkalte «folketyskerne» som var tyskere som var blitt igjen fra tidligere stater, eller hadde utvandret.

   Altså områder som tidligere hadde vært «tyske» og som hadde en betydelig tysktalende befolkning hvor mange av de tyske ønsket å være en del av en tysk forbundsstat og følte seg dårlig behandlet av statene de nå var en del av..

   Tysk er her et litt vanskelig begrep, siden Tyskland er en ganske ny stat, men tenk tysktalende og tyskkulturelle som i denne definisjonen f. Eks vil inkludere Østerrikere.

   3
   1
  • Du snur det helle på hode Roperid og du forstår det ikke selv og du er ikke alene om det .

   Denne konflikten handler kort og godt om Russland suverinitet som egen nasjon om retten Russland har til å velge sin egen veg , som Jens Stoltenberg liker å utrykke det , Ukraina er ikke annet en ett brohode for USA sitt imperialisme , ikke glem at Kiev regimet som regjerer i Ukraina nå , er grunnlagt på statskupp, men det hat du glemt Ropereid .

   USA kommer til å falle fulstendig og Europa kommer til å bli okkupert.

   Jesus kommer snart !

   2
   2
  • Roperid.
   Foretrekker du krig og død fremfor fred og liv?
   Nå som Russland har vunnet en betydelig militær seier er tiden inne for å forhandle om fred. Det som trengs er et kompromiss som innebærer at de som bor i områdene får bestemme.
   Vil de være med Russland eller vil de være med nazistene i Europa?
   Både på Krim og i Donetsk/Luhansk har befolkningen to ganger stemt mot å være underlagt Kiev.
   Man burde lytte til folkets røst og la demokratiet avgjøre.
   I den østlige del av Ukraina ble befolkningen undertrykt og deres stemme ble ikke hørt av kuppmakerne i Kiev.
   De valgte først selvstendighet og deretter å bli en del av Russland.
   Og dette med stort flertall.
   Nå burde det bli forhandlinger og en avtale hvor Ukraina avstår fra disse områdene som likevel er overveldende russiske.
   Vesten burde respektere folkets valg.
   Men nei. I kjent fascistisk stil overkjører de folkeviljen og forherder seg. Dette blir til dom for USA/NATO
   Biden og EU minner meg mest om den gjenstridige Farao som nektet jødene frihet. Det ble til dom for Farao.
   Og Hannah
   Jesus kommer snart…
   Men først må frafallet komme og syndens menneske åpenbares.
   En prøvelse ligger fremfor Guds folk.
   En trengsel menigheten skal gjennom -det vil bli en mørk natt før soloppgang.

   2
   5
  • En dag:

   Hva snur jeg på hodet?

   Men det er da Russland som har krenket Ukrainas suverenitet. Ukraina krenket ikke, eller en gang forsøkte å krenke Russlands integritet.

   Statskupp mot et udemokratisk, korrupt regime er da ikke problematisk eller noe argument for at Russland skal krenke Ukrainas suverenitet.

   Russlands nåværende regime er jo også basert på et statskupp. USA ble etablert gjennom et statskupp.

   Og hvem mener du kommer til å okkupere Europa?

   USA krenket heller ikke Russlands integritet hverken direkte eller indirekte.

   Videre finnes det høyreekstreme partier i Ukraina, men de har ved hvert eneste valg hatt forsvinnende liten oppslutning. Russland har et mye større problem med høyreekstremisme, både i militæret og generelt.

   Nynazister har reist fra hele verden, inkludert Norge for å sloss på russisk side i krigen.

   Ukrainas president er jødisk.

   4
   1
  • Zz:

   Dette kan ikke gjøres og er folkerettstridig å gjøre uten at de fordrevne, både internt i Ukraina, rundt i Europa og de som er tvunget inn i Russland er tilbake.

   De folkeavstemningene som var, var dessuten hverken frie, troverdige eller legitime og de som var mot annektering deltok ikke (ihvertfall ikke frivillig) i folkeavstemningen.

   Dessuten fikk ikke nei-siden lov til å organisere seg, eller holde valgkamp.

   Et valg ved geværmunningen uten valgobservatører og en gjennomsiktig prosess er ikke legitimt.

   Men jeg er helt enig i at det bør holdes en fri og demokratisk folkeavstemning med en fri og åpen valgkamp hvor ALLE fordrevne får delta.

   HVIS dette gir to tredjedeler flertall for annektering til Russland blant ukrainske statsborgere (ikke folk som er folkerettstridig flyttet inn) så bør de få anledning til det.

   Men jeg er enig i at en fredsavtale, hvor det holdes frie legitime valg med fri valgkamp, fri organisering uten forfølgelse for begge sider med fri ytringsfrihet og frie medier med valgobservatører fra hele verden og ALLE fordrevne får delta, så er dette en god løsning at de selv får bestemme.

   Men dette vil Russland ALDRI gå med på.

   Områder og byer uten flertall for annektering bør da også få bli i Ukraina om de ønsker det uavhengig av flertallet i hele fylket/regionen. (Dette bør gå begge veier.)

   Men en slik folkeavstemning etter internasjonale standarder og folkeretten er ikke holdt.

   3
   0
  • Trengselstiden på 7️⃣år blir kalt Jakobs trengsel. Den er ikke for oss.

   Når antikrist setter seg i tempelet er det «en tid og to tider og en halv tid» til Kongenes Konge setter sine føtter på Oljeberget. Da vil de som er her i trengselen vite dagen. (Men det SKAL vi jo ikke?)

   VI kristne vet IKKE dagen. Disse «tid og tider» er lett å regne ut. (Mye står også i Guds Ord slik at vi slipper å regne ut)

   42mnd x 30dg =1260 dg.

   Nøyaktig DA kommer Jesus til Oljeberget. (Etter at antikrist har satt seg i tempelet) Alt er sant i Bibelen. Og vil skje som Gud har sagt. (Både 30 og 45 dager er lagt til etterpå slik at vi også får tallene 1290 og 1335, det som skjer her mener jeg blir dommen)

   Først opprykkelse og dermed trengsel i 7️⃣ år.

   (360x 7️⃣ år= 2520 dg)

   Noah og familien gikk inn den 10 dag i mnd Cheswan (etter min husk). GUD lukket porten.

   Og i 7️⃣ dg var de der. FØR regnet/flommen/dommen startet Cheswan 17. Trygge. GUD hadde kontroll. Gud tok dem bort FØR flommen. Noah gjorde som Gud sa. Alt med bygging, dyrene osv.

   Av hvert dyr og fugl tok han med 7️⃣par. I det 7️⃣. kapittelet i Bibelen.

   I det 7️⃣. kapittelet var de altså på plass i arken .

   Faktisk; i det 7️⃣.VERSET -i samme kap., går de INN i arken .

   Dette er min yndlingshistorie studert i årevis, og jeg blir aldri ferdig med den.
   Jeg har MYE å spørre Noah om. 😊

   🟥📣🟥Les her, alle midt/post-tribbere:

   Det står også i det 7️⃣.vers: «BORT fra» vannflommen.

   Altså BORT. Det skal vi også.
   7️⃣ år i himmelen. Noah bort fra vannet, vi bort fra trengselen.

   Det året Noah var 600 år startet regnet. Jorda er 6000 år når Jesus setter sine føtter på Oljeberget.

   I den 7️⃣.mnd ble Arken stående på Ararat-fjellene. Etter 7 år setter Jesus sine føtter på et annet fjell👍

   De 7️⃣årene er for jødene. Ikke oss.
   Fra antikrist setter seg i tempelet i 3,5 år fremover, så handler det om Israel, jødene. Det blir tøft for dem. Og alle som ble latt tilbake , som må dø for Jesu’ navns skyld. Galgen mener jeg.

   Når antikrist setter seg i tempelet vil jødene endelig forstå… Og de er blitt lurt. De jødene som overlever vil se Jesus komme igjen 3,5 år senere, «på samme måte som dere så Han dro herfra…» (fri husk).

   Det blir tøffe ting i 7️⃣ år😢

   Men ikke for meg.

   Jesus kan komme i natt eller om 10 år. Vær rede. Måtte jeg se HVER eneste her inne i himmelen😍

   Vi skal ha PARTY😇 I 7️⃣ år.

   Det er mye mer angående 7️⃣.
   Jødiske bryllup er f.eks. verdt å studere😊 Men denne gang sier jeg fra på forhånd at jeg tar ingen videre diskusjon på dette, da jeg har sagt nok for et helt liv om dette. Mange har en stygg tone og tåler ikke min glede og trygghet. Jeg er naiv og så mye annet. Nei jeg er ikke naiv. Jeg prioriterer annet fremover enn mer om dette. Folk med annet syn er heller ikke villige til å se på det jeg skriver og undersøke om det KAN være noe i det. Latterliggjøring er jeg vant til. Men bryr meg lite. Jeg er 100 % trygg i Herrens løfter. Les og se selv😊

   4
   3
 1. Og dette så du selv med egne øyne og kan vitne om er sannhet.
  “De folkeavstemningene som var, var dessuten hverken frie, troverdige eller legitime og de som var mot annektering deltok ikke (ihvertfall ikke frivillig) i folkeavstemningen.

  Dessuten fikk ikke nei-siden lov til å organisere seg, eller holde valgkamp.

  Et valg ved geværmunningen uten valgobservatører og en gjennomsiktig prosess er ikke legitimt.”

  Dette er jo bare noe mainstream media her i Vesten har fortalt deg.
  Du lar hva Russlands fiendlige medier forteller deg hva de mener er sannhet.
  Du tror det er slik fordi det kollektive vesten forteller deg at det er slik.
  Du vet ikke og har nok heller ikke vært øyenvitne til den virkelighet du beskriver.
  Du bygger hele din argumentasjon på den versjonen du har fått servert av NRK, TV2 og andre korrekte medier.
  Jeg svelger ikke deres versjon

  • Zz:

   Det trenger du ikke gjøre, men mener du at de fordrevne fra området (de som har dratt et annet sted, frivillig eller ufrivillig) fikk delta i folkeavstemningen?

   Mener du de som ville være en del av Russland fikk lov til å organisere seg, holde torgmøter, slippe til i media og fikk kjøpe annonser, sette opp plakater og dele ut løpesedler uten noen form for sensur?

   Mener du at de som var mot løsrivelse/annektering deltok i folkeavstemningen?

   Mener du at de som ønsker å være en del av Ukraina får lov til å drive aviser, tv-stasjoner og holde torgmøter for å kaste ut Russerne og bli em del av Ukraina fritt uten sensur eller begrensninger?

   Mener du folkeavstemningen var gjennomsiktig? Deltok det valgobservatører?

 2. Når der råbes på fred, mon det så er dette, Paulus taler om her:” Når folk siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. ”
  1/3 af menneskeheden vil blive dræbt, derefter af de tiloversblevne 1/4. Og nej, vi kristne tages ikke bort før Den Store Trængsel. Det står højt og tydeligt i Åbenbaringen.

  • Lennie, tror det er lurest å satse på «arken» Jesus jeg👍 Du vil ikke overleve her.

   Tuller litt, og mener ikke vondt😊 Respekterer andres syn. Vi sees jo, Lennie😇😇

   1
   1

Det er stengt for kommentarer.