Ønsker velkommen til høststevne på Vik bedehus med Åke Green, Terje Tveien, Ludik M Karlsen og Nils Petter Karlsen

Forkynnelse av Guds ord og temaet “Guds nåde i vår tid” er tema når menigheten Zion-Fevik trommer sammen til årets høststevne 2018. Årets stevne finner i år som i fjor sted i Vik Bedehus som er et større og mer egnet lokale enn menighetens eget lille lokale som ligger i Fevik sentrum. De fire forkynnere som skal tale under årets stevne er den svenske pinsepastoren Åke Green, samt forstander Terje Tveiten fra Notodden. Ludvik M Karlsen og Nils Petter Karlsen vil også delta med forkynnelse under høststevnet som begynner fredag 21 september og varer frem til søndag kveld. 

Ludvik M Karlsen deltar med sang og forkynnelse fredag kveld.

Også i år arrangerer Zion Fevik sitt høststevne på Vik bedehus som ligger på Vik som ligger midtveis i samme området hvor Vikhallen ligger. Årest stevne begynner fredag kveld klokken 19 hvor Ludvik M Karlsen vil delta med forkynnelse og sang. Lørdag klokken 12 og 15 vil det være bibeltimer hvor Åke Green skal hente frem skatter fra Guds dyrebare ord, og på kvelden taler Nils Petter Karlsen. Søndag formiddag taler pinseforstander Terje Tveiten klokken 11, mens Åke Green taler klokken 15. Blant de sangkrefter som er med under helgens stevne finner vi foruten Zions egen fellesmusikk også Løtenmusikken samt sanggruppen “Det sanne håp” og  Alf Nærbø og Ole Albert Nygård. Det er også lagt opp til bevertning mellom og etter møtene, og menigheten ønsker alle varm velkommen til denne helgen hvor temaet er”Guds nåde i vår tid”. (Videoen under er fra årets sommerstevne i regi av Zion menigheten=

Tekst Kjell Andersen Søkelys

 

 

101 tanker om “Ønsker velkommen til høststevne på Vik bedehus med Åke Green, Terje Tveien, Ludik M Karlsen og Nils Petter Karlsen

 1. Jeg synes emnet er litt vanskelig i dagens situasjon. “Nåde” har nesten blitt et moteord innen liberalteologien. Mange bruker slike temaer som åndelige “angstdempere” og for å utydeliggjøre det reelle behovet for omvendelse. Eller for så vidt, viktigheten av å tenke realistisk.

  Etter min mening ville temaer som det “store frafallet”, brevene til menighetene i joh. åp, den store forskjellen på “urmenigheten” og dagens møtevirksomhet ol. være langt viktigere emner. Og fokuset bør flyttes fra og “snakke om” til “se på årsakssammenhenger”.

  På et tidlig stadium er antagelig “ønsketenkning” det farligste i åndelig sammenheng. Det var dette slangen spillte på da den fristet Eva. Og hverken Eva eller Adam forstod betydningen av hva som hadde skjedd før det var for sent. Og da var det for sent.

  Fordelen med “kundalinipredikanter” er at alle som leser Bibelen kan vurdere dem selv. Men få gidder å studere Bibelen. Man lar istedet andre fortelle seg om den og hva de mener den sier.

  Det jeg setter størst spørsmålstegn ved er hvordan troende lar sekulære politikere og antikristelige komersielle aktører få innpass i kristne virksomheter gjennom byråkrati, økonomiske systemer og drift.

  For ikke så lenge siden ble det kjent at google vil sammarbeide med de kinesiske kommunistene. Stadig publiseres det skremmende avsløringer om facebook, amazon, google, twitter og mange andre. Og det burde få røde lamper til å lyse og alarmer til å ringe. Hvis noe skal kunne gi meg assosiasjoner til det Bibelen sier om endetiden så er det slike selskaper. De sammarbeider og er i ferd med å bygge opp systemer som kan gi dem uhyggelig makt over folks tankeliv. Dels gjennom overvåkning av enkeltpersoner slik at de kan bygge opp enorme databaser med statistisk bakgrunndsmateriale og dels gjennom at de i økende grad kontrollerer og styrer informasjonen som blir tilgjengelig for folk. Og alle piler peker i rettning av synd og normoppløsning. Hvordan kan de dette? Det handler om penger og da er terskelen lav for å bruke dem.

  Helt frem til vår tid har overvåkning av folk vært forbundet med noe svært negativt. I dag har overvåkning av folks privatliv tatt helt av. Men ingen bryr seg. Har ofte tenkt på alle de som frimodig brukte yttringsfriheten før 2.VK. Det kostet mange av dem livet når Hitler fikk makten. Og de som tror på Bibelen vet vel at antikrist kan bli mye farligere enn Hitler.

  Og Bibelen er krystallklar på at det ikke blir noen opprykkelse før antikrists maktovertagelse blir en realitet. For før opprykkelsen skal det bli en oppstandelse fra de døde. Og noen av de som får del i denne er alle de som ble drept under antikrist. Dette står skrevet i klartekst men likevel nekter mange å godta det.

  • De fleste forkynnere, kanskje 90%, har jeg inntrykk av forkynner om bortrykkelsen av menigheten før trengseltiden. Er dette også en gren av vranglæreforkynnelsen/klør i øre forkynnelsen, som vi vet skal komme i den siste tid. Jeg påstår ikke, men bare spør. Det høres jo svært behagelig ut at vi bare skal rykkes opp i et nu og så skal alle ikke kristne lide. Hvorfor advarer da Jesus så sterkt, for eksempel i Matteus 24 er det jo menigheten Han snakker til, om vi ikke skal oppleve denne tiden?

 2. Nåde betyr ufortjent godhet. Noe vi får til tross for at vi ikke har fortjent det. Men betyr det at den som tar imot bare kan fortsette å la humla suse og leve som en hedning?

  Nei, nåden innebærer at vi får en startpakke av Gud Jehovah gjennom Hans sønn Jesus Kristus. Men når vi har åpnet pakken finner vi at den inneholder en rekke viktige normer og prinsipper vi må strekke oss imot for at gavens verdi skal fortsette å ha virkning.

  Bibelen sier at ”for den som fortsetter å synde med viten og vilje ETTER å ha lært sannheten å kjenne, finnes det ikke lenger noe offer for synder”. Vi skjønner derfor at det er av vesensbetydning for våre liv at vi straks setter i gang med å studere skriftene for å finne ut hva det er Gud krever av oss for at vi skal bli stående på Hans store dag i Harmageddon.

  Gud dømmer våre hjerter – våre innerste motiver – og ser selvsagt hva som er våre begrensninger hva dette angår. Like fullt må vi for vår del strekke oss ut etter det som ligger foran, og ”slåss mot synden som om det gjelder livet”. Det blir i dette møtet mellom våre muligheter og vår egen vilje Gud sammenfatter regnskapet for vår del.

  Når derfor noen hevder at nåden er en carte blanche til å gjøre hva vi vil etter våre egne lyster, så er det vranglære. De som hevder dette ødelegger ikke bare andres liv, men også sin egen mulighet til det evige livet. Derfor er det ikke minst viktig å studere nøye hva det egentlig er Gud krever av hver enkelt av oss. ”Kunnskapen om dette holder sin eier i live”, sier Bibelen krystallklart. Det er disse kristne prinsippene jeg belyser i mine innlegg. Les og gjør opp din egen mening. Det er livet som står på spill! Lykke til!

 3. Synes det var så gøy å se akkurat denne videoen Søkelys hadde lagt ut 🙂
  Hadde aldri noen gang vært innom denne kanalen, før i går, og havna tilfeldig på denne sangen! FOR en nydelig gjeng!! Må de holde sammen og oppmuntre hverandre.

  Håper at jeg finner noen taler derfra på Y.T etter at dette høststevnet er over.

  (Videoen nedenfor er litt utenfor saken, se den som vil. Bl.a. hvilke gode voksne forbilder har barn og ungdom i menigheter? Jeg skjønner hans nød. Noen som har sett den?)
  https://youtu.be/hM_MvnYZDhc

 4. Jorunn Holtan skrev:

  “De fleste forkynnere, kanskje 90%, har jeg inntrykk av forkynner om bortrykkelsen av menigheten før trengseltiden. Er dette også en gren av vranglæreforkynnelsen/klør i øre forkynnelsen, som vi vet skal komme i den siste tid. Jeg påstår ikke, men bare spør.”

  Jeg spurte meg lenge om dette selv. Jeg fant ikke noe i Bibelen som skulle tilsi en opprykkelse før antikrist. Alle de utbroderende forklaringene om “bruden” synes jeg var enda vanskeligere å forstå. I dag vet jeg at læren om en plutselig opprykkelse før antikrist er ganske ny og bygger på ganske tvilsomme “åpenbaringer”. Problemet er at hvis folk først tar til seg en slik lære så hindrer stoltheten dem i å innrømme at de har tatt feil. Og for å overbevise seg selv om at de har rett prøver de og overbevise andre også. Veldig ofte blir slike lærer markedsført av evangelister som kan være veldig innspirerende. Men disse preges ofte mer av følelser enn av teologisk innsikt.

  Bibelen omtaler to oppstandelser fra de døde. En i forbindelse med at tusenårsriket begynner. Og de andre døde vil ikke oppstå før etter tusen står det. Altså ved avsluttningen av tusenårsriket. En av disse må nødvendigvis være den oppstandelsen Paulus sier at skal finne sted like før opprykkelsen. Alt jeg har funnet i Bibelen om dette indikerer at det er den siste.

  • Den første oppstandelsen er de som idag dør og har det himmelske håpet. Ved sin død kommer de rett hjem til de andre av de 144000 i himmelen.

   “De andre døde” er de mennesker som skal bebo jorden i all evighet. Det står ikke at de ikke skal “oppstå” før etter de tusen år. De står: “De andre døde ble ikke levende igjen før etter de tusen år”. Det betyr at de som overlever Harmageddon og de som står opp som mennesker i tusenårsriket ikke får sin endelige dom før etter de tusen år. Selv om de lever i det tusenårige riket regnes de ikke som fullt ut berettiget til evig liv før etter den siste prøven rett etter de tusen år. Først da blir de levende helt og fullt med rett til evig liv.

  • Jorunn, anbefaler Richards blogg bibelogtro på det varmeste.
   Og boka til Svein Magne Pedersen “Snart kommer Jesus”. Den er proppfull av bibelhenvisninger. Han nevner allle 3 ulike endesyn.

 5. Bibelen sier (ikke):

  “De andre døde» er de mennesker som skal bebo jorden i all evighet.”

  Ingen tvil om at du forfekter jehovas viters lære. Kanskje du skriver her inne for å få tiden du bruker kreditert som “misjonering”? Lettere enn å gå på husbesøk?

  Hvis du leser Jesaja 24 vil du se at jorden skal gå under.

  • Du tar feil Prepper og siterer ikke Bibelen korrekt. Det står at ”de andre døde ble ikke levende igjen før etter at de tusen år var til ende”. Det står IKKE at de skulle rykkes opp til himmelen. Det betyr at de som overlever Harmageddon og kommer inn til de siste tusen årene av Guds hvile får en ny sjanse til evig liv på jorden sammen med de menneskene som er døde og som står opp igjen til liv som mennesker på en renset jord.

   Bibelen sier at ”jordens søyler skal aldri i evighet rokkes”. Dessuten står det at ”barn ikke skal fødes til en brå død” i nye verden. Det er jo ikke nå. Det heter også at ”kornet skal bølge over åsene” og at ”freden skal være uten ende” og at ”ingen borger skal si; jeg er syk”.

   Alt dette ligger rett foran oss når Gud fjerner de onde fra jordens overflate.

   I Jesaja 24 heter det:
   ” 6 Derfor blir jorden
   fortært av forbannelse.
   De som bor der,
   må bøte for sin skyld.
   Derfor brenner de som bor på jorden,
   BARE EN LITEN REST BLIR TILBAKE”.

   Og denne resten er de som overlever Harmageddon.
   Kapittel 24 avslutter slik:
   ”16 Fra jordens ende hører vi sanger
   til Den rettferdiges pris. ”

   Her kan du selv lese at det ikke er jorden som går under, men de onde i Guds øyne.

   Sistnevnte betyr at det er tilbake en rest av mennesker der. Det er de menneskene som har tjent Jehova Gud og Hans sønn Kristus og som får bli med inn i tusenårsriket for å danne grunnlaget for en ny menneskehet som tjener Gud på rett vis.

   Jorden har ikke gjort noe galt. Når det heter at “hele jorden hadde ett språk”, betyr det menneskeheten før vannflommen. Det er de onde menneskene som nå skal bort og den nye jord etableres ved hjelp av sanne kristne som skal føre det jordiske samfunnet tilbake til den teokratiske orden som menneskeheten var tiltenkt før syndefallet.

  • Om jorden står det: Synden ligger tungt på den, den faller og reiser seg ikke mer. I Joh.åp 20 står det: “Jord og himmel svant bort for hans åsyn og var ikke lenger til. Og jeg så de døde, både store og små: De stod foran tronen, og bøker ble åpnet.” Eller 2. Peters brev 3. “Men de himler og den jord som nå er, har dette Guds ord spart til ilden, de holdes oppe inntil dommens dag da de ugudelige skal gå fortapt”. Og et annet sted: “Da skal himmelen forgå med et drønn, elementene skal komme i brann og oppløses”.

   Jeg har brukt noen timer på å snakke med Jehovas vitner om hvordan slike tekster skal tolkes. De har bygget opp et system av tolkninger hvor de sier at “dette er billedlig” og dette er bokstavelig. Dette skal tolkes slik. Dette betyr ditt og dette betyr datt. Alt for å underbygge læren til Russel og Rutherford. Eller rettere sagt, restene av den. For de skrev og sa virkelig mye rart.

   Jeg har innsett at det finnes veldig mange sekter og religiøse rettninger som enten fortolker Bibelen slik de finner for godt eller bruker deler av den for å legitimere sine meninger, slik som f. eks Islam. Jehovas vitner bruker den mest for å markedsføre sin alternative religion. Ganske mye av det de sier koker ned til at de, og kun de, hele tiden får nye åpenbaringer. Problemet er at det som var “sant” for noen år siden ikke er sant idag. Gjennom det de skriver dokumenterer de at stadig nye “sannheter” står i motsettning til de som skal erstattes.

   Selv har jeg valgt å tro at han som skapte oss er den samme som har gitt oss Bibelen. Den er ikke skrevet slik at vi må lese andre bøker for å forstå den. Den er skrevet slik at vi kan lese den selv. Den er ikke bare for de superintelligente. Den er for vanlige folk.

   En gammel kjent predikant sa at han hadde innsett følgende: Hvis han måtte bruke veldig mange ord for å forklare noe i Bibelen, så var det noe han ikke hadde forstått. Jeg har innsett at han hadde rett. Det har blitt skrevet tykke bøker om f. eks når folk skal rykkes opp. Man plukker ut veldig mange skriftsteder og setter dem sammen slik det passer best for å underbygge sine egne meninger.

   Og når alt dette er sagt så er det like viktig å innse hva Bibelen ikke sier. Sannsynligvis er det mye vi ikke har forutsettninger for å forstå. Og så er det åpenbart at det er ting vi ikke skal vite.

  • ”Jordens søyler skal aldri i evighet rokkes”, sier Bibelen klart og tydelig. Selvsagt lar ikke Jehovah Gud – skaperen av jorden og universet – seg pille på nesen av en djevel og hans himmelske og jordiske drabanter som vil ødelegge skaperverket Hans.

   Når det står i 1. Mosebok at ”hele jorden talte samme språk”, skjønner vi straks at det ikke betyr at Himalaya, Galdhøpiggen eller Sahara førte samtaler med hverandre. Nei, Bibelen mener selvfølgelig at alle MENNESKENE på jorden talte samme språk frem til språkforvirringen i Babel satte en stopper for denne tidligere kommunikasjonsmessige enheten.

   Også i andre sammenhenger benytter Bibelen ordet ”jorden” om menneskeheten. Vi forstår derfor at når det heter at ”himmel og jord skal forgå”, så betyr ikke det at Gud er konvertert til en villmann som ødelegger døde ting – sitt eget verk – i et ustyrlig raseri. Nei Han fjerner bare den ”svulsten” som er skadelig for skaperverket – de onde menneskene. Disse ufyselige, onde jordiske menneskene ledes av demoniske ånder og har ”himler” – regjeringer – over seg, som leder dem i uløkka.

   Derfor heter det at ”Gud skal ødelegge de som ødelegger jorden” – ikke selve kloden. Det fine med Bibelen er at om noe tilsynelatende kan virke vanskelig å forstå, så finner vi svarene ved å sammenholde en passasje med en annen.

   Vi skjønner derfor at når det står at ”himmel og jord skal forgå”, må det bety at ”jorden” her representerer den onde menneskeheten fremmedgjort for Jehovah Gud og ”himlene” over dem er regjeringene som også er demoninspirerte. Alt dette skal bort slik at paradiset – ”haven” – Jesus inviterte røveren til kan gjenopprettes. Gud lar ikke noen få ødelegge skaperverket sitt. Da hadde Han jo tapt.

 6. Prepper: “En gammel kjent predikant sa at han hadde innsett følgende: Hvis han måtte bruke veldig mange ord for å forklare noe i Bibelen, så var det noe han ikke hadde forstått.”

  Hva kan det da skyldes at Gud trenger 66 bibelske bøker, 1189 kapitler, 31173 vers, 810697 ord og 3 566 480 bokstaver for å formidle sine tanker og hensikter til menneskene? Er det noe Han ikke har forstått..? :=)

  • Det er fordi Bibelen handler om veldig mye. Om skapelsen, Israels historie, Loven og profetene, Evangeliene og brevene osv osv.

   Jeg tror de som kjenner Bibelen forstår hva jeg mener. Man trenger ikke å bruke ti tusen ord for å forklare betydningen av ti ord i en bibeltekst. Og det virkelig store problemet oppstår når noen bruker hundre tusen ord for å “bevise” at det de ti ordene sier i klartekst egentlig betyr noe helt annet.

   Et om mulig enda større problem oppstår når Bibelen ikke skal leses i det hele tatt. Men bare brukes for å bekrefte noe man leser i andre bøker. Dette er en bevisst del av Jehovas vitners strategi. I alle de broskyrene de utgir ser man bilder av folk som leser i jehovas vitners tekster og så skal de “sjekke” i Bibelen at “dette stemmer”. De bruker en promille av det som står i Bibelen for å forsøke å overbevise et “misjonsoffer” at Russel og Rutherford var de eneste som visste hva de snakket om.

   Dette har også blitt en trend blandt vanlige menighetsfolk. Hele tiden skrives det bøker som skal legitimere “nye åpenbaringer” eller “etablert sann lære”. For det må mann siden det ikke bestandig er så lett i finne det de skriver om i Bibelen. Opprykkelsen, dåpen, nåde i stedet for omvendelse, likestilling osv er typiske slike emner.

   Målet med slike bøker ser ut til å være å samle tilhengere, overbevise seg selv gjennom å overbevise andre eller bare å bryte ned “anstøtelig evangelisk tro” for å kunne erstatte den med lettvindt almennreligiøsitet. Virkeligheten rundt oss bekrefter dette til fulle.

  • Prepper: ” Det er fordi Bibelen handler om veldig mye. Om skapelsen, Israels historie, Loven og profetene, Evangeliene og brevene osv osv.”

   Derfor sier Bibelen at ”SUMMEN av ditt ord er sannhet” og ”HELE skriften er inspirert og gagnlig”. Vi må forstå sammenhengen og da må hele Bibelen frem i dagens lys.

   Ellers har du rett i at store deler av dagens kristenhet er frafalne fra den bibelske tankeverdenen. ”De grunner på sin egen rettferdighet”, sier skriften og legger til at Bibelen fra fordums tid har uttalt dommen over dem.

  • “Derfor sier Bibelen at ”SUMMEN av ditt ord er sannhet” og ”HELE skriften er inspirert og gagnlig”. Vi må forstå sammenhengen og da må hele Bibelen frem i dagens lys.”

   Sant nok.. .
   Men det likevel er det helt åpenbare ting som folk ikke ser selv om de påberoper seg dette.

   For eksempel beskriver Bibelen mange løfter, pakter og ordninger som hvilte på betingelser. Men når folk brøt betingelsene eller falt fra ble ordningene, løftene eller pakten opphevet.

   Men det var ikke slik i alle tilfeller. Guds løfte til Abraham var betingelsesløst. Jødene er fremdeles Guds folk. Dette går utrykkelig frem i NT. Likevel kan f. eks statskirken ganske lettvindt påberope seg å ha overtatt deres rolle selv om det overhodet ikke står noe i Bibelen som tilsier dette. Er det ikke utrolig?

  • Romerbrevet 2:29:
   28 Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven.

   Hebreerbrevet 8:
   13 Når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldet. Og det som blir gammelt og foreldet, vil snart være borte.

   1.Mosebok 12:3:
   ”I deg skal ALLE slekter på jorden velsignes.»

  • Så dette er de versene du mener viser hva som er “summen av Guds Ord”?

   “Romerbrevet 2:29:
   28 Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven.”

   Hva med Rom 3;1:
   Hvilke fortrinn har da jøden, eller hva gagn er det i omskjærelsen? Mye på alle måter! Først og fremst at Guds ord ble betrodd dem. Men hva så om noen av dem har vist seg utro? Kan deres utroskap oppheve Guds troskap? Slett ikke!

   Eller Rom 11;1: Jeg spør da: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke!

   For meg blir summen en helt annen.

   “Hebreerbrevet 8:
   13 Når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldet. Og det som blir gammelt og foreldet, vil snart være borte.”

   Og i Heb. 7;8: Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg oppretter en ny pakt med Israels ætt og Judas ætt, en pakt som er annerledes enn den jeg sluttet med deres fedre den gang jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt.

   Og i Joh åp. 7;4 og utover blir alle de 144 000 benevnt spesifikt som medlemmer av stammene i Israels ætt bortsett fra Dan og Efraim. Dette sier meg at de har en helt spesiell rolle.

   “1.Mosebok 12:3:
   ”I deg skal ALLE slekter på jorden velsignes.»

   Er det at alle blir velsignet det samme som at en utvelgelse blir annulert?

  • Det er nettopp i betydningen av ordet jøde hemmeligheten med den nye pakt innebærer. Den kjødelige jødiske nasjonen Israel ble naglet til pelen av Kristus i år 33 evt. Effektueringen fant sted i år 70 da romerne ødela alle ættetavlene som viste hvem som var prester, aronitter etc og brant ned tempelet.

   Dette betød at Israel som jordisk nasjon under Jehovah Guds styre ble en saga blott. I stedet for trådte den nye åndelige nasjonen Israel av ÅNDELIGE jøder inn på arenaen. Denne nasjonen bestod ikke lenger bare av kjødelige jøder, fordi det ikke var nok kjødelige jøder i Israel som var villige til å fylle alle de 144000 plassene som Guds rike hadde behov for. Budskapet gikk derfor via Peter ut til hedningekristne – med Kornelius som første mann ut – slik at han – sammen med de jødekristne – kunne fylle alle de 144000 plassene.

   Derfor heter det at ”rett jøde ikke lenger er den som er omskåret i det ytre, men hjertets omskjærelse i ånden”. Kjødelige jøder er altså hjertelig velkomne som medlemmer i Guds rike, men de må finne seg i å dele sine plasser med de hedningekristne. Sammen er de de rette åndelige jødene som Bibelen snakker om. Fordi de hedningekristne fra år 36 evt. også kan kalles jøder (som betyr gudsdyrker), er det kun troen – og IKKE arvelig etnisitet – som gjelder for Gud Jehovah og Hans sønn Kristus. Dette er den ”hemmelighet” som Bibelen snakker om i NT.

   Romerne 11:25:
   ” 25 Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet.”

   Dette ”hele Israel” innebærer altså ikke alle fysiske jøder, men alle ÅNDELIGE jøder som både er omskårne og uomskårne. Dessverre takket de fleste jødene NEI til Jesus, noe de også gjør i dag. De drepte ham. Men som enkeltpersoner kan de komme med.

   Vi ser altså at hedningene her omtales som del i Israel. Og dette ”Guds Israel skulle ikke være et rike med bommer og porter”, men ”ha smidd sine sverd om til vingårdskniver og sine spyd om til hakker” for fredelig sameksistens i alle verdens land. Dagens fysiske Israel er altså åpenbart ikke en del av ”Guds Israel”, selv om Djevelen forsøker å få det til å se slik ut for kristenheten – som selv baserer sine liv på våpenmakt. Sanne kristne skulle nemlig ”ikke engang lære å føre krig”.

   Et annet viktig moment er at det er umulig å vite hvem som er ekte jøder og etterkommere etter det gamle Israels innbyggere. For ikke å snakke om noe presteskap fra Levi ætt og Aron. Dette er noe mange i nasjonen Israel debatterer hyppig. Få – om noen – kan bevise at de er jøder. Det er noe svært mange innvandrende ”jøder” til Israel har fått føle på kroppen.

  • Ja, dette er jehovas vitners påstander. At Israels stammer benevnes med navn i Bibelen betyr ingen ingen ting for dem. Men selv har de gjennom årtier ikke hatt noen problemer med å gjøre krav på å være Guds eneste “sanne organisasjon” her i verden. Det vil i praksis si at de er de eneste som kan gjøre krav på å fylle det påståtte tomrommet etter jødene. Hvor i Bibelen står det? Selvsagt ingen steder. Dette er en like utrolig påstand som alle de andre påstandene de bygger sin lære på.

   Det spesielle med jehovas viter som sekt er at de systematisk har spåttet Den Hellige Ånd ved å si at dens gjerninger er sataniske. Hva Bibelen sier om dette vet de fleste kristne. De har med brask og bram påstått at alle andre enn dem selv er djevelens barn.

   Og så har de som så mange andre sekter laget seg et “vanntett” system av fortolkninger og påstander. De har brukt mye tid på dette og innlært alle slags krumspring for å smette unna de vanligste problemene ved deres teologiske uoverenstemmelser. Faktisk har mesteparten av deres virksomhet dreiet seg om dette. Helt fra Rutherfords dager. Han som gjorde krav på å være den eneste i hele verden som forstod alt det som stod i Bibelen. For oss som kjenner hele deres historie vil de aldri bli troverdige.

   Det er nesten utrolig hvor overbærende jehovas viter er i forhold til alt det som kan dokumenteres om deres grunnleggere. Når det gjelder disse bruker de totalt motsatte målemetoder for om mulig å bevare et skinn av troverdighet.

  • Det er ikke så merkelig at flertallet ikke forstår ”Guds hemmelighet” eller klare å se den i sammenheng. For å forstå dette og motstå denne verdens krigerske guds ånd – Satans ånd – må Jehovah Gud ved Kristus ”ta dekket bort”, ”gi vekst”, ”åpne deres hjerter” og ”dra dere ut av verden”.

   ”Hele Israel” skulle komme med i ”fullt antall”. Det er bare de 144000 åndelige israelitter som er benevnt med et ”antall” og ”den lille hjord”. Imidlertid – ”Jeg har også andre får, som ikke er av denne hjorden”, sier Bibelen i NT. Disse omtales som ”talløse som sanden på havets bunn” og som ”den store skare”. Dette er mennesker som er motbildet til ”de fremmede” som ble med jødene ut av Egypt – nubiere, etiopere, egyptere etc. Disse er IKKE en del av ”Guds Israel” og således ikke motbildet til jødene i gammel tid.

   Denne ”skare” – oklas, gresk – omtales med samme ord som de 120 som samlet seg på pinsedagen i år 33. I tillegg kommer ordet ”stor”, noe som bare viser at de er flere enn en vanlig ”oklas/skare”.

   Det er Jesus selv som omtaler manges gjerninger som sataniske i Matteus 7:

   ” . 22 Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og GJORT MANGE MEKTIGE GJERNINGER VED DITT NAVN!’ 23 Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere.BORT FRA MEG DERE SOM GJØR URETT!”

   Hva du måtte mene om Vakttårnets grunnleggere er opp til deg. Jeg er IKKE medlem i den organisasjonen. Jeg ser på de som benytter Jehovahs navn som de som påberoper seg å være åndelige jøder. De er vel rundt ti millioner medlemmer nå. Og kanskje det blant dem er ”7000 som ikke har bøyd kne for Baal” slik som på Elias tid. Ledelsen derimot er det perfekte motbildet til fariseerne. De sier en ting og gjør en annen. Jeg håper at så mange som mulig av dem vender om til sannheten før dagen opprinner. Akkurat som folket i Israel i siste øyeblikk vendte den vordende kong Adonja ryggen og valgte Salomo i stedet.

   Akkurat som jeg inderlig håper at du – Prepper – vil vende om til Jehovah og Kristus og døpe deg til BÅDE Jehovahs navn, Jesu navn og den hellige ånds navn, slik Bibelen forlanger av oss. De fleste døper seg jo bare til de to sistes navn.

   Det eneste vi nå venter på før Harmageddon er at den siste av de salvede Guds åndelige israelitter skal endelig besegles. Når dette snart inntreffer vil “de fire engler slippe de fire vinder løs” over jorden.

   Lykke til med ditt valg Prepper! Og dere andre.

  • Jehovas vitner skrev:

   “Det eneste vi nå venter på før Harmageddon er at den siste av de salvede Guds åndelige israelitter skal endelig besegles.”

   Jeg pleier å sjekke kildene.

   Og jehovas vitners opphavsmann var en overvektig og alkoholisert advokat som tjente seg styrtrik på å la sine tilhengere gå fra dør til dør og selger bøker med stadig nye 100% dokumenterbart falske profetier. I år etter år lanserte han stadig flere falske profetier. Lydopptak, skriftelig dokumentasjon og utallige bøker beviser dette. Og pengene strømmet inn.

   Er det sannsynlig at en alkoholisert advokat som produserte og tjente så mye penger på selge bøker med falske profetier skulle være den eneste som representerte Gud på jorden? Som plutselig lanserte “den eneste sanne lære” om at alle som ikke var med i hans organisasjon og solgte bøker med falske profetier var djevelens barn? “Guds organisasjon” var vel heller hans private forrettningside. Det er vel registert som en business i dag også så vidt jeg vet.

   Bibelen beskriver mange av de menneskene som Gud utvalgte. Vi vet hva han la vekt på da han valgte ut folk. Og vi vet hva slags mennesker Bibelen advarer mot. Dette er min lakmustest.

   Jeg har brukt mye tid på å studere slikt. At sekter oppstår er lett å forstå. Men at folk klammrer seg til slike totalt urealistiske lærer er for meg helt uforståelig. I hvert fall i dag hvor det finnes så mye lett tilgjengelig informasjon.

  • Dette blir bare et oppgulp av følelsesbaserte meninger uten kildekritikk eller henvisning til Bibelen. Kun aggressive personkarakteristikker og stråmannsargumentasjoner. Håper du fikk med deg at jeg ikke tilhører Vakttårnet. Ha det så bra som mulig.

   Mvh. Bibelen

  • Dine lære er så lik jehovas viters læremodell at du knapt kan gjøre krav på ikke å representere den når du “teppebomber” dette forumet med innlegg. Jehovas viters lære er så spesiell at den knapt kan forveksles med noe annet. Spesiellt tenker jeg dette når du gjør krav på å “være Bibelen”.

   Det finnes et hav av informasjon om denne sekten og dens lære. Noen korte søk kan gi så mange referanser man ønsker. Det å fokusere på detaljer ender bare opp med at man druknes i innlærte steroype forklaringer. Slik som f. eks at den amerikanske uttalen av “jehova” skulle være identisk med ordlyden i det navnet som ble skrevet ned for flere tusen år siden. Eller at gramatikken i det gamle hebraiske alfabetet skulle kunne sammenlignes med et moderne skriftspråk. Dette illustrerer i grunn kunnskapsnivået og premissene som kreves for slike diskusjoner.

   Det hele minner meg litt om eksempler på personer i kristenheten som ble eksludert pga vranglære. Vranglærerne forsvant, men vranglæren overlevde. Særlig har vranglære som “gir forklaring på alt” vært seiglivet. Dette gir litt følelse av kontroll og overlegenhet. Kanske litt slik slangen lokket Eva med? Og ofte ender dette opp med utøvelse av kontroll og religiøst hiearki, slik man har sett så mye av i jehovas vitner.

   “Hvis dere ikke selger bøker vil dere gå til grunne i harmageddon” sa Rutherford.

  • “Håper du fikk med deg at jeg ikke tilhører Vakttårnet.” Kan hende du ikke tilhører Vakttårnet. Men hvorfor forfekter du da så mye av Vakttårnets lære?

  • Jeg legger merke til at Prepper kommer med masse påstander han ikke har noe kildebevis for. For meg består den uinteressante utskjellingen av en viss Rutherford og hans mulige alkoholproblem på lik linje med jødenes utskjelling av Jesus som ”storeter og vindranker”. (Matteus 11:19)

   Jeg bare viser til hva Bibelen sier og da betyr det NULL for meg om deler av Bibelens lære tangerer deler av den felles læreboken vi på Søkelys benytter så lenge dere også har surdeiger som ifølge skriftene syrer HELE deigen.

   Kall meg hva dere vil. Forbind meg med hva dere vil. Mitt kall som sønn av Jehovah og bror til Jesus er å fortelle dere hva Guds ord egentlig sier og betyr. At dette irriterer Satan og hans drabanter betyr også NULL for meg. Jeg har en jobb å gjøre og den faste klubben av helvetespredikanter har sin. Vi møtes til slutt og da kommer fasiten.

  • Han som gjør krav på å være Bibelen skrev:

   “Kall meg hva dere vil. Forbind meg med hva dere vil. Mitt kall som sønn av Jehovah og bror til Jesus er å fortelle dere hva Guds ord egentlig sier og betyr. At dette irriterer Satan og hans drabanter betyr også NULL for meg. Jeg har en jobb å gjøre og den faste klubben av helvetespredikanter har sin.”

   Vel… .
   Hvis jeg tok mål av meg til å ha en slik tjeneste for Gud ville jeg sannsynligvis laget en nettside hvor jeg gav en utfyllende forklaring på hvorfor akkurat jeg har rett. Eller i hvert fall hadde jeg vist til noen referanser for hvem jeg var og hva jeg stod for. For hvis ett menneske har rett og alle andre har tatt feil må det jo det være en lærer eller profet av historiske dimmensjoner. Har du funnet ut det du mener selv? Er det en åpenbaring eller har du det fra noen andre? Eller er din lære som så ofte ellers, en blanding av forskjellige ting fra forskjellige steder? Typisk litt fra adventistene, litt fra jehovas vitner, kanskje litt fra apokryfene eller andre slike kilder? I tilfelle, hva med å lansere det du mener som en en helt ny lære eller trossamfunn slik Rutherford gjorde? Eller bare henvise til et etablert trossamfunn hvis dette finnes.

   Rutherford forsto at det var lettere å “kuppe den etablerte kristendommen” enn å lansere en helt ny religion. Det var igrunn problemet med hans og mange andres fremgangsmåter. Som utgangspunkt tror jeg dette er fornuftig å ha i bakhodet i forhold til alle nye innspill. Kristendommens historie viser vel dette veldig klart. VELDIG KLART!

   Jeg blir skeptisk når noen på en skråsikker måte skriver veldig mye og gjør krav på selv å “være Bibelen” samtidig som mye av det som skrives bygger på omfattende konklusjoner fra isolerte skriftsteder. Som f. eks at “jordens søyler” tas som et bevis på at jordkloden slik den er for oss i dag skal bestå i hundretusen millioner milliarder trillioner år. Og at alt som ikke peker i rettning av dette må tolkes “symbolsk”. Ser for meg at en slik teori kan bringe begrepet “mett av dage” til et helt nytt nivå.

   De som har lest litt om sekter vet at man ved å lese Bibelen på en slik måte kan konstruere nær sagt hva slags lære man vil. Det som ofte skjer etter hvert som en slike lærer bygges opp er at den innbyrdes sammenhengen blir langt viktigere enn hva som egentlig står i Bibelen. Eller enda viktigere, hva som IKKE står i Bibelen. Helt i begynnelsen trekker man kanskje en eller annen “interessant konklusjon” og så lar man dette bli en hjørnesten for stadig nye konklusjoner slik de best passer inn. Drivkraften for å lage slike læresystemer er nok ofte den samme som når noen løser kryssord eller driver med pusslespill.

   Tror det var slik med Russel og hans bibelstudenter. Men de havarerte brutalt på “1914-1915-profetien”. Og alle som refererer til denne profetien eller prøver å legitimere den med et fornyet innhold, må regne med å bli assosiert med Russel og Rutherford. Hvis de ikke forstår dette selv vil jeg sette spørsmålstegn ved alt de sier. Og hvis ikke andre gjør det er det ganske betenkelig også.

  • Prepper:” Som f. eks at «jordens søyler» tas som et bevis på at jordkloden slik den er for oss i dag skal bestå i hundretusen millioner milliarder trillioner år.”

   Ordet ”evig” i Bibelen kommer fra ordet ”ad olam” hvilket ikke betyr for bestandig, men ”til ubestemt tid”. De 144000 er lovt udødelighet. Det er ikke sjelene (nephesh – pusterne) på planeten jorden. Varigheten av deres liv er altså ubestemt.

   Prepper: ” Jeg blir skeptisk…”

   Flott! Det er det beste utgangspunktet for å finne noe av varig verdi. Det er forskjell på et åpent sinn og høl i hue. Bruk tid og gjør som de som roses for å være av e edlere sinn i Berøa: ”De gransket daglig for å se om det stemte det som ble fortalt dem”. Og husk – det er også forskjell på sykelig mistenksomhet og sunn skepsis.

   Prepper: ” Har du funnet ut det du mener selv? Er det en åpenbaring eller har du det fra noen andre?”

   ”Prøv åndene om de er av Gud”, og ”prøv alt og hold fast ved det gode”, råder vår himmelske Far oss. Så vil Han se om vi er dugandes. Om vi er ”skapt til å gå til grunne” eller ”til evig liv”.

   Prepper: ” Hvis jeg tok mål av meg til å ha en slik tjeneste for Gud….”

   Jeg har aldri tatt mål av meg til noe i den retning. Jeg vet imidlertid at jeg har en oppgave med å videreformidle Bibelens tankegods etter førti års private studier. Josef var alene i Egypt. Jeremia gikk i førti år. Moses var førti år i Egypt, så førti år i Midjan og så førti år i ørkenen.

   Jeg har aldri hatt noe ønske om å ha en liknende rolle, men får jeg det skyldes det kun dette skriftordet i 1. Korinterbrev 1:28,29:
   ” 28 Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, 29 for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud.”

   Så fortsett du Prepper med sunn skepsis. Det er verdifullt i Guds øyne. Men husk at den som vil se Guds lys også til tider må slukke sitt eget. Det er også vesentlig å ikke sette sin lit til mennesker. Jeg kan falle i morgen – helt frem til beseglingen finner sted. “Stol på Gud av hele ditt hjerte!”

  • “Jeg vet imidlertid at jeg har en oppgave med å videreformidle Bibelens tankegods etter førti års private studier.”

   Jeg har også lest en god del opp gjennom årene. Men siden jeg er meg bevisst mine begrensninger er jeg ikke bare skeptisk til ukjente ting. Jeg har også prøvd å danne meg et inntrykk av hva som har fungert i tidligere tider. F. eks vekkelsen i Wales i 1904. Det handler ikke om menneskelig intelligens, men om hva Den Hellige Ånd gjør.

   Jeg vet jo ikke sikkert, men jeg må vel annta at du ikke forventer å komme til himmelen? Du skal som Jehvoas viter tror leve som menneske på jorden i evigheten. Eller tar jeg feil?

   Uansett. Hvis man ikke tror at alle Guds barn kommer til himmelen, så forfekter man en helt annen religion enn tradisjonell kristen tro. Og det er det viktig å få frem. En slik lære står like langt fra kristendommen som islam. Og da står du “utenfor”. Det som har vært den største trusselen for kristendommen til alle tider er at folk med annen lære etablerer seg på “innsiden” og sakte men sikker undergraver den sunne bibelske troen. Det skjer over allt. Problemet blir alvorlig hvis ingen gjør noe med det.

   Men de som står utenfor skal Gud dømme.

  • Joda Prepper. Jeg er kalt til liv i himlene. Men ”mange er kalt, mens få er utvalgt” sier Bibelen. Så frem til jeg eventuelt blir beseglet setter jeg min lit til håpet. Som min bror Paulus som poengterte: ”Jeg sier ikke om meg selv at jeg har grepet det, men jeg strekker meg ut etter det som ligger foran”.

   Og det er også tydelig i Bibelen at det er en stor utellet skare av mennesker som kan se frem til et fremtidig liv på jorden – ikke i himmelen. For profetiene er klare: ”Der skal det ikke fødes barn til en brå død”, ”kornet skal bølge over åsene” og ”freden skal være uten ende” i det ”alt som puster skal prise Gud”.

   ”Den lille hjord” av 144000 tidligere kvinner og menn skal utgjøre den himmelske regjering som i tusen år skal hjelpe menneskene å vende tilbake til den fullkommenhet som Adam og Eva tapte i Edens paradeisos(gresk for have). Det var en slik gjenopprettet have/paradis Jesus lovte røveren på pelen.

  • Det er viktig å forstå at på Guds kreative tidslinje vil det opereres med tre hovedpakter.
   A) Den mosaiske lovpakt (GT) som ble lagt til for å fremskaffe Messias – Jesus Kristus – som skulle oppfylle grunnloven om ”like for like, liv for liv”. Det fullkomne mennesket Jesus måtte dø for å oppfylle den fullkomne Adams død.

   B) Den kristne pakt (NT) kom til for å tilveiebringe de 144000 salvede som skal til himmelen, og er i hovedsak stilet til dem.

   C) Den tredje pakten vil forelegges de overlevende menneskene etter Harmageddon samt de mange som står opp på en ny jord – ”rettferdige og urettferdige”. ”Nye bøker skal åpnes”, og dette blir den tredje pakten i arbeidet med ”alle tings gjenopprettelse” etter fallet i Eden.

  • Til bib ellen:
   Tid for egen blogg kanskje?
   Anbefaler deg å lese masse interessant på Richards blogg.

   2
   1
  • “Det er viktig å forstå at på Guds kreative tidslinje vil det opereres med tre hovedpakter.
   A) Den mosaiske lovpakt (GT) som ble lagt til for å fremskaffe Messias – Jesus Kristus”

   Først gav Gud dem de ti bud. Men de holdt ikke disse og så fikk de hele Moseloven. Men hvor står det at Moseloven FREMSKAFFER messias? Den peker frem mot Jesu komme som soningsoffer men jeg har ikke sett at den FREMSKAFFER messias. Loven ble gitt av Gud og det var Gud sendte Jesus til jorden. Og alt var bestemt før jorden ble til.

   “B) Den kristne pakt (NT) kom til for å tilveiebringe de 144000 salvede som skal til himmelen, og er i hovedsak stilet til dem.”

   Hvor står det at “den kristne pakt” først og fremst skal tilveiebringe 144 000? Eller er stilet til dem?
   Ordet “kristen” var så vidt jeg vet et navn de troende fikk av ikketroende og ikke brukt i forbindelse med noen pakt. Og ingen steder har jeg sett at misjonsbefalingen anntyder at Gud gjør forskjell på folk. “Gjør alle folkeslag til mine disippler”.

   Konsekvensen av det du skrive kan lett forstås slik at det er viktigere for Gud å skaffe seg 144 tusen hjelpere enn at så mange som mulig skal omvende seg å bli disipler og få evig liv.

   “C) Den tredje pakten vil forelegges de overlevende menneskene etter Harmageddon samt de mange som står opp på en ny jord – ”rettferdige og urettferdige”. ”Nye bøker skal åpnes”, og dette blir den tredje pakten i arbeidet med ”alle tings gjenopprettelse” etter fallet i Eden.”

   Igjen noe som gir sterke assosiasjoner til Jehovas vitner. Hvor beskrives “foreleggelsen” av etter-harmageddon-pakten? For alle pakter i Bibelen blir jo beskrevet ganske nøye.

   Og hva med Tusenårsriket og avsluttningen på dette? Da satan blir sluppet fri en kort stund for siste gang? Og når Jesus i misjonsbefalingen sier at han skal være med oss inntil verdens ende, hva mener han med det? Betyr ikke “verdens ende” at himmel og jord skal forgå slik han sier et annet sted?

   3
   1
  • Den mosaiske lovpakten med sine 600 lover og tilleggslover var umulig å følge til punkt og prikke for samtlige ufullkomne mennesker født etter Adam. ”Loven dømte oss derfor til døden”, sier Bibelen. ”Ikke EN ren kom fra en uren”, heter det.

   Derfor måtte jødene vente på en Messias/Kristus som GT profeterte skulle komme og frelse dem fra denne onde sirkelen. I mellomtiden måtte de ofre i tempelet som et symbol for at de ventet på det endelige offeret – et fullkomment menneske som kunne oppfylle loven om ”like for like, liv for liv”.

   Således hadde hele dette arrangementet vært bortkastet om det ikke ledet frem til offeret av et fullkomment menneske som var lovens oppfyllelse. Dette mennesket viste seg å bli Jesus Kristus, hvis personlighet ble implantert/inseminert i Marias morsliv. Jesu dominante sædcelle overskygget Marias recessive eggcelle og resultatet ble et fullkomment menneske. Dette menneskets død oppfylte den fullkomne Adams død og deretter kunne lovgiveren Jehovah oppheve ”loven som slo oss i hjel” og innføre nåden.

   2. «Gjør alle folkeslag til mine disipler».

   Rett oversettelse er ”Gjør folk av alle nasjoner til mine disipler”. Altså blir de åndelige jødene valgt ut fra alle nasjoner, raser og kulturer. Etter år 36 evt. altså ikke lenger bare fra jødene.

   Prepper: ” Hvor står det at «den kristne pakt» først og fremst skal tilveiebringe 144 000? Eller er stilet til dem?”

   Hele NT er i hovedsak brev og befalinger til dem som ”skal herske sammen med Jesus”. En som skal herske som konge må nødvendigvis ha noen å herske over. Og dette folket er det jordmenneskene som utgjør.

   Det står ikke så meget om dem i NT, men noe står det. ”De andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var til ende”. ”Jeg har også andre får, som ikke hører til denne hjord”, sier Jesus. Dette og noen andre skriftsteder viser oss at det dreier seg om to grupper. En gruppe som skal til himmelen og utgjøre regjeringen i det tusenårige riket – ”den lille hjord”. Og en annen gruppe – ”den store skare av alle nasjoner” som er betydelig større og som skal bebo jorden. Disse samles nå i endetiden inn SAMTIDIG med at de siste salvede kristne samles inn til regjeringen i himmelen. Begge klasser er disipler – elever – av Kristus.

   I det tusenårige riket vil de 144000 regjere over jorden og hjelpe Kristus å lære opp menneskene til Guds folkeskikk. Ikke minst når oppstandelsen starter av ”rettferdige og urettferdige” – sistnevnte som aldri har fått høre om Guds hensikter og normer. Derfor heter det at ”det skal åpnes nye bøker” for disse. Disse nye bøkene inneholder den tredje pakt – en avtale mellom Gud og mennesker som skal føre dem tilbake til fullkommenhet i løpet av de tusen år.

   Etter de tusen år skal Kristus atter underordne seg helt Jehovah Gud sin Far, og Jehovah skal være alt i alle. Da er alt ”gjenopprettet” som gikk tapt i Eden.

  • Prepper: ” Og hva med Tusenårsriket og avslutningen på dette? Da satan blir sluppet fri en kort stund for siste gang? Og når Jesus i misjonsbefalingen sier at han skal være med oss inntil verdens ende, hva mener han med det? Betyr ikke «verdens ende» at himmel og jord skal forgå slik han sier et annet sted?”

   Satan blir sluppet fri fra sitt fangenskap rett etter de tusen år. Hensikten er at han skal prøve alle menneskene en siste gang. Første gangen var jo i Eden der han narret Adam og Eva. De ”urettferdige” oppstandne i tusenårsriket som først her har fått høre om Guds normer og hensikter får derfor en gyllen anledning til å bevise sine lojale hensikter når de til sist avslår Satans lokkende tilbud etter de tusen år. Etter tusen års opplæring er de da også blitt fullkomne og har fullkommen anledning til å stå Djevelen imot. Andre vil dessverre falle. Akkurat som under det kommende Harmageddon. Da har ALLE fått sin mulighet til å vise om de er for eller mot Gud Jehovah og Hans sønn Kristus.

   Skriftstedet om ”himmel og jord skal forgå” har jeg svart på i denne tråden. Det representerer enden for denne verdens ”himler” – regjeringer i opposisjon mot Gud – og ”jorden” – deres undersåtter. Når Bibelen sier at ”hele jorden talte ett språk” før vannflommen, betyr altså ikke dette at Galdhøpiggen snakket med Sahara, men betyr at menneskeheten talte samme språk. Muligens paleohebraisk.

  • Hannah:

   Når Bibelen presiserer at ”Du skal tale til dem enten de vil høre eller ikke”, betyr dette nødvendigvis at jeg må forkynne for menneskene der de er. Det gjør jeg. Både her og på gater og torger. Mitt liv ER forkynnelse.

   Esekiel 3:

   Når du hører et ord fra min munn, skal du advare dem fra meg. 18 Når jeg sier til den urettferdige: «Du skal dø» og du ikke advarer ham, ikke taler slik at han blir advart mot sin urette vei så han kan leve, da skal den urettferdige dø for sin synd. Og hans blod skal jeg kreve av din hånd. 19 Om du advarer den urettferdige og han ikke vender om fra sin urett, fra sin urette vei, da skal han dø for sin synd. Men du har berget livet.

 7. Til bib – ellen:
  Du svarte ikke på det om bibelogtro.wordpress.com. ?
  Bare masse prek. Gjør du det fordi du mener jeg er fortapt eller litt dum?

  Syns du ikke det er fint å sjekke bibelogtro for å finne ut om det er noe du kan ha gått glipp av?

  Hva tror du Jesus mener om at du utgir deg som Guds Ord? Hvorfor er det ingen her inne som kunne klart å gjøre det samme? Er det kanskje noe alle vi andre har fanget opp da -som du har gått glipp av?

  Jeg hater at du -uten å bry deg, bare forsetter å kalle deg Guds Ord. Du vet at ingen her synes om det. Men du bare skriver og skriver. Hvilket Guds barn bare holder på sånn? Du bryr deg IKKE om vi misliker det, og det sier mye om deg. For siste gang: slutt å kalle deg det, forstått? Jeg hater det fordi jeg er Guds barn. Jeg vet at min Far ikke liker det.

  Det ble visst 8 spørsmål til deg. Så får vi se om du “den vise” kan klare alle 8. Kanskje på 8 linjer -bare denne ene gangen.
  Og fortell oss heller hva Jesus har gjort for DEG.

  • Hannah “Og fortell oss heller hva Jesus har gjort for DEG.”
   Det svaret tror jeg du skal vente LEEEEEENGE på. Han har fått det spørsmålet flere ganger tidligere. Men han er ikke i stand til å gi et svar. I stedet kommer han med bibelvers på bibelvers, uten at det gir svar på noe som helst.

  • Hannah: ” Jeg vet at min Far ikke liker det.”

   Det er jeg også helt sikker på at han ikke gjør.

   Hannah: ” Du bryr deg IKKE om vi misliker det…”

   ”Du skal tale mine ord til dem enten de vil høre eller ikke, for trassige er de.” (Esekiel 2:7)

  • Sitat: ” Og fortell oss heller hva Jesus har gjort for DEG.”

   Jeg er et levende vidnesbyrd om Jehovahs totale overlegenhet når Han kan kalle på noe så elendig og dårlig som meg til denne jobben. Det viser Hans uendelige suverenitet når Han samtidig lar Satan plukke ut det beste i verden til sitt formål i det store stridsspørsmålet om hvem som har rett til å styre universet. Jeg kunne nesten være fristet til å si at Jehovah vinner over Satan med bind for øya og henda på ryggen i det min person er som et null å regne i denne striden. Men nettopp derfor tilber jeg Skaperen Jehovah sammen med Hans enbårne sønn Kristus – min storebror. Vi tilhører begge Jehovah med våre liv og våre midler og står jeg løpet ut skal jeg arve riket sammen med ham og de øvrige 143999 brødrene mine.

  • Der ser du Hannah. Storskryt og selvopphøyelse er det som driver han.

  • ”Da flerret øverstepresten klærne sine og sa: «Han har spottet Gud! Hva skal vi med flere vitner? Nå har dere jo hørt gudsbespottelsen. 66 Hva mener dere?» De svarte: «Han er skyldig til å dø.» 67 Så spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttnevene. Noen slo ham i ansiktet68 og sa: «Nå kan du være profet for oss, Messias. Hvem var det som slo deg?» (Matteus 26:…)

   ”En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. 21 Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld. For de kjenner ikke ham som har sendt meg.” (Johannes 15:20,21)

   Takk til flere av dere at dere oppfyller profetiene til punkt og prikke. Uten dere og deres likesinnede hadde jeg ikke vært i sannheten. Men nå faller alle brikkene på plass. Igjen – takk!

  • Jeg har ikke spurt deg om noe av det du skriver om 🙂
   Jeg er HELT sikker på at du skjønte at det jeg mente var: jeg vet at min Far ikke liker at det; altså at du utgir deg som Guds Ord.
   Nå syns jeg synd på deg som tok denne feige løsningen.
   Så hva tror du Jesus mener om at du utgir deg som Guds Ord?

   Og tenk at du ikke klarte svare på spørsmål 1 2 3 4 5 6 7 og 8.
   Bare svar i vei 🙂 Dette kan ta tid skjønner jeg.

   Et 9. spørsmål er om Jesus gjorde noe for DEG på korset?

   Det kan være lurt å lese det nettstedet for å se hva Bibelen egentlig sier om de 144000.

  • Hannah: ” Jeg er HELT sikker på at du skjønte at det jeg mente var: jeg vet at min Far ikke liker at det; altså at du utgir deg som Guds Ord.”

   Jeg både skjønner og vet at DIN himmelske far ikke liker det jeg skriver. Trøsten min får være at han ikke likte storebroren min heller…

  • Har jeg gjort deg noe vondt siden du er uhøflig og ikke svarer?
   Er du far og bestefar og lærer dette videre, så er det veldig trist.
   Kan du ikke bare svare høflig at du ikke ønsker å svare mer? Det er helt ok. Jeg bryr meg faktisk om deg -at du har tatt imot Jesus som din Frelser og at vi for alltid skal være med Jesus.

   Så du har ikke samme Gud som min Himmelske Far?
   Du skriver om Han med liten f. Det er ganske alvorlig.
   Hvorfor liker ikke Gud storebroren din?

 8. Dere tar denne JV-utbryteren alvorlig. Han har tidligere fortalt at han er en av de 12 som skal styre hele verden. På spørsmål fra meg hvilken del av denne verden han skal styre ; så svarer han ikke. Om han er et menneske eller noe annet ; så svarer han heller ikke.

  Men tankegodset hans er ren JV-lære. Han har selv fortalt at han bor nær bjørneparken der oppe i Flå i Hallingdal og har mange barn og barnebarn. Hans kone drikker vin – men han selv drikker bare slik drikke en gang i året. Hans kone har vært i Israel – men ikke denne figuren.

  Han har en del personer rundt seg som også er utbrytere fra JV – men så vidt jeg skjønner ; så har han dialog med JV-ere som disponerer Rikets Sal litt lenger nord i dalen ; nemlig Heradsvegen 550 , 3550 GOL.

  Denne mannen med utrolig mange dekknavn ; har IKKE mot nok til å bruke sitt eget og rette navn. Han er tidligere journalist og hevder at han har vært vaktsjef i denne avisen. Da burde han vite følgende : Du skal ikke skrive noe som du ikke kan sette ditt fulle navn under.

  6
  1
  • Kanskje det er best å ikke ta ham så høytidelig. Det er jo ikke så godt å vite hva som er årsaken. Det er så mye som ikke stemmer.

  • Daniel 12:10: ” Ingen av dem (de urettferdige) skal forstå. Men de kloke skal forstå.”

   Og kloke skulle det som kjent ikke finnes særlig mange av i følge Guds ord.

  • “Og kloke skulle det som kjent ikke finnes særlig mange av i følge Guds ord.”
   HELT riktig det. Bare synd at ikke du gjør så mye som ETT forsøk på å gjøre den påstanden til intet.

  • Det var en gang en mann som gang på gang gikk ut offentlig og oppfordret alle til ikke å kommentere en annens innlegg. Selv klarte han dessverre ikke å følge sin egen oppfordring. Han ”sa en ting men gjorde noe annet”.

   Dette er en kjent problemstilling i Bibelen. Det var særskilt en beryktet gruppe som hadde det på denne måten og altså manglet åndens frukt selvkontroll hva dette angikkog de talte heller ikke sant.

   ”Alt som før er skrevet, er skrevet til oss til hvem de siste tider er kommet”, sier skriften.

  • “”Alt som før er skrevet, er skrevet til oss til hvem de siste tider er kommet”, sier skriften.”
   Ta det da på alvor, du selv. Alt du sier er for å opphøye deg sev. INGENTING av det du skriver er til oppbyggelse, så andre kan ta lærdom av det. Det hele du skriver er skryt og selvopphøyelse.

  • Bibelen sa “Det var en gang en mann som gang på gang gikk ut offentlig og oppfordret alle til ikke å kommentere en annens innlegg.”
   Jeg vil minne deg på at det var en som sa at verdens undergang skulle være i utgangen av mai 2018. Står du fast ved din påstand? Står du fast på at du sitter blant de 144000 av Israels 12 stammer og dømmer verden? DET er et relevant spørsmål.

  • Storebror Kristus gad heller ikke alltid svare på de falske anklagene fra åndelig forvirrede menn uten bibelkunnskap.

   Da han ble ble arrestert i Jerusalem ble han forhørt av guvernøren Pontius Pilatus. Han sendte Jesus til Herodes for at han skulle få anledning til å forhøre Jesus. Jesus svarte imidlertid ikke Herodes med et eneste ord under forhørene, så Herodes sendte ham tilbake til Pontius Pilatus, som deretter lot ham henrette.

   62 Da reiste øverstepresten seg og sa til ham: «Har du ikke noe å si til det de anklager deg for?»63 Men Jesus tidde. (Matteus 26:62,63)

   Enkelte entiteter her inne virrer rundt i mørket og fremsetter absurde påstander om at jeg utgår fra den eller den menigheten og bor en plass ute i bushen. Hva skal man svare slike stalkere?

   Sammenlikn meg heller med presten Melkisedek. Ingen visste hvor han kom i fra eller hvem han var.

   Wikipedia:

   Stalking eller forfølging er en sykelig og tvangsmessig opptatthet eller besatthet av en annen person og innebærer at denne andre personen blir forfulgt og utsatt for uønsket oppmerksomhet og annen plagsom atferd. Personen som forfølger folk, kan kalles en stalker eller plageånd.

  • ” Personen som forfølger folk, kan kalles en stalker eller plageånd.”
   Riktig. Hvem har du IKKE forfulgt med unyttige kommentarer her inne? Du har til og med kommet med ganske harde påstander/utfall mot navngitte personer. Men du kunne jo svart på det spørsmålet jeg og Ture Andersen har satt deg mange ganger: Står du fast ved at Harmageddon er i utgangen av mai 2018?

  • ” Men du kunne jo svart på det spørsmålet jeg og Ture Andersen har satt deg mange ganger: Står du fast ved at Harmageddon er i utgangen av mai 2018?”

   Vi er jo flere som skriver her inne. Kunne du legge frem bevis for at det du påstår er sant? Og samtidig vise hvem som har skrevet dette. Jeg tror på Bibelen som sier at “INGEN kjenner dagen og timen”. Kom med bevis eller tie for alltid heter det i retten. “Løgnere skal ikke arve Guds rike”,sier Bibelen. Lykke til!

 9. Til : Hannah

  Jeg blir mer og mer forundret over hva denne som kaller seg Bibelen ; kommer med på denne nettsiden.
  26.09.2121 forteller han deg ( godt innpakket ) at du tilber Satan – men han tilber Jehovah. Videre er han på høyde med det han kaller sin storebror : Jesus.

  • Ja. Vi skal vel egentlig ikke bli forundret. Han har visst tatt sitt valg. Jeg vet at jeg bør droppe å prate med ham. Jeg bare bryr meg om han jeg… Vil han så vel…
   (unnskyld du det gjelder -at jeg nå skriver OM deg, og ikke TIL deg, men jeg klarer ikke å kalle deg det navnet du bruker, jeg syns akkurat det er vemmelig )
   Han er jo en av alle her inne på denne siden. Vi må alle sammen ikke glemme å skrive fint til hverandre.
   Det blir kanskje ikke noe svar til meg, men det går ok 🙂
   Har en uti slekta som er JV. Jeg gråter for ham.
   Jeg har merket en forandring i år. De lunkne og noen ikke-kristne tåler meg mindre og mindre. Og jeg selv takler dårlig løgn, falskhet og når noen sier mot Gud. Eller latterliggjøring av modige kristne som står opp. Jeg har aldri opplevd mer råttent samfunn enn nå.

  • Mange tror Jesus Kristus er den samme som Gud Jehovah Faderen i en fantasifull treenighet fabrikert i tiden før kirkemøtet i Nikaia i 325 evt.

   Men det bibelske faktum er at han kaller sine salvede, himmelske etterfølgere for sine BRØDRE. Gud Jehovah har ingen brødre, men sønnen – den førstefødte fremfor enhver annen skapning” sier altså selv at han har åndelige brødre.

   Jesus lover også at disse brødrene hans skal ”arve riket sammen med ham. Riket skal vare i tusen år etter Harmageddon, og blir avviklet etter tusenårets ende. Da sier også Jesus at han på ny ”skal underordne seg sin Far som la alt det skapte under ham i denne perioden”.

   Salvede kristne – de 144000- er følgelig adopterte brødre av sønnen Kristus og skal altså styre over jorden sammen med ham i tusen år.

  • Tror nok du forstår at jeg har funnet fred og for alltid skal være med Jesus. Det må være et slit å holde på sånn for deg.
   Jeg ønsker du finner denne vidunderlige freden snart du også.
   Anbefaler deg: bibelogtro.wordpress.com
   Og denne:
   https://bibelogtro.wordpress.com/2014/12/19/hvem-er-de-144-000/

   Joh.14.6:Jesus sier til ham: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

  • Det har du rett i Hannah. Jesus er veien, ikke målet. Det er det Faderen Jehovah som er. Fint utsagn fra Jesus dette. Bare så synd det er så få som skjønner det.

  • Det er nok mye mer enn bare et fint utsagn fra Jesus 🙂

   Du kan snakke så mye du bare vil om målet og annet, men du kommer IKKE til Gud på NOEN andre måter enn gjennom JESUS, Vår Frelser som ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom. (Jes.53:5)

   Guds Ord sier: “For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst.”

   “For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.” (Rom.10:9-10)

   A) Erkjenn at du er en synder.
   B) Tro at JESUS er Herre
   C) Kall på Hans Navn

   Gjør vi ikke alle dette, er vi fortapt.

 10. Kanskje skal vi som definerer oss som kristne ; gå i bønn for denne personen som kaller seg for Bibelen og som framfører Jehovas Vitners lære her : At han må vende om og bli en kristen – han også.

  Vi vet at Jehovas Vitner ikke blir definert som kristne engang : Men en religion med visse kristne islett.

  Det er ikke nok å kjenne Bibelen ” ut og inn ” – det er det også en helt annen som gjør – han med 666 navn. Men han blir til slutt kastet i Ildsjøen !

  Ja , la oss be for denne mannen : At han blir en kristen og får sjelefred !

  • God ide!

   Selvinnsikt er ofte en veiviser til omvendelse.

   Ut fra Bibelen er det mulig å lage en sjekkliste over hvilke karakteregenskaper som kjennetegner de som er store og små i Guds rike.

   Moses ble rangert veldig høyt for han var veldig ydmyk. David hadde også en høy status for han “gav alt”. Johannes døperen var vel den største men det står ikke så mye om ham. Men Den Hellige Ånd virket nok veldig sterkt gjennom ham. Kanskje fordi han var lite påvirket av verdsligheten i samfunnet? I det hele tatt bør man være seg veldig bevisst i hvilken grad Den Hellige Ånd virker gjennom et menneske.

   Men alle feilet de på ett eller annet område. Det skal lite til for at motstanderen får ett eller annet grep på et menneske. Det er ganske nyttig å spørre seg selv om hvor man selv lettest kan spore av. Stikkord kan være stahet, egenrådighet, manglende selvbeherskelse, selvhevdelse, stolthet, maktsyke, havebegjær, overspising, selvopphøyelse eller selvhøytidelighet, latskap, manglende grensesetting i forhold til “småsynder”, passivitet og unnfallenhet, former for å holde andre kristne litt nede eller litt på avstand, forskjellsbehandling av mennesker, feighet, hor osv osv osv. Alle har garantert et “sikkerhetshull” på ett eller flere slike områder. Og alle disse syndene står i en spesiell sammenheng med noen grunnleggende syndige tilbøyeligheter som ikke trener å synes.

   Det første man kan merke seg er om en person har fokus på seg selv og sin rolle. Både kroppspråk og tale kan være avslørende. Det var dette Peter feilet på før han fornektet Jesus. Han sidestillte seg faktisk med Jesus. Men han var ydmyk nok til å omvende seg. Det var dette som skilte han fra f. eks kong Saul. Det neste vi bør legge merke til er hva slags fokus et menneske har i møte med andre. Hvordan man viser hvilken verdi andre mennesker har. Her sier også kroppsspråket mye. Og det siste er hvordan folk signaliserer sitt forhold til sosiale systemer eller individers status. Veldig typisk hvordan visse grupper klumper seg sammen i visse sammenhenger mens utenforstående blir stående alene. Og enkelte som enda ikke er med i en slik “klump” prøver kanskje på å bygge opp en rundt seg selv.

   Når man finner ut av dette vil man vite en god del om hva slags mennesketype man forholder seg til. Og da er det faktisk ganske enkelt og regne seg til hva slags synder vedkommende er mest tilbøyelig til å havne i. Antagelig fordi motstanderen etter flere tusen år har funnet de beste oppskriftene og ser seg best tjent med å bruke bare disse.

  • Ja Ture, vi ber for ham.
   Han må lese svaret mitt lenger nede her til ham i dag, ang. at Jesus ikke er hans mål.

   Og kommentaren min 27/9 kl.11:57 laaangt nede på siden. Om storebroren hans….

  • Jeg har les noen av innleggene i denne tråden, det er sannelig en samling av mye forskjellige argumenter.

   Men her skrev du prepper mye interessant, og noen nye tanker for meg.

   Jeg har brukt å si det slik at: alle synder som er begått på denne kloden faller under tre kategorier, og eller alle avskygninger av disse

   1) Makt.
   2) Penger.
   3) Sex.

   Jesus har også sin liste over dette i: Matt 15:19 og Mark 7:21-22.

   Og det der med kroppsspråk og det å klumpe seg sammen har jeg sett mye av, og mange er det da som faller utenfor «den gode grupperingen» jeg har sett det som mangel på kjærlighet.
   Stygg sak i menigheter det der.

   Så skriver du:
   «Når man finner ut av dette vil man vite en god del om hva slags mennesketype man forholder seg til. Og da er det faktisk ganske enkelt og regne seg til hva slags synder vedkommende er mest tilbøyelig til å havne i. Antagelig fordi motstanderen etter flere tusen år har funnet de beste oppskriftene og ser seg best tjent med å bruke bare disse.»

   Og har mistet jeg tråden.

   Så spørsmålet mitt er: Hva er det du ser, som gjør at det er enkelt for deg å «regne seg til hva slags synder vedkommende er mest tilbøyelig til å havne i?»

   Den fikk jeg ikke med meg. Er det noen måte du kan forklare dette på??

   Mvh RJ

  • Hei RJ!

   Dette kunne bli en stor avhandling men bare noen korte forklaringer. Jeg tror man kan dele alle synder inn i tre underliggende hovedkategorier. Stolthet, store tanker om seg selv og alt som nærer selvfølelsen (f.eks makt). Havesyke, f.eks materialisme og penger. Og alle former for nytelsessyke (bla. sex).

   Slike synder kan utvikle seg i det skjulte og tar man seg ikke sammen vil det som regel gi seg utslag i ett eller annet til slutt. Og på ett eller annet tidspunkt kan det få ganske stor makt over folk. Ofte så stor at folk ikke greier å takle de syndige tilbøyelighetene i det hele tatt. I siste fase kan man utvikle psykisk sykdom som f.eks kleptomani, alkoholisme og bli dirkete influert av onde onder eller ren besettelse.

   Når det gjelder mennesketyper så kan disse deles inn på forskjellige måter. Men en gammel klassisk inndeling er jo flegmatiker, koleriker, sangviniker og melankoliker. Nesten alle kan kategoriseres i forhold til disse. Alle har sine sterke og svake sider. Og når synden begynner å få makt over dem så vil kombinasjonen av miljø, rolle og mennesketype ofte gi et ganske forutsigbart resultat. Og om det ikke er åpenbart for andre så vil det være det for det for synderen selv. Hvis han er ærlig mot seg selv.

   Personbeskrivelser i Bibelen gir ganske bra innblikk i akkurat slike forhold. Utviklingen er snikende. Begjæret øker samtidig som avstanden til Gud øker. Og bevisstheten om synd svekkes mer og mer.

   Et nøkkelord er bevisstheten om synd. Den er ikke en teoretisk forståelse men en sterk følelsesmessig bevissthet. Lever man nær Gud vil synden oppleves som en akutt redsel for å falle rett ned i den bunnløse avgrunnen.

  • Hei prepper.

   Interessant, du ser ting på andre vinklinger en meg, Jeg har hørt om disse klassiske inndelinger av menneske typer, men aldri engasjert meg for å finne ut av det, det blir for skjematisk for meg.

   Jeg tar utgangspunkt i Ordsp 20:27 og ser hvordan et menneske fungerer ut i fra det. Jeg liker å la DHÅ begynne å vise meg ting om mennesker, og ut i fra det jeg har sett, hørt og lært av Guds Ord. Det er kanskje en mer intuitiv måte å gjøre det samme på.

   Men ellers så synes jeg du har en interessant tilnærming til det å se et menneske.

   Tja, hvilken synder er ærlig med seg selv?

   Min erfaring at det er bare de som har latt DHÅ få komme inn på seg som er det, de andre prøver å bortforklare og eller forsvare seg selv, ovenfor seg selv.

   Jeg er helt enig med deg at bevissthet om synd er et nøkkelord, og det er nok bare de som slipper DHÅ til å overbevise seg om synd som opplever den bevisstheten.

   Du skriver:

   «Lever man nær Gud vil synden oppleves som en akutt redsel for å falle rett ned i den bunnløse avgrunnen.»

   Ja, det er kanskje slik, jeg vet ikke, men for meg høres det ut som om en som er redd for dommen og straffen, og det er vel det du også sier.

   Personlig har jeg vært på jakt etter Gudsfrykten, for å finne den, og leve i Gudsfrykt lengter jeg etter.

   Den som eier denne hemmeligheten i sitt hjerte, for det menneske så vil mange ting ramle på plass av seg selv, tror jeg.

   Mvh RJ

  • RJ skrev:

   Du skriver:

   «Lever man nær Gud vil synden oppleves som en akutt redsel for å falle rett ned i den bunnløse avgrunnen.»

   Ja, det er kanskje slik, jeg vet ikke, men for meg høres det ut som om en som er redd for dommen og straffen, og det er vel det du også sier.

   Ja og nei. Hvis man lever i Ordet og skjermer seg for verdslig påvirkning vil man bli seg veldig bevisst hva som er synd. Da vil det å synde i mye større grad oppleves som “å synde med viten og vilje”. Og det er jo alvorligere enn å “falle i synd”.

   Ellers mener jeg du skriver mye fornuftig. Gud kan lære oss å se ting. Men det å bare lære seg teoretiske ting kan aldri erstatte det det Gud åpenbarer for oss. Jo høyere tanker vi gjør oss om vårt eget vett, jo mindre blir vi tilbøyelige til å lytte til Den Hellige Ånd.

 11. ”Jeg ber for dem (disiplene). Jeg ber IKKE for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine”. (Johannes 17:9)

  I sin yppersteprestelige bønn ba ikke Jesus for jødene generelt eller for de som ikke fulgte ham. Nei, han ba for de som trodde på hans nye lære. Derfor ber heller ikke jeg for Jehovahs motstandere. Jeg bare foreholder dem Guds normer, krav og hensikter slik at de er uten unnskyldning når den store Dagen opprinner.

  Dette belyser Jehovahs rettferdighet på en god måte. Han gir alle en sjanse, men de fleste velger undergangen. Dette belyser også den frie vilje vi har i disse spørsmålene. Men når de få vender om er det fest i himmelen. Gud har ikke behag i de ondes død. Men de velger det selv.

  • Disiplene var jøder. Menigheten i den første tid bestod av 100% jøder. Alle ekte kristne er i dag med i en jødisk menighet. Den ble til for snart to tusen år siden og ikke da jehovs vitner ble stiftet.

   “Bibelen” fremstiller det som at Jesus kun ba for et veldig lite anntall mennesker, jødene som “trodde” (i nåtid) da han sa dette. “Bibelen” overser bevisst at Jesus også sa: “Jeg ber ikke bare for dem, men for dem som ved deres ord kommer til tro på meg”. Dvs, til tro på jøden Jesus.

   Jøden Paulus var en sterk motstander av Jesu lære. Men var det noen som ba for ham tro? Eller ville noen kunne ha omvendt ham med kjempestore doser av lære fra jehovas viter? Kanskje med en klar trussel om harmagedon hvis han ikke underkastet seg?

   Tvilsomt.

   Det er heller ikke så lett å se at Jesus mente han kom med en “ny lære”. En ny pakt, ja, men ikke en “ny lære”. Dette er vel noe jehovas vitner sier fordi de selv kom med en helt ny lære. Rutherfords lære. Han med cadilacene og de falske profetiene. Det var også Rutherford som introduserte teknikken med å si at alle som ikke trodde på ham skulle gå til grunne i harmagedon. Dette er helt spesiellt for jehovas vitner.

   I tråd med dette ser “Bibelens” motiv for å oversvømme dette nettstedet med “jehovas lære” altså rett og slet ut til å være at de som ikke godtar hans lære nådeløst skal gå til grunne i harmageddon. “Og da skal de jammen ikke ha noe å undskylde seg med”!!!

   Paulus derimot, som vel må sies å være det direkte motstykke til “bibelen”, sier at han gjør alt og blir alt for i det minste å vinne noen.

  • Bibelen Må Herren se i nåde til deg. Du har ikke bare MYE å ta tak i når det gjelder Guds Ord. Du har VELDIG MYE å ta tak i. Du er enormt flink til å slenge ut Guds Ord mot dine meningsmotstandere. Men du er ikke på noen som helst måte villig til å ta det inn over deg at du rammer deg selv så det runger etter. Du er på ingen måte ulik de skriftlærde på Jesu tid.

 12. Hei Prepper

  Du skriver:

  «Hvis man lever i Ordet og skjermer seg for verdslig påvirkning vil man bli seg veldig bevisst hva som er synd. Da vil det å synde i mye større grad oppleves som «å synde med viten og vilje». Og det er jo alvorligere enn å «falle i synd».

  Ja dette tror jeg deg på, uten at jeg har klart å skjerme meg for verdens påvirkning. Det vil vel si at du har trent deg opp i Gudsfrykt.

  Hm, kan du røpe noen av hemmelighetene for å komme dit? og hvordan du skjermer deg for verdens påvirkning?

  Jeg måtte le litt når du skrev dette:

  «Men det å bare lære seg teoretiske ting kan aldri erstatte det det Gud åpenbarer for oss. Jo høyere tanker vi gjør oss om vårt eget vett, jo mindre blir vi tilbøyelige til å lytte til Den Hellige Ånd.»

  Dette er veldig sant, vi er helt avhengig av at Gud åpenbarer ting for oss, ellers går det helt galt av sted, Jeg tror denne JV`n mangler helt dette, for han har så altfor høye tanker om seg selv, og raver av sted med brystet først.

  Mvh RJ

  • RJ skrev:
   “Hm, kan du røpe noen av hemmelighetene for å komme dit? og hvordan du skjermer deg for verdens påvirkning?”

   Dette er nok litt i grenseland for hva jeg bør mene noe om. Men mediene i dag er helt sikkert noe som tar opp mye av den plassen i hodet på folk som Guds Ord skulle ha. Det samme kan sies om påvirkning fra andre mennesker. Tror ikke det var tilfeldig at Johannes døperen levde mye for seg selv. Men mye av det forstyrrende vi opplever i hværdagslivet kan sikkert motvirkes av bibellesning og generel stillhet. Det kan virke litt rart, men bibellesning har en innvirkning på oss som ikke helt kan forklares logisk. Det går ikke bare på det intellektuelle.

   Og det rareste av allt. Andre kan ofte både se og føle vår åndelighet klarere enn vi gjør det selv. I noen tilfeller kan man oppleve spontane negative reaksjoner fra andre mennesker. Og selvsagt possitive.

   Tror ikke det var “mennesket Moses” som var årsaken til at de ikke greide å se på ham når han kom ned fra fjellet. Og det er ikke sikkert at han var klar over dette fenomenet selv. Har møtt noen få mennesker i mitt liv som kan gi assosiasjoner til dette.

   Men en advarsel. Hvis man bruker mye tid til bønn og bibellesning vil man nesten helt sikkert oppleve åndskamp. Jo mer man innvier seg, jo mer forsiktig bør man være i forhold til alt man føler seg usikker på. Spesiellt bør man være litt reservert i forhold til mennesker som viser litt for stor interesse. Ikke så få mennesker er ledet av en helt annen ånd på samme måte som vi kan være ledet av Den Hellige Ånd.

   Men det er kanskje ikke tilfeldig at det å lide for sin tro, eller bli martyr er det som i Bibelen fremholdes som det aller høyeste. Personlig tror jeg dette er noe av det som har aller størst betydning i den åndelige verden. Alt begynte med at Jesus ble ydmyket, latterliggjort og korsfestet.

   Da Stefanus ble steinet så han Jesus STÅ ved Guds høyre hånd.
   Jeg tror Jesus hadde reist seg!

   Mvh prepper

  • Hei Prepper.

   Jeg kan ikke se hvorfor dette du skriver om skal være et grenseland for hva du skal kunne mene noe om, din stemme er viktig og jeg vil gjerne lære av deg.

   Alle som kan, vet, skjønner og ser ting jeg ikke har sett er veldig interessante for meg, du/dere virker som en katalysator, som kan vis vei for oss andre, det er så mye å lære.

   Det er mange røster som hevder det samme at div. medier tar oppmerksom heten bort fra Jesus og Guds Ord, og det er jeg enig i.

   Nå er det ganske mye på nett og div. andre medier det er mye interessant, blant annet Søkelys uten JV da. Men det bør absolutt ikke ta plassen fra Jesus, for Han er alt, absolutt alt.

   Sitat:
   «Det kan virke litt rart, men bibellesning har en innvirkning på oss som ikke helt kan forklares logisk»

   Nei, jeg synes ikke det er det spor rart, jeg har opplevd det noen ganger. Skal beskrive en av gangene.

   Jeg satt og leste i Ordet ganske lenge, så opplevde jeg en meget behagelig og god varme innvendig. Jeg satt og lurte på hva er det her, så jeg spurte Jesus. Hva er dette?

   Jeg fikk ett ord til svar, og det var «Far». Så jeg forsto at det var Fars kjærlighets varme til meg. Det var et vidunderlig godt øyeblikk for meg.

   Det er svært lite av det intellektuelle som kan brukes på Guds Ord, får der er det lag på lag, og dybder som bare DHÅ kan åpenbare for oss.

   Derfor er det spennende å dele slike åpenbaringer vi får, men vanskelig å forklare.

   Sitat:
   «Og det rareste av allt. Andre kan ofte både se og føle vår åndelighet klarere enn vi gjør det selv. I noen tilfeller kan man oppleve spontane negative reaksjoner fra andre mennesker. Og selvsagt possitive.»

   Nei dette er heller ikke rart, for det er beskrevet i Guds Ord i 1 Tim 5: 24-25. Du har sikkert opplevd dette selv også. At eks. «atmosfæren» av enkelte mennesker henger igjen lenge etter de har godt ut av huset. Ett annet eks. står i Joh 1:47-48 Den rene gjenkjenner den rene.

   Det med Moses sitt ansikt og at det lyste av ham, jeg tror at det der vi er på vei, alle vi som tror og er funnet verdig for Jesus.

   Hm, det fine med åndskamp er at da vet man at men er på rett vei, da mener jeg ikke den kamp som JV hevder.

   Men advarselen er velbegrunnet, men så har vi Jesu blod da, som vi stryker på alle våre «dørstolper»

   Jaha, vi har muligheten til å bli martyrer noen og hver, når muslimene blir i flertall her i landet.

   Dette har jeg ikke sett før, Jesus reiser seg til ære for Stefanus

   “Da Stefanus ble steinet så han Jesus STÅ ved Guds høyre hånd.
   Jeg tror Jesus hadde reist seg!”

   Mvh RJ

  • Jeg tror du er mer erfaren på veien enn meg RJ. Du skriver veldig mye fornuftig. Det eneste med meg er at jeg har en nådegave som antagelig faller i kategorien “nådegaven til å prøve ånder”. Og som de fleste andre av de åndelige gavene er det ikke noe jeg styrer selv. Og jeg vet at det er livsfarlig å missbruke dem. Men den har gitt meg en del innsikt på enkelte områder. Og noen ganger ganske utrolige åpenbaringer. Det var i forbindelse med slike jeg erfarte at demoniske krefter ikke er til å spøke med. Virkelig! Men det er som du sier, Jesu navn og Jesu blod beskytter oss. Noen ganger på måter jeg ikke hadde drømt om var mulig. Mvh prepper

  • Hei Prepper.

   Nei da, jeg er ikke så erfaren, vi har alle noe å lære av hverandre, jeg har bare en liten skjerv av helheten, og du har din bit av sannheten.

   Derfor er jeg interessert i din bit så jeg kan lære av den/deg.

   Det å prøve åndene er svært viktig i denne forstyrrede tiden vi lever, det er så mange stemmer der ute. Men de er da der ute, det er viktigere med de stemmene vi får innpå oss, dem vi møter i hverdagen.

   Kan du dele noen erfaringer om hvordan denne gaven virker hos deg?

   Spennende tema forresten.

   Da kommer vel det inn å kjenne mennesker, som vi startet med. Og gjenkjenne det som bor i dem. Og det å kunne sette mennesker fri fra div. plager. Det er det siste temaet som bor i mitt hjerte. Det å sette mennesker fri.

   Mvh RJ

  • RJ skrev:
   Kan du dele noen erfaringer om hvordan denne gaven virker hos deg?

   Det kan nesten være litt risikabelt å beskrive slike ting. Noe av det helt vanlige kristne opplever kan lett forveksles med å ha slike nådegaver. Og det er så mange som ønsker å rette oppmerksomheten på seg selv eller øke sin egen betydning.

   Men min erfaring er at nådegaven aldri virker hvis det ikke finnes et viktig formål for bruken av den. I den grad den har handlet om meg selv har det bare vært for å bli advart. Måten den virker på kan være veldig forskjellig. Noen ganger er det som om “man bare vet ting” selv om man ikke skulle ha noen forutsettninger for det. Og først i ettertid kan man se at ting man gjorde eller sa handlet om noe svært viktig. Andre opplevelser kan være virkelig rare, og med det mener jeg virkelig rare, men likevel på en måte “oppleves naturlig”. Og så tror jeg det kan være tilfeller hvor man bare ser ting mye klarere enn andre. Kanskje vet man ikke dette selv før man snakker med andre om det. I visse tilfeller kan mye av dette veves sammen.

   Tror ikke alle vet om de har denne nådegaven eller ikke. Men hvis man havner i en situasjon hvor den faktisk begynner å gjøre noe av seg vil man ofte forstå det. Og om man likevel skulle tvile selv kan det være andre som absolutt ikke gjør det. Det avgjørende er å forstå den store forskjellen på sine egne menneskelige forutsettninger og det man sier og gjør i kraft av nådegaven. Hvis ikke den er veldig tydelig er det nok best å se ting litt ann.

   Hvis noen har en slik nådegave så tror jeg man bør være seg veldig bevisst hvordan den skal brukes. Ofte bør man nok være så anonym som mulig og bare henvende seg til en eller noen få utvalgte mennesker og gi inntrykk av at man “bare har fått et ord fra Herren”. Og frem for alt, ta høyde for at menneskene man hennvender seg til kan respondere både ulogisk og irrasjonellt. Noen ganger må man forklare ting veldig nøye. Den Hellige Ånd kan ofte peke på ting som folk absolutt ikke ønsker å se eller gjøre noe med og da finner de gjerne på alt mulig annet rart. Ofte helt gale ting.

   Av samme årsaker som nevnt er jeg litt reservert for å skrive for mye på slike nettsteder som dette. All informasjon lekkes til et stort anntall it-selskaper og ingen vet hva den kan bli brukt til eller hvem som får tilgang til den. Eller rettere sagt, vi vet mer og mer om det. Og alt peker i gal rettning.
   Mvh prepper

  • Ja, jeg skjønner din reservasjon og så langt jeg leser deg så er det en klok avgjørelse, beklager hvis du opplever at jeg har presset deg for opplysninger. Det er vel mest i iver for å finne ut av ting jeg ikke vet noen ting om.

   Det er jo minst en figur her inne også som ønsker mest mulig oppmerksomhet på seg selv. Nå er det bare DHÅ som styrer alle nådegaver, slik at det blir til gang for mennesker. Tungetalen er vel den eneste gaven vi kan kontrollere selv.

   Jeg har selv opplevd at jeg liksom bare vet ting, men har aldri tenkt på at det kan være en åndelig gave, til det er min kunnskap og forståelse av ting for liten på dette området. Så jeg ser at det er viktig å se forskjell på seg selv og gaven. Jeg har en sjelden gang fått ord i rette tid, men har trodd at det var bare der og da.

   Jeg opplevde en gang at jeg satt ovenfor et menneske og skulle be for vedkommende, så kunne jeg med mine følelser føle hva den andre følte. Og kunne fortelle den andre hva denne følte uten at vedkommende hadde sagt noe.

   Hakesleppet og forbauselsen hos den andre ble stor. Men det resulterte i at vedkommende følte seg forstått, og det ble mye lettere for vedkommende å åpne seg opp for samtale.

   Ja du, vi skal være veldig forsiktige hva slags informasjon vi legger igjen på nett, både på dette området og av personlige opplysninger. For systemet av dyrets kontroll av enkeltindivider er under full utvikling, det er derfor vi her inne har muligheten en så lenge å være anonym. Så jeg støtter deg i å ikke skrive mer om dette temaet her inne.

   Mvh RJ

 13. Kvinner som bestiger talerstolene og forkynner Guds ord er i direkte strid med Guds enkle og klare ord:

  Som i alle de helliges menigheter 34 skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale; de skal underordne seg, slik også loven sier.35 Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det er en skam for en kvinne å tale i menigheten. 36 Var det kanskje fra dere Guds ord gikk ut? Er det bare til dere ordet er kommet? 37 Hvis noen mener seg å være profet eller ha åndsgaver, så skal han vite at det jeg skriver, er et Herrens bud. 38 Den som ikke godtar dette, blir selv ikke godtatt.
  (1.Korinterbrev 14:34-38)
  Grunnen til dette blir omtalt i 1.Timoteus 2:11-14:
  11 En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. 12 Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen, hun skal være stille. 13 For Adam ble skapt først og så Eva. 14 Og det var ikke Adam som lot seg lokke, men kvinnen lot seg lokke og brøt budet.

  Vi ser altså at dette påbudet om at kvinnene ikke skal tale – vel og merke KUN når menigheten er samlet – skyldes at Eva talte i Eden og lokket mannen med seg i syndefallet og fortapelsen. Men Adam var hodet for familien i Eden og behøvde ikke å ha falt. Han kunne ha stått imot og fått en ny hustru når Eva døde. Adam valgte fallet selv og ble IKKE narret av slangen.Takket være dette er all uløkka over menneskeheten blitt til.

  • “Adam valgte fallet selv og ble IKKE narret av slangen.”
   Det er riktig det. Men nå gjør DU som Eva. Du lar deg SELV narre av slangen.

  • «HELE Skriften er inspirert av Gud.» Disse ordene, som er hentet fra 2. Timoteus 3: 16, viser at Gud, han som har navnet Jehova, har inspirert Den hellige skrift og er dens Forfatter.

   Jesus, Guds Sønn, tilla Guds ord den aller største verdi. Han sa: «Ditt ord er sannhet.»

   Gud sa til apostelen Johannes: «Skriv, for disse ord er troverdige og sanne.» Alle ordene i de inspirerte skrifter er «troverdige og sanne» og er til umåtelig stor nytte for dem som gir akt på dem. — Åp. 21: 5.

   4På hvilke måter er Guds ord nyttig? Apostelen Paulus besvarer det spørsmålet i 2. Timoteus 3: 16, 17: «Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til undervisning, til irettesettelse, til å bringe ting i rette skikk, til opptuktelse i rettferdighet, for at gudsmennesket kan være fullt dugelig, fullstendig utrustet til all god gjerning.» De inspirerte skrifter er følgelig nyttige på den måten at de viser hva som er rett lære og rett livsførsel, bringer orden i vårt sinn og i vårt liv og irettesetter og tukter oss slik at vi kan vandre ydmykt i sannhet og rettferdighet. Når vi lydig følger Guds Ords lære, kan vi bli «Guds medarbeidere». (1. Kor. 3: 9)

   De som trekker i fra i Bibelen har ingen lys fremtid.

  • Arnt: ”Mon tro hvorfor Jesus ikke sa noe om dette?”

   Jesus levde under Moseloven og fulgte den til punkt og prikke selv om fariseerne og mange jøder mente noe annet. Det var fordi han oppfylte loven at vi kan få nåde. Og loven sa mye av det samme om kvinnens stilling som Paulus under guddommelig inspirasjon lar nedtegne.

   Jesus viste klart at han godkjente Saulus da han vendte om til kristendommen. Dersom Arnt velger å sette seg selv over Paulus så setter han seg over både Gud og Kristus. Følgelig ”grunner han på sin egen rettferdighet” og starter i realiteten en ny falsk religion. Det er akkurat slik den frafalne kirken har utviklet seg til en politisk pride-kirke uten guddommelig legitimitet.

  • “Følgelig ”grunner han på sin egen rettferdighet” og starter i realiteten en ny falsk religion. ”
   Og du skjønner ikke hva du SELV gjør? Du gjør nøyaktig det samme du beskylder Arnt for.

 14. “Kvinner som bestiger talerstolene og forkynner Guds ord er i direkte strid med Guds enkle og klare ord”

  Nå er JV sint 😉 Fordi Hannah skrev noe til ham om kvinner.(ca.7.kommentar på Søkelys’ sak om Howard Browne)

  Jeg tenker resten handler om det vanlige JV’ere har skrevet 100 ganger før.

  Her, en om kvinner -og noen menn: (dere andre MÅ hverfall se den, det er noe av det nydeligste jeg har hørt, takket være Søkelys)

  https://youtu.be/9VS16KFeo1U

  • Hadde jeg måttet velge mellom å bo i felles hus med han som kaller seg Bibelen og en trettekjær kvinne? Jeg hadde garantert valgt den trettekjære kvinnen.

  • Måtte le litt av deg Birger.

   Dette minner meg litt om den arbeidsplassen jeg jobbet på, vi var ca. 350 mann fordelt på mange avdelinger. Men storsjefen på bruket var svært dårlig likt.

   Så en av mellomlederne sa en dag til storsjefen, Er det ikke trasig å gå hjem vær dag og vite med seg selv at det er ingen som liker meg? Han fikk selvfølgelig ikke noe svar.

   Det er slik ned denne JVèn også, det må være trasig å skrive her vær dag og vite med seg selv at det er ingen som liker meg.

   Mvh RJ

  • RJ; JEG liker ham 🙂 Selv om han er litt sint på meg.
   Mitt ønske er at han undersøker f.eks bibelogtro.wordpress.com og sjekker om det kan være noe for ham.
   Og jeg tror han vet hvor inderlig jeg ønsker så inderlig å se ham i skyen 🙂 Med alle sine kjære.
   Jeg er nok litt naiv. Men jeg tenker stadig på ham jeg 🙂

   JV; unnskyld meg så mye, jeg har ikke alltid skrevet så fint til deg.
   Hilser deg så mye med denne:

   https://youtu.be/xwCgY9UI06g
   Håper du liker den.
   (lette egentlig etter “Han tek ikkje glansen av livet på Visjon Norge med denne artisten, men fant den ikke. Tror det var meningen, fordi DENNE kjente jeg at var min hilsen til deg)

  • Hei du Hannah

   Hm, ja det var det der med å skille mellom sak og person da.

   Hvorfor mener du at han er litt sint på deg?
   Er han sint på deg som person eller sak?

   Ikke noe galt i å være naiv. (troskyldig)

   Selvfølgelig ønsker vi frelse for alle, men ikke alle blir frelst.

   Sangen minner meg om det som står skrevet i: 2 Kor 13:12a

   Mvh RJ

  • RJ; ja det er noen regler jeg glemmer å følge av og til…
   Han prøvde seg på en dårlig vits om kvinner og himmelen, jeg sa hva jeg mente, fordi jeg tror ikke Jesus synes om det han sa. Da synes han tiden var kommet for å skrive noe om kvinner som bestiger talerstolen. Det kom som ventet 🙂 Jeg skulle spurt ham om han kanskje var litt sint.

  • RJ; ja 2.Kor.13:12 🙂
   Håper du likte sangen. Og jeg skulle ønske JV nevnte om han så videoen eller ikke.
   Jeg vet alle skal ikke bli frelst. Når Jesus kommer til jorden vil jeg se ryggen hans og ikke hans ansikt. Jeg rir like bak Ham. Og jeg vil ha alle på Søkelys ved min side…

  • Hei Hannah.

   Nå prøver jeg å unngå så langt det lar seg gjøre og lese det JVèn skriver, det er bare rør og en dårlig ånd som følger med ham.

   Jesus sa til en herværende forkynner: «Noen kvinner, er noen av de største generalene jeg har.» Og det sier ikke så lite.

   Så personlig er jeg svært takknemlig for at Jesus skapte kvinnen, hva hadde verden vært uten kvinnen.

   Jeg vil nok tro at JVèn ikke er sint, for vedkommende liker å provosere, for å rette fokuset på seg selv. Slik at han kan komme med lange triader av JV læren, eller mest sannsynlig den kombinasjon av læresetninger som klør ham i øret.

   Mvh RJ

 15. Ja , Birgir og RJ ; Motivasjonen til denne JV-eren kan ikke være annet enn å ødelegge denne gode nettsiden. Det er trist – og det må snart gå opp for ham at han er uønsket her med sin åpenbare vranglære – herunder at det ikke fins noen evig fortapelse – stikk i strid med Jesu egne ord. På denne måte gjør han Jesus til en løgner !

  3
  3
 16. Kjære himmelske Pappa Jehovah Gud!

  Jeg takker deg for ditt fantastiske skaperverk og at Du har latt meg få del i det som et ørlite tannhjul i Ditt gigantiske maskineri. INGEN er som deg og INGEN klarer å balansere rettferdighet og barmhjertighet på en så velbalansert måte.

  Takk for at du har skapt oss med uforlignelige egenskaper og sanser som luktesans, smaksløker, følelser i hele kroppen, fargesyn, stereofonisk hørsel og en hjerne som setter oss i stand til å forstå det vi opplever. Takk for søvnen, fantasien, gleden og alle åndens ni vidunderlige frukter der kjærligheten troner øverst.

  Takk for at Du har latt himmelen rense for Satan og hans demoniske følgesvenner. Måtte du snart også rense jorden for hans onde jordiske våpendragere og drabanter som hater dine sønner.

  Takk for at Du har satthele denne ordningen som tjenere for oss som produserer alt vi trenger og frigjør all tid for oss til å forkynne Ditt store og vidunderlige Navn over alle navn – JEHOVAH!

  Takk for at du holder Dine snarlige grep skjult for de trassige men åpenbarer Dine hensikter for de forstandige og ydmyke og beskytter oss mot de ondes brennende piler.

  Fortsett O’ himmelske Far å gi oss kunnskap, forstand, visdom og hellig ånd. Og sett en strek over våre svakheter og tilgi oss når vi snubler. For Din nåde er stor overfor de som har et hjerte etter Din ånd.

  Å Jehovah – himmelens og jordens Skaper! Se til hele Ditt folk og alle som søker deg. Og la ditt rike snart gripe makten og frigjøre Dine trofaste tjenere og sende Dine kroniske fiender til gehenna – den evige fortapelsen fra livet – den evige død.

  Amen i vår himmelske bror Kristi navn.

  1
  7
  • Det ser ut som en lang og perfekt bønn JV…

   Jeg tenker nok litt på Matt.6 “..elsker å be på gatehjørnet…
   vise seg… gå inn i lønnkammeret ditt… din Far som er i det skulte…”

   6
   2
  • Jesus viste oss mønsterbønnen Fadervår. Han gjorde ikke det for å vise seg frem. Som Jesu bror og nærmeste familie repeterer jeg elementer fra denne bønnen for å lære dere hva som står på spill. Helt i tråd med bibelske forbilder.

   2
   3

Det er stengt for kommentarer.