Falsk profet og talsmann for “lattervekkelsen” kommer til Norge -Rodney Howard Browne til Visjon Norge i november

Rodney Howard Brown. Foto: You Tube/Jackie Alnor

Rodney Howard Browne, kommer til Norge i november hvor han skal delta i to forskjellige seanser. Den ene seansen skal finne sted den 6 november i Drammen i lokalene til den religiøse tv kanalen Visjon Norge. Dagen etter vil den falske profeten og kanskje den fremste eksponenten for kundalini-kraft og latterkristendom besøke Finnmark og Alta. Rodney Howard Browne’s fremste kjennetegn er at han får folk til å le og skjelve ukontrollert og gjerne ute av stand til å kunne snakke skikkelig. “Folk som lar seg berøre av den ånd Rodney Howard Browne besitter ter seg som om de er høye på fentanyl eller et annet narkotisk stoff og tidligere tilhengere av “lattervekkelsen” har beskrevet det som å være i en slags transe eller under hypnose. Nå kommer den falske profeten og eksponenten for kundalini-kraft og åndelig drukkenskap til Visjon Norge og Jan Hanvold ser ut til å glede seg.

“Så Rodney er den mest salvede personen jeg kjenner. Derfor må jeg tilbringe minst en ukes møter med han i året. Så jeg blir fylt opp,” skriver Jan Hanvold på sin Facebookside. (Foto: Søkelys)

“Halleluja, så kommer Rodney Howard Browne innom Norge på sin Europa tur. Vi er så takknemlige for den tjenesten som Rodney og Adonica, står i. De har vært i vekkelsen tjeneste siden vekkelsen brøt ut i Lakeland , Florida i 1994. Millioner av mennesker er blitt berørt av deres tjenester. Folk som TJ. Jakes, Joyce Meyer, Randy Clark og hele Toronto Vekkelse, startet via broder Rodney tjeneste,” skrev Jan Hanvold på sin Facebookside nylig. Hanvold forteller videre at han selv ble “mektig berørt” av det Hanvold omtaler som Den Hellige Ånd gjennom Rodney tjeneste i 1995. “Uten den berøringen av Den Hellige Ånd, igjennom Rodney møter hadde vi aldri vært i den tjenesten vi har idag,” fortsetter Hanvold og legger til at “det er bare slik at når Gud vil velsigne deg. Vil han sende deg til mennesker som vil velsigne deg. Når djevelen vil forbanne deg, vil han sende mennesker i din vei. Så Rodney er den mest salvede personen jeg kjenner. Derfor må jeg tilbringe minst en ukes møter med han i året. Så jeg blir fylt opp. “Vi vil bare ha 2 møter med Rodney Howard Browne, denne gangen. Den 6 november kommer han til Drammen og Visjon Norge, å den 7 november vil vi ha møte i Alta, Finnmark,” opplyser Jan Hanvold som ser frem til de to møtene med den falske profeten.

Lattervekkelse eller forførelse?

Rodney Howard Browne er bare en av mange falske profeter som har invadert Guds menighet og overalt hvor slike skikkelser slipper til, får falske demoniske ånder fritt spillerom. Mens Guds ord oppfordrer til våksomhet og sindighet, så er det akkurat det motsatte som skjer når menn som Rodney Howard Browne og Todd Bentley slipper til i menigheten. Apostelen Paulus skrev sant om vår tids forførere når han omtalte de menn som Jan Hanvold inviterer til Norge: “For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret,  og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.  Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste! For jeg ofres allerede, og tiden for min bortgang er forhånden. Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på hin dag, dog ikke mig alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse. (2 Tim 4,3-8) (Saken fortsetter under videoen)

Rodney Howard Browne vandrer frem og tilbake på plattformen og sprer rundt seg med en falsk ånd fra avgrunnen som får mennesker til å le, falle i bakken og oppføre seg som fjols. (Foto: You tube)

Det er meget gode grunner til å advare sterkt mot de to møtene som Visjon Norge og Jan Hanvold skal arrangere med den falske profeten nå i november. Menn som Rodney Howard Browne gjør at mange ikketroende blir ennå mer låst og reservert overfor evangeliet da det forsterker inntrykket av at kristne både mangler sunn dømmekraft og oppfører seg som tåper. Når Den Hellige Ånd ble utøst på pinsedag i Jerusalem år 33 var tungetalen et mektig tegn, fordi det gjorde at folk fikk høre evangeliet på sitt eget språk og morsmål. Den tungetalen Peter og apostlene fremførte var ikke meningsløs babling, men et språkunder som fikk selv skeptikere til å tro. Tungetalen det her var snakk om var ikke meningsløs babbel som vi hører fremført av mange av vår tids falske profeter, men var et veldig Guds under som gjorde at folk med ulikt språk forstod hva som ble sagt:  “Nu bodde det i Jerusalem jøder, gudfryktige menn fra alle folkeslag under himmelen. Da nu denne lyd kom, strømmet hopen sammen og blev forvirret, fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget mål;  og de blev forferdet og undret sig, og sa: Men er ikke alle disse som taler, galileere?  Hvorledes går det da til at vi alle hører vårt eget mål, som vi er født i,  vi partere og medere og elamitter, og vi som bor i Mesopotamia og Judea og Kappadokia, Pontus og Asia,  Frygia og Pamfylia, Egypten og landskapene i Libya ved Kyrene, og vi tilreisende fra Rom, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere: vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre tungemål?” (Apg 2,5-11) (Det som skjedde på pinsedag har med 100 prosent sikkerhet intet til felles med den motbydelige ånd som følger i Rodney Howard Browns fotspor. “Ta deg en drink til, ta deg en drink til i navnet Jesus, i navnet Jesus, drikk, drikk, drikk, drikk,” messer Browne i videoen under (Saken fortsetter)

Det er fint lite forkynnelse av Guds ord eller det livgivende budskapet om Guds store frelse i denne nesten 27 minutter lange seansen med skrik, skrål og vanhellig latter i regi av den falske og demoniske ånd Rodney Howard Browne og Jan Hanvold er eksponenter for. Det er god grunn til å advare, og en av de Herrens profeter som advarte sterkt mot dette var David Wilkerson som ble forfremmet til heligheten i 2011. For Wilkerson var forkynnelsen av Guds ord det viktigste, og bror David reagerte slik enhver sann Guds mann burde gjøre, og jeg lar David Wilkerson avslutte denne artikkelen samtidig som vi oppfordrer Guds folk til å styre langt unna den ånd og villfarelse Rodney Howard Browne besitter. La deg advare!

Tekst Kjell Andersen Søkelys

14 tanker om “Falsk profet og talsmann for “lattervekkelsen” kommer til Norge -Rodney Howard Browne til Visjon Norge i november

 1. Jeg har lest i Jeremia i dag. Jeg har lenge tenkt hvor er Jeremiaprofetene i dag, som advarer. Jer. 15.17 ble så sterkt for meg:” Jeg satt ikke og frydet meg i de lystiges flokk. Fordi din hånd lå på meg, satt jeg alene. Du fylte meg med harme.”

  Jeg ble minnet om den gangen Jan Hanvold var i Filadelfia Kristiansand for første gang og menigheten inngikk samarbeid med Visjon Norge. Opplevde som hele salen klappet unntatt meg. Jeg opplevde som svært alvorlig og trist.

  Jeg er pinsevenn. Men alt det nye som har inntatt Norge de siste årene er skremmende.

  Jeg vil anbefale boken: “Ved en korsvei”, åpent brev til mine karismatiske venner. Skrevet av Geir Otto Holmås. Jeg tror han er en man utvalgt av Gud for denne tid til å skrive denne boken.

  • Det er et annet “evangelium” Howard-Brown kommer med, rett og slett iscenesatt var lysets engel…

   Nei, holder vi oss til 1.Korinterbrev 15:1-4, hvor Paulus skriver
   at om vi (DU) tror at Jesus Kristus døde for våre synder, ble begravet etter skriftene og Herren reiste Han opp ble oppreist 3. dag, ja da ER DU frelst.
   Det er dette evangeliet VI skal tro, og bli dømt etter, enkelt rett og slett 🙂

 2. Tv Visjon Norge og avisen Norge Idag eier Forum kino i Bergen – og nå opplyses det at en menighet også har fått eierskap til denne fredede bygningen. De mangler 6 mill. til restaureringen og tigger stadig penger. Totalkostnad for prosjektet inkl. kjøp blir på over 100 mill. kroner. Penger de tigger og låner fra private. Bankene nekter å låne dem penger. De har også ringt til meg for å få penger.

  Bergens Tidende har stor overskrift i dag om Forum :

  – NYE EIERE ÅPNER FOR LOVSANG , ROCK OG ØLSERVERING

  Samtidig vises foto av to menn som smiler fra øre til øre framfor bygningen.

  Jan Hanvold har flere ganger hevdet på sin TV-kanal at de som drikker alkohol ; er FRAFALNE.

  Mange kristne mener også at rock er Satans musikk ( i alle fall black metal ).

  Her er det mye som ikke stemmer : Jan Hanvold , Finn Jarle Sæle og Bjarte Ystebø ! Ja , liv og lære…..

  • Ser at KS skriver Salt Bergenskirken og skipsreder/vinprodusent Dan Odfjell har kjøpt det.
   Det skal være et menighetsbygg og et kulturhus for hele byen sier Øystein Gjerme.
   Hm…

  • Jeg har lest mer om denne saken i Bergens Tidendes førstesideoppslag. Totalkostnaden blir 105 mill.kroner. Nå skal eierskapet bestå av skipsreder Dan Odfjell ( 25 % ) og Salt Bergenskirken resten. Det er to repr. for denne menigheten som står fram i BT og forteller at restaureringen koster 63 mill. Altså : Jan Hanvold og Norge I dag har solgt seg ut av Forum. Nå skal menigheten Salt reise 19 mill. i egenkapital som de skal prøve å samle inn.
   Da spør jeg : Hvorfor ringer avisen Norge I dag til meg og ber om penger til nye Forum – når de IKKE blir eiere av denne fredede bygningen ? Dette skjønner jeg slett ikke. Ja , det kan bli behov for å selge mange halvlitere med øl der !

  • Ja Ture, mange kristne mener at rock er satans musikk. Det får de bare mene, i Himmelen skal vi ha både klassisk og Rock, det blir salig 🙂

   Ingenting om salget på Norge IDAG eller Visjon Norge. Siste nytt under Aktuelt på Visjon Norge handler om sommeren (!) Og partnerne er vel fornøyd med det.

   Jeg bare undres… om de to som skal på Studio Direkte i kveld, (Svein Johnsen og Jan Ernst Gabrielsen) kanskje IKKE ønsker Howard Browne og Dionne Baez velkommen….

 3. Ja , Hannah : Jeg vet ikke hvilken musikk som spilles i himmelen. Men black -metal med Satan-tegn med fingrene blir det vel neppe.
  Jeg lyttet til Jan Hanvold for en tid tilbake på TV : Da kunne han fortelle at Satan som ” god engel ” hadde ansvaret for all musikk i himmelen – før han ble utstøtt derfra. Personlig så slår jeg av radioen når det spilles rocke-musikk. Jeg husker ordene fra Åge Samuelsen om at rock hører Satan til. Jeg har også på CD – der Åge forteller at orgel-pipene i kirkene har forhindret at mange ble kristne.

  • Arnt, Bibelen forteller at alt blir godt.
   Han har ikke glemt Arnt 🙂

   Jeg gleder meg enormt til musikken. Håper jeg kan lage mine egne gitarer der.

  • Men hva med trommer/pauker, symbaler, dans og gjallende horn? Det hører vel himmelen til?

  • Håper da det. Noe for enhver smak.
   Uansett så blir alt fullkomment 🙂
   Enten så gjør Gud et mirakel med meg så jeg kan holde ut de gjallende hornene. Eller så slipper jeg unna dem, og kan nyte et rått trommesett. (cymbaler må jo til)
   Gud fikser jo alt. Ikke noe man trenger bekymre seg for 🙂

  • Arnt:

   ”Men da Lammet brøt det sjuende seglet, ble det stille i himmelen omkring en halv time.” (Åpenbaringen 8:1)

   Humoristiske tunger mener dette skyldtes at det ikke var kvinner tilstede på dette tidspunktet.

  • Humoristiske tunger…
   Alle her inne skjønner at du selv har kommet på det 🙂
   Og dermed skryter av deg selv til å være humoristisk.

   “IKKE KVINNER TILSTEDE PÅ DETTE TIDSPUNKTET”

   Uten din kvinne hadde du verken vært far eller bestefar.
   Uten din fantastiske kone hadde du ikke hatt nystrøkne skjorter, ren dass, gode måltider, godt stell når du er syk. Eller gode tilstelninger hun gjør for barn og barnebarn. Hun har sikkert aldri glemt å kjøpe barberhøvel til deg, og tannkrem, kaffi. Til og med rett farge på sytråden hadde hun da du skulle på møtet og en liten søm måtte fikses. Hvilken fantastisk dame! Har du muskler nok, så vis henne dette. Får hun ikke lov å være i nærheten av PC’n din, så skriv det ut for henne.

   Lær deg å sette pris på henne før det er for sent.

   Det er tydelig at du savner en venn og har behov for å få Arnt med på dette.

   Husk at Gud kan se til alle dine behov.

Det er stengt for kommentarer.