Omstridt blogger med støtte til pengepredikantene Svein Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen

Både Jan Hanvold og Jan Kåre Christensen uttrykker støtte til de to penge og healing predikantene som avisen VG har avslørt de siste dagene

Det er et grundig journalistisk arbeid som ligger bak VGs grundige og veldokumenterte artikkelserie omkring virksomheten til de to velkjente “Kristus-kremmerne” Svein Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen. De to evangelistene som begge er mest kjent for å beriker seg på syke menneskers lidelse og død fikk svært kraftig kritikk i avisen, og kritikken og dokumentasjonen er såpass sterk at norske myndigheter nå vurderer skritt for å stanse den etisk forkastelige virksomheten til de to pengepredikantene. “Etter VGs artikler om «Mirakelpredikantene» er Helsetilsynet tydelig på at virksomheten bør fjernes og at dagens lovverk må vurderes,” skriver avisen Dagen tirsdag.

Blogger Christensens støtte til denne form for misbruk av Guds og Jesu navn kommer ikke som noen stor overraskelse. Både Svein Magne Pedersen, Jan Hanvold, Tom Roger Edvardsen og bloggeren selv driver alle på hver sin måte med tvilsomme innsamlingsprosjekt hvor man misbruker Guds og Jesu navn for å samle seg jordiske skatter. Søkelys har tidligere skrevet en rekke artikler hvor vi tar avstand fra den tvilsomme praksis til både Jan Hanvold, Jan Kåre Christensen, Svein Magne Pedersen og en rekke andre navn som har funnet ut at religion og Gudstro er en vei til egen vinning. Blogger Jan Kåre Christensen har i etterkant av VGs avslørende oppslag omkring de to svindlerne sendt et skriv til VG hvor han selv nærmest fremstår som som en norsk bygdetulling som ikke helt har våknet opp i vårt århundre ennå. Christensens latterlige og enfoldige dialog med VG kan leses i sin helhet her: http://blog.janchristensen.net/2018/06/nr-2234-avisen-vg-er-ute-pa-tynn-is-med.html Her har VG levert et svært grundig journalistisk arbeid med veldokumenterte kilder og så er blogger Christensen så på feil jorde at han i sin naivhet stiller VG dette spørsmålet: “Når vil dere dementere artikkelen deres?”  VG har her servert et svært grundig arbeid som har rettet et nødvendig og viktig søkelys på en religiøs virksomhet som står i sterk kontrast med bibelsk kristendom, og som troende må vi være takknemlige for at VG her kan medvirke til å avsløre slikt bedrag. Det er dypt tragisk at disse selvutnevnte “Gudsmenn” fritt kan loppe syke og døende for titusener av kroner. Mora til en bekjent av meg var blant dem som lot seg lure til å svi av penger på Pedersens mirakel-telefon. På tross av å ha svidd av kroner 50 000 på de falske forhåpninger Pedersen tilbyr, døde hun av kreften hun søkte helbredelse hos Pedersen for. Selv etter at hun var død kom giroene fra Pedersens virksomhet. På tide at myndighetene fører streng kontroll med helbredere som tilbyr helbredelse mot betaling.

23 tanker om “Omstridt blogger med støtte til pengepredikantene Svein Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen

 1. Ingen kan vel love helbredelse til andre. Det er derved ikke feil å forkynne at Gud kan helbrede i dag som i går, noe flere har opplevd. Det som derimot er betenkelig er at man blander penger inn i helbredelsesspørsmålet, at det skal være en motivasjon for å oppnå legedom. Har selv ringt forbønnstelefonen til SMP for mange år siden, det ble dog ikke så dyrt som det fremkom i artikkelen i VG.

  Er skeptisk til mer nå enn før, men ikke til hva Gud sier i sitt ord, for det står fast. Det er trist at det er den kristne troen som vil lide av all negativ omtale, og som igjen vil svekke troverdigheten til Guds ord blandt mange som ikke tror. Det gir også aksept for å forby og praktisere bønn i Jesu navn, som til syvende og sist går utover alle som bekjenner seg som kristne.

  • Hadde helbredelse ved bønn virkelig virket, hadde vært tatt inn i legevitenskapen for lengst. Hvorfor skulle den ikke set?

   Slike historier er svært, svært ofte mangelfullt fortalt og forstått. Tilsynelatende uforklarlig bedring kan skyldes naturlige sykdomsforløp og en mengde forhold, også slike legene ennå ikke helt forstår. Og placebo-virkningen er selvsagt gjeldende for mange tilstander.

   1
   2
  • Vel, leser, et under kan skje Gud kan selvfølgelig gjøre en syk frisk. Likevel, vi lever i en verden der synd, sykdom og døden rår, og uforklarlige helbredelser hører nok ikke til normalen, men til det som sjeldent skjer. Løfte om frihet fra sykdom, synd og død er primært et løfte som tilhører det fremtidige, da Gud skal nyskape himmel og jord. Det er det vårt håp først og fremst er knyttet til, men skulle det skje et under, en helbredelse eller et uforklarlig mirakel, så takker vi Gud for det mens vi fortsetter å se frem mot oppfyllelsen av løfte om det som er evig.
   Ellers er det jo pussig at mange av de predikantene som står på tv og lover helbredelse ved tro, selv lar seg opererer for utslitte hofter eller dårlig hjerte.
   Liv og lære stemmer ikke overens. Det er lett for Hanvold og invitere predikanter som tigger penger og lover helbredelse for dem som sår inn penger i hans virksomhet. Det er åpenbart ikke fullt så lett når Hanvolds egne hofter verket og var smertefulle. Da var løsningen en protese istedet for å stå i tro som han oppfordrer sine seere til å gjøre.

  • Vel, du får nå tro hva du vil. Helbredelse er selvopplevd, jeg ba til Gud men ikke om helbredelse, dog forventet jeg ikke det som skjedde da jeg en kveld var veldig dårlig, men helbredet ble jeg.

  • Betina: jeg tviler ikke et sekund på opplevelsen din. Det er flott om ønsker har gått i oppfyllelse. Eller at du har opplevd noe som har hjulpet til eller gjort deg trygg.

   Likevel: absolutt alle grundigere undersøkelser av menneskesinnet og virkeligheten viser at mennesker har en fantastisk evne til å lese betydning og mening inn i alt rundt seg. Da er det svært lett å tolke meningsløse og tilfeldige sammenhenger som noe helt annet enn hva det er. På samme vis mistolker eller overser vi lett virkelige sammenhenger. Uansett ender det med at vi innbiller oss feilaktige forklaringer. Dette kan både ha fordeler og ulemper.

   Og selve opplevelsen av det som er fullstendig fantastisk og utrolig, virker så sterkt på følelsene våre, at det nærmest blur umulig med fornuften å avvise det spontane førsteinntrykket eller den subjektive forklaringen av det som objektivt sett er ne annet. Den fysiske opplevelsen forteller oss altså noe annet enn hva som virkelig er virkelig. Da er det lett å tolke skygger i gardinene som nattlige spøkelser, tilfeldigheter som skjebnens ironi, overnaturlige mirakler eller bønnesvar.

   Slike følelser handler verken om galskap eller religion, men om normale og sunne reaksjoner og fenomener som er like naturlige som ubehag ved å se lidelse eller å hengi seg i en nattlig drøm.

   1
   2
 2. Jan Hanvold sa jo på lufta at:”Gud hater, kan du si, gjerrige mennesker amen” og “gjerrige mennesker går til helvete, kan du si, amen”
  Han sa intet om hva Gud syns om grådige, griske, løgnaktige svindlere, “kan du si, amen” ?

  • Det overrasker ikke meg at JKC er ute med støtte til disse kristuskremmere. Han er i godt selskap, og i dag ser jeg han raser mot Selbekk og mener at Selbekk er et instrument for onde og mørke krefter, fordi Selbekk kom med en snill kritikk av Pedersen.
   Jeg håper virkelig at VGs oppslag og mediaomtalen kan få Pedersen og co til å legge ned teletorgsvirksomheten, slutte å kreve betalt for forbønn og heller satse i tro på at Gud vil forsørge hans virksomhet. Andre kristne opp gjennom hele kirkehistorien har måttet gjøre nettopp det, stole på at Gud forsørger dem -for å unngå å ta betalt for noe som bibelen sier er en gave.
   Mulig Pedersen har en gave til å helbrede folk med lettere plager, men jeg tror ikke han besitter en nådegave, for en nådegave er noe man ikke skal betale for å få del i. I såfall er det ikke lenger en gave, men et produkt man kjøper, og har man kjøpt et produkt bør man man ha garanti og klagerett.
   Mora til han som hjalp med grafikken til Søkelys var blant dem som håpet på Pedersens evne til å få gjennom bønnesvar. Hun rakk å bruke 50 000 før hun døde av kreft i hjernen. Min venn og samarbeidspartner når det gjelder Søkelys fortalte at det kom innbetalingsgiroer fra Pedersen og tiggebrev lang tid etter at hun var lagt i grav. For meg er dette en fullstendig forkastelig virksomhet -som skader Jesu navn og Guds ære.

 3. Den eneste grunnen til reaksjonen til Jan Kåre Christensen mot VG er at han selv har mye å skjule. Han er redd for at hans selv vil bli avslørt.

  2
  2
 4. Din tolkning er helt grei for meg, selvom din fornuft vil bortforklare det som ikke er forståelig eller fornuftsmessig. Jeg er en ganske så enkel sjel som ikke trenger å bruke så mye energi på hvordan Gud gjør et under eller hvordan Gud helbreder, men heller glede meg over det Gud gjør. Jesus helbredet en mann som var født blind, de skriftlærde/presteskapet spurte om han alltid hadde vært blind og hvem som hadde gjort ham frisk og hvordan han ble frisk. De trodde da ikke at han hadde vært blind og tilkalte foreldrene som bekreftet det mannen sa, men de ville ikke tro de heller, og spurte mannen en gang til, fremdeles ville de ikke akseptere at et under hadde funnet sted og ble så sint på mannen at de kastet han ut av synagogen.

  Det er med andre ord vanskelig å overbevise en som ikke tror, at Gud kan gjøre under. Det vil alltid komme en lang avhandling på ulike fysiske/psykiske reaksjoner som et resultat av det ene eller det andre. Jesus vekket opp den døde Lasarus, og istedenfor å glede seg over et stort mirakel, planla de heller å få Jesus drept. Ja, det er trygt å tro på Jesus. Sette sin lit til mennesker som en gang skal dø er ikke mye å sette lit til, da de er like hjelpeløs når det kommer til stykke som en død flue. Jesus er en trygg klippe som oppsøkte meg og ikke jeg Ham. Når Han så det var tomt på innsiden min, var Han der og banket på min hjerte dør. Er veldig takknemlig for alt han har velsignet livet mitt med og at Han aldri har sviktet selvom livet byr på ulike utfordringer. Takk for din omsorg over at jeg har funnet trygghet i troen på Jesus.

  • Nydelig Betina! Jesus er Klippen.

   Han virkelig helbreder!
   Han er i går og i dag den samme, ja til evig tid.
   Han svikter aldri.

   “For de som tror -ingen forklaring er nødvendig.
   For de som ikke tror -ingen forklaring er mulig.”

 5. Leste nettopp i den apokryfe/deuterokanoniske skriften Sirak i kapittel 38 interessante ting i denne sammenheng:

  Gi en lege den ære han fortjener,
  for også ham har Herren skapt.
  2 Legekunsten kommer fra Den Høyeste,
  og kongen gir legen belønning.
  3 Legens viten gir ham anseelse,
  stormenn beundrer ham.
  4 Herren frembringer legemidler av jorden,
  og en forstandig mann forkaster dem ikke.
  5 Har ikke et tre en gang gjort beskt vann godt
  for å gjøre Herrens makt kjent?
  6 Han har gitt menneskene kunnskap
  for at de skal prise hans underfulle gaver.
  7 Ved hjelp av dem er det han helbreder
  og fjerner den sykes smerter,
  8 og av dem blander apotekeren sin medisin.
  Herrens gjerninger tar aldri slutt,
  han sprer legedom ut over hele jorden.
  9 Min sønn, ta det ikke for lett dersom du blir syk,
  men be til Herren, og han skal gjøre deg frisk.
  10 Unngå feiltrinn, gjør det som er rett,
  og rens ditt hjerte for all synd.
  11 Bær fram et velluktende offer,
  et påminningsoffer av fint mel,
  hell olje over gaven; gi så mye du kan.
  12 La så legen komme, for også ham har Herren skapt.
  La ham ikke gå fra deg, for du trenger ham.
  13 Stundom ligger helbredelsen i hans hender; 14 også han ber til Herren

  3
  1
  • Hva tenker du om de apokryfe skrifter? Er det bøker du mener burde vært med i bibelen siden noen påstår og endog henviser til disse skriftstedene? For meg står skriftstedet fra Åpenbaringen klar om og ikke legge noe til eller trekke noe fra denne boken. Når du henviser til skriftsteder må du jo nødvendigvis mene de hører til i mellom bibelens permer. Isåfall er det lite troverdig.

 6. Siden Birgir Hermansen og andre forteller at jeg må finne andre steder å komme med mine innlegg ; så tar jeg selvsagt konsekvensen av slikt og har følgelig opprettet min egen blogg. Vil du i fremtiden lese hva som opptar meg når det gjelder kristen tro og endetiden ; så må du gå inn på :
  turestril@blogspot.com

  Hilsen
  Ture

  • Da skal jeg følge med på hva du har å formidle til oss som finner det interresant. Lykke til med egen blogg.

  • Ture Andersen. Jeg sa ikke at du ikke skulle dele dine innlegg på Søkelys. Det har jeg ingenting med. Jeg mener det er unødvendig og ikke riktig å dele akkurat slike innlegg til debatter som er fullstendig utenfor tema.
   Ellers er det meget interessant å lese de betraktninger du har.

  • Gratulerer med blogg Ture!!!
   (Og du må fortelle om det gikk bra med åkeren, pga lite vann.)

 7. Takker , Richard : Mine datakunnskaper som 76-åring er desverre meget begrenset. Ser frem til deg som leser av min blogg – om jeg får det til på denne nettsiden.
  Hilsen
  Ture

  • hei ture
   Mener å ha lest tidligere i dine skriverier at du har regnet deg fram til bortrykkelsen år 2020.
   Det er ikke lenge til, så jeg forstår ikke din redsel for at russerne skal komme….

 8. Til : Henrik Røraasen

  Du har nok misforstått hva jeg har skrevet – og oppsummerer kort :
  – jeg er blant dem som tror at opprykkelsen skjer etter trengselstiden
  – om jeg har tolket profeten Daniel rett ( her ligger kodene for å dekode endetiden ), så starter trengselstiden ved årsskiftet 2020 / 2021. Jesu gjenkomst til Jerusalem blir da på vårparten i 2027 – og da skjer opprykkelsen – tror jeg. Men jeg kan ta feil. Jeg har laget en enkel grafisk fremstilling av dette – som jeg kan legge ut på min blogg.

 9. Teletorgtjeneste til 14 kr pr minutt for å be for syke henger ikke på greip.
  Å be for syke på fulltid for å tjene en million i året, henger heller ikke på greip.
  Hørte Svein Magne sa engang at det koster å gå til legen også. Så han mente dette var en helt greit å betale et par hundre kroner for å få forbønn.
  Nei, dette er ikke riktig.

  • Det er jeg enig med i. Det står skrevet noe om de åndelige gaver at: For intet har du fått det, før intet skal du gi det. SÅ enkelt er det.

Det er stengt for kommentarer.