Jan Kåre Christensen: Vebjørn Selbekk er et instrument for onde og mørke krefter!

“Slik som Vebjørn Selbekk herjer og holder på nå, så er ikke han noe annet enn et instrument for onde og mørke krefter,” slår blogger fast.

Dagen redaktør Vebjørn Selbekk har gjennom sitt virke som redaktør provosert en rekke tvilsomme kristen-ledere i Norge. Både Jan Kaare Hanvold og Jan Aage Torp har ved flere anledninger gått hardt ut mot Vebjørn Selbekk. Imidlertid har ingen av de to gått ut og sagt at Vebjørn Selbekk er et instrument for onde og mørke krefter, -slik blogger Jan Kåre Christensen gjør i sitt siste blogginnlegg. “Satan spør ikke om du bekjenner Jesu navn, slik som Vebjørn Selbekk herjer og holder på nå, så er ikke han noe annet enn et instrument for onde og mørke krefter,” skriver den straffedømte bloggeren onsdag. Bakgrunnen for Christensens vrede mot redaktør Selbekk ligger i det faktum at Selbekk i likhet med de aller fleste oppadgående kristne er kritisk til det faktum at Svein Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen knytter penger og betalingstjenester opp mot forbønn og nådegaver.

Den straffedømte bloggeren  og  skurken Jan Kåre Christensen raser nå mot Vebjørn Selbekk og mener at Dagens redaktør er et instrument for onde og mørke krefter. Det samme har Christensen også sagt om Jan Hanvold og Jan Aage Torp som begge gir full støtte til Svein Magne Pedersen. (Foto: You Tube)

Evangelist Svein Mange Pedersen og evangelist-kollega Tom Roger Edvardsen har i de siste dagene måtte tåle hard kritikk i en rekke medier etter at VG i sine grundige reportasjer har rettet et nødvendig og kritisk søkelys på den heller tvilsomme virksomheten de to predikantene bedriver. Det faktum at både VG, Selbekk og en rekke andre medier har slått saken stort opp, vitner om at vi ennå har en presse og journalister som tar sitt samfunnsoppdrag på alvor. I motsetning til VG som regelrett har foretatt et karakterdrap på Svein Magne Pedersen, har Selbekks kritikk vært svært forsiktig. Men likevel har det hele fått blogger Christensen til å ta i bruk ord som om det er  “Antikristelige og demoniske krefter” som styrer dem som kommer med kritikk av Svein Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsens kyniske utnyttelse av syke og fortvilte mennesker.

Sterke ord fra straffedømt blogger men ingen omtanke for de dødssyke

At dødssyke svir av 30 000, 40 000 eller 50 000 kroner på Pedersens lukrative religiøse butikk ser ikke ut til å affektere Christensen i det hele tatt. Ei heller det faktum at giroene fra Pedersens “Misjonen Jesus leger” fortsetter å komme i uker etter at Pedersens pasient er lagt i grav. Dødd av den sykdommen Pedersens forbønn angivelig skulle fordrive. Redaktør Vebjørn Selbekks kritikk av Pedersen virksomhet burde etter vårt syn ha vært langt langt skarpere, men vi kan forstå at Selbekk og Dagen har lesere som støtter Pedersens virksomhet -og det er nok redsel for å støte disse som gjør at Selbekks kritikk var mild og forsiktig. Svein Magne Pedersen har i den senere tid engasjert seg i abortkampen i Norge. Dette er viktig og prisverdig, men det vi savner hos Pedersen er en omvendelse fra den grådige kombinasjonen vi ser når forbønn koster penger. I Apostlenes gjerninger møter vi en mann, trollmannen Simon -som hadde samme visjon som Pedersen og Edvardsen. Denne Simon forstod at Den Hellige Ånds kraft var noe han kunne skaffe seg ved hjelp av penger og sølv og gull. Når

Bør vurdere etterforskning av den lukrative virksomheten til vår tids Kristuskremmere!

Gudsmannen Peter konfronterte Simon med hans onde og grådige hjerte var ordene han brukte tøffe og harde: “Men Peter sa til ham: Ditt sølv være forbannet, både det og du selv, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger!  Du har ikke del eller lodd i dette ord; for ditt hjerte er ikke rett for Gud. Omvend dig derfor fra denne din ondskap, og bed Herren om måskje ditt hjertes tanke måtte forlates dig! For jeg ser at du ligger i bitterhets galle og urettferdighets bånd.” (Apg 8,20-23) Det er denne historien som er det bibelske bakteppet for begrepet “Simoni” som vi finner i den kristne tradisjonen. “Simoni” er når noen forsøker å gjøre profitt på Guds gaver, og her er Svein Magne Pedersen, Tom Roger Edvardsen og en hel rad med trosforkynnere skyldige. Til disse bør det lyde et kall til omvendelse, og vi er glade for at norske myndigheter nå ønsker å få kontroll og overvåke den tvilsomme virksomheten. Det er på tide og få satt en stopper for denne virksomheten!

2 tanker om “Jan Kåre Christensen: Vebjørn Selbekk er et instrument for onde og mørke krefter!

  1. Christensen, Torp og Hanvold er alle tre alen av samme stykke. Egentlig står de for de samme holdningene og er fremmedgjorte for bibelsk kristendom. I åndens verden befinner de seg i en uhellig allianse og utover gjengifte er det intet som skille de. Søkelys bør advare mot den falske treenigheten av Torp, Hanvold og Jan Kåre Christensen.

    4
    2
  2. Er Selbekk et instrument for onde krefter, bør jo Christensen egentlig være sjeleglad. For da står han jo ikke alene i så henseende.

Det er stengt for kommentarer.