Omsider: Ludvig Nessa på TV Visjon Norge hver søndag fra klokken 10 til 11

Foto: Søkelys

Etter flere måneders usikkerhet er det nå omsider avklart: Fra søndag 12 oktober er den velkjente presten og abortmotstanderen Ludvig Nessa igjen å se på TV Visjon Norge Prest Ludvig Nessa som ble landskjent for sitt modige engasjement for barna i mors liv blir igjen å se på norsk kristen tv. Fra søndag 12 oktober og fast fremover vil Nessa’s gudstjenester fra Karmel Bedehus i Fredrikstad bli sendt på kanalen som har seere over hele Skandinavia. Sendetiden Ludvig Nessa har fått tildelt er fra klokken 10 til 11 hver søndag. Ludvig Nessa som for noen uker siden hadde et ublidt møte med en gjenstridig plenklipper sier i en tekstmelding til Søkelys “at slik blir det hver søndag så lenge strikken holder”. Prest Ludvig Nessa som ble kjent gjennom sin modige abortkamp sammen med nylig avdøde Børre Knudsen er en langt mer allsidig forkynner enn det bildet media og presse har skapt av ham.

Det var i mars i år, og gjennom Ulf Ekmans ikke uventede konvertering til katolsk tro at mulighetene for sendetid på TV Visjon Norge åpnet seg for den velkjente presten og abortmotstanderen. Og det var TV grunder Jan Hanvold frustrasjon over Ekmans konvertering som gav en åpning for Ludvig Nessa og Den Norske Kirke i eksil. I en melding på Ludvig Nessa’s Facebookside skrev Hanvold dette: «Hei Ludvig! Nå må du skjerpe deg å få lagt noen bra tv-program. Vi er klare til å legge deg på Visjon Norge nå. Du kan få sendetiden til kjetteren, han har vi nå tatt av lufta. Så la meg høre ifra deg.» Meldingen ligger åpent på Facebook-siden til den velkjente abortpresten Ludvig Nessa. Og avsenderen er ingen ringere enn øverste leder for Norges største og mest omstridte kristne TV-kanal, Visjon Norge. Her har «Søndagsmøte fra Livets Ord» vært et fast programinnslag fram til forrige søndag. Livets Ord er menigheten der Ulf Ekman inntil nylig har vært pastor. (Fra Vårt Land)

 

Kastet Livets Ord ut av Visjon Norge

Fra mars 2014. På Facebook skriver Jan Hanvold blant annet at Ulf Ekman viser hån mot den evangeliske kirke og vi gjengir Hanvolds omfattende Facebookskriverier i sin helhet. “Ulf Ekman viser hån imot den evangeliske kirke, ved å konvertere til den katolske kirke. Jeg er enig med Åge Åleskjær som uttaler at dette er en tragedie for Ulf og Birgitta. Selv har jeg aldri vært en Livets Ord mann, men en som bare har sett jan-hanvoldbevegelsen uten ifra.  Og sett sekterismen på 90 tallet. Da det var slik i Norge, at hvis du ikke hadde gått på Livets Ord. Var du ikke kvalifisert til, å tjene Herren. Med sterk fokus på demon utdrivelse og sekterisme. Til person dyrkelse av Ulf Ekman og andre Livets Ord forkynnere. Når vi ser alle de tusener nordmenn som har gått på Livets Ord. Ser vi utrolig lite frukter av det. De fleste som idag står i en Herrens tjeneste.Sto i det før de begynte på Livets Ord. Selvfølgelig fins det mye frukter av Livets Ord misjonsarbeid. Og ikke minst Carl Gustav Severin, store misjonsarbeid. Som startet lenge før han kom til Livets Ord. Men som har gjort en stor jobb i Øst-Europa. Og uansett, har jeg hatt stor respekt både for Ulf og Carl Gustav.Dette går jo ikke på det personlige plan. Og vi lever heldigvis i frie demokratier, ludvignessa_dukkeå kan skifte religion. Men som den ubestridde lederen i Skandinavia, er ikke Ulf hvem som helst. Og det han nå gjør, er et stort svik imot alt det ,som reformasjonen brakte. Og kan gå over til en kirke som påstår det er frelse i sakramentene. Som er for dyrking av Paven, som Guds sønn stedfortreder på jord. Han bøyer seg for en kirke full av historisk blod på hendene. En kirke som har stått for jøde-forfølgelse opp igjen alle tider. Som forkynner et annet evangeliet. Paulus advarer imot de som forkynner et annet evangeliet, selv om det er en engel ifra himmelen. Han være forbannet. Gal 1:8. (Bildet viser Ludvig Nessa som stepper inn etter at Ekman er tatt av sendingene)

Når Ulf står fram, å snakker om Jesu ypperste prestelige bønn om at de alle må være ett.” Og bruker den katolske kirke som et eksempel som fremmer kristen enhet. Så er dette løgn og forførelse. Det er en kristen enhet på pave-kirkens premisser.
ekman-katolskJeg håper nå at alle pastorer og predikanter, som Ulf har prøvd å forføre inn i den katolske folden. Med turer til Rom og Vatikanet. Nå skjønner hans strategi, om at det eneste salige nå, er å konvertere til den katolske kirken. Hvor lenge det tar før Livets Ord som menighet, konverterer til en Katolsk menighet. Vet en ikke med sikkerhet. Det har blitt litt ballade å bråk nå. Men når dette får roe seg en tid, er veien til Rom klar. Det er som med frosken, den merker ikke at den blir kokt. Den langsomme oppvarmingen, sløver den hen, til den er kokt levende.
Vi ser jo også hvordan pinse-pastorer lefler med Rom. Og snakker om at vi har mye, å lære om de historiske kirkene.

Hva har vi å lære ? Deres undertrykkelse av sanne troende. Deres jødehat og deres motstand imot vitenskap. Deres undertrykking av kvinner osv. Når vi blir så historie løse, at inkvisisjonenvi ikke forstår at de landene som gjorde opprør imot Rom. Fikk vekkelse og økonomisk og demokratisk fremgang. USA og andre vestlige land, som var grunnlagt på evangelisk kristendom. Det er bare en ting å si, han var en av oss. Men han valgte ,å gå bort i fra det enkle evangeliet. Til slaveriet i Rom, som vil forføre oss alle bort ifra den enkle troen på Jesus Kristus. Og uansett hvilke motiver Ulf har for dette. Så er det et svik. Det burde alle hans venner fortelle han. Så han kunne vende om ifra sitt svik. Som før er sagt, dette er ikke et personangrep på Ulf. Dette er bare et utrykk som mange med meg deler. Om vi ikke hadde vært glad i Ulf og evangeliet, hadde vi bare latt det bli forbi gått i stillhet.

Fra Jan Hanvolds Facebookside

2 tanker om “Omsider: Ludvig Nessa på TV Visjon Norge hver søndag fra klokken 10 til 11

 1. Tenker ofte at folk fokuserer mye mer på symptomer og konsekvenser enn årsaker enda det er årsakene som styrer alt.

  Hvis det har oppstått rådebank i en motor pga manglende olje nytter det lite å klage over dette. Årsaken var oljemangel på et tidspunkt hvor alt fungerte tilsynelatende bra.

  I det øyeblikk konsekvensene blir store nok kunne man kanskje tenke seg at folk innser årsakene, men slike er det vanligvis ikke når det gjelder religion og politikk. Tvert i mot. Det grunnleggende problemet er at folk ikke ønsker å se sammenhengene mellom årsak og konsekvens. De vil bestemme disse selv. Dette er nemlig den viktigste delen av både ideologi og tro og selvrettferdiggjørelse. Ved å bestemme dette kan mennesket “gudommeliggjøre” seg selv.

  Grunnen til at det er så lett å markedsføre stadig nye teorier om “årsak-konsekvens-sammenhenger” er nok menneskets dårlige hukommelse. Når man velter et glass vann forstår alle hvorfor vannet renner ut fordi det skjer umiddelbart. Men hvis ting tar lengre tid så mister folk helt evnen til å se slike sammenhenger.

  De som har prøvd å oppdra hunder kjenner igjen dette. Nytter lite å straffe hunden fem minutter etter at de har gjort noe galt. Og selv om hunder ofte vet hva som er galt betyr ikke dette noe som helst for dem hvis de ikke kan koble det til umiddelbar straff. Dvs. hvis hunden tror at deres “herre” ikke ser dem.

  Et stort anntall hunder må avlives hvert år fordi ingen lærte dem noe mens de var valper.

 2. Flott,ser frem til å se Nessa på Visjon Norge Stort sett er det fint lite oppbyggende å se på Hanvolds kanal. Alt der er jo stort sett bare pengemas og fremgangsteologi og falske profeter, så det er jo bra at det sanne evangeliet også blir forkynt gjennom visjon Norge.

Det er stengt for kommentarer.