Økumenisk biskop som ville forene karismatikere med pavekirken omkom i motorsykkelulykke

Tony Palmer som forsøkte å forene karismatikere, evangeliske og katolikker døde søndag i en motorsykkelulykke i Storbritannia

tony-palmer

Tony Palmer som var en angelikansk biskop og økumenisk leder omkom søndag i en trist motorsykkelulykke. Etter ulykken ble han i all hast kjørt til sykehus og døde etter flere timer på operasjonsbordet. Tony Palmer som av mange ble ansett for å være  en karismatisk “agent” for pavestolen arrangerte i januar i år en seanse sammen med blant annet  lykkeforkynneren Kenneth Copeland med appell om enhet mellom karismatikere og katolikker. Under det kontroversielle møtet ble en videohilsen fra paven spilt for gruppen av karismatikere og Kenneth Copeland responderte med å be for paven og velsigne han. I videoen, refererte pave Francis til biskop Palmer som «min bror, en biskop-bror,” og sa at de hadde vært venner i årevis.

Født i Storbritannia og delvist oppvokst i Sør-Afrika, hadde Palmer fungert som leder for den sørafrikanske kontoret til Kenneth Copeland Ministries. På Copeland hjemmeside, sa Palmer at han hadde møtt erkebiskop Jorge Bergoglio av Buenos Aires (nå pave Francis) i 2008 da Palmer søkt om tillatelse til å arbeide med karismatiske katolikker i byen. Under palmer-copelandKenneth Copelands karismatiske “evangeliske lederskapskonferanse” hadde Palmer med seg en melding fra paven og det ble kalt til enhet mellom evangeliske kristne og katolikker. Bildet viser Palmer og Copeland)  Palmer hevdet da at “den lutherske reformasjonen var død” og Søkelys gjenga det da slik: “Luthers oppgjør med pavekirken var primært et oppgjør med ubibelsk teologi og praksis, og det ikke noe som tyder på at den katolske kirke har forkastet den lære Martin Luther tok avstand fra. Tony Palmer som er en ivrig forkjemper for å reversere reformasjonen forteller nedenfor at dagens pave er hans “åndelige far” og at disse to har gjort en pakt hvor målet er å “skape en synlig enhet mellom verdens kristne” . “Han (paven) har gitt meg det oppdraget å være en bro for kristen enhet.” I følge Palmer er det et teologisk faktum at vi alle er ett i Kristus, og ingen læremessige eller teologiske forskjeller kan endre det faktum,” sier Palmer og legger til at “Luthers protest mot den katolske kirke ble lagt død i 1999, -og at vi nå lever i en post-protestantisk æra,” sa Palmer da. Palmers liv fikk en tragisk slutt bare et halvt år etter den kontroversielle konferansen. Mer om den kan du lese her

https://www.youtube.com/watch?v=QLJEPKOQyWo