Økende motstand mot den politisk korrekte propagandaen om Corona-viruset

Stadig flere amerikanere reiser seg nå i protest mot myndighetenes omfattende maktmisbruk og tilsidesetting av folks grunnlovsfestede friheter i forbindelse med den såkalte Corona-pandemien. Over hele USA har folk begynt å våkne og svært mange kjøper ikke den offisielle propagandaen om hvor farlig og dødelig viruset er. Kristne amerikanere frykter at krefter som ikke er kontrollert av president Trump vil anvende den såkalte “Corona-pandemien” til å innføre “storebror ser deg” samfunnet og mange frykter at dersom den globale eliten vil misbruke Corona-pandemien til å inntrodusere dyrets merke. Jeffrey Epstein vennen Bill Gates som sammen med menn som Bill Clinton og Joe Biden hyppig tok i bruk “Lolita-expressen” for å besøke Epsteins private øy, er blant dem som tar til orde for tvungen Corona-vaksinering av alle. Evangeliske kristne frykter at det Bill Gates og WHO tar til orde for i realiteten er innføring av dyrets merke som man tror kan være en microchip skjult i vaksinen.

Motstanden og frykter for at makteliten nå misbruker den såkalte Corona-pandemien til å innføre et samfunn hvor grunnleggende friheter og rettigheter settes til side for den kollektive tryggheten, er økende i USA. Stadig flere mennesker tyr til gatene i protest mot snikinnføringen av et overvåkingssamfunn hvor politiet rett og slett kan arrestere deg for å lufte hunden eller gå i parken, og i løpet av noen få uker har folk blitt fratatt sine grunnlovsfestede rettigheter i navnet av kollektiv trygghet og smittefare. Selv blant egne tilhengere er det mange som mener at Donald Trump har gått med på en nedstengning av samfunnet som er mye for tøff, og som vil føre til et kraftig økonomisk tilbakeslag som også vil ramme presidents kjernevelgere. På sikt vil nedstengningen av samfunnet, arbeidsledighet og det økonomiske tilbakeslaget føre til langt flere dødsfall og lidelser enn selve Corona-viruset. Allerede nå ser vi effekten av nedstengningen i form av økt mangel på medisiner og fra USA meldes det nå om en påbegynnende mangel av kjøtt fordi forsyningslinjene er i ferd med å bryte sammen. I videoen under deler Paul Begley nyhetene om en påbegynnende mangel på kjøtt i USA.

Konspirasjonsteorier eller bare teorier?

Amerikanere i matkø etter at “pandemien” har gjort dem pengelense og arbeidsledige. Minst 27 millioner amerikanere har mistet jobbene de siste fem ukene.

Avisen Dagen kjører i dag et oppslag hvor Bjørn Olav Hansen og forfatteren og ­sivilingeniøren Bjørn Are Davidsen uttaler seg omkring de forskjellige “konspirasjons-teorier” som har blitt spredd blant kristne under Corona-pandemien som har rammet så svakt at den knapt kan kalles en pandemi. -Både Hansen og Davidsen forstår konspirasjonsteorienes appell ut fra et ønske om å få oversikt i en uoversiktlig verden der man kan kjenne seg marginalisert og maktesløs. – Jeg er overrasket over hvor mange kristne som sprer dette på nett, uten å sjekke kildene i det hele tatt. Det har blant annet ført til at kristne sprer antisemittisme uten at de er seg det bevisst. Mange konspirasjonsteorier handler jo nettopp om en jødisk sammensvergelse, sier Hansen. Davidsen påpeker at mennesker i noen kristne miljøer er veldig opptatt av de siste tider. – Man tyr til utviklingen man tolker i Johannes’ Åpenbaring som en forklaringsmodell. Behovet for å aktualisere troen og styrke sin autoritet fører til at noen bruker Antikrist som en apologetikk, sier Davidsen som ikke helt til å forstå hva som rører seg i deler av kristenheten.

Kjøper ikke utvannede og uklare budskap fra talerstolene

Svært mange kjøper ikke lenger forklaringsmodellen til makteliten og er mektig lei av at politisk korrekte røster skal fortelle dem hva de skal tro og mene. Sannheten er at Corona-viruset, nedstengningen av kirkene og den blinde lydighet det religiøse lederskapet syntes å ha overfor systemet, har fått mange til å bla opp i Bibelen og selv lese de bibeltekstene mainstream-predikantene ikke våger å tale over i kirker og bedehus av redsel for å bli stemplet som religiøst ukorrekte. I avisen Dagens oppslag sier Bjørn Olav Hansen er overrasket over hvor mange kristne som deler konspirasjons-teoretisk tankegods på sosiale medier. Den kristne kirkes store problem i disse tider er rett og slett at kirken og pastorenes budskap er blitt irellevante for folk flest. Manglende tydelighet i forkynnelse, skriftstolkninger som enten er foreldede eller beskriver en virkelighet som ikke er der, gjør kirkens og forsamlingenes budskap like lite interessante som en boks brun lapskaus fra FirstPrice er for en sulten mage. Både lukter vondt, smaker vondt og minner mer om oppkast enn en skikkelig fersk hjemmelaget lapskaus fra mors kjøkken.

Steinene taler der kirkens menn tier

Bibelens budskap og profetordet er ikke akkurat et tema som ser ut til å ha opptatt prester, pastorer og forkynnere her hjemme. Av redsel for å bli stemplet som religiøst ukorrekte har den profetiske røsten om de siste dager nærmest blitt fullstendig taus i kristen-Norge og dersom noen i det hele tatt våger å berøre temaet, -er det de forkynner nær sagt som brun lapskaus fra FirstPrice. Tannløst, smakløst og fint lite relevant for vår tid. Trusselen den økonomiske nedturen vil føre med seg er det ingen som snakker om, og de få som i det hele tatt våger å forkynne noe om endetiden, kommer med løfter om at de sanne troende skal hentes til himmelen før tingene blir virkelig ille. Selv om læren om bortrykkelse før trengselen har mange tilhengere i deler av kristenheten, så er ikke det noen garanti for at den er sann. Gjennom å  skråsikkert forkynne at troende skal bli “tatt ut” før alle de vonde tingene skjer, trengselen, dyrets merke og åpenbarelsen av den lovløse, syndens menneske eller Antikrist, risikerer vi å gi folket falsk trøst eller en åndelig sovepute. Den Hellige Skrift som er innblest av Gud er primært et formaningsskrift gitt til menigheten: “Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.” ( “2 Tim 3,16-17)  Og dermed ikke til verdens barn. Å forkynne at trengselen, dyrets merke, martyrium osv er noe som bare angår verdens barn -og kanskje også “bønnebarna” -som skal få en “second chance” -etter at Guds menighet er bortrykket, er en tese som har lite bibelsk fundament. Det er også en tanke som var totalt fremmed for den tidlig-kristne kirke og våre apostoliske fedre. Snarere lærer den tidlig-kristne kirke og våre apostoliske fedre oss at veien til Guds rike og seiersprisen, er noe som vinnes gjennom trengsler, lidelser og endog martyrium. Dersom vi unnlater å forkynne at bortrykkelse under trengselen også er en mulighet, står vi i fare for å lulle troende inn i en åndelig søvn. Mitt poeng her er å peke på en ting, nemlig det å være rede til absolutt alle ting -for Skriften taler også om å kjempe og holde ut.

Helt normalt at folk spekulerer

Situasjonen omkring nedstegningen av privat og offentlig virksomhet som har skapt både børskrakk og massearbeidsledighet samt den voldsomme opphausingen i media omkring Corona-viruset og skremselspropagandaen som er blitt servert, vil naturligvis få mennesker til å spekulere og tenke. Etter flere tiår med politisk korrekt indoktrinering fra en venstrevridd og ensrettet presse, er det ikke så vanskelig å forstå at stadig flere tyr til alternative kilder for å få et balansert bilde av virkeligheten. Gammelmedias dekning av eksempelvis USA valget og Donald Trump har avdekket at MSN og de korrekte mediene har en egen agenda og figurerer som propaganda-apparat for globalistisk tenkning. Politikernes promotering av FNs agenda 30 medvirker ikke til å dempe spekulasjonene, og det er med svært god grunn at kristne holder et våkent øye med, og deler ulike teorier (som blir kalt konspirasjonsteorier av gammelmedia) I en kommentar til avisen Dagens oppslag med Bjørn Olav Hansen og Bjørn Are Davidsen utfordrer Rune Lye avisen Dagen slik: “Jeg er en av dem som hevder Bill Gates jobber for att alle skal få en implantat digitale id. Jeg utfordrer Dagen til å gjøre ett intervju med meg på tema.” Imidlertid, siden Dagen er en del av gammelmedia har jeg liten tro på at Dagen vil besvare Rune Lye`s utfordring med annet enn overdøvende taushet.

Unngå å være skråsikre

Som kristne er det å lengte etter Jesu gjenkomst og oppfyllelsen av profetordet endel av vår naturlige lengsel etter at dette forgjengelige skal bli ikledd uforgjengelighet (1.Kor 15,53) Et annet bibelsk faktum er at vi lengter og stunder etter dagen da vi skal skue vår frelser og Herre som apostelen Johannes skriver i sitt første brev: “Dere elskede! nu er vi Guds barn, og det er ennu ikke åpenbaret hvad vi skal bli; vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like; for vi skal se ham som han er.” (1 Joh 3,2) Dette er det vi stunder og lengter etter midt i denne tidens sorger og streben. Guds menighet er et ventende folk og et forventende folk. Vi venter på Ham som har gitt oss sitt løfte om at han engang skal komme tilbake igjen, og mens vi er underveis må vi være forberedt på motgang, trengsel, forfølgelse og spott fra dem som tror seg å ha definisjonsmakten. Samtidig skal vi også være ydmyke, søke å samstille tidens tegn med Guds dyrebare ord og være ydmyke nok til å erkjenne at det er mulig å ta feil. Opp gjennom den kristne kirkes historie har det vært knyttet forventninger opp mot bestemte hendelser og fenomener. Mange har frimodig proklamert at “dette er oppfyllelsen” av profetordet om Antikrist eller andre bestemte profetiske hendelser. Disse tok feil, men døde likevel i håpet om det evige liv og oppstandelsen fra de døde. Derfor, la oss være ydmyke og prøve alt opp mot Guds evige Ord, og ikke miste troen på vår frelser selv om vi skulle bomme på dagens situasjon er endel av “veene” i Jesu eskatalogiske tale eller endel av “seglene” i åpenbaringsbokens profetier omkring de apokalyptiske ryttere. En ting kan vi kanskje alle enes om, og det er at vi hører drønn av hovslag..

 

 

6 tanker om “Økende motstand mot den politisk korrekte propagandaen om Corona-viruset

 1. Selvsagt bør man nå oppheve disse restriksjonene for de som mener at Trump er bedre enn Biden.

  Og Trump tilhengerene i dette forumet følger Trump sitt råd om å innta rikelig med klor og salmiakk enten gjennom munnen eller gjennom blodårene. Det skulle da bare mangle hvis man er tilhenger av president Trump.

  1
  2
  • Det var det Trump sa rett ut i en pressekonferanse, Z.

   Men det er opplysende at du mener at Trump er en dust og en løgner.
   Dog vil jeg IKKE anbefale at man drikker eller tar salmiakk eller klorin gjennom svelg eller blodårene. Det er det kun Trump som mener at vi skal gjøre.

   1
   1
 2. Z:vi som forstår engelsk hører jo hva Trump sier.
  Det har gått opp for meg at det Trump kaller “fake news” er ikke usanne, falske eller uriktige nyheter,men nyheter han ikke liker, saker han mener media ikke burde snakket om, uviktige saker i hans øyne.
  Godt at han blir fjernet til høsten??
  https://m.youtube.com/watch?v=TkU1ob_lHCw

  • Du har lov og håpe Bernt. Amerikanerne har fått nok av demokratenes syke spill og manglende evne til å gjennomføre noe annet enn å etterforske Trump.
   Jeg syntes ikke Trump har håndtert Corona-krisen verre eller bedre enn andre ledere i den vestlige verden.
   Men jeg tror ikke amerikanerne vil bytte ut Trump med den mer eller mindre senile Joe Biden.
   Alle er klar over at Biden er i ferd med å bli dement, i tillegg har han mange skygger hengende over seg i form av anklager om å ha angrepet flere kvinner seksuelt og i tillegg korrupsjonsanklagene fra Ukraina.
   Demokratene er i panikkmodus nå og håper på mirakler som ikke vil komme.
   Det blir nok Trump frem til 2024….

   4
   1
 3. Søkelys, nå tyder det på at en kombinasjon av Biden og en ungdommelig og dyktig kvinnelig VP-kandidat, vil ha meget gode muligheter til å slå Trump. Han har sammen med Boris Johnson og svenskene gjort en elendig jobb. Trump tok det ikke på alvor, og kom altfor seint i gang.
  Han har heller ikke uttrettet særlig før den tid. Han er den desidert verste presidenten Amerika har hatt, BY FAR!
  Men, vi kan jo håpe at han stryker med, og vi får Pence og en kvinnelig rep VP. Da vinner de, tror jeg.

Det er stengt for kommentarer.