Økende motstand blant kristne mot Black Lives Matter bevegelsen

Stadig flere anstendige kristne går nå ut med advarsler mot å støtte eller samarbeide med Black Lives Matter bevegelsen. Både pastorer, predikanter og leke kristne advarer nå sine følgere om å ta del i det som helt tydelig er “mørkets gjerninger”. Det som kjennetegner aktiviteten og det ideologiske grunnlaget til Black Lives Matter bevegelsen, er helt tydelig i strid med kristen tro og den bibelske etikken. “Voldsbruk, plyndring, ødeleggelse, lovløshet, drap og opprør, er en del av de virkemidler BLM bevegelsen bruker, og skal vi følge Guds Ord representerer alt dette “mørkets gjerninger” som en kristen ikke kan ta del i. I Efeserbrevet 5 formaner Paulus oss til å ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller,” og man skal ikke bruke mer enn fem minutter foran nyhetene for å forstå at “mørkets gjerninger” er den korrekte betegnelsen for BLM bevegelsens aktiviteter

“Alle liv betyr noe” ser ut til å være et uttrykk BLM bevegelsen ikke vil forfekte. Selv om termen inkluderer mennesker av alle hudfarger og både fødte og ufødte, er dette ikke godt nok for aktivistene i BLM. Mange mennesker, inklusiv noen kristne, har levd i den villfarelse at BLM bevegelsen er en borgerrettighetsorganisasjon som kjemper for livet og rettigheter til alle mennesker. Sannheten er at denne gruppen eksklusivt gir uttrykk for å fremme kun en hudfarges rettigheter -og dette er i realiteten rasisme satt i system. Mens Guds ord lærer at alle menneskelig er ukrenkelig fra unnfangelse til naturlig død, er termer som “All Lives Matter”, nærmest et skjellsord for denne gruppen. Den bibelske kristne kirke står fullt og helt fast på livets ukrenkelighet og holder et hvert drap, enten det er drap på en voksen svarte, eller et drap på et ufødte barn, som en synd som strider mot det femte bud i Bibelen. Guds bud lyder: Du skal ikke slå i hjel, og den som dreper et annet menneske, blir i Skriften omtalt som en “manndraper” eller morder.

Kristne har snudd

Joel Osteen, soy boy og Woke predikant er blant dem som raskt var ute og nærmest knelte for BLM bevegelsen

Etter at amerikanerne forskrekket har kunnet bivåne plyndring, ildspåsettelse, vold og lovløshet som har fulgt i Black Lives Matter bevegelsens kjølvann, har kristne i økende grad blitt kritiske og negative til BLM bevegelsen. I førstningen var det endel kristne pastorer og ledere som gikk ut med sympati både til familien Floyd, og til selve saken, men etter at nyhetssendingene i 8 uker nå har vist vold, plyndring, krav om å “defund the police” og bevegelsens manglende respekt for liv og eiendom, har stemingen snudd. En rekke kjente pastorer og kristenprofiler, deriblant Franklin Graham, Carter Conlon, Dr Michael Brown, John McArthur og Dana Coverstone for å nevne noen, har offentlig advart troende mot å støtte BLM. Også en rekke kristne YouTube profiler har gjort det samme, og det som i begynnelsen var sympati med selve saken, er nå blitt åpen kritikk og avstandstagning. Sannheten er at Black Lives Matter organisasjonen rent ideologisk og i handling representerer antikristne verdier og holdninger som er i strid med det kristne budskapet. Flere peker på at BLMs ideolgi er antifamilie, fremmer seksuell pervesjon med sin støtte til LGBT samfunnet og i tillegg demonstrerer vilje til å angripe og ødelegge kristne monument og symboler. -Selv om vi i sak er enig med at “black lives matter” er BLMs ideologiske synspunkter av en slik karakter at vi ikke kan støtte bevegelsen,” sa dr Michael Brown i en video delt på Facebook. Selv om liberale kristne ikke liker å høre det, så er det stadig flere kristenledere som ikke lenger vil stille seg bak BLM.

Gode grunner til å ikke støtte BLM

Bønn: Her strekker en ung farget kristen gutt ut sin hånd i omsorg og bønn  for en hvit hjemløs mann.

Som kristne er sorte liv selvfølgelig inkludert i det bibelfundamenterte “All Lives Matter” synspunktet som kristne har holdt frem gjennom kirkens 2000 år lange historie. Mennesker, uansett hudfarge eller fysisk handikap har blitt ansett som den kristne kirkes viktigste skatt helt siden urkirken. Kristus døde for hvert eneste menneske og dette inkluderer afrikanere, indere, kinesere, hvit og svarte. I Guds rike finnes det ingen raseskiller og derfor er det en glede å vite at vi har brødre og søstre over hele planeten. Det som binder oss sammen, er Jesu blod som ble utgytt for hvite, sorte, brune og gule syndere.

Kristne kan ikke støtte BLM

BLM bevegelsen representerer en rekke verdier i strid med Bibelen og vårt kristne syn og kan følgelig ikke støttes av kristne, er budskapet i videoen til Colin Miller som har en universitetgrad i teologi og holder på med en mastergrad i teologi. I sin video presenterer Colin Miller en rekke gode grunner til at Guds folk ikke kan støtte Black Lives Matter bevegelsen.  I sin video peker Colin Miller på at BLM både ideologisk og i praksis er antikristen. Den unge teologen gir i sin video mange gode grunner til at vi ikke kan støtte opp om Black Lives Matter. Miller representerer uten tvil det evangeliske synet og i sin video stiller Miller viktige spørsmål til de pastorer som ennå støtter BLM bevegelsen.

https://www.youtube.com/watch?v=9x2qjPR8dIQ

2 tanker om “Økende motstand blant kristne mot Black Lives Matter bevegelsen

 1. Denne artikkelen om kristnes respons på Black Lives Matter er nok temmelig dekkende på hvordan evangeliske kristne i Norge ser på BLM.
  Først sympati men etter å ha sett ødeleggelsene, truslene mot kristne symboler og monument og BLM bevegelsens ønske om å ødelegge maleri og statuer som fremstiller Jesus som hvit, har mange også i Norge mistet sympatien for BLM.
  BLM er ikke annet enn en mobb med pøbler og anarkister som representerer avkristining og ugudelighet.
  Rent personlig mener jeg at Andersen har truffet spikeren på hodet i de vurderinger som er gjort når det gjelder kristnes holdninger til BLM. En klok tilnærming er å holde fast på at alle liv har verdi uten å løfte frem en bestemt hudfarge,
  Nettroll og hatere vil aldri kunne erkjenne sannheten som den er, fordi de er styrt, ikke av selvstendig tenkning, men av makter og myndigheter i himmelrommet som preger og kontrollerer tv og media.
  Ef 6,11-14 Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep; 12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt. 14 Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og iklædd rettferdighetens brynje,

  • Tiltredes 100 prosent. Det glorifiserte bildet norske aviser og tv kanaler har tegnet av BLM har fullstendig kollapset.
   Bibelske kristne er i mot Black Lives Matter ideologien og det de praktiserer gjennom sine “fredelige demonstrasjoner” som ikke er annet enn pøbelstreker og ødeleggelse.
   Selv sorte kristne amerikanere er i mot BLM fordi handlingene til disse pøblene ødelegger for dem som virkelig er opptatt av å bedre fattige afroamerikaneres kår. Trumps politikk var på god vei til å løfte mange fattige ut av elendigheten før Coronaen kom, og etter runden med corona kom plyndringen og lovløsheten.
   Anstendige mennesker kan selvfølgelig ikke støtte pøbler og en slik terror mobb.

Det er stengt for kommentarer.