Også støttedemonstrasjon den 16 april mot norsk barneverns behandling av Bodnariu familen i Oslo

barnevernet-protest-oslo-2016Også demonstrasjon mot barnevernet i Oslo: Lørdag 16 april 2016 kan bli en merkedag for Bodnariu familiens kamp for å få gjenforent de fem omplasserte barna. Over hele verden vil kristne fra mange ulike trossamfunn i sammen vise sin avsky mot norsk barnevern og deres umenneskelige praksis med å frata foreldre deres barn på heller tvilsomt grunnlag. Demonstrasjonene denne dagen vil begynne i  Sydney og Brisbane, Australia. Deretter i en rekke større og mindre byer i Romania, fortsette i Oslo, Tyskland, Spania, Storbritannia, og noen timer senere i Canada og tilsist i USA  i New York, Miami, Atlanta, Cleveland, Detroit, Chicago, Saint Louis, Dallas, Houston, Phoenix, Seattle, Portland, Sacramento og Los Angeles

Facebook-Bodnariu-FamilyArrangørene håper at flere hundretusen mennesker verden over vil ta del i denne verdensomspennende og fredfulle demonstrasjonen som samler kristne fra mange kirkesamfunn. Blant kristne brødre verden over er det stor frustrasjon mot det norske barnevernets gjentatte brudd på internasjonale menneskerettigheter og det reageres med stor vrede over at Norge syntes å følge sine egne lover i sin antikristelige kamp for å splitte ekteskapet. Kristne verden over anser norsk barnevern som en levning av det gamle Sovjet-systemet og sosialismens forlengede arm som med alle midler forsøker å knuse det kristne synet på familien og gjøre barna til statens eiendom. Her i Norge vil protestaksjonen mot barnevernet finne sted på Eidsvoll plass foran Stortingen og vare fra klokken 15 til klokken 19. Foruten de kjente demonstrasjonene som skal finne sted vil det også være mindre støttemarkeringer i flere byer verden over, -og vi andre troende som bor for langt borte fra å kunne delta i en offentlig markering bør denne dagen sette av en liten time til bønn og omtanke for familien Ruth og Marius Bodnariu og deres fem barn.

Ikke bare for Bodnariu familien 

Denne dagen er også en støttemarkering for alle andre familier som har fått sine familier revet i stykker at et ugudelig norsk barnevern og derfor er dette også en støttemarkering for andre familier som uten forvarsel, uten rettsvern og ofte på falske beskyldninger og syltynt grunnlag blir fratatt sine barn av et kynisk barneverns som mange mener bryter internasjonale menneskerettigheter. Denne demonstrasjonen er også en støtte-demonstrasjon for familier fra Litauen, Polen, Tsjekkia, India, Romania, Tyrkia, Ukraina, Latvia, Russland,USA og Norge som har fått sine barn konfiskert av barnevernet som er myndighetenes forlengede arm. Et nytt slagord for kristne i Norge bør være “Ja til Jesus, Nei til barnevernet og Søkelys gir full støtte til denne protestaksjonen.