Andrew Strom: The Kundalini warning in the church

Falske religiøse ånder invaderer nå Guds menighet i form av bevegelser og strømninger som vektlegger ytre åndelige manifestasjoner det ikke finnes rom for i den bibelske karismatikken. I en tid hvor mange åpner seg for mye, er det nødvendig for et Guds barn å opptre modent og med åndelig dømmekraft. Bibelen taler om at mennesker farer vill fordi de ikke kjenner Guds Ord eller Guds kraft -men svært mye som i dag presenteres som «Guds kraft» har ikke nødvendigvis sin kilde i Den Hellige Ånd, men kan besmittet og født frem av religiøse åndsmakter knyttet opp mot det okkulte. Se video-serien » A Call for Discernment, Are you sure it’s your Jesus?»

Av en annen ånd -det okkulte vinner frem:

 4,432 total views,  1 views today

Facebook Comments