Off Grid Desert Farming with Paul & Adrienne: Hva skjer med deg åndelig og hva skjer med kroppen din etter at du har tatt dyrets merke (Coronavaksinen)

På tross av at vi ennå ikke kan se noen tydelig Antikrist-personlighet finnes det likevel en god del kristne som hevder og tror at Covid-19 vaksinen er dyrets merke, og at dersom du har tatt den, vil den skade deg åndelig, ødelegge kroppen din og tilslutt dra deg ned i den evige fortapelse. Ekteparet Paul og Adrienne Mills som står bak “Off Grid Desert Farming” som er opptatt av Gud, endetiden, sunn mat og som lever så selvforsynt de kan i utkants-USA forkynner og proklamerer at Covid-19 vaksinen er dyrets merke.  Deres videoer som primært ble postet på plattformen Odysee pga sensuren på YouTube taler primært til mennesker som ennå ikke har tatt dyrets merke som i følge Mills og flere andre er vaksinen.

Denne vaksinen (omtalt som Dyrets merke) gjør i følge Paul Mills noe med deg. “Jeg har akkurat lastet opp 10 videoer om dyrets merke på min backup-kanal. Dersom du har familie og venner som ennå ikke har tatt merket, please -del med dem disse videoene som kanskje vil overbevise dem til å ikke ta dyrets merke. I de videoene som Paul Mills har lagt ut forteller forskjellige individer hva som skjedde med dem etter at de tok merket. “Ikke bare vil dyrets merke ødelegge din sjel og ta deg til helvete, men det vil også ødelegge kroppen din fysisk. “Det er ennå tid til å nå dine venner, familie og arbeidskolleger. Jeg har 50-60 videoer om dyrets merke, som allerede er her nå,” sier Paul Mills i videoen under. Endel kristne tror helt og fullt at Covid-19 vaksinen er dyrets merke, og at kristne som har tatt den, allerede nå er brennmerket i sin sjel. Imidlertid har teorien om at dette alene er dyrets merke, store mangler da vi ennå ikke har noen tydelig Antikrist-figur, ei heller en fungerende “one-world government”, selv om systemet som engang skal ta i mot og løfte frem Antikrist, begynner å legge seg til rette. Vi er heller ikke kommet dit at folk må tilbe dyrets bilde, Når vi leser teksten som er om dyrets merke fra åpenbaringsboken kapittel 13, så er det ennå vesentlige ting som mangler.  (saken fortsetter etter videoklippet)

Illustrasjonsfoto av en bibeltekst

Åp 13,1-18 Og jeg så et dyr stige op av havet, som hadde ti horn og syv hoder og på sine horn ti kroner, og på sine hoder bespottelses-navn. Og dyret som jeg så, var likt en leopard, og dets føtter som på en bjørn, og dets munn som en løvemunn; og dragen gav det sin kraft og sin trone og stor makt. Og jeg så et av dets hoder likesom såret til døden, og dets dødssår blev lægt, og all jorden undret sig og fulgte efter dyret, og de tilbad dragen, fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret og sa: Hvem er lik dyret? og hvem kan stride mot det?  Og der blev gitt det en munn som talte store og spottende ord, og der blev gitt det makt til å holde på i to og firti måneder.  Og det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og hans bolig, dem som bor i himmelen. Og der blev gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem, og der blev gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ætt. Og alle som bor på jorden, skal tilbede det, hver den som ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos Lammet som er slaktet. Dersom nogen har øre, han høre!  Om nogen fører i fangenskap, han skal i fangenskap; om nogen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro.  Og jeg så et annet dyr stige op av jorden, og det hadde to horn likesom et lam, og talte som en drage.  Og det bruker det første dyrs hele makt for dets øine, og gjør at jorden og de som bor på den, tilbeder det første dyr, hvis dødssår blev lægt,  og det gjør store tegn, så at det endog får ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øine. Og det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øine, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et billede til det dyr som fikk såret av sverdet og blev i live.  Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes.  Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn.  Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti.

Selv om vi vet at dette systemet som Bibelen taler om vil bli innført og at dagens vaksinepropaganda, med skremsel, hjernevask, sosialt press, Coronapass osv osv er en del av “Dyrets system” og en et forvarsel om hva systemet vil presse på menneskeheten, er det prematurt å snakke om at vaksinen er dyrets merke nå. Det kan godt være at dyrets merke som skal preges i høyre hånd eller pannen, vil bli innført sammen med en vaksine mot Coronavirus og Covid, men pr i dag er vi ikke der ennå. Det er mange grunner til å være mot vaksinen og takke nei, uten at man behøver å argumentere med at den er dyrets merke. Dødsfall, kortsiktige eller ukjente langsiktige bivirkninger er mer enn godt nok til å takke nei. Å ta et dårlig utprøvd forsøks-medikament er ingen god ide. Spesielt når vi vet at dette medikamentet kan ta livet av oss samt også gjør at vi signaliserer overfor myndighetene at vi er lydige sauer som følger ordre fra globalistene og systemet -er ingen god ide for et fritt Guds barn. Derfor takker vi nei til denne “vaksinen” og har våre profetiske øyne og øre våkne mens vi forsøker å gjøre oss rede til de vanskelige tider som ligger foran oss. Paulus var tydelig på at det i de siste dager skal komme vanskelige tider: “Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige,  ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode,  svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft – og disse skal du vende dig fra.” (2 Tim 3,1-5) Disse tider er her og nå -så la oss være våkne og ha alle  våre åndelige sanser i høy beredskap!

Dem som ønsker å se hva slags konsekvenser vaksinene kan gi kan klikke seg inn på Paul Mills Odysee konto og se videoene og ta til seg hva folk som har tatt vaksinen har opplevd

https://odysee.com/@OffGridDesertFarmingwithPaulandAdrienne:9

14 tanker om “Off Grid Desert Farming with Paul & Adrienne: Hva skjer med deg åndelig og hva skjer med kroppen din etter at du har tatt dyrets merke (Coronavaksinen)

 1. Det er mange villfarne kristne. Så lenge man ikke frasier seg troen tilber dyret og tar dyrets merke, er det ingen fare. Dyrets merke er koblet opp mot at du også må tilbe dyret. Dyrets merke er beviset på at du har frasagt deg evig frelse og at du tilber dyret.
  Man tilber ikke dyret ved å ta en vaksine.

  7
  1
 2. Det finnes ufattelig mange forskrudde individer!
  Kjenner mange som har tatt vaksinen, snart er det min tur også.
  Har ingen tro på at den skal dra oss ned i helvete!
  Stakkars mennesker som ikke har noe bedre å fordrive tiden med enn slik vranglære og forskrudde ideer.

  8
  1
 3. Hvis en vaksine (som alle med et lite snev av innsikt i Bibelen vet ikke er dyrets merke) er nok til å viske ut vårt navn fra Livets bok, da har vi med en svak Gud å gjøre.
  Personer som påstår slikt er langt farligere enn selve vaksinen, en ender opp med å dømme enhver vaksinert til helvete og samtidig gjøre kristne til spott og spe.

  11
  2
 4. Antikrist er åpenbart. Han heter Joseph R Biden og har nå blitt innsatt som president for endetidens Babylon.
  Dersom du tar Bidens navn og regner ut hans navns tallverdi, kommer du til at hans navn har tallverdi 750
  Dersom du trekker vekk 66 +6+6+6 vil du finne at Bidens navn har tallverdi 666.
  Han er dyret som Bibelen advarer mot.
  Han er den som forandrer hellige tider og lov. (Daniel 7,25)
  Det eneste Antikrist har gjort hittil er å forandre Donald Trumps kristne lover og han har allerede innført en ny helligdag.
  Biden er gitt å herske en tid, tider og en halv tid.
  Antikrist er avdekket og det er Joe Biden som har denne posisjonen i endetiden.
  Han er villdyret forkledd med en gammel senil kropp.

  • Lite sannsynlig at Biden/ Antikrist er dement. Det du hevder kommer under “galgenhumor”

  • Javel?
   Hvorfor trekke vekk 66+6+6+6?
   Jeg vil gjerne vite den bibelske begrunnelse for å trekke vekk disse tallene. Jeg ser jo at Joseph R Biden blir 750 men jeg klarer ikke å finne noen bibelsk begrunnelse for å trekke av 66+18????

 5. Vaksinen er ikke dyrets merke, dyrets merke slik jeg tror. Dyrets merke vil trolig komme halveis inn i de 7 år. Etter at menigheten er rykket opp. Da først blir antikrist synelig gjort. Og da begymner trengselens vrede over jorden. Sekv i de siste 3.5 år kan mennesker omvede seg til frelse. Men tar de i mot merket er det intet å gjøre for deres sjeler.

  5
  2
  • Merket er et ID på panne eller høyre hånd. At giftstoffet kan skade vår psyke, og ha skadelige senvirkninger, er mulig. For noen kan det bli en tidlige tur til paradis?

 6. Jeg tror dyrets merke kan dreie seg om mer enn det vi tenker, et tydelig merke på pannen eller hånden. Ja mulig også det kommer til å skje. Men jeg tror denne hjernevaskingen som holder på nå er en forberedelse til den nye verdensorden og antikrist. Jeg tenker også at det kan ha noe med at vi blir boikottet som kristne. Jeg tror mange vil stå på valg fremover – Jesus eller jobben. Kristne nærinsdrivende kan gå konkurs fordi verdens mennesker ikke vil handle hos dem. Jeg tror vi lever i de siste forberedelsestider nå – dyrets merke kommer ikke over natten og kan være mer enn vi tenker. Vi vet ikke dagen og timen for Jesu gjenkomst, men den som ikke nå ser tegnene må være åndelig blind. Vi må forberede oss på trengsel. Vikltig å leve nær Jesus og bade hjernen med Guds Ord og ikke hva myndighetene forteller oss.

  3
  1
 7. Hej
  Jeg er vaksineret 2 gange med pfizer vaccine. Jeg vil betegne mig som kristen, jeg beder til min Gud og far i himlen, jeg forsøger at være næstekærlig ved alle jeg møder, jeg går i kirke om søndagen og mødes indimellem med andre i missionshuset. Er jeg fortabt? Har min Gud forladt mig?
  Jeg tror det ikke – Gud er langt større end det jeg nogle gange vil gøre ham til. Derfor kære kristne medbrødre/søstre uanset om I er vaccineret eller ej, brug jeres tid på at gøre noget godt for andre i stedet for at stemple, vær næstekærlige og ikke fordømmende. Skab liv der giver mening for andre og lad være med at bekymre jer sådan. Det tror jeg giver større mening i livet frem for at lytte til den ene eller anden person der hver især kommer med deres teori om det de mener vil ske i fremtiden. Bekymringer er der mange af men det er sjældent, at jeg har oplevet dem blive til noget. Så derfor kære med kristne, gå i dit lønkammer bed og læs i bibelen og vær noget godt for andre – DET giver mening! Kærlig hilsen Ivan

 8. Det åpenbare problemet er spekulasjoner. Når spekulasjonene tar overhånd legger de føringer for hva Bibelen sier uten at man kan peke på noen egentlig sammenheng. F. eks “den hesten” betyr ditt eller datt.

  Ofte vil spekulasjoner fremstå som falske profetier uten at det i ettertid tas noen konsekvenser. Tvert i mot så kan spekulanter komme med stadig nye spekulasjoner.

  Typisk vil spekulasjoner ha en ubibelsk vinkling. De har gjerne preg av “interessante avsløringer” eller man “påviser” at profetier akkurat nå går i oppfyllelse. Men de virkelige årsakssammenhengene, de Bibelen sier veldig mye om, de er ikke i fokus i det hele tatt.

  Spekulasjoner kan ofte fremstå som en åpenbar synd. Og som synder flest får spekulasjoner makt over folk. Over alt ser man mennesker som er så opptatt av spekulasjoner at det som virkelig betyr noe blir helt uinteressant. Man blir oppslukt av spekulasjoner. Dag ut og dag inn.

  Det står litt i Bibelen om konsekvenser av synd. Bla. mye av det som står i Joh. åp. Men det aller meste handler om den syndige menneskenaturen og hvordan Jesus kan befri fortapte mennesker fra syndens makt.

 9. Tro påvirker handlingene våre.

  Religiøse overbevisninger kan føre til sinnsro og hjelpsomhet.

  Men forestillinger om overnaturlige krefter og troen på eldgamle åndsmakter, på leveregler som favoriserer den religiøse eliten, på jærtegn, guddommelig straff og endetid, kan også være svært skadelige.
  Nok å nevne:
  * helvetesangst
  * homohets
  * blodoverføringsnekt
  * selvmordsbombing

  Nei, la oss bruke det som beviselig virker. La oss møte verden med en fordomsfri nysgjerrighet, bygge på bevis og fakta, forske fritt og finne litt mer ut av virkeligheten.

  Forstår at selvrettferdige klerker, religiøse samfunnsrefsere og dommedagsprofeter tviholder på sine «gudegitte» maktposisjoner og privilegier.

  Men for menneskeheten som helhet er det ikke lurt å satse på overtro og magi.

  God sommer!

  😇😇😇

  1
  6

Det er stengt for kommentarer.