Obama’s Amerika: Skole bøtelagt med 7500 dollar for å ha tillatt bønn under event ved skole

Et skole krets i Mississippi er blitt 7500 dollar fattigere og en student som saksøkte bønn-skoleskolen 2500 dollar rikere etter at skolekretsen ble ilagt en bot på 7500 dollar eller omlag 61 555 kroner for å ha tillatt bønn til Bibelens Gud ved åpningen av en skole. Rankin, Mississippi offentlige skole distriktet ble ilagt en bot etter at distrikts-dommer Charlton Reeves fastslo at dette trosset hans tidligere ordre om at bønn i forbindelse med hendelser på en skole er forbudt. I følge dommeren overtrådte bønnen en rettskjennelse fra 2013 som beordret distriktet til å slutte å promotere kristendom.  

Det påståtte lovbruddet som skjedde ved en samling i fjor for studenter som scoret mer enn 22 på en studiekompetansetest fikk dommeren til å idømme en bot for en annen obamahendelse ved skolen, nemlig da Gideons International fikk tillatelse til å dele ut bibler til grunnskoleelever. En handling som nå er straffbar i Obama’s Amerika. Studenten som hadde klagd på skolens bønn og over at skolen hadde tillatt utdeling av Bibelen fikk 2500 dollar i erstatning. Skolekretsens brudd skjedde ikke veldig lenge etter en tidligere kjennelse og skjedde på en dristig måte, skrev dommer Reeves i sin kjennelse. “Dette viser også at distriktet ikke har gjort noe for å oppfylle en tidligere dom mot skolen. Den kristendoms-hatende studenten som saksøkte skoledistriktet skal også få sine juridiske omkostninger til saken betalt av skoledistriktet,” heter det i dommen og dersom skoledistriktet igjen forbryter seg mot loven med bønn som bryter loven vil boten neste gang bli 10 000 dollar, truet dommeren.

Det ene lovbruddet skal ha skjedd i mai 2014 da en event ved skolen ble innledet med en kort bønn ved den lokale metodist pastor Rob Gill. Eventen som skjedde ved skolen var ikke obligatorisk. Skoledistriktet har tidligere kommet under ild fra fienden da den samme studenten saksøkte skolen fordi skolens daværende rektor Charles Frazier angivelig tvang han til å delta i en rekke samlinger som promoterte kristendom. Under saken i år hevdet skolens advokater at pastor Gills bønn ikke overtrådte kjennelsen fra 2013 siden eventen var frivillig. Dommer Reeves derimot, konkluderte med at distriktskolen forsøkte å indoktrinere studentene med kristendom.

Franklin Graham: Å saksøke kristne for å skremme er en epidemi

Å gå til sak er en taktikk som blir brukt til skremme kristne og trampe på vår religiøse bønn-i-skole-franklin-grahamfrihet, det er en epidemi. En Mississippi skole har blitt bøtelagt med 7500 dollar for å åpne et ikke-obligatorisk arrangement med bønn, og for å ha tillatt Gideon Bibler til å bli delt ut ved skolen ved et annet tilfelle. En student har også gått til sak mot skolesystemet tidligere på grunn av bønn -selv om det ikke var obligatorisk å delta -ved å saksøke. Skolestyrets advokat sa: “Vi er kalt til å være salt og lys for våre studenter og Rankin distriktets skoleinspektør Lynn Weatherby sa at på tross av rettens kjennelse vil studenter og lærere fortsette å be. Gud velsigne dem! Som kristne å vi stå opp for vår religiøse frihet. Det er en ny dag i Amerika -Kristenheten er kommet direkte i ildlinjen,” skriver Franklin Graham som er en av stadig flere som ser hvilke frafallskrefter som har rammet Amerika de siste 6-7 årene. “Be for inspektøren og vårt skolesystem og for alle dem som kommer under angrep her i vårt eget land,” oppfordrer Graham i en post på Facebook.

Et eskalerende frafall og deretter smertelig straffedom

For oss som har fulgt utviklingen de senere år er det ikke tvil om at hele den vestlige kultur er rammet av et omfattende religiøst frafall. Selv om lunkne kristne uten åndsåpenbaring ikke er i stand til å se det, er fakta det at absolutt alt som smaker av bibelsk kristendom nå er i ferd med å bli fordrevet ut av det offentlige rom, både i det toneangivende Amerika og her i Europa. Herrens apostel Paulus skrev dette om vår tid i 2. Tess 2,3:  “La ingen dåre eder på noen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn.” og han fortsetter: “han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud.  Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere?  Og nu vet dere hva som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid.  For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien;  og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme.  Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.  Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten. (2 Tess 2,4-12 )

Noe har holdt han igjen

-Med andre ord forteller Paulus her at frafallet (som vi nå er midt i) først må komme, -og deretter, på et eller annet tidspunkt vil det bli avslørt hvem som er Antikrist, her omtalt som “syndens menneske”, “Den lovløse” og “fortapelsens sønn”. Paulus forteller også at det er noe som holder igjen for denne diabolske skikkelse åpenbares, og innenfor Guds menighet eksisterer det ulike teorier på hva som holder Antikrist tilbake, og noen har argumentert for at det er en spesiell engel som er holder igjen, mens andre igjen mener at det har vært folks allmenne respekt for Guds lover og forordning som er den makten som holder Antikrist tilbake. En tredje teori er at det er Den Hellige Ånd og dermed Guds menighet som holder “den lovløse” tilbake selv om argumentet for dette er svekket av det faktum at frafallskreftene brer stadig kraftigere og kraftigere om seg, mens verdiene Guds folk har kjempet for, syntes å tape i land etter land i den vestlige kultur.

Etter frafallet kommer forfall og dom

Å vende seg bort fra Guds veier og bud er en farlig risikosport med konsekvenser som vil vare like inn i evigheten i form av evig fortapelse og smerter og pine uten ende. Men først kommer det gjerne timelige straffedommer i form av at landet vansmekter fordi Herren har trukket sin velsignelse tilbake. Profeten Hoseas som man daterer tilbake til ca 720 før Kristus var en typisk doms-profet som neppe hadde sluppet inn i IMI kirken i Stavanger eller i de fleste av våre norske folkekirke menigheter fordi hans budskap hadde ødelagt eller splittet menigheten: “Hør Herrens ord, I Israels barn! For Herren har bibelensak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet.  De sverger og lyver, myrder og stjeler og driver hor. De farer frem med vold, og mord følger på mord.  Derfor skal landet visne, og alt det som bor der, skal vansmekte, både markens dyr og himmelens fugler, endog havets fisker skal utryddes. (Hos 4,1-3) Når Herrens vernende hånd trekkes vekk fra et land skjer mange ubehagelige ting og dagens Amerika ser nå tegn på tegn på at Gud har tatt vekk velsignelsen fra landet. Det er flom, det er tørke, det er store skogbranner, det er jordskjelv og døde fugler faller ned fra himmelen, fisken dør i havet og alle varselsignaler lyser rødt, mens nasjonen syntes ukuelige og stolte i sin dyrkelse av synd og ugudelighet, og dermed vil konsekvensene bli desto mer smertelige når Gud sender sin dom over nasjonen.

 

8 tanker om “Obama’s Amerika: Skole bøtelagt med 7500 dollar for å ha tillatt bønn under event ved skole

 1. Det er utrolig skremmende at kristne er blitt så forblindet. Denne artikkelen handler like mye om Norge. Blir så utrolig skuffet over kristne rundt meg som har vært bautaer i menigheten, men nå ikke tør å heve stemmen mot det som skjer. Tror aldri at jeg selv har blitt sett på som en av disse bautaene og det gjør at jeg føler meg falsk når jeg prøver å løfte frem Bibelens lære. For de fleste på Øya idag er jeg nok mest kjent for å være en av “brølapene” i Rægestimen, supporterklubben til Fløy. Flere har sluttet å hilse slik de gjorde før. Andre mener at jeg absolutt ikke bør være den som dømmer. Jeg er klar over at jeg har mange arr og at jeg ikke er noen engel. Men, jeg føler utrolig sterkt på det som skjer og har valgt å være lydig mot det jeg fornemmer er Gud som taler til meg på en eller annen måte. Hvorfor er det slik at når man løfter opp Bibelens ord så blir man beskyldt for å dømme andre? Forstår ikke at kristne ikke ser likhetstrekkene med det som historiene fra GT viser oss. Bibelkunnskapen er jo helt borte. Skulle tro noen ganger at de aldri åpnet Skriften eller at de ikke forstår det de leser.

  Første del av Hosea 4:6 har blitt alvorlig for meg den siste tiden.

  “Mitt folk skal gå til grunne av mangel på kunnskap.”

  Les gjerne litt på http://www.bibelogtro.wordpress.com om debatten jeg har stått i på Flekkerøy.

  Her er to aktuelle artikler om dette:
  https://bibelogtro.wordpress.com/2015/03/05/dommer-vi-andre-nar-vi-argumenterer-i-homofilidebatten-har-vi-ikke-forstatt-forskjellen-pa-lov-og-evangelium/

  https://bibelogtro.wordpress.com/2015/03/21/skremmende-sprakbruk/

  Takk Kjell for denne flotte nettsiden din! Du har virkelig en unik gave i å prøve åndene!

  Mvh Richard fra Øya

  • Det som skjer i vår tid Richard er et voldsomt eskalerende frafall som begynte med at kirken lot seg kue i spørsmålet om abort.
   Når Knudsen, Nessa og Per Kørner ble sparket fra kirken var det mange prester som “rumlet” og sa at de så på dette “som svært alvorlig for kirken” og de “rumlet” om å gjøre det samme som Nessa og Knudsen, men det ble bare med “rumlingen”. Så har årene gått, perioden 1990 til 2005 var på mange måter en periode med et langsomtsigende frafall. Konservative prester som fulgte Bibelen ble eldre, gikk av med pensjon og en ny generasjon av prester ble klekket ut.
   Prester som var på gli i homofilispørsmålet.
   Tegnene var der på midten av 90 tallet (ikke på Fjellhaug da) -men ellers i samfunnet. Årene som har gått siden da har stått i forandringens tegn. Gradvis har konservative prester blitt byttet ut naturlig og gått av for alderspensjon og en ny generasjon preget av den rådene samfunnsmoral har inntatt kirken.

   Dermed er kreftene som motarbeider det tradisjonelle synet både på innsiden og utsiden av kirken, og derfor er kirken i den situasjonen den er i nå.
   Nå skal kirken angivelig kunne leve med to syn side om side, men det vet vi hva vil føre med seg på sikt. Nemlig at det ene synet vil bli fordrevet ut, at prester som står for det gamle ikke vil få ny jobb, og at prester som ikke vil godta vil bli fryst ut med ulike begrunnelser som “samarbeidsproblemer” osv osv.

   Jeg tror bare det er et tidsspørsmål før kirken faller.

 2. Du skriver også Richard at mange som var bautaer ikke tør heve stemmen. Jeg forstår dem på en måte. Å pådra seg Fædrelandsvennens vrede er ikke lett.
  Nå er vi kommet dit at kristne som protesterer og advarer blir omtalt som “kverulanter” i Fædrelandsvennen. Jeg tenker på hedersmenn som tidligere lektor Roald Øye fra Frikirken og gårsdagens sak i Fædrelandsvennen om Jan Pedersen, Pedersen hadde nektet avisen å trykke portrettintervjuet i serien om “kverulanter” men Fædrelandsvennen blåste langt av protesten.

  • Sant som du skriver, men jeg tenkte mest på det å stå frem i menigheten og forsamlingen med en tydelig stemme. Idag vet jeg ikke lenger hvem som står på Bibelens lære og hvem som følger tidsånden. Tror det er en stor menneskefrykt og man er redd for konflikt med venner, familie, nabo osv. Forkynnelsen har forandret seg mye fra min barndom og ungdom på 80 og 90-tallet. Tydeligheten er borte og forkynnelse til omvendelse hører jeg så og si aldri. Et stort savn! Det eneste positive er at mange menneskebud er borte.

  • Jeg er enig i det, det er nesten umulig å være tydelig i vår tid uten at det kommer skarpe og sinte reaksjoner. Er man tydelige får man høre at man er splittende, ukjærlige osv. Du har rett at det ikke er mange igjen som våger å kalle en spade en spade, og de som gjør det blir isolert. Selv innenfor pinsebevegelsen ser vi det samme skje. Jeg kjenner pastorer og forstandere som opplever at stadig flere talerstoler blir stengt for dem, fordi de forkynte det samme budskapet som ble forkynt på 80 og 1990 tallet. I dag er det en sjeldenhet å finne tydelig forkynnelse. Det er ikke bare et problem i folkekirken, men også langt inn i frikirke Norge.
   Jeg ser trenden i tiden og den som står for det bibelsk radikale blir nå kranglefanter eller “kverulanter” som skaper disharmoni.
   Det enkleste i livet er å være utydelig, pragmatisk og rundt i alle spørsmål. Da kommer man langt, er det ille på Øya fortiden? Jeg så det stykket i Fævennen om det på facebook. Kirken er under press, det er helt sikkert.
   ellers når du meg på epost: sokelys@gmail.com

 3. Richard. Du har rett. Det er veldig ubehagelig å gå imot lunkne kristne som sier at man ikke skal dømme andre og som bruker setninger fra skriften tatt ut av sin sammenheng. Vi må ha rett til å hevde hva bibelen sier, hva Gud selv sier i sitt ord og homofili er en vederstyggelighet ifølge skriften.
  Trist at menigheter ikke lenger forkynner Guds ord, men taler imot Guds forordninger bare for å tekkes mennesker. Vi leser i bibelen at ingen som står på ordet blir populær, men vi er i godt selskap, for Jesus sa at når de forfulgte han vil de også forfølge oss. Vi ser hvordan amerikanske kristne som ikke aksepterer homofili blir forsøkt bragt til taushet blant annet med bøter, og jeg tror at det vil skje i Norge også. Det vil snart koste noe å være enig med Guds ord.

  • En venn sa til meg: “Dersom du som kristen aldri møter motstand for dine standpunkt, da har du virkelig grunn til å bli bekymret.” Verden avskyr den sanne lære.

   Jeg blir ofte møtt med at jeg er for tøff, kald og hard. Hvor er nåden? Jeg pleier å svare at nåden er der Sannheten er.
   Idag skal det kun forkynnes nåde. Men, min Bibel forkynner nåde OG sannhet. Disse to henger i hop.

   Jeg har anklaget min egen prest for kun å forkynne nåden. Når man tar for seg Johannes 8:11 om kvinnen som ble grepet i hor, forkynnes kun første del av Jesus’ setning: «Heller ikke jeg fordømmer deg.” Men, man glemmer tydeligvis siste del: “Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»

   Slik som dette møtes homofile av våre hyrder. De blir møtt med kun nåde. Sannheten utelates.

   https://bibelogtro.wordpress.com/category/kampen-mot-liberal-teologi-homofilidebatten/

 4. Hei Kjell!

  Du lurte på om det var ille for tiden på Flekkerøy rundt homofilidebatten. Ja, jeg vil hevde at det er en splittet menighet. Har vært mye “rabalder”, men det som opprører meg mest er at enkelte konservative krefter i menigheten, som står på Bibelens syn, gjør generaltabben som Den norske kirke er så flink til: Å inngå en pakt med “djevelen”. De to syn skal leves side om side. Menigheten skal ikke splittes. Det skal forkynnes for våre ungdommer at det er to syn og det er bare å velge det som passer best. DET ER SÅ UTROLIG OPPRIVENDE!!!!!!!!!!!! Ungdommene i kirken har skrevet iallefall to brev til menighetsråd og prest der de tar avstand fra prestens lære. De sier rett ut han sender mennesker rett i fortapelsen. Derfor er det så opprivende å se at prest og ledelse samler ungdommene og “roer” dem ned ved å fortelle at de to syn kan leves side om side uten konsekvenser for evigheten.

  Har kontaktet Ungdomsforeningen for å høre om de kan samarbeide med hyrder som velsigner synd. Svaret fra lederen var et klart ja, fordi det var to syn på dette som begge hadde god teologisk forankring.(Mistenker også at han uttaler seg uten å hånd uten å ta det opp i styret) Svaret opprørte meg mye, da jeg er medlem i foreningen og jeg er svært glad i den. Har sendt en ny mail til lederen med følgende spørsmål, som forventet har svaret uteblitt:

  Hei!

  Ditt svar overrasker meg!

  Hva liberale teologer skulle mene er helt uviktig! Deres teologi er basert på synsing og føleri. De stiller i utgangspunktet de samme spørsmålene som «den første liberale teolog», slangen i paradis gjorde, og når Jesus ble fristet av djevelen i ødemarken. Har Gud virkelig sagt? Mener Gud virkelig? Djevelen siterte også fra De hellige skriftene.

  Det som gjelder er hva Bibelen sier. Det er dette som er Guds Skrevne åpenbaring til oss.

  Klart ungdommene vil ha forskjellig syn, men akkurat derfor er det viktig at dere står på Guds Ord, Bibelen, slik at ungdommene kan komme til sannhetens erkjennelse.

  Før jeg evt. melder meg ut ønsker jeg svar på følgende spørsmål og de bør dere som ungdomsledere kunne svare klart og tydelig på. Dere skal være med å lede mennesker til himmelen og ikke til fortapelse:

  1. Har døden to utganger, himmel eller helvete?
  2. Sier bibelen at homofili er synd?
  3. Hva sier bibelen om ekteskapet? Kan det være et ekteskap dersom det består av to likekjønnede?
  4. Dersom man velger å leve i synd og ikke vil ta avstand fra den, blir man da frelst? Er der nåde å få på dommens dag for en person som bevisst ikke vil legge av seg sin synd? Synde på nåden som det kalles?
  5. Dersom man velsigner synd, er det greit eller er det vranglære?
  6. Oppfordrer Bibelen oss til å samarbeide med vranglærere eller formanes vi til å ta et oppgjør, ja rense «deigen for surdeig»?
  7. Ifølge Jesus, hva konsekvens får det å forføre mennesker med en lære som sender mennesker i fortapelsen?

  Disse spørsmålene bør være ganske lette å svare på for en som leser Guds Ord. Håper du som leder og i respekt for meg som medlem kan svare meg på disse spørsmålene, for jeg kan ikke stå i en organisasjon som ikke står på Guds Ord, Bibelen. Jeg vil ikke være en del av de siste tiders forførelser.

  Mvh Richard Tørressen

  Jeg sendte i januar i år ut spørsmål til forsamlingene på Øya om hvor de står i homofilidebatten. Kan leses her: https://bibelogtro.wordpress.com/2015/01/18/homofilidebatten-sporsmal-til-menigheteneforsamlingene/

  Jeg har fått svar fra de tre forsamlingene og dette startet en debatt med presten og menighetsrådet. Dvs. menighetsrådet har stort sett vært tause. Presten har uttalt seg på vegne av dem. Skulle nesten tro de hadde fått munnkurv.

  Svarene fra forsamlingene og diskusjon med prest og diverse kan leses i en rekke artikler her: https://bibelogtro.wordpress.com/category/kampen-mot-liberal-teologi-homofilidebatten/

Det er stengt for kommentarer.