Nektet Fædrelandsvennen å trykke et portrettintervju, avisen trykte det likevel

Kristiansands avisa Fædrelandsvennen publiserte for en tid tilbake et intervju med den aktive debattanten Roald Øye under en serie som den kristendomsfiendtlige avisa kaller fvn-overkjører“kverulantene”. Roald Øye som er kjent som en ivrig Israel-venn og representant for konservativ kristendom med bakgrunn i den evangelisk lutherske frikirke er på alle måter en kristen hedersmann som forsvarer verdier til bibeltro kristne. Etter at Fædrelandsvennen publiserte intervjuet med pensjonert lektor Roald Øye fra Kristiansand Katedralskole, skrev Søgne mannen Jan Pedersen som også var blitt portrettintervjuet et innlegg i Norge i dag hvor han fortalte at han nektet avisen å publisere “portrettet” fordi han ikke ville bli hengt ut som “kverulant”. På tross av Pedersens har nektet avisen å trykke portrettet valgte Fædrelandsvennen lørdag å trykke intervjuet uten godkjennelse fra Pedersen

Søgne mannen Jan Pedersen skrev tidligere i juli et innlegg i avisen Norge i Dag hvor han begrunnet hvorfor han nektet den liberale avisen Fædrelandsvennen å publisere et portrettintervju med seg selv. Fædrelandsvennen som i lengre tid har kjørt en kampanje mot alt som smaker av bibelsk kristendom valgte lørdag å publisere portrettet av Søgne-mannen som fremstilles som en fundamentalist og kverulant med denne begrunnelsen: “Vi gjør oppmerksom på at Jan Pedersen har ønsket å trekke seg fra dette intervjuet. Bakgrunnen er at han ikke liker at vi har kalt intervjuserien for «Kverulantene». Vi har likevel valgt å trykke intervjuet som planlagt. Målet med denne intervjuserien har vært å presentere ansiktene og menneskene bak signaturene som går oftest igjen på våre debattsider. Jan Pedersen er en meget aktiv debattant, og vi mener at misnøyen med vignetten for denne serien ikke er god nok grunn til å trekke seg fra et avtalt intervju. Pedersens motstand mot begrepet «kverulant» har også ført til at han har nektet å lese gjennom intervjuet på forhånd for å rette opp eventuelle feil eller misforståelser. Han har imidlertid sett gjennom videointervjuet og godkjent dette før serien startet. Pedersen er kjent med at vi publiserer intervjuet og har varslet at han vil komme med en «redegjørelse» med sin versjon av saken senere.” -dermed lykkes Fædrelandsvennen nok en gang med å fremstille konservative kristne som vanskelige eller “gamle, gretne gubber.”